~ just web development & e-commerce blog


9/30/07

ICT เดินหน้าฟ้อง “Google” กรณีเว็บไซต์ Youtube

นายสิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีจะยื่นคำร้องต่อศาลอาญาวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ เพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินในการสั่งปิดเว็บไซต์ยูทูบ จากนั้นจะฟ้องในคดีอาญาต่อบริษัทกูเกิล ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทแม่ยูทูบ เพื่อแสดงให้เห็นท่าทีประเทศไทยต่อการเผยแพร่ภาพและวิดีโอ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพของยูทูบ หลังจากพยายามเจรจาให้ลบภาพดังกล่าวแต่ไม่เป็นผล ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการเผยแพร่ข้อความหรือภาพบนเว็บไซต์ยูทูบ โดยมีนายสือ ล้ออุทัย รองปลัดกระทรวงไอซีที เป็นประธาน ทั้งนี้ เห็นว่าบริษัทที่มีธรรมาภิบาลควรดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น ๆ ด้วย ไทยจึงจำเป็นต้องใช้อำนาจตุลาการในเรื่องดังกล่าว ส่วนการฟ้องร้องระหว่างประเทศนั้น กำลังศึกษาว่าจะทำได้หรือไม่ ล่าสุดยูทูบ ได้ส่งอีเมล แจ้งว่าให้ไทยส่งหลักฐาน ซึ่งเป็นหน้าเว็บไซต์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพกลับไปยูทูบอเมริกา เพื่อดำเนินการตามที่ไทยร้องขอ ซึ่งกระทรวงไอซีที เห็นว่าเป็นเพียงเกมของยูทูบเท่านั้น.-สำนักข่าวไทย

9/28/07

SQL Dump File Splitter


Scenario: You are a conscious user and you back up your site’s database every once in a while. And you sit smiling and content knowing that your precious data is safe. Just to discover after disaster strikes that you can’t restore the contents of the SQL dump file because of upload size limitations or becausephpMyAdmin would run out of memory while decompressing the gzip / zip file.
In these cases there are two solutions at hand: if you have console access you can login and import the plain SQL file (which you previously uploaded via FTP) by typing a command like “mysql -uusername -ppassword < dumpfile.sql” or if you only have access to phpMyAdmin you can open up a text editor and split the SQL file into smaller parts that can be uploaded sequentially. The problem si that if you have a larger dump file this can be a reeeaaaly time consuming job.
Today I encountered a problem like this. And since I had no console access and I was in no mood to lose a few precious hours splitting up a 40 meg file by hand I googled for “sql splitter” and I found a program called SQLDumpSplitter 2. Unfortunately the author’s site was not working (and since I don’t know any German I couldn’t really figure out why) but I found an alternative download ona dutch web developer forum. And since that forum required to be a member to be able to download I thought I should offer yet another alternative download location without all those registration related mini headaches. Here on this site…
SQLDumpSplitter 2
So here it is ladies and gentlemen: download SQLDumpSplitter 2 (or zip compressed). All credits for writing this program go to Philip Lehmann-Böhm (http://www.philiplb.de).

Google 9th Anniversary : กูเกิลครบรอบ 9 ปี

The image “http://www.google.com/logos/9th_birthday_res.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

9/26/07

กระทรวงศึกษาดึง Google Apps แก้ความรุนแรงในเด็กกูเกิลแอปส์ (Google Apps)

กระทรวงศึกษาธิการประเดิมดึงกูเกิลแอปส์ (Google Apps) ประกอบยุทธศาสตร์ดึงผู้ปกครองมาร่วมแก้ปัญหานักเรียน-นักศึกษาใช้ความรุนแรง นำร่องในกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนและรัฐที่มีศักยภาพในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 450 โรงเรียน ให้หันมาใช้กูเกิลแอปส์ในการสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อการรับรู้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน

นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ.มียุทธศาสตร์ดึงผู้ปกครองมาร่วมแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาใช้ความรุนแรง ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สื่อสารกับผู้ปกครองรับรู้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน หรือสิ่งที่ผู้ปกครองควรเข้าใจ เช่น ความปลอดภัยการใช้อินเทอร์เน็ต การสื่อสารกับวัยรุ่น การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

"เราจะร่วมมือกับผู้แทน Google ประจำประเทศไทย ทดลองให้กลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนและรัฐที่มีศักยภาพในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 450 โรงเรียน ในโปรแกรมใหม่พัฒนาโดยบริษัท Google เรียกชื่อ Google Apps ซึ่งโรงเรียนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มีพื้นที่เก็บข้อมูลให้ 2 กิกะไบต์ต่อผู้ใช้ 1 คน ให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนใช้ติดต่อสนทนาออนไลน์ จัดปฎิทินโรงเรียน ส่งข้อความ เชิญประชุม ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน"

นางจรวยพรระบุว่า สำนักงานปลัดกระทรวงฯจะวางแผนร่วมกับบริษัท Google เพื่อวางยุทธศาสตร์หลักการสื่อสารของโรงเรียนถึงผู้ปกครอง เนื่องจากพบว่าผู้ปกครองไทย ไม่ค่อยมีเวลาร่วมประชุมกับโรงเรียน แต่ต้องการคำแนะนำบุตรหลาน คาดว่าโครงการนี้จะแก้ปัญหาได้ทันสมัยทันเหตุการณ์

..ช่างคิดจริงๆ..

ข่าว : CyberBiz

Wimax เริ่มเปิดแล้วในเมืองไทย เร้ซกันแบบสุดๆ
เด็กนักเรียนในพื้นที่รัศมีรอบม.แม่ฟ้าหลวง 21 โรงเรียน เป็นกลุ่มแรกที่ได้ใช้งานไวแมกซ์ กทช. จัดงบลงทุนให้ 70 ล้านบาท ทำโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท ให้ใช้ระบบสื่อสารยุคใหม่ประยุกต์เพื่อสื่อสารการออนไลน์ พร้อมลดปัญหาช่องว่างและยกระดับชีวิตการใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ( สกทช.) โดยการมอบหมายจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) ได้ตกลงร่วมกันจัดทำโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์มายุ 80 พรรษา ซึ่งโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ชนบท รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) กล่าวว่า โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี ลงทุนประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งทาง สกทช. เป็นผู้ดูแลงบประมาณเงินลงทุน ที่มาจากงบจัดสรรประจำปีงบประมาณ โดยยังไม่ใช้งบจากเงินกองทุนบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่นห่างไกล(USO) และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้รับดำเนินโครงการ ซึ่ง สำนักงาน กทช. จะเป็นผู้คำปรึกษา โดยทุกๆ 3 เดือนจะมีรายงานต่อ กทช. ให้ทราบ โดย กทช. ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. จัดทำการประเมินผลการดำเนินโครงการในแต่ละส่วน ทั้งด้านทางเทคนิค อุปสรรคปัญหา เพื่อประเมินในเรื่องของผลสำเร็จว่าได้ผลเพียงใด

สำหรับโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท มีสำนักงาน กทช.และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหน่วยงานหลักดำเนินโครงการ พร้อมร่วมด้วยกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ และเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย

“จะเป็นโครงการต้นแบบของการนำระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งไวแมกซ์ ไว-ไฟ บรอดแบนด์ มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์การศึกษาและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบท ก่อนที่จะขยายรูปแบบไปยังพื้นที่ส่วนจังหวัดอื่น”โครงการความร่วมมือจะเริ่มดำเนินการ โครงการตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ ในการติดตั้งอุปกรณ์ เครือข่าย และจะเริ่มดำเนินโครงการอย่างเต็มรูปแบบเดือนกุมภาพันธ์ปี 2551 ส่วนรูปแบบโครงการของศูนย์ทางไกลนั้น เริ่มจากคัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ 21 แห่ง เพื่อปรับปรุง หรือ ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1-2 Mbit/sec โดยใช้ข่ายสื่อสารเอดีเอสแอล,ไวแมกซ์ หรือข่ายสื่อสารดาวเทียมไอพีสตาร์ ตามความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นศูนย์กลางรวบรวมและพัฒนาแหล่งข้อมูล สื่อการสอนต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายที่สร้างขึ้น ภายใต้การดูแลของ สกทช. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาวิชาการต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และข้อมูลเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


ข้อมูลเสริมเพิ่มเติม จาก Siamphone.com


WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า IEEE802.16x เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจาก Wi-Fi ที่ตอบสนองความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลความเร็วสูงได้ในพื้นที่รัศมีมากกว่า 8 กิโลเมตร (5 ไมล์) ต่อการติดตั้งจุดเชื่อมต่อ (Hot Spot ) หนึ่งจุด โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำมาใช้ในบริเวณที่สายโทรศัพท์ลากไปไม่ถึงหรือพื้นที่ Last Mile และการเปิด ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้กับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลากสาย

สำหรับมาตรฐานของเทคโนโลยี WiMAX ที่มีการพัฒนาขึ้นมาในขณะนี้นั้น มีดังต่อไปนี้

IEEE 802.16 เป็นมาตรฐานที่ให้ระยะทางการเชื่อมโยง 1.6-4.8 กิโลเมตร เป็นมาตรฐานเดียวที่สนับสนุน LoS (Line of Sight) โดยมีการใช้งานในช่วงความถี่ที่สูงมากคือ 10-16 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)

IEEE 802.16a เป็นมาตรฐานที่แก้ไขปรับปรุงจาก IEEE 802.16 เดิม โดยใช้งานที่ความถี่ 2-11 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งคุณสมบัติเด่นที่ได้รับการแก้ไขจากมาตรฐาน 802.16 เดิมคือคุณสมบัติการรองรับการทำงานแบบที่ไม่อยู่ในระดับสายตา (NLoS - Non-Line-of-Sight) ทั้งยังมีคุณสมบัติการทำงานเมื่อมีสิ่งกีดขวาง อาทิเช่น ต้นไม้, อาคาร ฯลฯ นอกจากนี้ก็ยังช่วยให้สามารถขยายระบบเครือข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงได้อย่างกว้างขวาง ด้วยรัศมีทำการที่ไกลถึง 30 ไมล์ หรือประมาณ 48 กิโลเมตร และมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง 75 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ทำให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อการใช้งานระบบเครือข่ายของบริษัทที่ใช้สายประเภท ที 1 (T1-Type) กว่า 60 ราย และการเชื่อมต่อแบบ DSL ตามบ้านเรือนที่พักอาศัยอีกหลายร้อยครัวเรือนได้พร้อมกันโดยไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน

IEEE 802.16e เป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาให้สนับสนุนการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พกพาประเภทต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์พีดีเอ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น โดยให้รัศมีทำงานที่ 1.6-4.8 กิโลเมตร มีระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานยังสามารถสื่อสารได้โดยให้คุณภาพในการสื่อสารที่ดีและมีเสถียรภาพขณะใช้งาน แม้ว่ามีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาก็ตาม

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายมาตรฐาน WiMAX นั้น มีองค์กรที่ได้รับการจัดตั้งจากบรรดาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เรียกว่า WiMAX Forum ขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาและกำหนดมาตรฐานกลางของเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงมาตรฐาน IEEE 802.16 รวมถึงการทำหน้าที่ทดสอบและออกใบรับรองให้แก่อุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐานไร้สายระบบใหม่ ทั้งนี้มีมาตรฐาน IEEE 802.16 จะถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่า WiMAX เช่นเดียวกับมาตรฐาน IEEE 802.11 ที่เคยเป็นที่รู้จักในชื่อ Wi-Fi มาแล้ว

http://www.manager.co.th
http://www.siamphone.com

เตือนภัยตู้ ATM ปลอมของมิจฉาชีพในเมืองไทย : ATM in Thailand

ข้อมูลที่เคยมีมานานแล้วแต่เป็น FW mail ที่มาจากทางเมืองนอก เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีข่าวในเมืองไทยเป็นระยะๆ ใน TV ก็เคยนำข่าวมาออก

แต่ก็เป็นเรื่องที่อีกหลายๆคนยังไม่ทราบ และก็อาจจะเกิดการเสียทรัพย์สินไปได้อย่างไม่รู้ตัว ด้วยเทคโนโลยีที่แสนล้ำยุค แต่นำไปใช้ในทางที่ผิด เรื่องนี้มาจากกระทู้กรุเก่าในเว็บ Pantip.com ที่อยากจะนำมาเผยแพร่เพื่อเตือนภัยให้เพื่อนๆที่ชอบ เทคโนโลยี ได้รับทราบกันครับ
รายงานข่าวจากธนาคารพาณิชย์เปิดเผยว่า ชมรมธุรกิจบริการ ATM แจ้งเตือนสมาชิกทุกธนาคารให้เพิ่มความระมัดระวังการทุจริตผ่านระบบ ATM ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Skimming ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีการ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์หรือแป้นกดรหัสมาวางทับแป้นจริง หรือการสอดอุปกรณ์ที่ช่องเสียบบัตร ATM โดยทั้ง 2 วิธีเพื่อบันทึกข้อมูลบนบัตรพร้อมรหัสไปผลิตบัตรใหม่ แล้วสามารถทำการถอนเงินจากบัญชีลูกค้าจนหมดได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ชมรมธุรกิจบริการ ATM ได้เรียกสมาชิกเพื่อหาวิธีการป้องกันและแจ้งเตือนลูกค้าธนาคาร หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต ตรวจพบความผิดปกติดังกล่าวบนแป้นกดรหัส ATM

ล่าสุด ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ส่งหนังสือเวียนไปยังสาขาธนาคารทุกแห่งให้ระมัดระวังเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยนางเยาวลักษณ์ พูลทอง ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยอมรับว่า เจ้าหน้าที่ของธนาคารได้ตรวจพบความผิดปกติดังกล่าวที่ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต แต่ลูกค้าธนาคารหรือลูกค้าบัตร ATM ธนาคารอื่นที่มาใช้ตู้ ATM ของธนาคารไม่ได้รับความเสียหายจากการพยายามทำทุจริตดังกล่าว เนื่องจากได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องเกี่ยวกับกรณีพยายามทุจริต

"ธนาคารพบคือการนำแป้นกดรหัสปลอมมาวางทับบนแป้นกดรหัสของเครื่อง ATM อีกชั้นหนึ่ง และนำอุปกรณ์ที่หน้าตาเหมือนช่องเสียบบัตร ATM มาติดทับบนช่องสอดบัตรของเครื่องเอทีเอ็ม" นางเยาวลักษณ์ ระบุแป้นกดที่ถูกซ้อนเข้าไปเพื่อดักรหัส ATM ไม่ต้องใช้กล้องดูเหมือนแต่ก่อนแล้ว


ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ป้องกันการทุจริตและลูกค้าธนาคาร โดยแจ้งเรื่องนี้ให้ชมรมธุรกิจบริการ ATM ซึ่งมีธนาคารทุกแห่งเป็นสมาชิกได้ทราบ เพื่อร่วมกันป้องกันการกระทำดังกล่าว โดยในเบื้องต้นจะช่วยกันดูแลตู้บริเวณใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ ในส่วนของธนาคารเอง ได้จัดทำหน้าจอเพิ่มอีก 1 ขั้นตอนเป็นการเตือนลูกค้าก่อนที่จะใส่รหัส ATM โดยให้ใช้มือบังเมื่อกดแป้นรหัสเพื่อป้องกันผู้อื่นเห็นรหัส ATM และสำหรับเรื่องนี้ได้มีการเตรียมการจัดทำ Sticker เพื่อติดที่เครื่อง ATM ทุกเครื่อง เพื่อเป็นการเตือนลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารมีตู้ ATM จำนวน 2,800 ตู้ช่องรับบัตรถูกซ้อนเข้าไปด้วยเครื่องคัดลอกข้อมูลบัตร (Skimming)


แหล่งข่าวจากธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ระบุว่า ขณะนี้ธนาคารเร่งปรับปรุงหน้าจอ ATM ของธนาคารเพื่อแจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีตู้ ATM จำนวน 3,500 ตู้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือเวียนที่ชมรมธุรกิจบริการ ATM มีถึงพนักงานระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันได้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลจากบัตร ATM และที่แป้นกดรหัสหรือที่เรียกกันว่า ATM Skimming ในหลายๆ พื้นที่ ซึ่งเมื่อท่านทำรายการที่ตู้ดังกล่าวแล้ว คนร้ายสามารถนำข้อมูลบนบัตรพร้อมรหัสไปผลิตบัตรใหม่ แล้วสามารถทำการถอนเงินจากบัญชีจนหมดได้
แปะเข้าไปแบบนี้เลย...


ดังนั้น ก่อนทำรายการใด รบกวนท่านสังเกตความผิดปกติของตู้ ATM ด้วยว่าแป้นกดมีลักษณะไม่น่าไว้วางใจ เช่น เป็นกล่องนูนขึ้นมาอย่างผิดสังเกต หรือที่ช่องรับบัตรมีความผิดปกติของอุปกรณ์ เช่น สีเพี้ยน หรือลักษณะเหมือนมีอะไรมาแปะติดเพิ่ม

นอกจากนี้ หากท่านพบเห็นตู้ของเรามีลักษณะผิดปกติ ขอความกรุณาแจ้งผู้จัดการสาขา หรือผู้จัดการบริการลูกค้า (Counter Bank) หรือโทร. ได้นอกเวลาทำงาน เพื่อจะได้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

พร้อมกันนี้ ในหนังสือเวียนยังได้แนะนำข้อควรระวัง โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการตู้ ATM ที่ติดตั้งในจุดที่เปลี่ยว มืด เพราะคนร้ายสามารถติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้ง่าย

ภาพและข่าว: จากคุณ : คุณหน่อง
http://www.pantip.com/cafe/ratchada/topic/V5831611/V5831611.html

9/25/07

การเลือกซื้อ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive)ฮาร์ดดิสก์ : ส่วนประกอบสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ถูกขนาดนามว่าเป็นคลังหรือแล่งจัดเก็บข้อมูลของระบบ กระทั่งปัจจุบันเริ่มมีการดัดแปลงไปสู่ อุสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (Consumer Electronics : CE) มากขึ้น ด้วยความโดดเด่นในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ บนปริมาณพื้นที่อันอลังการมากขึ้นทุกวัน ทำให้อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่ได้หยุดอยู่กับที่บนตลาดคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

สำหรับฮาร์ดดิสก์ถูกจัดเป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญไม่น้อยของระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการอัปเกรด เพราะสเป็คที่ผู้บริโภคดูส่วนใหญ่เน้นเพียงไม่กี่ตัวอาทิ ความจุ ความเร็วรอบ ขนาดหน่วยความจำแคช ซึ่งมันอาจเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนักต่อการเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบันและอนาคต เพราะเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานับว่าพัฒนาได้รวดเร็วเอามากๆ ฉะนั้นการเลือกซื้อควรมองให้กว้างขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพการทำงานที่ท่านจะได้รับจากฮาร์ดดิสก์ไปเต็มๆ


ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์

ฮาร์ดดิสก์จะประกอบไปด้วย จานแม่เหล็กหรือจานดิสก์ (Platter) ซึ่งออกแบบมาสำหรับบันทึกข้อมูลโดยขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมในการออกแบบด้วยว่าได้มีการ กำหนดให้มีขนาดความจุต่อแผ่นเท่าใด และในฮาร์ดดิสก์แต่ละรุ่นจำต้องใช้จำนวนแผ่นเท่าใด ซึ่งจานแม่เหล็กมีลักษณะเป็นทรงกลมและมีมอเตอร์สำหรับควบคุมการหมุนของจานดิสก์ (Spindle)โดยอัตราความเร็วในการหมุน ณ วันนี้ถูกจัดหมวดออกเป็น 5400,7200 และ 10,000 รอบต่อนาที(rpm) ซึ่งถ้าจำนวนรอบในการหมุนของจาน ดิสก์มีระดับความถี่ที่สูง ก็จะส่งผลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นตามไปด้วย
ในส่วนของลักษณะการอ่านเขียนข้อมูลภายในไดรฟ์นั้น จะมีสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือหัวอ่านเขียน(Read/Write Head) โดยหัวอ่านเขียนจะมี จำนวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนจานดิสก์ด้วย สำหรับหัวอ่านเขียนข้อมูลนั้นเป็นอุปกรณ์ที่จะเคลื่อนที่ไปบนจานดิสก์ โดยจะเว้นระยะห่างระหว่าง หัวอ่านเขียนกับจานดิสก์อย่างคงที่ ซึ่งหากฮาร์ดดิสก์ได้รับการกระทบกระเทือนจนระยะห่างระหว่างหัวอ่านเขียนกับจานดิสก์ผิดเพี้ยนไป จะทำให้ฮาร์ดดิสก์ไม่ สามารถทำงานได้เลย แตปัจจุบันฮาร์ดดิสก์รุ่นใหม่ๆจึงได้มีการออกแบบจุดพักหัวอ่านเขียนไว้ด้านข้างเพื่อกันการทระแทกบนจานดิสก์ นอกจากนี้ ด้านหลังของตัวไดรฟ์ยังประกอบไปด้วย อินเทอร์เฟซ (Interface) ซึ่งเป็นช่องสำหรับเชื่อมต่อกับส่ายสัญญาณประเภทต่างๆ แบ่งได้ตาม ชนิดของฮาร์ดดิสก์ เช่น ฮาร์ดดิสก์แบบติดตั้งภายในมีอินเทอร์เฟซ IDE, SCSI และ Serial ATA และ ฮาร์ดดิสก์แบบติดตั้งภายนอกมักมีอินเทอร์เฟซแบบ USB และ Firewire ซึ่งทั้งสองแบบนั้นจำต้องมีช่องสำหรับต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเพื่ออาศัยพลังงานในการหล่อเลี้ยอยู่เสมอด้วย

ชนิดของ ฮาร์ดดิสก์ แบ่งตามการเชื่อมต่อ (อินเทอร์เฟซ)

1. แบบ IDE (Integrate Drive Electronics)
ฮาร์ดดิสก์แบบ IDE เป็นอินเทอร์เฟซรุ่นเก่า ที่มีการเชื่อมต่อโดยใช้สายแพขนาด 40 เส้น โดยสายแพ 1 เส้นสามารถที่จะต่อฮาร์ดดิสก์ได้ 2 ตัว บนเมนบอร์ดนั้นจะมีขั้วต่อ IDE อยู่ 2 ขั้วด้วยกัน ทำให้สามารถพ่วงต่อฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุด 4 ตัว มีความเร็วสูงสุดในการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่ 8.3 เมกะไบต์/ วินาที สำหรับขนาดความจุก็ยังน้อยอีกด้วย เพียงแค่ 504MB เท่านั้นเอง

2. แบบ E-IDE (Enhanced Integrated Drive Electronics)
ฮาร์ดดิสก์แบบ E-IDE พัฒนามาจากประเภท IDE ด้วยสายแพขนาด 80 เส้น ผ่านคอนเน็คเตอร์ 40 ขาเช่นเดียวกันกับ IDE ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพ ในการทำงานให้มากขึ้น โดยฮาร์ดดิสก์ที่ทำงานแบบ E-IDE นั้นจะมีขนาดความจุที่สูงกว่า 504MB และความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่สูงขึ้น โดยสูงถึง 133 เมกะไบต์ต่อวินาทีเลยทีเดียวhttp://www.quickpc.co.th/quickdata/guide/hdd/HDD/20-1.jpg


วิธีการรับส่งข้อมูลของฮาร์ดดิสก์แบบ E-IDE ยังแบ่งออกเป็นหลาย ๆ แบบ ทั้งPIO และ DMA

โหมด PIO (Programmed Input Output) เป็นการรับส่งข้อมูลโดยผ่านการประมวลผลของซีพียู คือรับข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ เข้ามายังซีพียู หรือส่งข้อมูลจากซีพียูไปยัง ฮาร์ดดิสก เห็นได้ชัดเลยว่าการทำงานนั้นมีความเกี่ยวข้องกับซีพียู ดังนั้นจึงไม่เหมาะในลักษณะงานที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์บ่อยครั้งหรือการทำงานหลายๆ งานพร้อมกันในเวลาเดียวที่เรียกว่า Multitasking environment ซึ่งการที่ต้องเข้าถึงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์บ่อยครั้ง จะทำให้ความสามารถในการทำงานโดยรวมของระบบต่ำลง

โหมด DMA (Direct Memory Access) จะอนุญาตให้อุปกรณ์ต่างๆ ส่งผ่านข้อมูลหรือติดต่อไปยังหน่วยความจำหลัก (RAM) ได้โดยตรงโดยไม่ต้องติดต่อไปที่ซีพียูก่อนเหมือนกระบวนการทำงานปกติ ประโยชน์ของการใช้ DMA ก็น่าจะเห็นได้ชัดเจน เพราะเมื่อซีพียูสามารถมุ่งมั่นกับงานของตนเองให้เสร็จโดยไม่ต้องพะวงว่าจะถูกสะกิดรบกวนจากฮาร์ดดิสก์ให้ช่วยทำงาน ก็สามารถทำให้ซีพียูจัดการงานได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ระบบโดยรวมมีความเร็วสูงขึ้นตามไปด้วย

3. แบบ SCSI (Small Computer System Interface)
ฮาร์ดดิสก์แบบ SCSI (สะกัสซี่) เป็นฮาร์ดดิสก์ที่มีอินเทอร์เฟซที่แตกต่างจาก E-IDE โดยฮาร์ดดิสก์แบบ SCSI จะมีการ์ดสำหรับควบคุมการทำงาน โดยเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า การ์ด SCSI สำหรับความสามารถของการ์ด SCSI นี้ สามารถที่จะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่มีการทำงานแบบ SCSI ได้ถึง 7 ชิ้นอุปกรณ์ด้วยกัน ผ่านสายแพรแบบ SCSI อัตราความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลของฮาร์ดดิสก์แบบ SCSI จะมีความเร็วสูงสุดถึง 320 เมกะไบต์/วินาที รวมถึงกำลังรอบในการหมุนของจานดิสก์อย่างต่ำก็หลักหมื่นโดยปัจจุบันแบ่งเป็น 10,000 และ 15,000 รอบต่อนาที ซึ่งมีความเร็วที่มากกว่าประเภท E-IDE อยู่เยอะ ส่งผลให้ราคานั้นย่อมที่จะแพงเป็นธรรมดา โดยส่วนใหญ่จะนำฮาร์ดดิสก์แบบ SCSI มาใช้กับงานด้านเครือข่าย (Server) เท่านั้น4. แบบ Serial ATA
เป็นอินเทอร์เฟซที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และอีกไม่นานจะพลัดใบเข้าสู่ความเป็น Serial ATA II ซึ่งเมื่อการเชื่อมต่อในลักษณะParallel ATA หรือ E-IDE เริ่มเจอทางตันในเรื่องของความเร็วที่พัฒนาอย่างไรก็ไม่ทัน SCSI ซะที และอีกสาเหตุมาจากสายแพแบบ Parallel ATA เพื่อการส่งผ่านข้อมูลนั้นมีขนาดความกว้างถึง 2 นิ้ว และเป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่ตอนนี้อินเทอร์เฟซแบบ Parallel ATA ก็เริ่มเจอทางตันแล้วเหมือนกัน เมื่ออัตราความเร็วในปัจจุบันทำได้สูงสุดเพียงระดับ 133 เมกะไบต์ต่อวินาทีเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้บรรดาผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ต่างพากันหันมาให้ความสนใจเทคโนโลยีต่อเชื่อมรูปแบบแบบใหม่ที่เรียกว่า Serial ATA กันเป็นแถว โดยให้อัตราความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลขั้นแรกสูงสุดถึง 150 เมกะไบต์ต่อวินาที โดยเทคโนโลยี Serial ATA นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้พัฒนา Serial ATA ซึ่งได้เผยข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับ Serial ATA 1.0 ขึ้น ด้วยคาดหวังว่าจะสามารถ ขยายช่องสัญญาณ (Bandwidth) ในการส่งผ่านข้อมูลได้เพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่า และยังรองรับข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น ไม่เฉพาะฮาร์ดดิสก์เพียงเท่านั้นที่จะมีการเชื่อมต่อในรูปแบบนี้ แต่ยังรวมไปถึง อุปกรณ์ตัวอื่นๆ อย่าง CD-RW หรือ DVD อีกด้วย

และด้วยการพัฒนาของ Serial ATA นี้เอง ที่จะทำให้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง CPU ความเร็วสูงกับตัวฮาร์ดดิสก์ลงได้ โดยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วของระบบที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ Serial ATA จึงกลายเป็นความหวังใหม่ สำหรับการเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลของฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ในอนาคต นอกจากนี้ Serial ATA ยังแตกต่างจากฮาร์ดไดรฟ์ที่ใช้อินเทอร์เฟซ Parallel ATA ซึ่งเป็นแบบขนานอย่างชัดเจน เพราะอินเทอร์เฟซ Serial ATA นี้ มีการกำหนดให้ฮาร์ดไดรฟ์ตัวไหนเป็น Master (ตัวหลัก) หรือ Slave (ตัวรอง) ผ่านช่องเชื่อมต่อบนเมนบอร์ดได้เลย ลดความยุ่งยากในการติดตั้งลงไปได้มาก อีกทั้งฮาร์ดดิสก์ประเภทนี้บางตัวยังรองรับการถอดสับเปลี่ยนโดยทันที (Hot Swap) ทำให้การเชื่อมต่อในลักษณะนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน


ทำไมจึงต้อง Serial ATA
ประสิทธิภาพของการถ่ายโอนข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากอินเทอร์เฟซที่บ่งบอกจุดต่างของค่าความเร็วได้ดี ตั้งแต่ USB, Parallel ATA, Serial ATA และ SCSI ด้วยสมรรถภาพความเร็วที่แกร่งขึ้นตามลำดับ ซึ่งการใช้งานฮาร์ดดิสก์บนพีซีหรือเครื่องเวิร์คสเตชั่นมักมองอินเทอร์เฟซ Parallel ATA และ Serial ATA เป็นสำคัญ แต่ ณ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อ Parallel ATA จะถูกแทนที่ด้วย Serial ATA ด้วยเหตุผลที่เป็นปัญหาคอขวดอยู่นั้นก็คือมาตรฐานความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลบนคอนโทรลเลอร์ขนาด 40 พิน แม้จะสามารถทำเส้นทางรับ-ส่งเป็น 80 เส้นความเร็วก็ทำได้ไม่เกิน 133 เมกะไบต์ต่อวินาที ขณะที่ Serial ATA ที่มากับขนาดของสายรับ-ส่งสัญญาณที่น้อยนิดเพียง 7 พิน พร้อมอัตราเร็วขั้นต้นของ Serial ATA ในเฟซแรกที่ 1.5 กิกะบิตต่อวินาที และสิ่งที่จะมาบดบังรัศมีของ Parallel ATA อย่างเต็มตัวก็คืออีกศักยภาพของ Serial ATA ด้วย Serial ATA II กับมาตรฐานความเร็ว 3.0 กิกะบิตต่อวินาที ซึ่งแรงขึ้นอีกเท่าตัว โดยก่อนหน้าที่จะกำเนิด Serial ATA II แบบเต็มตัวนั้นสิ่งที่มาก่อนก็คือการรองรับเทคโนโลยี Native Command Queuing หรือ NCQ ที่มีเฉพาะ Serial ATA เท่านั้น สิ่งหนึ่งที่ได้จากเทคโนโลยี NCQ ก็คือความรวดเร็วในการเรียงชุดคำสั่งแบบใหม่ที่เลือกคำสั่งที่ใกล้ก่อนทำให้สมรรถภาพการทำงานของฮาร์ดดิสก์และระบบเร็วขึ้น (ทำงานคล้ายลิฟท์)

ความแตกต่างของ Parallel ATA และ Serial ATA

สำหรับฮาร์ดดิสก์ที่มีการเชื่อมต่อบนมาตรฐาน Parallel ATA นั้นโดยปกติแล้วถูกออกแบบในสถาปัตยกรรมแบบเก่าที่ออกแบบเหมือนกับฮาร์ดดิสก์รุ่นก่อนๆ สืบทอดกันมา เพียงแต่ปรับเปลี่ยนการทำงานอาทิ ความเร็วรอบการหมุนจานดิสก์ของมอเตอร์จาก 3200 รอบต่อนาที มาเป็น 5400 รอบต่อนาที และจาก 5400 รอบต่อนาที มาเป็น 7200 รอบต่อนาที ปรับเปลี่ยนการส่งข้อมูลจาก PIO มาเป็น DMA และ Ultra DMA โดย DMA ในที่นี้หมายถึงระบบการถ่ายโอนข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ที่แต่ละครั้งสามารถบรรทุกข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ไปสู่แรมได้เลยโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวการทำงานของซีพียู ทำให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่า PIO เพราะ PIO นั้นการถ่ายโอนข้อมูลในแต่ละครั้งจำต้องผ่านการประมวลผลจากซีพียูเสียก่อน ส่งผลให้กว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการมีความล่าช้ามาก
นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนสายแพจาก 40 เส้น มาเป็น 80 เส้นปรับมาตรฐานจาก IDE ไปสู่ระบบ E-IDE ซึ่งให้ค่าทางประสิทธิภาพการทำงานที่มากกว่าเดิม การปรับเปลี่ยนดังกล่าวสามารถที่จะทำให้ฮาร์ดดิสก์ทำงานได้เร็วขึ้นก็จริงอยู่ แต่เมื่อมานั่งพิจารณาดูแล้วการทำงานที่ยังยึดมั่นอยู่กับสถาปัตยกรรมแบบเก่าบนมาตรฐาน Parallel ATA มักทำให้ฮาร์ดดิสก์ที่มีอินเทอร์เฟซแบบ E-IDE ยังห่างไกลจากระบบของ SCSI ของระบบเครือข่ายอยู่ดี อีกทั้งการพัฒนาของระบบ E-IDE ยังเป็นปัญหาคอขวดที่ไม่สามารถพัฒนาให้เร็วพอได้ เช่น 33 เมกะไบต์ต่อวินาที, 66 เมกะไบต์ต่อวินาที, 100 เมกะไบต์ต่อวินาที, 133 เมกะไบต์ต่อวินาที ระดับความเร็วที่เพิ่มขึ้นต่างกันไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการถ่ายโอนข้อมูลแบบ SCSI ที่เป็นแบบ Ultra160 เมกะไบต์ต่อวินาที, Ultra 320 เมกะไบต์ต่อวินาที ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ทั้งหลายจึงได้คิดค้นที่จะทำการปรับเปลี่ยนระบบการส่งข้อมูลของฮาร์ดดิสก์แบบใหม่ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า Serial ATA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการถ่ายโอนข้อมูล

การส่งข้อมูลแบบ Parallel ATA

0------------>
0------------>
0------------>
0------------>
1------------>
0------------>
1------------>
1------------>

การส่งข้อมูลแบบ Parallel ATA นั้นจะส่งข้อมูลในแต่ละบิตแบบขนานกันไปแล้วนำข้อมูลที่ได้ในแต่ละสายสัญญาณมารวมกันเป็น (0 0 0 0 1 0 1 1 ) ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลในระบบแบบเก่าจนถึงปัจจุบันที่ก็ยังเป็นแบบ IDE และ E-IDE โดยใช้สายนำสัญญาณแบบ 40 เส้นและ 80 เส้น

การส่งข้อมูลแบบ Serial ATA

0 0 0 0 1 0 1 1 ------>
0 0 0 0 1 0 1 1 ------>

หากเป็นการส่งข้อมูลในแบบ Serial ATA ที่มีความเร็วตีคู่ SCSI โดยใช้สายสัญญาณ 7 เส้น ช่วยให้ระบบการทำงานสามารถที่จะเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูลได้มากถึง 1.5 กิกะบิตต่อวินาที และต่อไปความเร็วจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็น 3.0 กิกะบิตต่อวินาที หรือมากกว่าในอนาคต อีกทั้งในปัจจุบันอินเทอร์เฟซนี้ยังแฝงไว้ด้วยเทคโนโลยี NCQ ที่ช่วยให้ฮาร์ดดิสก์ฉลาดขึ้นในการส่งผ่านข้อมูลเพราะส่งต่อกันเป็นทอดๆ โดยหากเป็นข้อมูลชุดเดียวกันจะเข้าหาก่อนโดยไม่สนใจเรื่องคิวรันกันต่อเนื่อง จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้เลยว่า คุณสมบัติของอินเทอร์เฟซ Serial ATA นั้นมีการทำงานที่เร็วกว่า Parallel ATA อีกทั้งต่อไปอินเทอร์เฟซนี้จะเป็นแกนหลักบนเมนบอร์ดแทนที่ IDEและ E-IDE ซึ่งเหมาะสมทั้งการใช้งานบนเครื่อง PC และ ระบบเครือข่ายขนาดย่อมที่มีงบประมาณไม่มาก หากคุณได้ลองสัมผัสดูแล้วจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปครับ

เทคโนโลยี Native Command Queuing (NCQ)

สำหรับอินเทอร์เฟซ Serial ATA จัดเป็นเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูงและกำลังจะกลายเป็นอินเทอร์เฟซมาตรฐานบนฮาร์ดดิสก์ของพีซีในปี 2005 ซึ่งเทคโนโลยี Native Command Queuing เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในกระบวนการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะกลายเป็นมาตรฐานสำหรับฮาร์ดดิสก์ปี 2005 ด้วยเช่นกัน
โดยเทคโนโลยี NCQ จะช่วยให้ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น ด้วยความสามารถในการปรับปรุงและจัดเรียงชุดคำสั่งใหม่ทั้งในกระบวนการอ่านและบันทึกข้อมูล เพื่อให้ไดรฟ์มีความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด สมมติว่าข้อมูลชุดเดียวกันมีการกระจายข้อมูลอยู่เต็มฮาร์ดดิสก์ไปหมด การเรียกใช้งานจึงเริ่มจาก 4 – 3 – 2 และ 1 ทำให้กว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการมาจนครบมักเกิดความล้าช้าไปพอสมควร แต่ถ้าหากฮาร์ดดิสก์ Serial ATA ตัวนั้นมีเทคโนโลยี NCQ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฟสแรกของ Serial ATA II และสามารถใช้งานร่วมกับ Serial ATA 1.0 ได้ กระบวนการทำงานจะมองว่าหากข้อมูลชุดนั้นเป็นชุดเดียวกัน จะรวมเอาจุดที่ใกล้กันไว้ก่อนโดยตัดลำดับความน่าจะเป็นออกไป ทำให้ว่องไวต่อการเรียกใช้งานมากขึ้น

http://www.quickpc.co.th/quickdata/guide/hdd/HDD/3.jpg


จากที่กล่าวมาเป็นความแตกต่างระหว่างอินเทอร์เฟซ ซึ่งในการเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เราจะเลือกเพียงแค่จุดนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องมององค์ประกอบทางด้านอื่นๆด้วย อันได้แก่

ขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์
เรื่องขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์นี้ค่อนข้างตัดสินใจได้ง่าย ซึ่งมีตัวเลขที่ระบุไว้ตามลาเบลไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันขนาดความจุที่มีจำหน่ายกันอยู่ที่ ระดับกิกะไบต์ เช่น 20, 30, 40, 60 ไปจนถึง 400 กิกะไบต์ แน่นอนเมื่อปริมาณความจุที่สูงขึ้นย่อมส่งผลให้ราคาต้องขยับตัวสูงตามไปด้วย สำหรับขนาดที่ ควรจะซื้อหามาใช้ในปัจจุบัน ควรเลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และไม่ควรเพื่อพื้นที่ไว้ใช้งานมากจนเกินจำเป็น เพื่อประหยัดงบประมาณในกระเป๋าท่าน ได้อีกทางและสามารถที่จะใช้พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ได้อย่างคุ่มค้าอีกด้วย

ความเร็วรอบ
ความเร็วรอบสำคัญไฉนสิ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนก็คือการหมุนของวงล้อรถหากซอยถี่มากเท่าใด จะย่นระยะเวลาไปยังจุดหมายปลายทางมากขึ้นเท่านั้น ในทำนองเดียวกันกับฮาร์ดดิสก์ที่เมื่อความเร็วรอบยิ่งถี่เพียงใด จะทำให้ประสิทธิภาพในการเข้าถึงหรือค้นหาข้อมูลมีความรวดเร็วขึ้นตามไปด้วย ซึ่งปัจจุบันความเร็วรอบในการหมุนจานดิสก์มมาตรฐานพีซีและแล็บท็อปส่วนใหญ่มาอยู่ที่ 7,200 รอบต่อนาที (3.5 นิ้ว) และ5,400 รอบต่อนาที (2.5 นิ้ว) นอกจากนี้การใช้งานที่สูงขึ้นไปอีกในระดับเอ็นเทอร์ไพช์อย่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเวิร์คสเตชั่น ความเร็วรอบในการหมุนที่จัดจ้านถึงระดับ 10,000 - 15,000 รอบต่อนาที ดูจะเหมาะกว่า เนื่องจากการใช้งานระดับการเข้าถึงและเรียกใช้มีความสำคัญมาก

หน่วยความจำบัฟเฟอร์
อีกวิธีที่ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบัน คือการใช้หน่วยความจำแคช หรือบัฟเฟอร์ (Buffer) เพื่อเป็นที่พักข้อมูลก่อนที่จะส่งไปยัง คอนโทรลเลอร์บนการ์ด หรือเมนบอร์ด สำหรับหน่วยความจำแคชที่ว่านี้จะทำงานร่วมกับฮาร์ดดิสก์ โดยในกรณีอ่านข้อมูล ก็จะอ่านข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ ในส่วนที่คาดว่าจะถูกใช้งานต่อไปหรือมีการเรียกใช้งานบ่อยครั้ง มาเก็บไว้ล่วงหน้า ส่วนในกรณีบันทึกข้อมูล ก็จะรับข้อมูลมาก่อน เพื่อเตรียมที่จะเขียนลงไปทันทีที่ฮาร์ดดิสก์ว่าง แต่ทั้งหมดนี้จะทำอยู่ภายในตัวฮาร์ดดิสก์เอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับซีพียูหรือแรมแต่อย่างใด หน่วยความจำแคชนี้ในฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าๆ ราคาที่ถูกมักจะมีขนาดหน่วยความจำเล็กตามลงไป เช่น 128 กิโลไบต์ หรือบางยี่ห้อก็จะมีขนาด 256-512 กิโลไบต์ แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ราคาสูงขึ้นมา(ปัจจุบันนิยม) จะมีการเพิ่มจำนวนหน่วยความจำนี้เป็น 2 เมกะไบต์ไปจนถึง 8 เมกะไบต์ เลยทีเดียว ซึ่งจากการทดสอบพบว่า การมีขนาดหน่วยความจำแคช หรือ บัฟเฟอร์ที่เพิ่มขึ้น มีส่วนช่วยให้การทำงานของฮาร์ดดิสก์นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้กลไกการทำงานของฮาร์ดดิสก์รุ่นนั้นๆ จะช้ากว่าก็ตาม แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานของโปรแกรมที่มีการเรียกใช้งานด้วยว่ามีการดึงทรัพยากรของระบบมากน้อยเพียงไร

การรับประกัน
อย่าลืมว่า ฮาร์ดดิสก์ เป็นอุปกรณ์ที่ต้องทำงานตลอดเวลาที่มีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการเคลื่อนไหวต่างๆมากมายอยู่ภายในไดรฟ์และโอกาสที่จะเสียหายมีได้มาก โดยเฉพาะเรื่องของความร้อนและการระบายความร้อนที่ไม่ดีในเครื่อง ก็เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียหาย นอกจากนี้การเกิดกระแทกแรงๆ ก็เป็นสาเหตุหลักของการเสียหายที่พบได้บ่อยครั้ง ดังนั้น ปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญในการเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์ คือ เรื่องระยะเวลาใน การรับประกัน สินค้า และระยะเวลาในการส่งเคลม โดยสังเกตจาก Void รับประกัน ซึ่งห้ามแกะออกเป็นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจทำให้ท่านเสียใจเพราะส่งเคลมไม่ได้
โดยทั่วไปแล้วฮาร์ดดิสก์ส่วนใหญ่จะมีการรับประกันอยู่ในช่วง 1 หรือ 3 ปี ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีผู้ผลิตบางราย เช่น Seagate ปรับเปลี่ยนระยะเวลาโดยขยายเป็น 5 ปี จุดนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งที่มีให้ผู้ใช้อุ่นใจ ดังนั้นการเลือกซื้อควรเลือกระยะเวลารับประกันนานหน่อยเพราะคุ้มค่ากว่าการซื้อฮาร์ดดิสก์มาเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากฮาร์ดดิสก์ที่เราจะนำใช้งานนั้น หาความแน่นอนไม่ได้ วันดีคืนดี ฮาร์ดดิสก์เจ้ากรรมอาจเสียลงไปดื้อๆ หากแต่ว่าฮาร์ดดิสก์ของท่านยังอยู่ในช่วงรับประกันก็ยังอุ่นใจได้ เพราะสามารถส่งซ่อมหรือแลกเปลี่ยนได้ แต่การรับประกันจะไร้ค่าลงไปทันทีเมื่อสัญลักษณ์ของการรับประกันฉีกขาด หรือถูก ลอกออกไป ฉะนั้นควรระมัดระวังไว้ด้วย การรับประกันในที่นี้ก็อาจจะต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นการรับประกันจากที่ไหน จากร้านค้า หรือว่าจากดีลเลอร์ต่างๆ โดยจุดนี้ให้ดูถึงความมั่นคงของร้านด้วย ซึ่งถ้าหากร้านเกิดปิดกิจการไปล่ะยุ่งเลยเพราะไม่สามารถที่จะส่งคืนได้

จากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเทคนิคการเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่แม้ไม่ใช้มืออาชีพแต่ก็ได้เรียนรู้ว่าต้องดูอะไรบ้างในการเลือกซื้อทำให้แนวทางในการเลือกซื้อดูสดใสขึ้นครับ ทว่าฮาร์ดดิสก์ที่เลือกซื้อโดยส่วนใหญ่นั้นเป็น OEM จึงไม่ต้องสนใจกับสิ่งที่แถมมามากนัก(เพราะมันไม่มีมาให้นอกจากไดรฟฺ์เปล่าๆ) นอกจากจำชื่อร้านและตัวแทนจำหน่ายที่จำหน่ายสินค้าให้กับเราไว้ให้ดีเท่านั้น เผื่อมีการติดต่อเมื่อมาส่งเคลมหรือเปลี่ยนสินค้าในภายหลังครับ

บทความ : QuickPC

ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับ HDD.

ความเชื่อที่ 1 :
การฟอร์แมต HDD.บ่อยๆ อาจทำให้อายุการใช้งานของ HDD.สั้นลง

ข้อเท็จจริง : การฟอร์แมต HDD.ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของ HDD.แต่อย่างใด ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่หลายๆ คนจะคิดว่ามีส่วนทำให้อายุการใช้งานสั้นลง แต่จริงๆ แล้ว เป็นความเชื่อที่ผิดๆ เท่านั้น
การฟอร์แมต HDD. ไม่ถือเป็นการทำงานที่จะทำให้ HDD.ต้องแบกรับภาะหนัก หัวอ่านของ HDD.จะไม่มีการสัมผัสกับแผ่นจานข้อมูลแต่อย่างใด (Platter) ระหว่างการฟอร์แมต
สรุปแล้วก็คือ เราสามารถฟอร์แมต HDD. 30 ครั้งต่อวัน ทุกวันเลยก็ได้ อายุการใช้งานมันก็จะไม่ต่างจากจาก HDD. อื่นๆ เลย

ความเชื่อที่ 2 :
การฟอร์แมต HDD.จะทำให้มีข้อมูล หรือปฎิกรณ์อะไรสักอย่าง
วางซ้อนเพิ่มบนแผ่นดิสก์ ซึ่งมีผลทำให้เกิด bad sector ได้

ข้อเท็จจริง : การฟอร์แมตจะไม่ทำให้เกิดข้อมูล หรืออะไรทั้งนั้นที่แผ่น HDD. เนื่องจาก HDD.เป็นระบบปิด ดั้งนั้นฝุ่นหรือปฏิกรณ์จะ ยากที่จะเข้าไปยังดิสก์ได้ และแม้จะมีฝุ่นก็ตามแต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ฝุ่นจะต้องมากับการฟอร์แมต

ความเชื่อที่ 3 :
การฟอร์แมต HDD. จะมีความเค้นต่อเข็มหัวอ่าน (head actuator) สูง

ข้อเท็จจริง : การฟอร์แมตมีการอ่านในแต่ละเซ็กเตอร์อย่างต่อเนื่อง และเป็นลำดับชั้น เช่น เซ็กเตอร์ที่ 500 เซ็กเตอร์ที่ 501 เซ็กเตอร์ที่ 502 และต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ทำให้มีการเคลื่อนตัวของเข็มหัวอ่านน้อยมาก ดังนั้น ข้อเท็จจริงของความเชื่อนี้ก็คือ การฟอร์แมตจะไม่มีความเค้นสูงต่อเข็มหัวอ่าน HDD.

ความเชื่อที่ 4 :
การดีแฟรกเมนต์ (defragmenting) HDD.จะมีความเค้นที่หัวอ่านสูง

ข้อเท็จจริง : ข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริง เพราะการดีแฟรกเมนต์ต้องอาศัยการควานหาตำแหน่งของเซ็ กเตอร์อย่างสูง เนื่องจากการดีแฟรกเมนต์ก็คือการจัดระเบียบเซ็กเตอร์ ต่างๆ เพื่อไม่ให้หัวอ่านต้องทำงานหนักเวลาที่ใช้หาข้อมูลใ นการใช้งานจริง
ดังนั้น แม้ในกระบวนการดีแฟร็กเมนต์ จะทำให้เข็มหัวอ่านมีความเค้นสูงก็ตาม แต่หลังจากที่ได้ทำการดีแฟรกเมนต์แล้ว เข็มหัวอ่านก็ไม่ต้องทำงานหนัก เหมือนก่อนที่จะทำการดีแฟรกเมนต์ เพราะจะหาเซ็กเตอร์ได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น

ความเชื่อที่ 5 :
ถ้า HDD.ของคุณมี bad sector อยู่แล้ว การฟอร์แมต HDD.จะยิ่งทำให้ เกิดเซ็กเตอร์เสียเพิ่มขึ้น

ข้อเท็จจริง : ถ้า HDD. ของคุณมีเซ็กเตอร์เสียอยู่แล้ว แน่นอนว่าเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ จะต้องพบเซ็กเอตอร์เสียเพื่มขึ้นเรื่อยๆ
การฟอร์แมตแล้วเห็นเซ็กเตอร์เสียเพิ่มขึ้นนั้น สาเหตุไม่ได้เป็นเพราะการฟอร์แมต เพียงแต่ว่าการฟอร์แมตจะทำให้เราได้พบเห็นเซ็กเตอร์ที่เสียเพิ่มขึ้นนั่นเอง เพราะยูทิลิตี้สำหรับทำการฟอร์แมตนั้น จะสแกนและตรวจสอบ HDD.ด้วย ทำให้พบเห็นเซ็กเตอร์ที่เสียเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา

ความเชื่อที่ 6 :
การดาวน์โหลดโปรแกรมและไฟล์ต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตจำนวนมาก จะทำให้
อายุการใช้งานของ HDD.สั้นลง

ข้อเท็จจริง : การดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตไม่ทำให้อายุการใช้งานของ HDD.ลดน้อยลงไป HDD.จะมีการหมุนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีการดาวน์โหลดไ ฟล์ หรือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตาม ดังนี้โอกาสที่จะเสียขณะทำการดาวน์โหลด กับขณะที่เปิดคอมพิวเตอร์ไว้เฉยๆ ก็มีเท่ากัน อายุการใช้งานท่าเดิม

ความเชื่อที่ 7 :
พลังงาน (กระแสไฟ) ที่ไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเซ็กเตอร์เสีย

ข้อเท็จจริง : กระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ กับกระแสไฟฟ้าถูกตัดทันทีทันใด จะไม่ก่อให้เกิดเซ็กเตอร์เสีย เพราะในช่วงที่กระแสไฟไม่เพียงพอ หรือมีการตัดกระแสไฟนั้น เข็มหัวอ่านจะพักตัวโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อแผ่นดิสก์ ดังนั้น จึงไม่มีทางที่จะมีการสร้างเซ็กเตอร์เสียได้ ที่เสียหายก็อาจเป็นความเสียหายของ OS.มากกว่า

ความเชื่อที่ 8 :
ระบบกำลังไฟ หรือระบบสำรองไฟที่มีราคาถูก และไม่มีคุณภาพ อาจจะบั่นทอน
อายุการใช้งานของ HDD.เรื่อย ๆ และทำให้ HDD.ตายลงอย่างช้า ๆ

ข้อเท็จจริง : ระบบกำลังไฟหรือระบบสำรองไฟที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน จะไม่ทำให้ HDD.ตายลงอย่างช้าๆ แต่หากระบบไม่สามารถควบคุมกระแสไฟได้ จนทำให้กระแสไฟฟ้าปริมาณมากไหลทะลักสู่เครื่องคอมพิว เตอร์
อาจทำให้ HDD.ตายในทันที ไม่ใช่ตายลงอย่างช้า ๆ
แต่ถ้าไม่สามารถให้กระแสไฟเพียงพอแก่การทำงานได้ ดิสก์ก็แค่มาสามารถทำงานได้เต็มที่ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ หรืออาจไม่ทำงานเลย แต่ HDD.จะไม่ตาย แต่ OS อาจตายหรือ พิการ

ความเชื่อที่ 9 :
ถ้า HDD. มีการหมุนความเร็วของดิสก์แบบขึ้นๆ ลงๆ นั่นเป็นเพราะว่า
ระบบสำรองไฟในบางครั้งสามารถส่งกระแสไปที่พอสำหรับการทำงานได้
มันจึงหมุนเร็วขึ้น แต่เมื่อมันไม่สามารถให้กระแสไฟที่เพียงพอได้ มันจึง
หมุนช้าลง

ข้อเท็จจริง : ในกรณีที่กำลังไฟตกฮวบ มันจะทำให้ระบบทั้งหมดถูกตัดไฟ ชะงักการทำงาน และจะทำให้เครื่องแฮงก์ ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มีการหมุนของ HDD.ให้เห็นอย่างแน่นอน
หมุนเร็วขึ้นหมุนลดลงนั้น เป็นการการปกติของ HDD. ที่จะทำการวัดขนาดของดิสก์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเตรียมความพร้อมในการใช้งานแต่ละครั้ง

ความเชื่อที่ 10 :
เสียงคลิกที่ได้ยินจาก HDD. เกิดจากการพักการทำงานของหัวอ่าน

ข้อเท็จจริง : เสียงคลิกที่ได้ยินจากการทำงานของ HDD. อาจเป็นได้ทั้งเสียงการเตรียมพร้อมที่จะเขียนข้อมูล (เหมือนอย่างในความเชื่อที่ 9) หรืออาจเป็นเสียงการสะดุดของหัวอ่านบนแผ่น HDD.

ความเชื่อที่ 11 :
เข็มหัวอ่านใช้มอเตอร์ในการทำงาน ซึ่งการทำงานของมอเตอร์นี้
อาจล้มได้หากมีการใช้งานมากเกินไป

ข้อเท็จจริง : เข็มหัวอ่านในปัจจุบัน ไม่มีการใช้มอเตอร์ในการทำงานแต่อย่างใด ดังนั้น ก็ไม่มีมอเตอร์ที่จะล้มเหลวเมื่อมีการใช้งานมากเกินไป
สมัยก่อนนั้น เข็มหัวอ่านเคยใช้มอเตอร์เดินไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แต่ปัจจุบันเข็มหัวอ่านใช้ระบบ Voice Call Mechanism ซึ่งก็คือการใช้แรงแม่เหล็กไฟฟ้าในการเคลื่อนหัวอ่านไปตามตำแหน่งที่ต้องการ

ความเชื่อที่ 12 :
การจอดพักของหัวอ่าน ทำให้มอเตอร์เข็มหัวอ่านเสื่อมเร็ว

ข้อเท็จจริง : ก็เหมือนกับความเชื่อข้อที่ 11 นั่นคือไม่มีมอเตอร์ นอกจากนี้การจอดพักการทำงานของหัวอ่าน HDD. นั้นจะมีขึ้นโดยอัตโนมัติในกรณีที่กระแสไฟถูกตัด หรือ HDD. หยุดการทำงาน ดังนั้นการจอดพักนี้ ไม่ใช่กระบวนการที่มีการทำงานบ่อย หรือที่มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง
เข็มหัวอ่านจะมีสปริงคอยควบคุมตำแหน่งของมัน เมื่อมีกระแสไฟเข็มหัวอ่านก็จะอยู่ในตำแหน่งที่มีการ ต้านแรงของสปริง และเมื่อไม่มีกระแสไฟ เข็มหัวอ่านก็จะถูกดันให้อยู่ในตำแหน่งจอดพัก ดังนั้น แม้ว่าเข็มหัวอ่านจะมีมอเตอร์ลี้ลับนี้จริง การจอดพักของเข็มหัวอ่านก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้มอเตอร์ดังว่ามีการ
เสื่อมแต่อย่างใด

ความเชื่อที่ 13 :
ดิสก์จะมีการหมุนเร็วขึ้นเวลาที่มีการอ่านหรือเขียนข้อมูลเท่านั้น
แต่จะหมุนลดลงเมื่อ HDD .ไม่มีกิจกรรม (idle)

ข้อเท็จจริง : แผ่นดิสก์ภายใน HDD. หรือที่เรียกว่า platter นั้นมีการหมุนในความเร็วระดับเดียวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ อ่าน เขียน หรือ พัก (idle) ยกเว้นแต่เจ้าของเครื่องใช้คำสั่งให้มีการหมุนลดลงใน ช่วง idle เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

ความเชื่อที่ 14 :
การหมุนลดลงจะทำให้ลดความเค้นที่มอเตอร์ขับเคลื่อนแผ่นดิสก์ได้

ข้อเท็จจริง : โดยปกติแล้วแผ่นดิสก์จะเริ่มหมุนตอนเครื่อง startup และจะหมุนอยู่อย่างนั้นจน shutdown ในช่วงที่มีการหมุนอยู่นั้น ถือเป็นช่วงที่มีความเค้นสูงสุดต่อตัวมอเตอร์แล้ว ส่วนการรักษาความเร็วของการหมุนให้คงที่นั้น จะใช้กำลังน้อยลงมา
หากมีการใช้คำสั่งให้แผ่นดิสก์หมุนลดลงในช่วง idle นั้น ทุกครั้งที่มีการเขียน หรืออ่านไฟล์ใด ๆ ก็จะต้องมีการหมุนเพื่อให้เร็วขึ้นเพื่อให้ได้ความเร็วปกติ ก่อนที่จะอ่านหรือเขียนได้ ดังนั้น ควรที่จะให้ดิสก์มีการหมุนที่ความเร็วคงที่ตลอด เพื่อลดความเค้นที่ตัวมอเตอร์

ความเชื่อที่ 15 :
การตัดกระแสไฟอย่างทันทีทันใดอาจทำให้เกิดเซ็กเตอร์เสีย

ข้อเท็จจริง : เซ็กเตอร์เสีย หรือ bad sector นั้น ไม่ได้เกิดจากการปิดหรือการดับเครื่องอย่างทันทีทันใด แต่เมื่อสมัยก่อนนานมาแล้ว ก่อนปิดเครื่องทุกครั้ง ผู้ใช้จะต้องพักจอดหัวอ่าน HDD.ก่อนที่จะสามารถปิดเครื่องได้ แต่ปัจจุบัน ระบบหัวอ่านแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะทำการจอดพักตัวเองโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่กระแสไฟฟ้าถูกตัดจากระบบ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่เกิดความเสี่ยงว่าจะเกิด bad sector จากกรณีการตัดกระแสไฟ

ความเชื่อที่ 16 :
เซ็กเตอร์เสียบางอัน เป็นเซ็กเตอร์เสียแบบเวอร์ชัวล์ (คือเป็นที่ซอฟต์แวร์ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์)
และสามารถแก้ไขได้โดยการทำฟอร์แมต HDD.

ข้อเท็จจริง : เซ็กเตอร์เสียแบบเวอร์ชัวล์ไม่มีอยู่จริง เซ็กเตอร์ที่เสียนั้น คือเซ็กเตอร์(หรือช่องอันเป็นส่วนหนึ่งของดิสก์สำหรั บการเก็บข้อมูล) ที่ไม่สามารถทำการอ่านหรือเขียนได้ เนื่องจากมีการเสียหารทางกายภาพ เช่น ถูกทำลาย หรือทีการเสื่อมลง ดังนั้น จึงไม่สามารถซ่อมแซมด้วยกระบวนการทางด้านซอฟต์แวร์ได ้

ความเชื่อที่ 17 :
เซ็กเตอร์เสีย สามารถถูกลบได้โดยการฟอร์แมต HDD.

ข้อเท็จจริง : การฟอร์แมตในระดับต่ำ จะสามารถทดแทนเช็กเตอร์เสียด้วยเซ็กเตอร์ดีได้ โดยอาศัยพพื้นที่ว่างสำรองบน HDD. อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของ HDD. ก็จะลดลงเนื่องจากหัวอ่านจะต้องทำการค้นหาพื้นที่สำร องบน HDD.ด้วย อีกทั้งพื้นที่สำรองบน HDD.นั้นมีจำนวนจำกัด


สรุปแล้ว bad sector ก็คือ สัญญาณเตือนภัยอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่อ งบางอย่างของ HDD. แม้ bad sector นั้นจะเกิดจากการชนของหัวอ่าน (crash) เพียงครั้งเดียว แต่ซากที่เหลือจากการชนครั้งนั้น รวมทั้งหัวอ่านที่อาจได้รับความเสียหาย อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อไปในอนาคตได้ เช่น อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนแผ่นดิสก์เพิ่มมากขึ้น หรืออาจทำให้ความเร็วในการหมุน หรือการอ่านลดลง

ดังนั้น ถ้ามีข้อมูลที่สำคัญที่ต้องการเก็บรักษาไว้อย่างมั่นคง ควรหัดทำการแบ็คอัพข้อมูล และเปลี่ยน HDD.เมื่อพบว่ามีปัญหาบางอย่าง เช่น การค้นพบ bad sector เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่า HDD.จะสามารถทำงานได้ต่อไป และนานๆครั้งจะพบว่าเกิด bad sector เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคือสัญญาณบอกว่า HDD. ของคุณมันใกล้ตายแล้วครับ

เครดิต นิตยสาร QuickPC

กำจัดพฤติกรรมไม่พึ่งประสงค์ของ Microsoft Word ให้สิ้นซาก

คุณเป็นผู้ใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ดคนหนึ่งที่เคยเจอปัญหาต่อไปนี้ไหมครับ

1 กดแป้น Enter เพื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ หรือกดแป้นเว้นวรรค เวิร์ดกลับภาษาบนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษให้ทันที
2 ใส่รูปแล้วพบว่ามีกรอบวาดมาด้วย รำคาญจัง ไม่รู้ว่าจะต้องเอาออกอย่างไร
3 มีเส้นประหยักสีแดงใต้คำ รำคาญตาจัง
4 เปิดเวิร์ดขึ้นมาแล้วเวลาเปิดแฟ้มต้องเสียเวลาเปลี่ยนไปหาโฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้มใช้งานบ่อย ๆ
5 พิมพ์ที่อยู่อินเทอร์เน็ต เช่น www.microsoft.com หรือที่อยู่อีเมล์ เช่น [email protected] เวิร์ดเปลี่ยนข้อความธรรมดาเป็นไฮเปอร์ลิงก์ทันที
6 กดแป็นแท็บ 2 ครั้ง ทั้งย่อหน้าเยื้องเข้ามาข้างในกระดาษ ต้องเสียเวลากดแป้น Enter แล้วกดแป้น Backspace ทั้ง ๆ ที่ต้องการเยื้องเฉพาะบรรทัดแรก


ผู้ใช้หลายคงปวดเศียรเวียนเกล้ากับความฉลาดของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดรุ่นใหม่ เลยหันไปใช้ MS Word 97 หารู้ไม่ว่าพฤติกรรมน่ารำคาญบางตัวยังปรากฏอยู่

วิธีการกำจัดพฤติกรรมไม่พึ่งประสงค์ของไมโครซอฟต์เวิร์ดให้สิ้นซาก มีดังนี้

ยกเลิกกลับภาษาบนแป้นอัตโนมัติ
1 เข้าเมนู Tools --> Options... --> Edit Tab
2 เอาเครื่องหมายถูกหน้า Auto-keyboard Switching ออก คลิก OK

ยกเลิกการใส่กรอบวาดอัตโนมัติ
1 เข้าเมนู Tools --> Options... --> General Tab
2 เอาเครื่องหมายถูกหน้า Automatically create drawing canvas when insert Autoshape ออก คลิก OK

ยกเลิกการใส่เส้นหยักสีแดงใต้คำ
1 เข้าเมนู Tools --> Options... --> Spelling & Grammar
2 เอาเครื่องหมายถูกหน้า Check spelling as you type ออก คลิก OK

ผลพลอยได้ของการยกเลิกการใส่เส้นหยักสีแดงใต้คำ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น

กำหนดโฟลเดอร์เริ่มต้นของการเปิดแฟ้มในเวิร์ด
1 เข้า Start -> Documents --> My Documents
2 คลิกเมนู File --> New --> Folder
3 ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็น MS_Word
4 ย้ายแฟ้มที่สร้างด้วย MS Word ซึ่งอยู่ใน My Documents เข้าโฟลเดอร์ย่อย MS_Word ทั้งหมด
5 ปิดโฟลเดอร์
6 เข้าเมนู Tools --> Options... --> File Locations
7 คลิกที่ My documents ในช่อง File location:
8 คลิกปุ่ม Modify แล้วดับเบิลคลิกที่ MS_Word
9 ตอบ OK ตามกรอบโต้ตอบต่าง ๆ
10 ปิด MS Word แล้วเรียกใช้ MS Word ใหม่

ยกเลิกการใส่ Hyperlink อัตโนมัติ
1 เข้าเมนู Tools --> AutoCorrect Options... --> AutoFormat Tab
2 เอาเครื่องหมายถูกหน้า Internet and network paths with hyperlinks ออก คลิก OK

ยกเลิกการจัดย่อหน้าด้วยแป้น Tab แป้น Backspce
1 เข้าเมนู Tools --> AutoCorrect Options... --> AutoFormat As You Type
2 เอาเครื่องหมายถูกหน้า Set left- and first-indent with tab and ออก คลิก OK

วิธีการนี้ใช้กับ MS Word 2002 เป็นต้นมานะครับ

9/23/07

Apple ยอมรับ iPod touch บางเครื่องเกิดความผิดพลาดที่หน้าจอ

Apple ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับรายงานที่เกิดขึ้นว่า มีการพบปัญหาในเครื่องเล่น iPod touch รุ่นล่าสุดบางเครื่อง


image/ipod_touch.jpg


โดยข่าวได้รายงานว่า มีผู้ใช้ iPod touch กลุ่มหนึ่ง ได้ออกมาแจ้งว่า เครื่องเล่น iPod touch รุ่น 16 กิ๊กกะไบท์ เกิดปัญหาในการเล่น โดยขณะที่เล่นไฟล์วีดีโอนั้น หน้าจอจะมีสีดำสนิท ทำให้ไม่สามารถรับชมวีดีโอได้ตามปกติ โดย Apple ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง โดยทางบริษัทเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตอนนี้ทางบริษัทกำลังเร่งรีบปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นมาจากหน้าจอแสดงผลที่ใช้ใน iPod touch

9/20/07

Apple เผยว่าเตรียมเพิ่มการผลิต iPhone อีกเท่าตัว

image/iphone.jpg


เวบไซต์ TheStreet.com ได้รายงานข่าวว่า ทาง Apple ได้มีการเปิดเผยว่า กำลังเตรียมการเพิ่มกำลังการผลิตโทรศัพท์มือถือ iPhone เป็นสองเท่าภายในสิ้นปีนี้


โดยทางบริษัทตั้งใจว่าจะทำการผลิต iPhones อีกเป็นจำนวน 2.7 ล้านเครื่องภายในปีนี้ ซึ่งจากก่อนหน้านี้ได้ตั้งเป้าการผลิตไว้เพียง 1.54 ล้านเครื่อง โดย Apple วางแผนที่จะผลิต iPhones เป็นจำนวน 4.8 ล้านเครื่องต่อปี โดยจะเพิ่มจากเป้าการผลิตก่อนหน้านี้ที่มีเพียง 3.6 ล้านเครื่องต่อปี ซึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้น iPhone สามารถขายได้ถึง 1 ล้านเครื่องอย่างรวดเร็วหลังการเปิดจำหน่าย โดยใช้เวลาเร็วกว่าที่เคยคาดว่าจะสามารถทำได้หลายสัปดาห์

Google บุกตลาดไทยเต็มตัว เปิดตัว Google Apps เวอร์ชั่นไทย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา Google ได้เปิดตัว Google Apps ชุดผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งบนเวบเพื่อการสื่อสารและช่วยในการทำงานร่วมกัน ที่พร้อมรองรับภาษาไทยเป็นครั้งแรก


http://blog.wired.com/photos/uncategorized/2007/06/26/gapps.jpg


โดย Google Apps เป็นชุดแอพพลิเคชันที่ติดตั้งบนเวบ เช่น อีเมล์, ปฎิทิน และเอกสาร เพื่อช่วยบริษัท สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ที่ต้องการชุดเครื่องมือด้านการสื่อสารคุณภาพสูงสำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยไม่ต้องซื้อ ติดตั้ง หรือคอยบำรุงรักษาด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้ยุ่งยาก โดยผู้ดูแลโดเมนหรือเวบไซต์สามารถบริหารหน้าควบคุมผ่านทางเวบได้อย่างสะดวก เพื่อเลือกแสดงชื่อหรือโลโก้ของตัวเองบนหน้าแอพพลิเคชัน ดูแลจัดการรายชื่อผู้ใช้ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้และนามแฝง รวมไปถึงการเลือกใช้บริการต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ โดยผู้ใช้ซึ่งได้รับการตั้งค่าจากผู้ดูแลระบบเพียงแค่เข้าไปที่หน้าล็อกอินผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ ก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที อีกทั้งบริการต่างๆ ยังออกแบบมาให้รองรับปริมาณผู้ใช้และพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนมากได้

ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาระบบได้อย่างมหาศาล โดยมีให้เลือกมากถึง 3 รุ่น ได้แก่ Google Apps Standard Edition บริการฟรีสำหรับธุรกิจ กลุ่มชมรมและองค์กร Google Apps Premier Edition คิดค่าบริการ 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยตัวระบบได้ออกแบบมาให้มีความสามารถมากขึ้น Google Apps Education Edition ใช้งานฟรีสำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครใช้งาน Google Apps ทั้ง 3 รุ่น ทั้ง Standard, Premier และ Education ได้ที่ www.google.com/a

กลาโหมสหรัฐฯยกเลิกใช้ระบบลดประสิทธิภาพ GPS

image/gps.jpg
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯเปิดเผยว่าไม่จำเป็นต้องทำการปรับลดประสิทธิภาพความถูกต้องของระบบ GPS ทั้งระบบอีกต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่บางส่วนในโลกที่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐฯก็ตาม

โดยเนื่องจากในปัจจุบันสหรัฐฯสามารถที่จะควบคุมความแม่นยำในการใช้ระบบ GPS ให้มีประสิทธิภาพลดลงได้ในเขตพื้นที่บริเวณเล็กๆได้แล้ว

ทำให้ไม่มีความจำเป็นต่อไปที่สหรัฐฯจะต้องปรับลดประสิทธิภาพความแม่นยำของดาวเทียมนำร่อง GPS ทั้งระบบเมื่อมีเหตุภัยคุกคามตามจุดต่างๆเพียงแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นแล้ว ทำให้ดาวเทียมของระบบ GPS รุ่นต่อไปที่จะมีการสั่งซื้อนั้นจะไม่มีการติดตั้งระบบลดทอนความแม่นยำสัญญาณที่จะทำงานพร้อมๆกันทั้งระบบแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเอกชนต่างๆที่ใช้ระบบ GPS ของสหรัฐฯว่ารัฐบาลจะไม่แทรกแซงระบบ GPS ทั้งระบบอีกต่อไป ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้จะมีผลกับดาวเทียม GPS ใหม่ที่จะเริ่มส่งขึ้นไปโคจรตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นไป

โดยระบบ GPS นั้นเดิมทีเป็นระบบนำทางที่สหรัฐฯพัฒนาขึ้นมาในระหว่างช่วงสงครามเย็น เพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งที่ตั้งของเป้าหมายต่างๆอย่างแม่นยำที่สุด และเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำระบบ GPS มาใช้งานได้

จึงมีการติดตั้งระบบปรับลดประสิทธิภาพความแม่นยำลงไป 10เปอร์เซ็นต์ เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง แต่ในปี 2000ระบบลดความแม่นยำดังกล่าวก็ถูกระงับการใช้งานไปตามคำสั่งของประธานาธิบดี บิล คลินตั้น ที่เห็นว่าภาคธุรกิจเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ GPS ได้มาก

ทำให้ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งของระบบ GPS ทั้งระบบเพิ่มขึ้นจากระยะคลาดเคลื่อน 100เมตร เป็น 10เมตรเท่านั้น

9/17/07

Google Maps Covers 54 New Countries

Google Maps increased the number of countries that have street maps and satellite imagery with 54. "We've more than doubled our coverage of Latin America and are now mapping three times as many countries in Asia as before. (...) We have better detail for some countries than others, but this is just the beginning," boasts Google LatLong Blog. While this a good news, some people complain that "the data is inaccurate and outdated" or only available "at the highway or major-road level".


Here's a list of the new countries, powered by Google Spreadsheets (the area is automatically generated using the GoogleLookup function and can be inaccurate). The largest country is Kazakhstan and the smallest territories are Bermuda and Aruba. Argentina, the eighth largest country in the world, is still a blank area on the map.


Google Maps UpdateCountryAreaLink to Google MapsLevel of detail
Afghanistan647,500 sq km [1]http://maps.google.com/maps?q=Afghanistanmajor roads

Aruba193 sq km [2]http://maps.google.com/maps?q=Arubastreet level

Bahamas#N/A [3]http://maps.google.com/maps?q=Bahamasnone?

Bahrain665 sq km [4]http://maps.google.com/maps?q=Bahrainmajor roads

Bangladesh144,000 sq km [5]http://maps.google.com/maps?q=Bangladeshmajor roads

Belize22,966 sq km [6]http://maps.google.com/maps?q=Belizemajor roads

Bermuda53.3 sq km [7]http://maps.google.com/maps?q=Bermudamajor roads

Bhutan47,000 sq km [8]http://maps.google.com/maps?q=Bhutannone?

Bolivia1,098,580 sq km [9]http://maps.google.com/maps?q=Bolivianone?

Brunei5,770 [10]http://maps.google.com/maps?q=Bruneimajor roads

Burma678,500 sq km [11]http://maps.google.com/maps?q=Burmamajor roads

Cambodia181,040 sq km [12]http://maps.google.com/maps?q=Cambodiamajor roads

Chile756,950 sq km [13]http://maps.google.com/maps?q=Chilestreet level

Colombia1,138,910 sq km [14]http://maps.google.com/maps?q=Colombiastreet level

Costa Rica51,100 sq km [15]http://maps.google.com/maps?q=Costa%20Ricastreet level

Cuba172.1 km² [16]http://maps.google.com/maps?q=Cubastreet level only for capital

East Timor15,007 sq km [17]http://maps.google.com/maps?q=East%20Timormajor roads

Ecuador283,560 sq km [18]http://maps.google.com/maps?q=Ecuadorstreet level only for capital

El Salvador21,040 sq km [19]http://maps.google.com/maps?q=El%20Salvadorstreet level only for capital

Fiji18,270 sq km [20]http://maps.google.com/maps?q=Fijinone?


Guatemala108,890 sq km [21]http://maps.google.com/maps?q=Guatemalastreet level only for capital

Haiti27,750 sq km [22]http://maps.google.com/maps?q=Haitistreet level only for capital

Honduras112,090 sq km [23]http://maps.google.com/maps?q=Hondurasstreet level only for capital

Indonesia1,919,440 sq km [24]http://maps.google.com/maps?q=Indonesiamajor roads

Iran1.648 million sq km [25]http://maps.google.com/maps?q=Iranmajor roads

Iraq437,072 sq km [26]http://maps.google.com/maps?q=Iraqmajor roads

Jordan92,300 sq km [27]http://maps.google.com/maps?q=Jordanmajor roads

Kazakhstan2,717,300 [28]http://maps.google.com/maps?q=Kazakhstanmajor roads

Kuwait17,820 sq km [29]http://maps.google.com/maps?q=Kuwaitstreet level only for capital

Kyrgyzstan198,500 sq km [30]http://maps.google.com/maps?q=Kyrgyzstanmajor roads

Laos236,800 sq km [31]http://maps.google.com/maps?q=Laosmajor roads

Lebanon10,400 sq km [32]http://maps.google.com/maps?q=Lebanonmajor roads

Mexico1,972,550 sq km [33]http://maps.google.com/maps?q=Mexicostreet level

Mongoliatotal: 1,564,116 sq km [34]http://maps.google.com/maps?q=Mongoliamajor roads

Nepal147,181 sq km [35]http://maps.google.com/maps?q=Nepalmajor roads

Nicaragua129,494 sq km [36]http://maps.google.com/maps?q=Nicaraguastreet level only for capital

Oman212,460 sq km [37]http://maps.google.com/maps?q=Omanmajor roads

Pakistan803,940 sq km [38]http://maps.google.com/maps?q=Pakistanmajor roads

Panama78,200 sq km [39]http://maps.google.com/maps?q=Panamamajor roads

Papua New Guinea462,840 sq km [40]http://maps.google.com/maps?q=Papua%20New%20Guineamajor roads


Paraguay406,750 sq km [41]http://maps.google.com/maps?q=Paraguaystreet level only for capital

Peru1,285,220 sq km [42]http://maps.google.com/maps?q=Perustreet level only for capital

Philippinesslightly larger than Arizona [43]http://maps.google.com/maps?q=Philippinesstreet level only for capital

Qatar11,437 sq km [44]http://maps.google.com/maps?q=Qatarmajor roads

Saudi Arabia1,960,582 sq km [45]http://maps.google.com/maps?q=Saudi%20Arabiamajor roads

Sri Lanka65,610 sq km [46]http://maps.google.com/maps?q=Sri%20Lankamajor roads

Syria185,180 sq km [47]http://maps.google.com/maps?q=Syriamajor roads

Tajikistan143,100 sq km [48]http://maps.google.com/maps?q=Tajikistanmajor roads

Turkmenistan488,100 sq km [49]http://maps.google.com/maps?q=Turkmenistanmajor roads

Uruguay176,220 sq km [50]http://maps.google.com/maps?q=Uruguaystreet level only for capital

Uzbekistan447,400 sq km [51]http://maps.google.com/maps?q=Uzbekistanmajor roads

Venezuela912,050 sq km [52]http://maps.google.com/maps?q=Venezuelastreet level only for capital

Vietnam329,560 sq km [53]http://maps.google.com/maps?q=Vietnammajor roads

Yemen527,970 [54]http://maps.google.com/maps?q=Yemenmajor roads

[1] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/af.html
[2] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/aa.html
[3] http://docs.google.com/support/spreadsheets/bin/answer.py?answer=54199&hl=en
[4] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/ba.html
[5] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/bg.html
[6] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/bh.html
[7] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/bd.html
[8] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/bt.html
[9] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/bl.html
[10] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/bx.html
[11] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/bm.html
[12] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/cb.html
[13] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/ci.html
[14] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/co.html
[15] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/cs.html
[16] http://en.wikipedia.org/wiki/Cuba_(Portugal)
[17] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/tt.html
[18] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/ec.html
[19] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/es.html
[20] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/fj.html
[21] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/gt.html
[22] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/ha.html
[23] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/ho.html
[24] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/id.html
[25] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/ir.html
[26] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/iz.html
[27] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/jo.html
[28] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/kz.html
[29] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/ku.html
[30] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/kg.html
[31] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/la.html
[32] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/le.html
[33] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/mx.html
[34] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/mg.html
[35] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/np.html
[36] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/nu.html
[37] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/mu.html
[38] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/pk.html
[39] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/pm.html
[40] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/pp.html
[41] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/pa.html
[42] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/pe.html
[43] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/rp.html
[44] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/qa.html
[45] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/sa.html
[46] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/ce.html
[47] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/sy.html
[48] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/ti.html
[49] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/tx.html
[50] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/uy.html
[51] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/uz.html
[52] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/ve.html
[53] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/vm.html
[54] https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/ym.html
9/15/07

Router Default Password List

Manufactor Product Revision Protocol User ID Password Access comment Validated Created LastMod
ZyXeL 660HW HTTP admin (none) Admin terra 2007-01-25 2007-01-25
2wire wifi routers n/a HTTP none Wireless Admin Almost all 2wire routers 2007-00-15 2007-00-15
3COM CoreBuilder 7000/6000/3500/2500 Telnet debug synnet No 2002-1-10 2005-13-7
3COM CoreBuilder 7000/6000/3500/2500 Telnet tech tech No 2002-1-10 2005-13-7
3COM HiPerARC v4.1.x Telnet adm (none) No 2002-1-10 2005-13-7
3COM LANplex 2500 Telnet debug synnet No 2002-1-10 2005-13-7
3COM LANplex 2500 Telnet tech tech No 2002-1-10 2005-13-7
3COM LinkSwitch 2000/2700 Telnet tech tech No 2002-1-10 2005-13-7
3COM NetBuilder SNMP ANYCOM snmp-read No 2002-1-10 2005-13-7
3COM NetBuilder SNMP ILMI snmp-read No 2002-1-10 2005-13-7
3COM Netbuilder Multi admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3COM Office Connect ISDN Routers 5x0 Telnet n/a PASSWORD Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3COM SuperStack II Switch 2200 Telnet debug synnet No 2002-1-10 2005-13-7
3COM SuperStack II Switch 2700 Telnet tech tech No 2002-1-10 2005-13-7
3COM OfficeConnect 812 ADSL Multi adminttd adminttd Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3COM Wireless AP ANY Multi admin comcomcom Admin Works on all 3com wireless APs No 2002-1-10 2005-13-7
3COM CellPlex 7000 Telnet tech tech User No 2002-1-10 2005-13-7
3COM cellplex 7000 Telnet admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3COM HiPerARC v4.1.x Telnet adm (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3COM LANplex 2500 Telnet tech (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3COM CellPlex HTTP admin synnet Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3COM SuperStack II Switch 2700 Telnet tech tech Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3COM CellPlex 7000 Telnet root (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3COM HiPerACT v4.1.x Telnet admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3COM CellPlex 7000 Telnet tech (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3COM CellPlex 7000 Telnet admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3COM SuperStack 3 4XXX Multi admin (none) Admin No 2003-1-8 2005-13-7
3COM SuperStack 3 4XXX Multi monitor monitor User No 2003-1-8 2005-13-7
3COM SuperStack 3 4400-49XX Multi manager manager User can access/change operational setting but not security settings Yes 2003-1-8 2005-13-7
3COM Netbuilder HTTP Root (none) Admin http://10.1.0.1 Yes 2004-24-2 2005-13-7
3COM 3C16450 Multi admin (none) Admin telnet or serial Yes 2004-24-2 2005-13-7
3COM 3C16406 Multi admin (none) Admin telnet or serial Yes 2004-24-2 2005-13-7
3COM Office Connect ISDN Routers 5x0 Telnet? n/a PASSWORD Admin No 2003-1-1 2005-13-7
3COM CoreBuilder 7000/6000/3500/2500 Telnet n/a admin Admin 2006-02-02 2006-02-02
3COM CoreBuilder 7000/6000/3500/2500 Telnet n/a (none) Admin 2006-02-09 2006-02-09
3COM OfficeConnect ADSL Wireless 11g Firewall Router 3CRWDR100-72 HTTP (none) admin Admin http://192.168.1.1 2006-03-25 2006-03-25
3COM OfficeConnect 812 ADSL Multi Administrator admin Admin terra 2007-03-28 2007-03-28
3Com Internet Firewall 3C16770 HTTP admin password Admin No 2004-12-7 2005-13-7
3Com Shark Fin Comcast-supplied HTTP User Password Diagnostics page 192.160.100.1 2006-06-14 2006-06-14
3Com 3CRWDR100A-72 2.06 (Sep 21 2005 14:24:48) HTTP admin 1234admin Admin Provided by Ya.com provider in Spain 2006-11-15 2006-11-15
3M VOL-0215 etc. SNMP volition volition Admin for Volition fibre switches No 2002-19-10 2005-13-7
3c om 812 HTTP Administrator admin Admin 2006-01-28 2006-01-28
3com cellplex 7000 Telnet operator (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com 3Com SuperStack 3 Switch 3300XM Multi security security Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com superstack II 1100/3300 Console 3comcso RIP000 initialize resets all pws to defaults No 2003-29-1 2005-13-7
3com NetBuilder SNMP (none) admin User SNMP_READ No 2002-1-10 2005-13-7
3com CellPlex 7000 Telnet tech tech Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com super Telnet admin (none) Admin No 2003-21-2 2005-13-7
3com cellplex 7000 Multi admin admin Admin RS-232/telnet Yes 2002-1-10 2005-13-7
3com CellPlex 7000 Telnet root (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com Netbuilder Multi admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com cellplex 7000 Telnet operator (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com OfficeConnect 812 ADSL 01.50-01 Multi admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com cellplex Multi admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com HiPerACT v4.1.x Telnet admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com 3c16405 Multi n/a (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com 3c16405 Console Administrator (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com Switch 3300XM Multi admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com SS III Switch 4xxx (4900 - sure) Telnet recovery recovery resets_all_to_default u need to power off unit. tbl_ No 2003-19-7 2005-13-7
3com OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway HTTP (none) admin Admin No 2003-1-9 2005-13-7
3com 3C16405 Multi admin (none) Admin Yes 2002-1-10 2005-13-7
3com OfficeConnect 812 ADSL 01.50-01 Multi admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com cellplex Multi n/a (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com cellplex Multi admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com HiPerACT v4.1.x Telnet admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com 3c16405 Console Administrator (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com CellPlex 7000 Telnet tech (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com Switch 3300XM Multi admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
3com SS III Switch 4xxx (4900 - sure) Telnet recovery recovery resets_all_to_default u need to power off unit. tbl_ No 2003-19-7 2005-13-7
3com OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway HTTP (none) admin Admin No 2003-1-9 2005-13-7
3com 3CRADSL72 1.2 Multi (none) 1234admin Admin snmp open by default with public / private community No 2004-23-3 2005-13-7
3com CB9000 / 4007 3 Console Type User: FORCE (none) Admin This will recover a lost password and reset the switch config to Factory Default No 2004-24-3 2005-13-7
3com officeconnect Multi n/a (none) Admin No 2004-3-6 2005-13-7
3com superstack II Netbuilder 11.1 Multi n/a (none) Admin No 2004-21-8 2005-13-7
3com officeconnect Multi admin (none) Admin 2006-02-16 2006-02-16
3com office connect 11g Multi admin (none) User 2006-02-16 2006-02-16
3com LANplex 2500 Telnet n/a admin Admin 2006-09-20 2006-09-20
3ware 3DM HTTP Administrator 3ware Admin 2006-05-26 2006-05-26
ACCTON Wirelessrouter T-online HTTP none 0 Admin YEAHH No 2004-28-1 2005-13-7
ADC Kentrox Pacesetter Router Telnet n/a secret No 2002-1-10 2005-13-7
ADIC Scalar 100/1000 HTTP admin secure Admin No 2004-11-5 2005-13-7
ADIC Scalar i2000 Multi admin password Admin No 2005-13-3 2005-13-7
ALCATEL 4400 Console mtcl (none) User 2006-05-29 2006-05-29
ALLNET T-DSL Modem Software Version: v1.51 HTTP admin admin Admin No 2003-16-1 2005-13-7
AMBIT ADSL Telnet root (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
AOC zenworks 4.0 Multi n/a admin Admin No 2004-22-5 2005-13-7
APC 9606 Smart Slot Telnet n/a backdoor Admin No 2004-9-2 2005-13-7
APC USV Network Management Card SNMP n/a TENmanUFactOryPOWER Admin nachzulesen unter http://www.heise.de/security/news/meldung/44899 gruss HonkHase No 2004-23-1 2005-13-7
APC UPSes (Web/SNMP Mgmt Card) HTTP device device Admin Secondary access account (next to apc/apc) No 2004-19-7 2005-13-7
APC Smart UPS Multi apc apc Admin No 2005-9-2 2005-13-7
ARtem ComPoint - CPD-XT-b CPD-XT-b Telnet (none) admin Admin No 2005-10-1 2005-13-7
ASMAX AR701u / ASMAX AR6024 HTTP admin epicrouter Admin 2006-03-18 2006-03-18
ASMAX AR800C2 HTTP admin epicrouter Admin 2006-03-18 2006-03-18
ASMAX AR800C2 HTTP admin epicrouter Admin 2006-03-18 2006-03-18
ASUS WL-500G 1.7.5.6 HTTP admin admin Admin 2005-10-24 2005-10-24
ASUS ASUS WL-330 Pocket Wireless Access Point HTTP admin admin Admin http://192.168.1.1 2007-01-09 2007-01-09
ASUS ASUS SMTA Router Firmware: 3.5.1.3(C0.0.7.4) - Hardware: 1100(AVG6002 REV:2.26A) HTTP + Telnet admin admin Admin Router / VoIP Gateway (@ 192.168.3.1) 2007-01-18 2007-01-18
ATL P1000 Multi operator 1234 User Tape Library Operator Access 2007-02-30 2007-02-30
ATL P1000 Multi Service 5678 Service Maintenance Admin Tape Library Service Access 2007-02-30 2007-02-30
AVAYA g3R v6 Console root ROOT500 Admin No 2002-1-10 2005-13-7
AVAYA Cajun P33x firmware before 3.11.0 SNMP n/a admin Admin check the Bugtraq archives for more information No 2002-1-10 2005-13-7
AVAYA P333 Telnet Administrator ggdaseuaimhrke Admin 2007-00-29 2007-00-29
AVAYA P333 Telnet root ggdaseuaimhrke Admin 2007-00-29 2007-00-29
AXUS AXUS YOTTA Multi n/a 00000000 Admin Storage DAS SATA to SCSI/FC 2006-03-07 2006-03-07
Accelerated Networks DSL CPE and DSLAM Telnet sysadm anicust No 2002-1-10 2005-13-7
Aceex Modem ADSL Router HTTP admin (none) Admin No 2004-15-2 2005-13-7
Aceex Modem ADSL Router HTTP admin (none) Admin No 2004-15-2 2005-13-7
Actiontec Wireless Broadband Router Multi admin password Admin Verizon Fios Setup 2006-10-13 2006-10-13
Addon GWAR3000/ARM8100 HTTP admin admin Admin http://www.addon-tech.com 2007-01-21 2007-01-21
Advantek Networks Wireless LAN 802.11 g/b Multi admin (none) Admin http://www.advanteknetworks.com/ 2006-00-07 2006-00-07
Aethra Starbridge EU HTTP admin password Admin 2006-00-23 2006-00-23
AirTies RT-210 AirTies RT-210 AirTies RT-210 Telnet admin admin Admin AirTies RT-210 2006-08-06 2006-08-06
Alcatel PBX 4400 Port 2533 kermit kermit unknown thanks to Nicolas Gregoire Yes 2002-1-10 2005-13-7
Alcatel PBX 4400 Port 2533 dhs3mt dhs3mt unknown thanks to Nicolas Gregoire Yes 2002-1-10 2005-13-7
Alcatel PBX 4400 Port 2533 at4400 at4400 unknown thanks to Nicolas Gregoire Yes 2002-1-10 2005-13-7
Alcatel PBX 4400 Port 2533 mtch mtch unknown thanks to Nicolas Gregoire Yes 2002-1-10 2005-13-7
Alcatel PBX 4400 Port 2533 mtcl mtcl unknown thanks to Nicolas Gregoire Yes 2002-1-10 2005-13-7
Alcatel PBX 4400 Port 2533 root letacla unknown thanks to Nicolas Gregoire Yes 2002-1-10 2005-13-7
Alcatel PBX 4400 Port 2533 dhs3pms dhs3pms unknown thanks to Nicolas Gregoire Yes 2002-1-10 2005-13-7
Alcatel PBX 4400 Port 2533 adfexc adfexc unknown thanks to Nicolas Gregoire Yes 2002-1-10 2005-13-7
Alcatel PBX 4400 Port 2533 client client unknown Yes 2002-1-10 2006-05-28
Alcatel PBX 4400 Port 2533 install llatsni unknown thanks to Nicolas Gregoire Yes 2002-1-10 2005-13-7
Alcatel PBX 4400 Port 2533 halt tlah unknown thanks to Nicolas Gregoire Yes 2002-1-10 2005-13-7
Alcatel Office 4200 Multi n/a 1064 Admin by Bazille No 2002-1-10 2005-13-7
Alcatel OmniStack 6024 Telnet admin switch Admin Yes 2002-1-10 2005-13-7
Alcatel Omnistack/Omniswitch Telnet/Console diag switch Admin Yes 2003-22-7 2005-13-7
Alcatel Omnistack/omniswitch Telnet diag switch Admin No 2004-27-5 2005-13-7
Alcatel Timestep VPN 1520 3.00.026 Permit config and console root permit Admin Perm/Config port 38036 No 2004-16-7 2005-13-7
Alcatel OXO 1.3 Multi (none) admin User No 2005-28-3 2005-13-7
Alcatel OmniPCX Office 4.1 FTP ftp_inst pbxk1064 Installer 2006-04-23 2006-04-23
Alcatel OmniPCX Office 4.1 FTP ftp_admi kilo1987 Admin 2006-04-23 2006-04-23
Alcatel OmniPCX Office 4.1 FTP ftp_oper help1954 Operator 2006-04-23 2006-04-23
Alcatel OmniPCX Office 4.1 FTP ftp_nmc tuxalize NMC 2006-04-23 2006-04-23
Alcatel 7300 ASAM TL1 SUPERUSER ANS#150 Admin 2006-11-13 2006-11-13
Allied Telesyn Multi manager friend Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Allied Telesyn AT-8024(GB) Console n/a admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Allied Telesyn AT-8024(GB) HTTP manager admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Allied Telesyn AT Router HTTP root (none) Admin No 2004-21-11 2005-13-7
Allied Telesyn ALAT8326GB Multi manager manager Admin 2005-09-02 2005-09-02
Allied Telesyn AT8016F Console manager friend Admin 2005-09-26 2005-09-26
Allied Telesyn AT-AR130 (U) -10 HTTP Manager friend Admin Default IP is 192.168.242.242 2006-05-09 2006-05-09
Allnet ALL0275 802.11g AP 1.0.6 HTTP none admin Admin No 2003-26-9 2005-13-7
Alteon ACEDirector3 console admin (none) No 2002-1-10 2005-13-7
Alteon ACEswitch 180e HTTP admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Alteon ACEswitch 180e Telnet admin (none) No 2002-1-10 2005-13-7
Alteon ACEswitch 180e HTTP admin linga Admin none No 2002-1-10 2005-13-7
Alteon AD4 9 Console admin admin Admin Factory default No 2004-20-4 2005-13-7
Ambit Cable Modem 60678eu 1.12 Multi root root Admin No 2004-5-1 2005-13-7
Ambit Cable Modem Multi root root Admin Time Warner Cable issued modem No 2004-27-1 2005-13-7
Ambit ntl:home 200 2.67.1011 HTTP root root Admin This is the cable modem supplied by NTL in the UK No 2004-6-7 2005-13-7
Amitech wireless router and access point 802.11g 802.11b any HTTP admin admin Admin Web interface is on 192.168.1.254 available on the LAN ports of the AP. No 2005-6-2 2005-13-7
Andover Controls Infinity any Console acc acc Admin Building managment system No 2003-2-11 2005-13-7
Apache Tomcat Web Server Administration Tool 5.0 HTTP admin (none) Admin 2007-02-01 2007-02-01
Apple AirPort Base Station (Graphite) 2 Multi (none) public public See Apple article number 58613 for details No 2003-25-8 2005-13-7
Apple Airport Base Station (Dual Ethernet) 2 Multi n/a password Guest See Apple article number 106597 for details No 2003-25-8 2005-13-7
Apple Airport Extreme Base Station 2 Multi n/a admin Guest see Apple article number 107518 for details No 2003-25-8 2005-13-7
Applied Innovations AIscout Multi scout scout supervisor 2006-11-29 2006-11-29
Areca RAID controllers Console admin 0000 Admin 2005-08-28 2005-08-28
Arescom modem/router 10XX Telnet n/a atc123 Admin No 2004-18-9 2005-13-7
Asante IntraSwitch multi IntraSwitch Asante Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Asante IntraStack multi IntraStack Asante Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Asante FM2008 Telnet superuser (none) Admin No 2004-16-11 2005-13-7
Asante FM2008 Multi admin asante Admin 2006-02-01 2006-02-01
Ascend Yurie Multi readonly lucenttech2 No 2002-1-10 2005-13-7
Ascend Router Telnet n/a ascend Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Ascend Sahara Multi root ascend No 2002-1-10 2005-13-7
Ascom Ascotel PBX ALL Multi (none) 3ascotel Admin no user req. _by DTK No 2003-13-5 2005-13-7
Asmax Ar-804u HTTP admin epicrouter Admin 2006-04-11 2006-04-11
Aspect ACD 6 HTTP customer none User views error logs No 2002-1-10 2005-13-7
Aspect ACD 6 Oracle DTA TJM User No 2002-1-10 2005-13-7
Aspect ACD 7 Oracle DTA TJM User No 2002-1-10 2005-13-7
Aspect ACD 8 Oracle DTA TJM User No 2002-1-10 2005-13-7
Asus wl503g All HTTP admin admin Admin 2005-07-17 2005-07-17
Asus wl500 All HTTP admin admin Admin 2005-07-17 2005-07-17
Asus wl300 All HTTP admin admin Admin 2005-07-17 2005-07-17
Asus WL500g Deluxe HTTP admin admin Admin 2006-02-18 2006-02-18
Asus P5P800 Multi n/a admin User 2006-03-09 2006-03-09
Atlantis A02-RA141 Multi admin atlantis Admin 2006-06-19 2006-06-19
Atlantis I-Storm Lan Router ADSL Multi admin atlantis Admin (submit by fedematico) 2006-06-21 2006-06-21
Avaya Definity G3Si Multi craft (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Avaya Cajun Pxxx Multi root root Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Avaya Cajun P550R P580 P880 and P882 Multi diag danger Developer No 2002-16-9 2005-13-7
Avaya Cajun P550R P580 P880 and P882 Multi manuf xxyyzz Developer No 2002-16-9 2005-13-7
Avaya Pxxx 5.2.14 Multi diag danger Admin No 2002-16-9 2005-13-7
Avaya Pxxx 5.2.14 Multi manuf xxyyzz Admin No 2002-16-9 2005-13-7
Avaya definity up to rev. 6 any craft crftpw Admin No 2003-23-3 2005-13-7
Avaya CMS Supervisor 11 Console root cms500 Admin No 2004-1-1 2005-13-7
Avaya Definity Multi dadmin dadmin01 Admin 2005-08-29 2005-08-29
Avocent Cyclade Linux hostnamehere 2.6.11 #1 Tue Mar 28 13:31:20 PST 2006 ppc unknown Multi root tslinux Admin http://www.cyclades.com.au 2007-00-08 2007-00-08
Axis NETCAM 200/240 Telnet root pass Admin Yes 2002-1-10 2005-13-7
Axis All Axis Printserver All Multi root pass Admin No 2004-17-5 2005-13-7
Axis Webcams HTTP root pass Admin No 2004-21-11 2005-13-7
Axis 540/542 Print Server Multi root pass Admin No 2005-12-1 2005-13-7
Axis NETCAM 200/240 root pass No 2003-1-1 2005-13-7
Aztecj DSL 600EU 62.53.2 Telnet root admin Admin 2007-00-25 2007-00-25
Aztecj DSL 600EU 62.53.2 HTTP isp isp Admin backdoor - not in all f/w versions 2007-00-25 2007-00-25
BBR-4MG and BBR-4HG BUFFALO ALL HTTP root n/a Admin 2005-10-12 2005-10-12
BMC Patrol 6 Multi patrol patrol User No 2002-1-10 2005-13-7
BMC Software Patrol all BMC unique Administrator the same all over Admin this default user normally for ALL system in this area with one Password Yes 2003-6-1 2005-13-7
BUFFALO WLAR-L11-L / WLAR-L11G-L HTTP root (none) Admin 2007-04-13 2007-04-13
Bausch Datacom Proxima PRI ADSL PSTN Router4 Wireless Multi admin epicrouter Admin 2006-01-09 2006-01-09
Bay Networks Switch 350T Telnet n/a NetICs Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Bay Networks SuperStack II Telnet security security Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Bay Networks Router Telnet User (none) User No 2002-1-10 2005-13-7
Bay Networks Router Telnet Manager (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Bay Networks Router User (none) User No 2003-1-1 2005-13-7
Bay Networks SuperStack II security security Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Bay Networks Switch 350T n/a NetICs Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Beetel ADSL Modem 220X Multi admin password Admin Beetel Model Provided By Airtel In India 2007-04-20 2007-04-20
Belkin F5D6130 SNMP (none) MiniAP Admin Wireless Acess Point IEEE802.11b No 2003-26-3 2005-13-7
Belkin F5D7150 FB Multi n/a admin Admin No 2005-11-2 2005-13-7
Benq awl 700 wireless router 1.3.6 Beta-002 Multi admin admin Admin 2005-06-20 2005-06-20
Billion Bipac 5100 HTTP admin admin Admin No 2004-30-4 2005-13-7
Billion BIPAC-640 AC 640AE100 HTTP (none) (none) Admin 2005-11-14 2005-11-14
BinTec Bianca/Brick XM-5.1 SNMP n/a snmp-Trap read/write by rootkid No 2003-23-3 2005-13-7
BinTec x1200 37834 Multi admin bintec Admin No 2003-1-8 2005-13-7
BinTec x2300i 37834 Multi admin bintec Admin No 2003-1-8 2005-13-7
BinTec x3200 37834 Multi admin bintec Admin No 2003-1-8 2005-13-7
Bintec Bianka Routers Multi admin bintec Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Blue Coat Systems ProxySG 3.x HTTP admin articon Admin access to command line interface via ssh and web gui 2005-11-14 2005-11-14
Bluecoat ProxySG (all model) SGOS 3 / SGOS4 HTTPS (8082) admin admin Admin 2006-09-10 2006-09-10
Breezecom Breezecom Adapters 3.x n/a Master Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Breezecom Breezecom Adapters 2.x n/a laflaf Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Breezecom Breezecom Adapters 4.4.x Console n/a Helpdesk Admin No 2004-30-4 2005-13-7
Breezecom Breezecom Adapters 4.x n/a Super No 2003-1-1 2005-13-7
Breezecom Breezecom Adapters 3.x n/a Master No 2003-1-1 2005-13-7
Breezecom Breezecom Adapters 2.x n/a laflaf No 2003-1-1 2005-13-7
Broadlogic XLT router HTTP webadmin webadmin Admin 2006-02-01 2006-02-01
Broadlogic XLT router Telnet admin admin Admin 2006-02-01 2006-02-01
Broadlogic XLT router Telnet installer installer Admin 2006-02-01 2006-02-01
Brocade Fabric OS All Multi root fivranne Admin Gigiabit SAN (by Nicolas Gregoire) No 2003-4-8 2005-13-7
Brocade Silkworm all Multi admin password Admin Also on other Fiberchannel switches No 2003-25-7 2005-13-7
Brocade Fabric OS Multi admin password Admin Gigabit SAN No 2003-4-8 2005-13-7
Brother NC-3100h (none) access network board access No 2002-1-10 2005-13-7
Brother NC-4100h (none) access network board access No 2002-1-10 2005-13-7
Brother HL-1270n Multi n/a access network board access No 2002-1-10 2005-13-7
Brother NC-2100p Multi (none) access Admin NC-2100p Print Server 2006-08-16 2006-08-16
Brother MFC-420CN Firmware Ver.C Multi n/a access Admin multifunction printer copier 2007-02-17 2007-02-17
Buffalo Wireless Broadband Base Station-g WLA-G54 WBR-G54 HTTP root (none) Admin http://192.168.11.1 Yes 2004-13-1 2005-13-7
Buffalo Technology TeraStation Multi admin password Admin 2007-04-28 2007-04-28
CISCO Cache Engine Console admin diamond Admin No 2002-1-10 2005-13-7
CNET CNET 4PORT ADSL MODEM CNAD NF400 Multi admin epicrouter Admin 2006-02-02 2006-02-02
CNET CSH-2400W unk HTTP admin 1234 Admin 2006-08-05 2006-08-05
COM3 OLe HTTP admin admin User No 2002-1-10 2005-13-7
CTC Union ATU-R130 81001a Multi root root Admin 2006-06-13 2006-06-13
Cable And Wireless ADSL Modem/Router Multi admin 1234 Admin 2006-03-30 2006-03-30
Cabletron Netgear modem/router and SSR netman (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Cayman Cayman DSL n/a (none) Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Celerity Mediator Multi Multi mediator mediator User No 2002-26-11 2005-13-7
Celerity Mediator Multi root Mau'dib Admin Assumption: the password is Mua'dib No 2002-26-11 2005-13-7
Cellit CCPro Multi cellit cellit Admin No 2003-10-6 2005-13-7
Checkpoint SecurePlatform NG FP3 Console admin admin Admin No 2002-14-10 2005-13-7
CipherTrust IronMail Any Multi admin password Admin No 2005-18-4 2005-13-7
Cisco ConfigMaker cmaker cmaker Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Cisco CNR All CNR GUI admin changeme Admin This is the default password for Cisco Network Registrar No 2002-1-10 2005-13-7
Cisco Netranger/secure IDS Multi netrangr attack No 2002-1-10 2005-13-7
Cisco BBSM 5.0 and 5.1 Telnet or Named Pipes bbsd-client changeme2 database The BBSD Windows Client password will match the BBSD MSDE Client password No 2002-1-10 2005-13-7
Cisco BBSD MSDE Client 5.0 and 5.1 Telnet or Named Pipes bbsd-client NULL database The BBSD Windows Client password will match the BBSD MSDE Client password No 2002-1-10 2005-13-7
Cisco BBSM Administrator 5.0 and 5.1 Multi Administrator changeme Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Cisco Netranger/secure IDS 3.0(5)S17 Multi root attack Admin must be changed at the first connection No 2002-1-10 2005-13-7
Cisco BBSM MSDE Administrator 5.0 and 5.1 IP and Named Pipes sa (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Cisco Catalyst 4000/5000/6000 All SNMP (none) public/private/secret RO/RW/RW+change SNMP config default on All Cat switches running the native CatOS CLI software. No 2003-14-2 2005-13-7
Cisco PIX firewall Telnet (none) cisco User No 2002-1-10 2005-13-7
Cisco VPN Concentrator 3000 series 3 Multi admin admin Admin No 2003-29-4 2005-13-7
Cisco Content Engine Telnet admin default Admin No 2003-6-6 2005-13-7
Cisco AP1200 IOS Multi Cisco Cisco Admin This is when you convert AP1200 or AP350 to IOS No 2003-15-11 2005-13-7
Cisco CiscoWorks 2000 guest (none) User No 2003-1-1 2005-13-7
Cisco CiscoWorks 2000 admin cisco Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Cisco ConfigMaker cmaker cmaker Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Cisco Ciso Aironet 1100 series Rev. 01 HTTP (none) Cisco Admin 2005-07-02 2005-07-02
Cisco Aironet Multi (none) _Cisco Admin 2006-02-01 2006-02-01
Cisco Aironet Multi Cisco Cisco Admin 2006-02-01 2006-02-01
Cisco HSE Multi root blender Admin 2006-02-01 2006-02-01
Cisco HSE Multi hsa hsadb Admin 2006-02-01 2006-02-01
Cisco WLSE Multi root blender Admin 2006-02-01 2006-02-01
Cisco WLSE Multi wlse wlsedb Admin 2006-02-01 2006-02-01
Cisco Aironet 1200 HTTP root Cisco Admin 2006-02-22 2006-02-22
Cisco CallManager HTTP admin admin Admin nabil ouchn 2006-08-14 2006-08-14
Cisco WSLE all all wlseuser wlsepassword User see also enable passwd 2006-08-14 2006-08-14
Cisco WLSE all Console enable (none) enable use with wlseuser 2006-08-14 2006-08-14
Cisco Cisco Wireless Location Appliance 2700 Series prior to 2.1.34.0 Multi root password Admin Added by DPL admin. From http://www.securitytracker.com/alerts/2006/Oct/1017056 Yes 2006-09-15 2006-10-15
Cisco MeetingPlace Console technician 2 + last 4 of Audio Server chasis Serial case-sensitive + 561384 Admin Used for Audio Server or MeetingTime software 2006-09-21 2006-09-21
Cisco ONS all Multi CISCO15 otbu+1 Admin Optical Network System - http/TL1 2006-11-17 2006-11-17
Cisco PIX 6.3 Console enable (none) Admin 2007-05-01 2007-05-01
Cisco-Arrowpoint Arrowpoint admin system Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Citel Handset Gateway HTTP citel password Admin 2007-01-08 2007-01-08
Citel Handset Gateway Telnet (none) citel Admin 2007-01-08 2007-01-08
Colubris MSC HTTP admin admin User for all Colubris Devices 2007-05-07 2007-05-07
Comcast Home Networking Comcast Home Networking ALL HTTP comcast (none) Admin 2007-04-02 2007-04-02
Compaq Insight Manager administrator administrator Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Compaq Insight Manager anonymous (none) User No 2002-1-10 2005-13-7
Compaq Insight Manager user user User No 2002-1-10 2005-13-7
Compaq Insight Manager operator operator No 2002-1-10 2005-13-7
Compaq Insight Manager user public User No 2002-1-10 2005-13-7
Compaq Insight Manager PFCUser 240653C9467E45 User No 2002-1-10 2005-13-7
Comtrend ct-536+ HTTP admin admin Admin 2007-00-14 2007-00-14
Comtrend ct-536+ HTTP admin 1234 Admin 2007-00-14 2007-00-14
Conceptronic C54BRS4 Multi admin 1234 Admin Its a Generic Router From Conceptronic - Probably they can be all the same 2007-01-12 2007-01-12
Conexant Router HTTP n/a epicrouter Admin 2006-00-07 2006-00-07
Conexant Router HTTP n/a admin Admin yes 2006-01-21 2006-01-21
Corecess Corecess 3112 HTTP Administrator admin Admin No 2004-5-5 2005-13-7
Corecess 6808 APC Telnet corecess corecess User 2006-00-18 2006-00-18
Crossbeam COS / XOS Lilo boot (none) x40rocks Admin At the LILO boot prompt type linux single 2007-02-11 2007-02-11
Cyclades PR 1000 Telnet super surt Admin mpacheco.inimigo.com No 2005-01-31 2005-13-7
Cyclades TS800 HTTP root tslinux Admin mpacheco.inimigo.com No 2005-01-31 2005-13-7
D-LINK DSL-G664T A1 HTTP admin admin Admin SSID : G664T_WIRELESS No 2004-9-7 2005-13-7
D-Link hubs/switches Telnet D-Link D-Link No 2002-1-10 2005-13-7
D-Link DI-704 rev a Multi (none) admin Admin Cable/DSL Routers/Switches Yes 2002-1-10 2005-13-7
D-Link DI-804 v2.03 Multi admin (none) Admin Contributed by _CR_ No 2002-1-10 2005-13-7
D-Link DWL 900AP Multi (none) public Admin Yes 2003-1-4 2005-13-7
D-Link DI-614+ HTTP user (none) User by rootkid No 2003-21-3 2005-13-7
D-Link DWL-614+ rev a rev b HTTP admin (none) Admin http://192.168.0.1 Yes 2002-12-10 2005-13-7
D-Link D-704P rev b Multi admin (none) Admin Yes 2003-15-1 2005-13-7
D-Link DI-604 rev a rev b rev c rev e Multi admin (none) Admin http://192.168.0.1 Yes 2003-18-6 2005-13-7
D-Link DWL-614+ 2.03 HTTP admin (none) Admin No 2002-12-10 2005-13-7
D-Link D-704P Multi admin admin Admin No 2003-15-1 2005-13-7
D-Link DWL-900+ HTTP admin (none) Admin No 2003-14-2 2005-13-7
D-Link DI-704 Multi n/a admin Admin No 2003-26-7 2005-13-7
D-Link DI-604 1.62b+ HTTP admin (none) Admin No 2003-30-7 2005-13-7
D-Link DI-624 all HTTP admin (none) Admin No 2003-25-8 2005-13-7
D-Link DI-624 all HTTP User (none) Admin No 2003-25-8 2005-13-7
D-Link DI-604 2.02 HTTP admin admin Admin No 2003-30-10 2005-13-7
D-Link DWL 1000 HTTP admin (none) Admin No 2004-25-2 2005-13-7
D-Link DI-514 Multi user (none) Admin No 2004-1-4 2005-13-7
D-Link DI-614+ any HTTP admin (none) Admin all access :D No 2004-15-4 2005-13-7
D-Link DWL 2100AP Multi admin (none) Admin No 2004-7-7 2005-13-7
D-Link DSL-302G Multi admin admin Admin No 2004-14-10 2005-13-7
D-Link DI-624+ A3 HTTP admin admin Admin No 2004-5-11 2005-13-7
D-Link DWL-2000AP+ 1.13 HTTP admin (none) Admin Wireless Access Point No 2004-24-11 2005-13-7
D-Link DI-614+ HTTP admin admin Admin No 2005-28-2 2005-13-7
D-Link Dsl-300g+ Teo Telnet (none) private Admin 2005-11-12 2005-11-12
D-Link DSL-300g+ Teo HTTP admin admin Admin 2005-11-12 2005-11-12
D-Link DI-524 all HTTP admin (none) Admin http://192.168.0.1 2005-11-21 2005-11-21
D-Link firewall dfl-200 HTTP admin admin Admin 2006-02-04 2006-02-04
D-Link DI-524 all HTTP user (none) User 2006-05-20 2006-05-20
D-Link DI-634M Multi admin (none) Admin 2006-10-13 2006-10-13
D-Link DI-524 E1 Telnet Alphanetworks wrgg15_di524 Admin Password is actually firmware image signature. (use hex editor on .bin) 2007-00-07 2007-00-07
D-Link DWL-G730AP 1.10 HTTP admin (none) Admin http://192.168.0.30 2007-02-17 2007-02-17
D-Link G624T Multi admin admin Admin 2007-03-15 2007-03-15
D-Link WBR-1310 B-1 Multi admin (none) Admin 2007-04-07 2007-04-07
D-link DWL-900AP+ rev a rev b rev c HTTP admin (none) Admin http://192.168.0.50 No 2003-14-2 2005-13-7
D-link DSL500G Multi admin admin Admin 2006-03-07 2006-03-07
D-link DSL-504T HTTP admin admin Admin 2006-03-18 2006-03-18
D-link DSL-G604T Multi admin admin Admin 2006-03-18 2006-03-18
D-link Di-707p router HTTP admin (none) Admin 2006-02-25 2006-02-25
DI624 D-LINK C3 HTTP admin password Admin hardcoded for Verizon FiOS 2006-04-03 2006-04-03
DIGICOM Michelangelo Wave108 HTTP root admin Admin 2007-00-09 2007-00-09
DLINK 604 Multi n/a admin Admin No 2006-07-17 2006-08-23
Dallas Semiconductors TINI embedded JAVA Module <= 1.0 Telnet root tini Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Datacom BSASX/101 n/a letmein Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Datawizard.net FTPXQ server FTP anonymous [email protected] read/write on c:\ No 2002-1-10 2005-13-7
Davolink DV2020 HTTP user user unknown 2007-04-19 2007-04-19
Davox Unison Multi root davox Admin No 2003-10-6 2005-13-7
Davox Unison Multi admin admin User No 2003-10-6 2005-13-7
Davox Unison Multi davox davox User No 2003-10-6 2005-13-7
Davox Unison Sybase sa (none) Admin No 2003-10-6 2005-13-7
Deerfield MDaemon HTTP MDaemon MServer Admin web interface to manage MDaemon. fixed June 2002 No 2003-22-6 2005-13-7
Dell Laser Printer 3000cn / 3100cn HTTP admin password Admin 2005-09-26 2005-09-26
Dell Remote Access Card HTTP root calvin Admin 2006-03-11 2006-03-11
Dell 2161DS Console Switch HTTP Admin (none) Admin case sensitive username 2006-11-20 2006-11-20
Dell PowerConnect 2724 HTTP admin (none) Admin 2007-00-05 2007-00-05
Demarc Network Monitor multi admin my_DEMARC Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Deutsch Telekomm T-Sinus 130 DSL HTTP (none) 0000 Admin No 2005-06-14 2005-07-16
Deutsche Telekom T-Sinus DSL 130 HTTP admin (none) Admin Usuallay also a WirelessLan AP :) No 2003-1-1 2005-13-7
Deutsche Telekom T-Sinus 154 DSL 13.9.38 HTTP (none) 0000 Admin thx to AwdCzAb 2006-04-10 2006-04-10
Deutsche Telekom T-Sinus 1054 DSL All HTTP (none) 0000 Admin 2006-10-20 2006-10-20
Develcon Orbitor Default Console n/a BRIDGE Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Develcon Orbitor Default Console n/a password Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Dictaphone ProLog PBX PBX No 2002-1-10 2005-13-7
Dictaphone ProLog NETWORK NETWORK No 2002-1-10 2005-13-7
Dictaphone ProLog NETOP (none) No 2002-1-10 2005-13-7
Digicom Michelangelo Multi admin michelangelo Admin 2006-02-01 2006-02-01
Digicom Michelangelo Multi user password User 2006-02-01 2006-02-01
Digicorp Viper Telnet n/a BRIDGE Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Digicorp Viper Telnet n/a password Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Digicorp Router n/a BRIDGE Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Digicorp Router n/a password Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Dlink DSL-500 Multi admin admin Admin No 2002-25-8 2005-13-7
Draytek Vigor all HTTP admin admin Admin No 2004-3-5 2005-13-7
Draytek Vigor 2600 HTTP admin (none) Admin 2006-03-18 2006-03-18
Draytek Vigor 2900+ HTTP admin admin Admin 2006-07-08 2006-07-08
Dynalink RTA230 Multi admin admin Admin No 2004-22-9 2005-13-7
E-Con Econ DSL Router Router admin epicrouter Admin DSL Router 2005-09-15 2005-09-15
E-Tech ADSL Ethernet Router Annex A v2 HTTP admin epicrouter Admin Password can also be password No 2003-26-5 2005-13-7
E-Tech Wireless 11Mbps Router Model:WLRT03 HTTP (none) admin Admin No 2004-3-9 2005-13-7
E-Tech Router RTBR03 HTTP (none) admin Admin 1wan/4ports switch router No 2004-6-9 2005-13-7
EMC DS-4100B Console admin (none) Admin EMC Fiber Switch 2007-01-02 2007-01-02
Edimax Broadband Router Hardware: Rev A. Boot Code: 1.0 Runtime Code 2.63 HTTP admin 1234 Admin No 2004-2-6 2005-13-7
Edimax EW-7205APL Firmware release 2.40a-00 Multi guest (none) Admin http://secunia.com/advisories/11849/ No 2004-31-6 2005-13-7
Edimax ES-5224RXM Multi admin 123 Admin 2006-01-23 2006-01-23
Edimax EW-7206APG HTTP admin 1234 Admin 2007-01-17 2007-01-17
Edimax Edimax Fast Ethernet Switch HTTP admin password Admin No 2007-02-12 2007-03-19
Efficient Speedstream DSL Telnet n/a admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Efficient 5871 DSL Router v 5.3.3-0 Multi login admin Admin This is for access to HTTP admin console. No 2002-21-10 2005-13-7
Efficient 5851 Telnet login password Admin might be all 5800 series No 2004-18-7 2005-13-7
Efficient Speedstream DSL n/a admin Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Efficient Networks Speedstream 5711 Teledanmark version (only .dk) Console n/a 4getme2 Admin for all your TDC router needs No 2002-1-10 2005-13-7
Efficient Networks EN 5861 Telnet login admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Efficient Networks 5851 SDSL Router N/A Console (none) hs7mwxkk Admin On some Covad Routers No 2003-5-1 2005-13-7
Elsa LANCom Office ISDN Router 800/1000/1100 Telnet n/a cisco Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Enterasys ANG-1105 unknown HTTP admin netadmin Admin default IP is 192.168.1.1 No 2003-6-4 2005-13-7
Enterasys ANG-1105 unknown Telnet (none) netadmin Admin default IP is 192.168.1.1 No 2003-6-4 2005-13-7
Enterasys Vertical Horizon ANY Multi admin (none) Admin this works in telnet or http No 2003-5-11 2005-13-7
Enterasys Vertical Horizon VH-2402S Multi tiger tiger123 Admin 2006-02-01 2006-02-01
Entrust getAccess 4.x and 7.x Web Admin gui websecadm changeme Admin Access to Admin Gui via /sek-bin/login.gas.bat No 2006-03-26 2006-05-28
Ericsson Ericsson Acc netman netman No 2002-1-10 2005-13-7
Ericsson Ericsson Acc netman netman No 2003-1-1 2005-13-7
Ericsson MD110 Telnet MD110 help Admin 2006-08-25 2006-08-25
Ericsson BP250 HTTP admin default Admin 2006-08-25 2006-08-25
Ericsson ACC Tigris Platform All Multi public (none) Guest No 2002-1-10 2005-13-7
EverFocus PowerPlex EDR1600 Multi admin admin Admin No 2002-10-11 2005-13-7
EverFocus PowerPlex EDR1600 Multi supervisor supervisor Admin No 2002-10-11 2005-13-7
EverFocus PowerPlex EDR1600 Multi operator operator Admin No 2002-10-11 2005-13-7
Exabyte Magnum20 FTP anonymous Exabyte Admin 2005-11-15 2005-11-15
Extreme Networks All Switches Multi admin (none) Admin Submitted by Eastman Rivai No 2002-1-10 2005-13-7
F5 Bigip 540 Multi root default Admin No 2004-3-11 2005-13-7
F5-Networks BIGIP Multi n/a (none) Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Flowpoint 2200 SDSL Telnet admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Flowpoint DSL Telnet n/a password Admin Installed by Covad No 2002-1-10 2005-13-7
Flowpoint 100 IDSN Telnet admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Flowpoint 40 IDSL Telnet admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Flowpoint Flowpoint DSL admin admin Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Fortinet Fortigate Telnet admin (none) Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Fortinet Fortigate Console maintainer bcpb+serial# Admin serial# has to be in caps 2007-02-11 2007-02-11
Fortinet Fortigate Console maintainer admin Admin No 2007-02-11 2007-03-19
Foundry Networks IronView Network Manager Version 01.6.00a(service pack) 0620031754 HTTP admin admin Admin http://www.foundrynet.com/services/documentation/nms/FEManager_Installation.html Yes 2004-13-4 2005-13-7
Freetech PC BIOS Console n/a Posterie Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Freetech BIOS Console n/a Posterie Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Fujitsu Siemens Routers HTTP (none) connect Admin No 2004-21-11 2005-13-7
Fujitsu Siemens Fibre Channel SAN storage FX 60 HTTP manage !manage Admin 2007-03-05 2007-03-05
Fujitsu Siemens Fibre Channel SAN storage FX 60 Telnet manage !manage Admin 2007-03-05 2007-03-05
Funk Software Steel Belted Radius 3.x Proprietary admin radius Admin No 2002-1-10 2005-13-7
GVC e800/rb4 HTTP Administrator admin Admin No 2004-8-7 2005-13-7
Gericom Phoenix Multi Administrator (none) Admin 2006-01-04 2006-01-04
Grandstream GXP-2000 HTTP admin 1234 Admin 2007-01-08 2007-01-08
Guru Wireless ADSL2 HTTP admin admin Admin 2007-05-02 2007-05-02
HP ISEE Multi admin isee Admin 2005-07-03 2005-07-03
HP MSL Series Libraries Multi Factory 56789 Admin Factory password under Utilities. For all functions unlocked. 2007-00-18 2007-00-18
HP t5000 Thin Client series Console Administrator admin Admin 2007-02-21 2007-02-21
Hewlett Packard Power Manager 3 HTTP admin admin Admin No 2004-25-7 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR HPP187 No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR HPP189 No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR HPP196 No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR INTX3 No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR ITF3000 No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR NETBASE No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR REGO No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR RJE No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR CONV No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi OPERATOR SYS No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi OPERATOR DISC No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi OPERATOR SYSTEM No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi OPERATOR SUPPORT No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi OPERATOR COGNOS No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi PCUSER SYS No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi RSBCMON SYS No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi SPOOLMAN HPOFFICE No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi WP HPOFFICE No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi ADVMAIL HPOFFICE DATA No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi ADVMAIL HP No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi FIELD SUPPORT No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi FIELD MGR No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi FIELD SERVICE No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi FIELD MANAGER No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi FIELD HPP187 SYS No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi FIELD LOTUS No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi FIELD HPWORD PUB No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi FIELD HPONLY No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi HELLO MANAGER.SYS No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi HELLO MGR.SYS No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi HELLO FIELD.SUPPORT No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi HELLO OP.OPERATOR No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MAIL MAIL No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MAIL REMOTE No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MAIL TELESUP No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MAIL HPOFFICE No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MAIL MPE No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MANAGER TCH No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MANAGER SYS No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MANAGER SECURITY No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MANAGER ITF3000 No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MANAGER HPOFFICE No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MANAGER COGNOS No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MANAGER TELESUP No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR SYS No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR CAROLIAN No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR VESOFT No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR XLSERVER No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR SECURITY No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR TELESUP No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR HPDESK No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR CCC No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR CNAS No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR WORD No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR COGNOS No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR ROBELLE No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR HPOFFICE No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx Multi MGR HPONLY No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard LaserJet Net Printers Ones with Jetdirect on them Telnet (none) (none) Admin press enter twice if no response in telnet -submit by Anymous No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard LaserJet Net Printers Ones with Jetdirect on them HTTP (none) (none) Admin HTTP interface -submit by Anymous No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard LaserJet Net Printers Ones with Jetdirect on them FTP Anonymous (none) User send files to be printed -submit by Anymous No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard LaserJet Net Printers Ones with Jetdirect on them 9100 (none) (none) User Type what you want and close telnet session to print it out -submit by Anymous No 2002-1-10 2005-13-7
Hewlett-Packard webmin 0.84 HTTP admin hp.com Admin you can find more passwords here: http://www.vulnerabilite.com/password_db/ No 2005-22-2 2005-13-7
Huawei MT880r Multi TMAR#HWMT8007079 (none) Admin mpacheco.inimigo.com 2006-06-28 2006-06-28
Huawei mt820 V100R006C01B021 HTTP admin admin Admin Telefonica Colombia ADSL 2006-08-27 2006-08-27
Huawei MT880 HTTP admin admin Admin 2007-02-25 2007-02-25
IBM Ascend OEM Routers Telnet n/a ascend Admin No 2002-1-10 2005-13-7
IBM A21m Multi n/a (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
IBM 390e Multi n/a admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
IBM TotalStorage Enterprise Server Multi storwatch specialist Admin By Nicolas Gregoire Yes 2002-1-10 2005-13-7
IBM 8239 Token Ring HUB 2.5 Console n/a R1QTPS Utility Program submitted by FX Yes 2002-26-8 2005-13-7
IBM 8224 HUB Multi vt100 public Admin Swap MAC address chip from other 8224 No 2002-1-10 2005-13-7
IBM 3534 F08 Fibre Switch Multi admin password Admin No 2003-3-5 2005-13-7
IBM switch 8275-217 Telnet admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
IBM Directory - Web Administration Tool 5.1 HTTP superadmin secret Admin Documented in Web Administration Guide No 2004-01-16 2005-13-7
IBM Hardware Management Console 3 ssh hscroot abc123 Admin No 2005-01-21 2005-13-7
IBM 3583 Tape Library HTTP admin secure Admin 2005-07-12 2005-07-12
IBM Infoprint 6700 http://www.phenoelit.de/dpl/dpl.html Multi root (none) Admin Also works for older 4400 printers and probably Printronics equivalents as well. 2005-10-23 2005-10-23
IBM T20 Multi n/a admin Admin 2006-02-16 2006-02-16
IBM IBM Multi n/a (none) Admin 2006-02-20 2006-02-20
IBM Remote Supervisor Adapter (RSA) HTTP USERID PASSW0RD Admin 2006-02-30 2006-02-30
IBM BladeCenter Mgmt Console HTTP USERID PASSW0RD Admin 2006-02-30 2006-02-30
IBM T42 HTTP Administrator admin Admin 2006-06-27 2006-06-27
IMAI Traffic Shaper TS-1012 HTTP n/a (none) Admin default IP 1.2.3.4 No 2004-11-7 2005-13-7
INOVA ONT4BKP (IP clock) all Telnet iclock timely Admin Network clock 2007-03-13 2007-03-13
Infoblox INFOBLOX Appliance Multi admin (none) Admin 2007-00-08 2007-00-08
Infosmart SOHO router HTTP admin 0000 Admin 2005-08-27 2005-08-27
Integral Technologies RemoteView 4 Console Administrator letmein Admin No 2004-17-2 2005-13-7
Intel Shiva Multi root (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Intel Express 9520 Router Multi NICONEX NICONEX User No 2002-1-10 2005-13-7
Intel Express 520T Switch Multi setup setup User No 2002-1-10 2005-13-7
Intel Wireless AP 2011 2.21 Multi (none) Intel Admin by FX No 2003-24-4 2005-13-7
Intel Wireless Gateway 3.x HTTP intel intel Admin No 2003-19-4 2005-13-7
Intel Shiva Guest (none) User No 2003-1-1 2005-13-7
Intel Shiva root (none) Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Intel/Shiva Mezza ISDN Router All Telnet admin hello Admin No 2004-9-7 2005-13-7
Intel/Shiva Access Port All Telnet admin hello Admin No 2004-9-7 2005-13-7
Interbase Interbase Database Server All Multi SYSDBA masterkey Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Intermec Mobile LAN 5.25 Multi intermec intermec Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Intershop Intershop 4 HTTP operator $chwarzepumpe Admin No 2002-1-11 2005-13-7
Intersystems Cache Post-RDMS Console system sys Admin Change immediately No 2004-21-8 2005-13-7
Intracom jetSpeed 520/520i Multi admin admin Admin L3x 2007-01-15 2007-01-15
Inventel Livebox Multi admin admin Admin 2007-03-13 2007-03-13
IronPort Messaging Gateway Appliance Multi admin ironport Admin 2006-01-25 2006-01-25
Irongate NetSurvibox 266 1 HTTP admin NetSurvibox Admin 2006-09-02 2006-09-02
JAHT adsl router AR41/2A HTTP admin epicrouter Admin 2006-02-03 2006-02-03
JD Edwards WorldVision/OneWorld All(?) Console JDE JDE Admin/SECOFR No 2002-1-10 2005-13-7
JDE WorldVision/OneWorld Multi PRODDTA PRODDTA Admin Owner of database tables and objects No 2003-15-8 2005-13-7
JDS Microprocessing Hydra 3000 r2.02 Console hydrasna (none) Admin www.hydrasystems.com/h3kdocs/H3R25C04.pdf No 2002-1-10 2005-13-7
Juniper ISG2000 Multi netscreen netscreen Admin Just a note - netscreen is now made by Juniper - otherwise no change 2006-06-31 2006-06-31
Juniper Netscreen 3.2+ Console serial# serial# Admin Resets to factory settings 2006-11-17 2006-11-17
KASDA KD318-MUI kasda adsl router and modem Multi admin adslroot Admin 2007-01-15 2007-01-15
KTI KS-2260 Telnet superuser 123456 special CLI can be disabled by renaming the regular login name to superuser 2005-08-14 2005-08-14
KTI KS2600 Console admin 123456 Admin 2005-11-14 2005-11-14
KTI KS2260 Console admin 123 Admin 2005-11-14 2005-11-14
Kalatel Calibur DSR-2000e Multi n/a 3477 Admin 2006-02-13 2006-02-13
Kalatel Calibur DSR-2000e on-screen menu system n/a 8111 restore factory defaults 2006-02-13 2006-02-13
Konica Minolta magicolor 2300 DL Multi (none) 1234 Admin info from: ftp://ftp.minolta-qms.com/pub/cts/out_going/manuals/2300dl/nic.pdf No 2004-6-4 2005-13-7
Konica Minolta magicolor 2430DL All Multi (none) (none) Admin Taken from reference manual for product 2005-08-13 2005-08-13
Konica Minolta magicolor 5430 DL HTTP admin administrator Admin 2006-09-16 2006-09-16
Konica/ Minolta Di 2010f n/a HTTP n/a 00000000 Admin Printer configuration interface 2005-06-20 2005-06-20
Kyocera EcoLink 7.2 HTTP n/a PASSWORD Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Kyocera Telnet Server IB-20/21 multi root root Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Kyocera Intermate LAN FS Pro 10/100 K82_0371 HTTP admin admin Admin No 2004-13-8 2005-13-7
LANCOM IL11 Multi n/a (none) Admin No 2002-12-11 2005-13-7
LG Aria iPECS All Console (none) jannie maintenance dealer backdoor password 2006-00-11 2006-00-11
LG LAM200E / LAM200R Multi admin epicrouter Admin 2006-03-18 2006-03-18
LUCENT M770 Telnet super super Admin No 2005-12-4 2005-13-7
Lanier Digital Imager LD124c HTTP admin (none) Admin 2006-11-28 2006-11-28
Lanier LD335 HTTP supervisor (none) Admin 2007-03-27 2007-03-27
Lantronics Lantronics Terminal Server TCP 7000 n/a access Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Lantronics Lantronics Terminal Server TCP 7000 n/a system Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Lantronix Lantronix Terminal TCP 7000 n/a lantronix Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Lantronix SCS1620 Multi sysadmin PASS Admin 9600/N/8/1 XON/XOFF Yes 2004-23-2 2005-13-7
Lantronix SCS3200 EZWebCon downloaded from ftp.lantronix.com login access Admin secondary port settings login: root password: system Yes 2004-23-2 2005-13-7
Lantronix SCS400 Multi n/a admin Admin secondary priv. password: system Yes 2004-23-2 2005-13-7
Lantronix SCS200 Multi n/a admin Admin secondary priv. password: system Yes 2004-23-2 2005-13-7
Lantronix SCS100 Multi n/a access Admin secondary priv. password: system Yes 2004-22-2 2005-13-7
Lantronix ETS4P Multi n/a (none) Admin secondary priv. password: system Yes 2004-22-2 2005-13-7
Lantronix ETS16P Multi n/a (none) Admin secondary priv. password: system Yes 2004-23-2 2005-13-7
Lantronix ETS32PR Multi n/a (none) Admin secondary priv. password: system Yes 2004-23-2 2005-13-7
Lantronix ETS422PR Multi n/a (none) Admin secondary priv. password: system Yes 2004-23-2 2005-13-7
Leviton 47611-GT5 Multi admin leviton Admin 2007-04-11 2007-04-11
Linksys WAP11 Multi n/a (none) Admin No 2003-16-6 2005-13-7
Linksys DSL Telnet n/a admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Linksys EtherFast Cable/DSL ROuter Multi Administrator admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Linksys Linksys Router DSL/Cable HTTP (none) admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Linksys BEFW11S4 1 HTTP admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Linksys BEFSR41 2 HTTP (none) admin Admin No 2003-01-27 2005-13-7
Linksys WRT54G HTTP admin admin Admin No 2004-16-11 2005-13-7
Linksys WAG54G HTTP admin admin Admin No 2004-16-11 2005-13-7
Linksys Linksys DSL n/a admin Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Linksys WAP54G 2.0 HTTP (none) admin Admin 2005-07-31 2005-07-31
Linksys WRT54G All Revisions HTTP (none) admin Admin 2006-02-09 2006-02-09
Linksys model WRT54GC compact wireless-G broadband router Multi (none) admin Admin 2006-02-25 2006-02-25
Linksys AG 241 - ADSL2 Gateway with 4-Port Switch Multi admin admin Admin 2006-03-18 2006-03-18
Linksys Comcast Comcast-supplied HTTP comcast 1234 diagnostics 192.168.0.1/docsisdevicestatus.asp 2006-06-14 2006-06-14
Linksys WAG54GS Multi admin admin Admin 2006-06-27 2006-06-27
Linksys rv082 Multi admin (none) Admin 2007-00-28 2007-00-28
Linksys WRT54GS V4 HTTP admin admin Admin 2007-03-26 2007-03-26
Linksys WAG354G 2 HTTP admin admin Admin Applies to other linksys too 2007-04-23 2007-04-23
Linksys/ Cisco RTP300 w/2 phone ports 1.0 HTTP admin admin Admin 2006-07-01 2006-07-01
Linksys/ Cisco RTP300 w/2 phone ports 1.0 HTTP user tivonpw update access use for flashing firmware 2006-07-01 2006-07-01
Livingston IRX Router Telnet !root (none) No 2002-1-10 2005-13-7
Livingston Livingston Portmaster 3 Telnet !root (none) No 2002-1-10 2005-13-7
Livingston Officerouter Telnet !root (none) No 2002-1-10 2005-13-7
Livingstone Portmaster 2R Telnet root (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Lockdown Networks All Lockdown Products up to 2.7 Console setup changeme(exclamation) User No 2004-12-4 2005-13-7
Logitech Logitech Mobile Headset Bluetooth (none) 0000 audio access Thierry Zoller ([email protected]) 2005-07-02 2005-07-02
Lucent B-STDX9000 Multi (any 3 characters) cascade No 2002-1-10 2005-13-7
Lucent B-STDX9000 debug mode n/a cascade No 2002-1-10 2005-13-7
Lucent B-STDX9000 all SNMP n/a cascade Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Lucent CBX 500 Multi (any 3 characters) cascade No 2002-1-10 2005-13-7
Lucent CBX 500 debug mode n/a cascade No 2002-1-10 2005-13-7
Lucent GX 550 SNMP readwrite n/a cascade No 2002-1-10 2005-13-7
Lucent MAX-TNT Multi admin Ascend No 2002-1-10 2005-13-7
Lucent PSAX 1200 and below Multi root ascend No 2002-1-10 2005-13-7
Lucent PSAX 1250 and above Multi readwrite lucenttech1 Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Lucent PSAX 1250 and above Multi readonly lucenttech2 Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Lucent Anymedia Console LUCENT01 UI-PSWD-01 Admin requires GSI software No 2002-1-10 2005-13-7
Lucent Anymedia Console LUCENT02 UI-PSWD-02 Admin requires GSI software No 2002-1-10 2005-13-7
Lucent PacketStar Multi Administrator (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Lucent Cellpipe 22A-BX-AR USB D Console admin AitbISP4eCiG Admin No 2004-6-8 2005-13-7
Lucent System 75 bciim bciimpw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 bcim bcimpw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 bcms bcmspw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 bcnas bcnaspw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 blue bluepw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 browse browsepw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 browse looker No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 craft craft No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 craft craftpw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 cust custpw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 enquiry enquirypw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 field support No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 inads indspw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 inads inads No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 init initpw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 locate locatepw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 maint maintpw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 maint rwmaint No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 nms nmspw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 rcust rcustpw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 support supportpw No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent System 75 tech field No 2003-1-1 2005-13-7
Lucent Cellpipe 20A-GX-UK Console n/a admin Admin 2007-04-29 2007-04-29
MERCURY 234234 234234 SNMP Administrator admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
MERCURY KT133A/686B SNMP Administrator admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Marconi Fore ATM Switches Multi ami (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
McAfee SCM 3100 4.1 Multi scmadmin scmchangeme Admin 2005-11-23 2005-11-23
McData FC Switches/Directors Multi Administrator password Admin 2005-10-07 2005-10-07
Mediatrix MDD 2400/2600 Console administrator (none) Admin From the Getting Started Guide (Draft) 2006-11-20 2006-11-20
Megastar BIOS Console n/a star Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Mentec Micro/RSX Multi MICRO RSX Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Mentec Micro/RSX MICRO RSX Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Meridian PBX ANY Telnet service smile System This is the default password on most Meridian systems. No 2003-1-6 2005-13-7
Micronet Access Point SP912 Telnet root default Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Micronet Micronet SP5002 Console mac (none) Admin No 2003-6-7 2005-13-7
Micronet 3351 / 3354 Multi admin epicrouter Admin 2006-03-18 2006-03-18
Microplex Print Server Telnet root root Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Mikrotik Router OS all Telnet admin (none) Admin also for SSH and Web access No 2004-2-9 2005-13-7
Mikrotik Router OS 2.9.17 HTTP admin (none) Admin 2006-05-09 2006-05-09
Mikrotik Mikrotik Telnet admin (none) Admin 2007-05-18 2007-05-18
Milan mil-sm801p Multi root root Admin 2006-00-23 2006-00-23
Minolta PagrPro QMS 4100GN PagePro HTTP n/a sysadm Admin 2006-08-12 2006-08-12
Minolta QMS Magicolor 3100 3.0.0 HTTP operator (none) Admin 2006-02-29 2006-02-29
Minolta QMS Magicolor 3100 3.0.0 HTTP admin (none) Admin Gives access to Accounting 2006-06-31 2006-06-31
Mintel Mintel PBX n/a SYSTEM Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Mintel Mintel PBX n/a SYSTEM Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Mitel 3300 ICP all HTTP system password Admin No 2003-17-1 2005-13-7
Mitel SX2000 all Multi n/a (none) Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Motorola Cablerouter Telnet cablecom router Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Motorola WR850G 4.03 HTTP admin motorola Admin higher revisions likely the same No 2003-1-1 2005-13-7
Motorola Wireless Router WR850G HTTP admin motorola Admin No 2005-17-1 2005-13-7
Motorola SBG900 HTTP admin motorola Admin No 2005-10-2 2005-13-7
Motorola Motorola Cablerouter cablecom router Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Mutare Software EVM Admin All HTTP (none) admin Admin http://www.mutare.com/data/kb/EVMAdminGuide.pdf Yes 2004-10-4 2005-13-7
NAI Intrushield IPS 1200/2600/4000 SSH + Web console admin admin123 Admin By Nicolas Gregoire No 2004-19-7 2005-13-7
NAI Entercept Management console GlobalAdmin GlobalAdmin Admin By Nicolas Gregoire : must be changed at 1st connection No 2004-19-7 2005-13-7
NEC WARPSTAR-BaseStation Telnet n/a (none) Admin No 2003-18-8 2005-13-7
NGSec NGSecureWeb HTTP admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
NGSec NGSecureWeb HTTP admin asd Admin No 2002-1-10 2005-13-7
NOKIA 7360 Multi (none) 9999 Admin 2005-11-31 2005-11-31
NOMADIX AG5000 Telnet admin (none) Admin 2006-11-19 2006-11-19
NRG or RICOH DSc338 Printer 1.19 HTTP (none) password Admin no user 2006-00-26 2006-00-26
NetGear RM356 None Telnet (none) 1234 Admin shutdown the router via internet No 2002-1-10 2005-13-7
NetGear WGT624 2 HTTP admin password Admin No 2004-12-10 2005-13-7
NetGear Comcast Comcast-supplied HTTP comcast 1234 diagnostics page 192.168.0.1/docsisdevicestatus.html 2006-06-14 2006-06-14
NetGenesis NetAnalysis Web Reporting HTTP naadmin naadmin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Netcomm NB1300 HTTP admin password Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Netgea FR314 HTTP admin password Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Netgear MR-314 3.26 HTTP admin 1234 Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Netgear RT314 HTTP admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Netgear RP614 HTTP admin password Admin No 2003-14-1 2005-13-7
Netgear RP114 3.26 Telnet (none) 1234 Admin telnet 192.168.0.1 No 2003-1-8 2005-13-7
Netgear WG602 Firmware Version 1.04.0 HTTP super 5777364 Admin Yes 2004-10-6 2005-13-7
Netgear WG602 Firmware Version 1.7.14 HTTP superman 21241036 Admin No 2004-23-6 2005-13-7
Netgear WG602 Firmware Version 1.5.67 HTTP super 5777364 Admin No 2004-23-6 2005-13-7
Netgear MR814 HTTP admin password Admin No 2003-23-8 2005-13-7
Netgear FVS318 HTTP admin password Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Netgear DM602 FTP Telnet and HTTP admin password Admin No 2004-22-2 2005-13-7
Netgear FR114P HTTP admin password Admin No 2004-9-11 2005-13-7
Netgear ME102 SNMP (none) private Admin Standard IP-Address is 192.168.0.5 No 2003-1-1 2005-13-7
Netgear WGR614 v4 Multi admin password Admin 192.168.0.1 OR www.routerlogin.net No 2005-20-2 2005-13-7
Netgear RP114 3.20-3.26 HTTP admin 1234 Admin default http://192.168.0.1 Yes 2002-1-10 2005-13-7
Netgear dg834g HTTP admin password Admin it should be work also with dg834gt 2005-09-07 2005-09-07
Netgear Router/Modem Multi admin password Admin 2006-00-04 2006-00-04
Netgear MR314 Multi admin 1234 Admin 2006-00-20 2006-00-20
Netgear GSM7224 HTTP admin (none) Admin 2006-01-03 2006-01-03
Netgear ADSL Modem DG632 V3.3.0a_cx HTTP admin password Admin 2006-04-23 2006-04-23
Netgear WGT634U HTTP admin password Admin 2006-05-14 2006-05-14
Netgear FWG114P Multi n/a admin password 2006-05-27 2006-05-27
Netgear GS724t V1.0.1_1104 HTTP n/a password Admin 2006-05-29 2006-05-29
Netgear WG602 1.7.x HTTP admin password Admin Default IP: DHCP or 192.168.0.227 2006-08-09 2006-08-09
Netgear CG814CCR 2 Multi cusadmin highspeed Admin Comcast small business router. Default access at 10.1.10.1 2006-08-15 2006-08-15
Netgear FVS114 GR HTTP admin password Admin 2006-11-05 2006-11-05
Netgear RO318 Multi admin 1234 Admin 2006-11-10 2006-11-10
Netgear WGT624 Serial console Gearguy Geardog Admin see http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Netgear/WGT624 2007-00-03 2007-00-03
Netgear Wifi Router WGT 624 v3 HTTP admin password Admin slawcio26 2007-01-25 2007-01-25
Netgear FSM7326P 24+2 L3 mANAGED PoE Switch HTTP admin (none) Admin 2007-03-03 2007-03-03
Netgear WGR614 v6 HTTP admin draadloos Admin Dutch routers 2007-05-13 2007-05-13
Netopia Netopia 9500 Telnet netopia netopia Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Netopia R910 Multi admin (none) Admin No 2002-25-8 2005-13-7
Netopia 3351 Multi n/a (none) Admin No 2003-11-11 2005-13-7
Netopia 4542 Multi admin noway Admin No 2003-26-11 2005-13-7
Netopia Netopia 7100 (none) (none) No 2003-1-1 2005-13-7
Netopia Netopia 9500 netopia netopia No 2003-1-1 2005-13-7
Netport Express 10/100 multi setup setup Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Netscreen Firewall multi netscreen netscreen Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Netstar Netpilot Multi admin password Admin http://www.netpilot.com/products/netpilot/faq/default.asp No 2003-14-10 2005-13-7
Network Appliance NetCache any Multi admin NetCache Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Network Associates WebShield Security Appliance e500 HTTP e500 e500changeme Admin No 2002-17-11 2005-13-7
Network Associates WebShield Security Appliance e250 HTTP e250 e250changeme Admin No 2002-17-11 2005-13-7
Network Everywhere NWR11B HTTP (none) admin Admin 2006-00-18 2006-00-18
Niksun NetDetector Multi vcr NetVCR Admin su after login with empty password No 2003-30-9 2005-13-7
Nimble PC BIOS Console n/a xdfk9874t3 Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Nimble BIOS Console n/a xdfk9874t3 Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Nokia DSL Router M1122 1.1 - 1.2 Multi m1122 m1122 User No 2003-1-1 2005-13-7
Nokia MW1122 Multi telecom telecom Admin Only in New Zealand. No 2003-22-1 2005-13-7
Nokia M1921 Telnet (none) nokai Admin 2006-11-08 2006-11-08
Nokia ADSL router M1921 Telnet (none) nokia Admin 2006-11-08 2006-11-08
Nokia M1122 unknown Multi (none) Telecom Admin New Zealand 2007-02-08 2007-02-08
Nortel Meridian Link Multi disttech 4tas engineer account No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian Link Multi maint maint Maintenance account No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian Link Multi mlusr mlusr user account No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Remote Office 9150 Client admin root Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Accelar (Passport) 1000 series routing switches Multi l2 l2 Layer 2 Read Write No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Accelar (Passport) 1000 series routing switches Multi l3 l3 Layer 3 (and layer 2) Read Write No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Accelar (Passport) 1000 series routing switches Multi ro ro Read Only No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Accelar (Passport) 1000 series routing switches Multi rw rw Read Write No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Accelar (Passport) 1000 series routing switches Multi rwa rwa Read Write All No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Extranet Switches Multi admin setup Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Baystack 350-24T Telnet n/a secure Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian PBX Serial login 0 AUTH codes in LD 8 No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian PBX Serial login 1111 AUTH codes in LD 8 No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian PBX Serial login 8429 AUTH codes in LD 8 No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian PBX Serial spcl 0 AUTH codes in LD 8 No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian MAX Multi service smile general engineer account No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian MAX Multi root 3ep5w2u Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Matra 6501 PBX Console (none) 0 Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian MAX Multi maint ntacdmax Maintenance account No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian CCR Multi service smile general engineer account No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian CCR Multi disttech 4tas engineer account enter 3letter of day from yesterday an tomorrow (for Tuesday enter MonWed case sensitive) - may be twice to see root password in clear No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian CCR Multi maint maint Maintenance account No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian CCR Multi ccrusr ccrusr User account No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian Multi n/a (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Meridian Link Multi service smile general engineer account No 2002-1-10 2005-13-7
Nortel Contivity Extranet/VPN switches HTTP admin setup Admin No 2003-23-4 2005-13-7
Nortel Business Communications Manager 3.5 and 3.6 HTTPS supervisor PlsChgMe Admin there is an exclamation point at the end of the password No 2004-9-7 2005-13-7
Nortel Phone System All From Phone n/a 266344 Installers No 2004-14-7 2005-13-7
Nortel Norstar Console 266344 266344 Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Nortel VPN Gateway Console admin admin Admin 2007-02-08 2007-02-08
Nortel Passport 2430 Telnet Manager (none) Admin 2007-03-20 2007-03-20
Nullsoft Shoutcast 1.9.5 PLS admin changeme Admin 2006-00-05 2006-00-05
OKI C5700 HTTP root the 6 last digit of the MAC adress Admin running with other models 2006-06-28 2006-06-28
OKI 6120e and 421n HTTP admin OkiLAN Admin 2007-00-19 2007-00-19
OMRON MR104FH Multi n/a (none) Admin No 2003-18-7 2005-13-7
OPEN Networks 812L HTTP root 0P3N Admin 2007-01-14 2007-01-14
Omnitronix Data-Link DL150 Multi (none) SUPER Admin No 2004-20-11 2005-13-7
Omnitronix Data-Link DL150 Multi (none) SMDR Admin No 2004-20-11 2005-13-7
OpenConnect OC://WebConnect Pro Multi admin OCS Admin No 2003-1-1 2005-13-7
OpenConnect OC://WebConnect Pro Multi adminstat OCS Admin No 2003-1-1 2005-13-7
OpenConnect OC://WebConnect Pro Multi adminview OCS Admin No 2003-1-1 2005-13-7
OpenConnect OC://WebConnect Pro Multi adminuser OCS Admin No 2003-1-1 2005-13-7
OpenConnect OC://WebConnect Pro Multi adminview OCS Admin No 2003-1-1 2005-13-7
OpenConnect OC://WebConnect Pro Multi helpdesk OCS Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Openwave WAP Gateway Any HTTP sys uplink Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Openwave MSP Any HTTP cac_admin cacadmin Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Oracle Oracle RDBMS Any Multi system/manager sys/change_on_install Admin 2005-08-20 2005-08-20
Osicom NETPrint 500 1000 1500 and 2000 Series Telnet Manager Manager Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Osicom NETPrint and JETX Print 500 1000 1500 and 2000 Series Telnet sysadm sysadm Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Osicom Osicom Plus T1/PLUS 56k Telnet write private No 2002-1-10 2005-13-7
Osicom NETCommuter Remote Access Server Telnet debug d.e.b.u.g User No 2002-1-10 2005-13-7
Osicom NETCommuter Remote Access Server Telnet echo echo User No 2002-1-10 2005-13-7
Osicom NETCommuter Remote Access Server Telnet guest guest User No 2002-1-10 2005-13-7
Osicom NETCommuter Remote Access Server Telnet Manager Manager Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Osicom NETCommuter Remote Access Server Telnet sysadm sysadm Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Osicom Osicom Plus T1/PLUS 56k write private No 2003-1-1 2005-13-7
Osicom NETCommuter Remote Access Server Telnet sysadm sysadm Admin No 2003-2-1 2005-13-7
Osicom JETXPrint 1000E/B Telnet sysadm sysadm Admin No 2003-3-1 2005-13-7
Osicom JETXPrint 1000E/N Telnet sysadm sysadm Admin No 2003-4-1 2005-13-7
Osicom JETXPrint 1000T/N Telnet sysadm sysadm Admin No 2003-5-1 2005-13-7
Osicom JETXPrint 500 E/B Telnet sysadm sysadm Admin No 2003-6-1 2005-13-7
Osicom NETPrint "500 1000 1500 and 2000 Series" Telnet Manager Manager Admin 657 Osicom NETPrint "500 1000 1500 and 2000 Series" Telnet guest guest User 658 Osicom NETPrint "500 1000 1500 and 2000 Series" Telnet echo echo User 659 Osicom NETPrint "500 1000 1500 and 2000 Series" Telnet debug d.e.b.u.g User 660 OVISLINK WL8000AP WIRELESS G HTTP 12345 12345 Admin IP: 192.168.1.252 No 2005-6-3 2005-13-7
Overland NEO Series Libraries Multi Factory 56789 Admin Factory password under Utilities. For all functions unlocked. 2007-00-18 2007-00-18
Pacific Micro Data MAST 9500 Universal Disk Array ESM ver. 2.11 / 1 Console pmd (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Panasonic CF-28 Multi n/a (none) Admin No 2004-25-5 2005-13-7
Panasonic CF-45 Multi n/a (none) Admin No 2004-8-7 2005-13-7
Panasonic PBX TDA 100/200/400 all Console (none) 1234 Admin google.com search q panasonic pbx tda 100 default password 2006-08-26 2006-08-26
Pansonic KXTD1232 Multi admin 1234 Admin 2005-08-27 2005-08-27
PentaSafe VigilEnt Security Manager 3 VigilEnt Security Manager Console PSEAdmin $secure$ Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Pentagram Cerberus ADSL modem + router HTTP admin password Admin 2006-02-21 2006-02-21
Pentaoffice Sat Router Telnet (none) pento Admin 2006-02-01 2006-02-01
Perle CS9000 any Console admin superuser Admin No 2004-24-1 2005-13-7
Phoenix v1.14 Phoenix v1.14 Multi Administrator admin Admin 2005-10-25 2005-10-25
Pirelli Pirelli Router Multi admin mu Admin No 2003-3-10 2005-13-7
Pirelli Pirelli Router Multi admin microbusiness Admin No 2003-3-10 2005-13-7
Pirelli Pirelli Router Multi user password Admin No 2003-3-10 2005-13-7
Pirelli Pirelli AGE-SB HTTP admin smallbusiness Admin 2005-10-07 2005-10-07
Pirelli AGE ADSL Router Multi admin microbusiness Admin 2006-02-01 2006-02-01
Pirelli AGE ADSL Router Multi user password User 2006-02-01 2006-02-01
Planet WAP-1900/1950/2000 2.5.0 Multi (none) default Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Planet ADE-4110 HTTP admin epicrouter Admin 2006-03-18 2006-03-18
Planet XRT-401D HTTP admin 1234 Admin 2006-03-18 2006-03-18
Planet ADE-4000 Multi admin epicrouter Admin 2006-03-18 2006-03-18
Planet WAP 4000 Multi admin admin Admin Default IP is 192.168.1.1 2006-11-28 2006-11-28
Planex BRL-04UR Multi admin 0000 Admin 2007-01-10 2007-01-10
Polycom Soundpoint VoIP phones HTTP Polycom SpIp User No 2004-8-10 2005-13-7
Polycom ViewStation 4000 3.5 Multi (none) admin Admin No 2004-8-10 2005-13-7
Polycom iPower 9000 Multi (none) (none) Admin No 2004-8-10 2005-13-7
Prestigio Nobile 156 Multi n/a (none) Admin No 2005-01-17 2005-13-7
Prolink H9000 Series HTTP admin password Admin No 2007-02-12 2007-03-19
Proxim Orinoco 600/2000 All HTTP (none) (none) Admin WLAN accesspoint 2006-01-07 2006-01-07
Psion Teklogix 9150 HTTP support h179350 Admin No 2005-3-4 2005-13-7
Psionteklogix 9160 1.0 HTTP admin admin Admin 2006-08-05 2006-08-05
Psionteklogix 9160 1.0 HTTP admin admin Admin 2006-08-06 2006-08-06
Pyramid Computer BenHur all HTTP admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
QLogic SANbox 5602 Fibre Channel Switch Multi admin password Admin 2007-03-23 2007-03-23
QLogic SANbox 5602 Fibre Channel Switch Multi images images User 2007-03-23 2007-03-23
Quintum Technologies Inc. Tenor Series all Multi admin admin Admin 2006-04-19 2006-04-19
RM RM Connect Multi setup changeme No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi teacher password No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi temp1 password No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi admin rmnetlm No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi admin2 changeme No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi adminstrator changeme No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi deskalt password No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi deskman changeme No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi desknorm password No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi deskres password No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi guest (none) No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi replicator replicator No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi RMUser1 password No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi topicalt password No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi topicnorm password No 2002-1-10 2005-13-7
RM RM Connect Multi topicres password No 2002-1-10 2005-13-7
Radware Linkproof ssh lp lp Admin No 2003-22-8 2005-13-7
Radware Linkproof 3.73.03 Multi radware radware Admin No 2004-9-7 2005-13-7
Raidzone raid arrays n/a raidzone No 2002-1-10 2005-13-7
Ramp Networks WebRamp wradmin trancell No 2002-1-10 2005-13-7
Ramp Networks WebRamp wradmin trancell No 2003-1-1 2005-13-7
RedHat Redhat 6.2 HTTP piranha q User No 2002-1-10 2005-13-7
RedHat Redhat 6.2 HTTP piranha piranha User No 2002-1-10 2005-13-7
Research PC BIOS Console n/a Col2ogro2 Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Research BIOS Console n/a Col2ogro2 Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Ricoh Aficio AP3800C HTTP sysadmin password Admin No 2003-3-6 2005-13-7
Ricoh Aficio 2228c Multi sysadmin password Admin Webpage admin 2005-07-30 2005-07-30
Ricoh Aficio AP3800C 2.17 HTTP (none) password Admin alternative to sysadmin and Admin 2006-04-05 2006-04-05
Ricoh Aficio 2232C Telnet n/a password Admin 2006-04-05 2006-04-05
Ricoh AP410N 1.13 HTTP admin (none) Admin 2006-05-21 2006-05-21
Ricoh Aficio 2020D HTTP admin password Admin 2006-06-31 2006-06-31
Ricoh Ricoh Aficio MP 3500 1.0 Multi admin (none) Admin Nabil OUCHN 2007-03-24 2007-03-24
Ricoh Aficio 551 Multi (none) sysadm Admin 2007-04-25 2007-04-25
RoamAbout RoamAbout R2 Wireless Access Platform Multi admin password Admin No 2003-14-9 2005-13-7
SAGEM FAST 1400 Multi admin epicrouter Admin 2006-03-18 2006-03-18
SIEMENS SE515 HTTP admin n/a Admin No 2004-9-7 2005-13-7
SMC Barricade 7004 AWBR Multi admin (none) Admin 192.168.123.254 (WiFi AP) No 2002-1-10 2005-13-7
SMC Router All HTTP admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
SMC SMC broadband router HTTP admin admin Admin No 2003-13-6 2005-13-7
SMC SMC2804WBR v.1 HTTP (none) smcadmin Admin No 2004-01-01 2005-13-7
SMC WiFi Router All HTTP n/a smcadmin Admin model #2804WBRP-G No 2004-18-5 2005-13-7
SMC SMB2804WBR V2 Multi Administrator smcadmin Admin No 2004-22-5 2005-13-7
SMC 7401BRA 1 HTTP admin barricade Admin No 2004-13-6 2005-13-7
SMC 7401BRA 2 HTTP smc smcadmin Admin No 2004-13-6 2005-13-7
SMC Barricade7204BRB HTTP admin smcadmin Admin No 2005-01-23 2005-13-7
SMC 2804wr HTTP (none) smcadmin Admin No 2005-24-2 2005-13-7
SMC Router/Modem BR7401 Multi admin barricade Admin 2006-00-04 2006-00-04
SMC SMCWBR14-G SMCWBR14-G HTTP (none) smcadmin Admin 2006-02-02 2006-02-02
SMC Modem/Router HTTP cusadmin highspeed Customer Admin Comcast Commercial High Speed Modem model number 8013WG 2006-03-05 2006-03-05
SMC 7204BRA Multi smc smcadmin Admin 2006-03-18 2006-03-18
SMC SMCWBR14-G HTTP n/a smcadmin Admin mentioned password (no passwd) on your webpage is wrong 2006-04-03 2006-04-03
SMC smc7904wbrb Multi (none) smcadmin Admin 2006-09-12 2006-09-12
SMC SMC7004VBR HTTP n/a smcadmin Admin 2006-08-21 2006-08-21
SMC SMCWBR14-G HTTP (none) smcadmin Admin DeFaults:: IP Address: 192.168.2.1 - Subnet Mask: 255.255.255.0 2007-01-18 2007-01-18
SMC SMC8013WG-CCR 2.11.19-1d HTTP mso w0rkplac3rul3s Admin Comcast Business Gateway w the int LAN IP 10.1.10.1 and login cusadmin highspeed 2007-04-05 2007-04-05
SOPHIA (Schweiz) AG Protector HTTPS admin Protector Admin No 2005-26-4 2005-13-7
SOPHIA (Schweiz) AG Protector SSH root root Admin No 2005-26-4 2005-13-7
SSA BPCS Up to 5.02 Multi SSA SSA Admin rarely changed/used for upgrades-patches 2006-08-11 2006-08-11
Sagem [email protected] 1200 (Fast 1200) Telnet root 1234 User root/1234 2006-06-30 2006-06-30
Sagem Livebox Multi admin admin Admin 2007-03-13 2007-03-13
Samsung MagicLAN SWL-3500RG 2.15 HTTP public public Admin def. WEP keys: 0123456789 1518896203 No 2004-22-1 2005-13-7
Scientific Atlanta DPX2100 Comcast-supplied HTTP admin w2402 diagnostics page 192.168.100.1 2006-06-14 2006-06-14
Secure Computing Webwasher all HTTP admin (none) Admin 2006-08-12 2006-08-12
Senao 2611CB3+D (802.11b Wireless AP) HTTP admin (none) Admin Default IP: 192.168.1.1 No 2004-13-4 2005-13-7
Sercom IP806GA HTTP admin admin Admin 2006-09-24 2006-09-24
Sercom IP806GB HTTP admin admin Admin 2006-09-24 2006-09-24
Server Technology Sentry Remote Power Manager Multi GEN1 gen1 view/control Telnet port 2001 No 2002-1-10 2005-13-7
Server Technology Sentry Remote Power Manager Multi GEN2 gen2 view/control Telnet port 2001 No 2002-1-10 2005-13-7
Server Technology Sentry Remote Power Manager Multi ADMN admn Admin Telnet port 2001 No 2002-1-10 2005-13-7
Sharp AR-M355N HTTP admin Sharp Admin 2006-09-18 2006-09-18
Sharp MX-3501n HTTP Administrator admin Admin 2006-09-18 2006-09-18
Sharp AL-1655CS HTTP admin Sharp Admin 2006-11-15 2006-11-15
Sharp AR-M155 HTTP admin Sharp Admin Note the Capital S 2007-04-08 2007-04-08
Sharp MX-5500 HTTP admin admin Admin Different to other sharp units 2007-04-08 2007-04-08
Shoretel ALL HTTP admin changeme Admin 2006-11-13 2006-11-13
Siemens ROLM PBX eng engineer No 2002-1-10 2005-13-7
Siemens ROLM PBX op op No 2002-1-10 2005-13-7
Siemens ROLM PBX op operator No 2002-1-10 2005-13-7
Siemens ROLM PBX su super No 2002-1-10 2005-13-7
Siemens PhoneMail poll tech No 2002-1-10 2005-13-7
Siemens PhoneMail sysadmin sysadmin No 2002-1-10 2005-13-7
Siemens ROLM PBX admin pwp No 2002-1-10 2005-13-7
Siemens PhoneMail tech tech No 2002-1-10 2005-13-7
Siemens 5940 T1E1 Router 5940-001 v6.0.180-2 Telnet superuser admin Admin No 2004-25-10 2005-13-7
Siemens PhoneMail poll tech No 2003-1-1 2005-13-7
Siemens PhoneMail sysadmin sysadmin No 2003-1-1 2005-13-7
Siemens PhoneMail tech tech No 2003-2-1 2005-13-7
Siemens ROLM PBX admin pwp No 2003-3-1 2005-13-7
Siemens ROLM PBX eng engineer No 2003-4-1 2005-13-7
Siemens ROLM PBX op op No 2003-5-1 2005-13-7
Siemens ROLM PBX op operator No 2003-6-1 2005-13-7
Siemens ROLM PBX su super No 2003-7-1 2005-13-7
Siemens SpeedStream 4100 HTTP admin hagpolm1 Admin DSL Modem and Router 2005-10-03 2005-10-03
Siemens SE560dsl Multi admin admin Admin Also has an account with: user/user 2006-07-30 2006-07-30
Siemens Speedstream SS2614 Hardware V. 01 HTTP n/a admin Admin 2006-10-26 2006-10-26
Siemens Hipath 3300-3750 Custom program 31994 31994 Admin 2006-11-28 2006-11-28
Siemens Gigaset All Multi (none) 000 Admin 2007-00-14 2007-00-14
Siemens Nixdorf PC BIOS Console n/a SKY_FOX Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Siemens Nixdorf BIOS Console n/a SKY_FOX Admin No 2003-1-1 2005-13-7
Siemens Pro C5 Siemens Multi n/a (none) Admin No 2004-18-1 2005-13-7
Sigma Sigmacoma IPshare Sigmacom router v1.0 HTTP admin admin Admin [email protected] 2005-07-17 2005-07-17
Signamax 065-7726S Multi admin admin Admin Switch 2006-08-04 2006-08-04
Siips Trojan 8974202 Multi Administrator ganteng Admin Thx No 2002-1-10 2005-13-7
Silvercrest WR-6640Sg HTTP admin admin Admin 2006-10-19 2006-10-19
Sitecom All WiFi routers Multi (none) sitecom Admin No 2004-24-5 2005-13-7
Sitecom WL-0xx up to WL-17x all Multi admin admin Admin often on port 88 2007-02-01 2007-02-01
SmartSwitch Router 250 ssr2500 v3.0.9 Multi admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Snapgear "Pro Lite and SOHO" 1.79 + Multi root default Admin Before 1.79 no user name req. N 752 SOHOWARE NBG800 HTTP admin 1234 Admin No 2004-02-31 2005-13-7
Solution 6 Viztopia Accounts Multi aaa often blank Admin No 2004-25-7 2005-13-7
Sonic-X SonicAnime on Telnet root admin Admin 101010100001010 2005-09-28 2005-09-28
SonicWALL ALL ALL HTTP admin password Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Sorenson SR-200 HTTP (none) admin Admin 2005-11-16 2005-11-16
Sparklan Wx-6215 D and G HTTP admin admin Admin 2006-11-28 2006-11-28
Spectra Logic 64000 Gator Multi administrator (none) Admin Has no password 2007-02-19 2007-02-19
Spectra Logic 64000 Gator Multi operator (none) User Has no password 2007-02-19 2007-02-19
SpeedStream 5660 Telnet n/a adminttd Admin No 2004-28-1 2005-13-7
SpeedStream 5200-Serie SpeedStream Telnet Administrator admin Admin 2007-00-13 2007-00-13
SpeedXess HASE-120 Multi (none) speedxess Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Speedstream 5861 SMT Router Multi admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Speedstream 5871 IDSL Router Multi admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Speedstream Router 250 ssr250 Multi admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Speedstream DSL Multi admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Speedstream 5667 R4.0.1 HTTP (none) admin Admin No 2003-23-6 2005-13-7
Sphairon (Versatel WLAN-Router) Multi admin passwort Admin 2007-00-16 2007-00-16
Spike CPE Console enable (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Sun JavaWebServer 1.x 2.x AdminSrv admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Sun Cobalt HTTP admin admin Admin submit by Nabil Ouchn 2005-09-03 2005-09-03
Sun Microsystems ILOM of X4100 1.0 HTTP root changeme Admin 2006-01-16 2006-01-16
Swissvoice IP 10S Telnet target password Admin 2005-10-13 2005-10-13
Sybase EAServer HTTP jagadmin (none) Admin Source : Manufactor documentation 2005-06-22 2005-06-22
Symbol Spectrum series 4100-4121 HTTP n/a Symbol Admin Access Point Wireless No 2003-25-8 2005-13-7
Symbol AP-2412 Multi n/a Symbol Admin 2Mbps FH AccessPoint 2005-10-30 2005-10-30
Symbol AP-3020 Multi n/a Symbol Admin 2Mbps FH AccessPoint 2005-10-30 2005-10-30
Symbol AP-4111 Multi n/a Symbol Admin 11Mbps DS AccessPoint 2005-10-30 2005-10-30
Symbol AP-4121 Multi n/a Symbol Admin 11Mbps DS AccessPoint 2005-10-30 2005-10-30
Symbol AP-4131 Multi n/a Symbol Admin 11Mbps DS AccessPoint 2005-10-30 2005-10-30
Symbol CB3000 A1 HTTPS admin symbol Admin Default IP 10.10.1.1 2006-08-22 2006-08-22
SysMaster M10 HTTP admin 12345 Admin 2007-01-08 2007-01-08
System/32 VOS Multi install secret Admin 2006-02-01 2006-02-01
T-Com Speedport Router Family all HTTP (none) 0000 Admin works with nearly all routers of the speedport family 2007-05-15 2007-05-15
T-Comfort Routers HTTP Administrator (none) Admin No 2004-21-11 2005-13-7
TANDBERG TANDBERG 8000 Multi (none) TANDBERG Admin http://www.tandberg.net/collateral/user_manuals/TANDBERG_8000_UserMan.pdf Yes 2004-10-4 2005-13-7
TVT System Expresse G5 Multi craft (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
TVT System Expresse G5 DS1 Module Multi (none) enter Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Tandberg 6000MXP Multi Admin (none) Admin 2006-10-01 2006-10-01
Tandberg Data DLT8000 Autoloader 10x Console n/a 0000010023 Maintenance 2005-10-15 2005-10-15
Tandem TACL Multi super.super (none) Admin 2006-02-01 2006-02-01
Tandem TACL Multi super.super master Admin 2006-02-01 2006-02-01
Team Xodus XeniumOS 2.3 FTP xbox xbox Admin No 2005-1-4 2005-13-7
Teklogix Accesspoint Multi Administrator (none) Admin No 2002-1-9 2005-13-7
Telco Systems Edge Link 100 Console telco telco telco 2006-04-02 2006-04-02
Teledat Routers HTTP admin 1234 Admin No 2004-21-11 2005-13-7
Teletronics WL-CPE-Router 3.05.2 HTTPS admin 1234 Admin No 2005-24-3 2005-13-7
Telewell TW-EA200 Multi admin password Admin No 2004-9-7 2005-13-7
Telewell TW-EA501 v1 Multi admin admin Admin 2006-11-18 2006-11-18
Telindus 1124 HTTP n/a (none) Admin No 2004-17-8 2005-13-7
Telindus SHDSL1421 yes HTTP admin admin Admin No 2005-01-30 2005-13-7
Tellabs Titan 5500 FP 6.x Multi tellabs tellabs#1 Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Tellabs 7120 Multi root admin_1 Admin telnet on port 3083 No 2005-3-1 2005-13-7
Terayon Unknown Comcast-supplied HTTP (none) (none) diagnostics page 192.168.100.1/diagnostics_page.html 2006-06-14 2006-06-14
Terayon Unknown Comcast-supplied HTTP (none) (none) diagnostics page 192.168.100.1/diagnostics_page.html 2006-06-14 2006-06-14
Thomson Wireless Cable Gateway DCW725 HTTP (none) admin Admin SSID : THOMSON (Credit to Renaud Feil) 2007-01-15 2007-01-15
Thomson SpeedTouch AP 180 HTTP n/a admin Admin SSID : SpeedTouch180 (credit Renaud Feil) 2007-01-15 2007-01-15
Thomson TCW-710 Multi (none) admin Admin ono 2007-04-23 2007-04-23
Tiara 1400 3.x Console tiara tiaranet Admin also known as Tasman Networks routers No 2003-14-7 2005-13-7
Topcom Wireless [email protected] 1154+ PSTN (Annex A) V 4.00.0 HTTP admin admin Admin G+ mode (125Mbps) integration 2006-09-24 2006-09-24
Topcom Wireless [email protected] 1154+ PSTN (Annex A) V 0.01.06 HTTP admin admin Admin WPA-PSK implemented 2006-09-24 2006-09-24
Topcom Wireless [email protected] 1154+ PSTN (Annex A) V 0.01.09 HTTP admin admin Admin Improved wireless stability 2006-09-24 2006-09-24
Topcom [email protected] Pro AP 554 1.93 HTTP admin admin Admin Wireless Access Point 2007-03-01 2007-03-01
Toshiba E-Studio 3511c HTTP Admin 123456 Admin Multifunction Printer/Copier/Scanner/Fax 2006-11-13 2006-11-13
Toshiba E-Studio 4511c HTTP admin 123456 Admin 2007-04-09 2007-04-09
TrendNET TEW-435BRM 1.00 HTTP admin password Admin 2006-10-26 2006-10-26
Troy ExtendNet 100zx Multi admin extendnet Admin dizphunKt No 2003-18-5 2005-13-7
U.S. Robotics SureConnect 9003 ADSL Ethernet/USB Router Multi root 12345 Admin 2006-03-18 2006-03-18
U.S. Robotics SureConnect 9105 ADSL 4-Port Router HTTP admin admin Admin 2006-03-18 2006-03-18
UNEX Routers HTTP n/a password Admin No 2004-21-11 2005-13-7
US ROBOTICS ADSL Ethernet Modem HTTP (none) 12345 Admin No 2002-1-10 2005-13-7
US Robotics USR8000 1.23 / 1.25 Multi root admin Admin DSL-Router. Web-Login always uses user root No 2002-1-10 2005-13-7
US Robotics USR8550 3.0.5 Multi Any 12345 Any Best Modem No 2002-1-10 2005-13-7
US Robotics SureConnect ADSL SureConnect ADSL Telnet support support User works after 3rd login trial No 2005-9-3 2005-13-7
US Robotics USR9110 HTTP admin (none) Admin default IP subnet: 192.168.1.0 2006-08-04 2006-08-04
US Robotics USR9106 HTTP admin admin Admin 2007-00-09 2007-00-09
US Robotics USR5462 HTTP n/a admin Admin 2007-04-16 2007-04-16
Unisys ClearPath MCP Multi NAU NAU Privileged Network Administration Utility No 2003-2-7 2005-13-7
Unisys ClearPath MCP Multi ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR Admin No 2003-2-7 2005-13-7
Unisys ClearPath MCP Multi HTTP HTTP Web Server Administration No 2003-2-7 2005-13-7
VASCO VACMAN Middleware 2.x Multi admin (none) Admin strong authentication server No 2004-4-9 2005-13-7
Various DD-WRT v23 SP1 Final HTTP root admin Admin Alternative firmware 2007-00-23 2007-00-23
Verifone Verifone Junior 2.05 (none) 166816 No 2002-1-10 2005-13-7
Verilink NE6100-4 NetEngine IAD 3.4.8 Telnet (none) (none) Guest No 2004-27-6 2005-13-7
Visual Networks Visual Uptime T1 CSU/DSU 1 Console admin visual Admin No 2005-13-4 2005-13-7
VxWorks misc Multi admin admin Admin 2006-02-01 2006-02-01
VxWorks misc Multi guest guest Guest 2006-02-01 2006-02-01
Wanadoo Livebox Multi admin admin Admin 2005-10-04 2005-10-04
Wang Wang Multi CSG SESAME Admin 2006-02-01 2006-02-01
Watch guard firebox 1000 Multi admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Watchguard SOHO and SOHO6 all versions FTP user pass Admin works only from the inside LAN No 2003-8-6 2005-13-7
Westell Versalink 327 Multi admin (none) Admin No 2005-1-3 2005-13-7
Westell Wirespeed Multi admin password Admin also try password: sysAdmin 2005-08-05 2005-08-05
Westell Wang Multi CSG SESAME Admin 2006-02-01 2006-02-01
Westell Wirespeed wireless router Multi admin sysAdmin Admin 2006-02-01 2006-02-01
Wyse Winterm 5440XL Console root wyse Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Wyse Winterm 5440XL VNC VNC winterm VNC No 2002-1-10 2005-13-7
Wyse Winterm 9455XL BIOS (none) Fireport BIOS Case Sensitive No 2003-7-7 2005-13-7
Wyse winterm Multi root (none) Admin No 2003-19-10 2005-13-7
Wyse rapport 4.4 FTP rapport [email protected]+ ftp logon to controlling ftp server. No 2005-1-1 2005-13-7
Wyse Winterm 3150 VNC n/a password Admin by satadru 2006-04-05 2006-04-05
X-Micro X-Micro WLAN 11b Broadband Router 1.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.6.0.0 Multi super super Admin From BUGTRAQ No 2004-19-3 2005-13-7
X-Micro X-Micro WLAN 11b Broadband Router 1.6.0.1 HTTP 1502 1502 Admin From BUGTRAQ No 2004-19-3 2005-13-7
X-Micro WLAN 11b Access Point 1.2.2 Multi super super Admin http://secunia.com/advisories/11342/ No 2004-30-6 2005-13-7
Xavi 7000-ABA-ST1 Console n/a (none) Admin No 2004-6-8 2005-13-7
Xavi 7001 Console n/a (none) Admin No 2004-6-8 2005-13-7
Xerox Multi Function Equipment Multi admin 2222 Admin combo fax/scanner/printer with network access No 2002-1-10 2005-13-7
Xerox WorkCenter Pro 428 HTTP admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Xerox Document Centre 425 HTTP admin (none) Admin No 2004-8-9 2005-13-7
Xerox DocuCentre 425 HTTP admin 22222 Admin works for access panel 2 2005-11-07 2005-11-07
Xerox Document Centre 405 - HTTP admin admin Admin 2006-01-02 2006-01-02
Xerox 240a HTTP admin x-admin Admin 2006-08-25 2006-08-25
Xerox WorkCentre 7132 Multi 11111 x-admin Admin 2006-11-15 2006-11-15
Xerox 6204 Multi n/a 0000 Admin 2007-04-14 2007-04-14
Xylan Omniswitch Telnet admin switch Admin Yes 2002-1-10 2005-13-7
Xylan Omniswitch Telnet diag switch Admin Yes 2002-1-10 2005-13-7
Xylan omniswitch Multi admin switch Admin Yes 2002-1-10 2005-13-7
Xyplex Routers Port 7000 n/a system Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Xyplex Terminal Server Port 7000 n/a access User No 2002-1-10 2005-13-7
Xyplex Terminal Server Port 7000 n/a system Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Xyplex Routers Port 7000 n/a access User No 2002-1-10 2005-13-7
Xyplex Routers Port 7000 n/a access User No 2002-1-10 2005-13-7
Xyplex Terminal Server Port 7000 n/a access User No 2002-1-10 2005-13-7
Xyplex Terminal Server Port 7000 n/a system Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Yakumo Routers HTTP admin admin Admin No 2004-21-11 2005-13-7
ZOOM ZOOM ADSL Modem Console admin zoomadsl Admin No 2004-28-9 2005-13-7
ZTE ZXDSL 831 4.2 Multi ADSL expert03 Admin Default Password if user does not change it 2006-11-12 2006-11-12
Zcom Wireless SNMP root admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
Zebra 10/100 Print Server Multi admin 1234 Admin 2005-11-28 2005-11-28
ZyXEL Prestige HTTP n/a 1234 Admin http://192.168.1.1 Yes 2002-1-10 2005-13-7
ZyXEL Prestige FTP root 1234 Admin Yes 2002-1-10 2005-13-7
ZyXEL Prestige Telnet (none) 1234 Admin Yes 2002-1-10 2005-13-7
ZyXEL Prestige 643 Console (none) 1234 Admin Yes 2004-12-3 2005-13-7
ZyXEL Prestige 652HW-31 ADSL Router HTTP admin 1234 Admin http://192.168.1.1 Yes 2004-22-2 2005-13-7
ZyXEL Prestige 100IH Console n/a 1234 Admin Yes 2004-12-3 2005-13-7
ZyXEL Prestige 650 Multi 1234 1234 Admin No 2004-30-11 2005-13-7
ZyXEL Prestige 900 HTTP webadmin 1234 Admin 192.168.1.1:8080 2006-00-10 2006-00-10
ZyXEL Prestige 645 HTTP admin 1234 Admin 2006-03-25 2006-03-25
ZyXEL ZyWALL Series Prestige 660R-61C Multi n/a admin Admin 2006-04-03 2006-04-03
ZyXel Prestige P660HW Multi admin 1234 Admin 2006-07-20 2006-07-20
Zyxel ZyWall 2 HTTP n/a (none) Admin No 2004-14-5 2005-13-7
Zyxel adsl routers All ZyNOS Firmwares Multi admin 1234 Admin this is default for dsl routers provided by the ISP firstmile.no No 2004-28-10 2005-13-7
Zyxel Prestige 660HW Multi admin admin Admin 2006-06-19 2006-06-19
Zyxel Router 650-1 Telnet (none) 1234 Admin Telefonica 2006-08-27 2006-08-27
Zyxel ES-2108 Multi admin 1234 Admin 2007-04-06 2007-04-06
accton t-online accton Multi (none) 0 Admin No 2004-8-1 2005-13-7
accton t-online accton Multi (none) 0 Admin No 2004-8-1 2005-13-7
adtran MX2800 Telnet n/a adtran Admin hit enter a few times Yes 2002-1-10 2005-13-7
adtran Smart 16/16e Telnet n/a (none) Admin hit enter a few times Yes 2004-9-2 2005-13-7
adtran Atlas 800/800Plus/810Plus/550 Telnet n/a Password Admin crtl-L Yes 2004-9-2 2005-13-7
adtran Smart 16/16e Telnet n/a PASSWORD Admin hit enter a few times Yes 2004-9-2 2005-13-7
adtran NxIQ Telnet n/a adtran Admin hit enter a few times Yes 2004-9-2 2005-13-7
adtran TSU IQ/DSU IQ Telnet n/a (none) Admin hit enter a few times Yes 2004-9-2 2005-13-7
adtran Express 5110/5200/5210 Telnet n/a adtran Admin hit enter a few times Yes 2004-9-2 2005-13-7
adtran Agent Card Telnet n/a ADTRAN Admin ctrl-PTT Yes 2004-9-2 2005-13-7
adtran TSU Router Module/L128/L768/1.5 Telnet n/a (none) Admin hit enter a few times Yes 2004-9-2 2005-13-7
adtran T3SU 300 Telnet n/a adtran Admin Hit enter a few times Yes 2004-9-2 2005-13-7
apc Smartups 3000 HTTP apc apc Admin By Sentinel Software.net No 2004-11-7 2005-13-7
apple airport5 1.0.09 Multi root admin Admin 192.168.1.1 2006-00-03 2006-00-03
asmack router ar804u HTTP admin epicrouter Admin 2006-02-03 2006-02-03
asus WL500g HTTP admin admin Admin 2005-10-28 2005-10-28
axis 2100 Multi n/a (none) Admin No 2005-29-3 2005-13-7
aztech DSL-600E HTTP admin admin Admin 2006-04-12 2006-04-12
canyon router Multi Administrator admin Admin 2006-02-09 2006-02-09
cisco cva 122 Telnet admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
cisco 3600 Telnet Administrator admin Guest No 2003-28-10 2006-10-15
cisco GSR Telnet admin admin admin No 2004-14-11 2005-13-7
cisco 2600 Telnet Administrator admin Admin 2006-00-25 2006-00-25
cisco 2600 router Telnet cisco (none) Admin 2007-01-16 2007-01-16
comtrend ct536+ Multi admin (none) Admin 2006-04-14 2006-04-14
conexant ACCESS RUNNER ADSL CONSOLE PORT 3.27 Telnet Administrator admin Admin No 2005-15-4 2005-13-7
corecess 3113 Multi admin (none) Admin 2006-03-07 2006-03-07
creative 2015U Multi n/a (none) Admin 2005-10-13 2005-10-13
cuproplus bus Multi n/a (none) Admin 2006-09-29 2006-09-29
cyberguard all firewalls all console + passport1 cgadmin cgadmin Admin No 2003-22-1 2005-13-7
d-link 504g adsl router HTTP admin admin Admin from product doco No 2004-27-9 2005-13-7
d-link di-524 HTTP admin (none) Admin 2006-03-13 2006-03-13
d-link ads500g HTTP admin admin Admin 2006-09-16 2006-09-16
digicom Wavegate 54C HTTP Admin (none) Admin 2006-11-25 2006-11-25
dlink adsl HTTP admin admin Admin 2006-01-21 2006-01-21
draytek Vigor3300 series Telnet draytek 1234 Admin 2006-09-27 2006-09-27
edimax wireless adsl router AR-7024 Multi admin epicrouter Admin 2006-04-10 2006-04-10
ericsson md110 pabx up-to-bc9 Multi (none) help varies depending on config minimal list access by default No 2002-1-10 2005-13-7
ericsson ericsson acc Multi n/a (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
fon La fonera 0.7.1 r1 HTTP admin admin Admin fon.com 2006-11-28 2006-11-28
giga 8ippro1000 Multi Administrator admin Admin 2006-00-25 2006-00-25
greatspeed DSL HTTP netadmin nimdaten Admin ETB Colombia 2007-02-07 2007-02-07
hp sa7200 Multi admin admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
hp sa7200 Multi admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
hp 2300 Multi admin admin Admin 2006-10-06 2006-10-06
iDirect iNFINITY series 3000/5000/7000 Telnet admin [email protected]! Admin to enable ssh connections to the router: service sshd start 2007-04-15 2007-04-15
iDirect iNFINITY series 3000/5000/7000 ssh root iDirect Admin first enable sshd telnet to router: service sshd start 2007-04-15 2007-04-15
iPSTAR iPSTAR Satellite Router/Radio v2 HTTP admin operator Admin For CSLoxInfo and iPSTAR Customers No 2004-23-3 2005-13-7
iPSTAR iPSTAR Network Box v.2+ HTTP admin operator Admin iPSTAR Network Box is used by the CSLoxInfo Broadband Satellite system. No 2004-26-5 2005-13-7
iblitzz BWA711/All Models All HTTP admin admin Admin This Information Works On All Models Of The Blitzz Line 2005-09-06 2005-09-06
ibm a20m Multi n/a admin Admin No 2002-1-10 2005-13-7
ihoi oihoh lknlkn HTTP Administrator pilou Admin 2006-03-05 2006-03-05
inchon inchon inchon Multi admin admin Admin inchon 2005-06-15 2005-06-15
infacta group mail Multi Administrator (none) Admin 2007-03-24 2007-03-24
intel netstructure 480t Telnet admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
intex organizer Multi n/a (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
ion nelu nel Multi n/a admin Admin vreau ceva 2006-03-15 2006-03-15
ion nelu nel Multi Administrator admin Admin vreau ceva 2006-03-15 2006-03-15
latis network border guard Multi n/a (none) Admin No 2004-10-10 2005-13-7
linksys ap 1120 Multi n/a (none) Admin No 2005-13-2 2005-13-7
linksys wrt54g Multi admin admin Admin 2007-01-18 2007-01-18
linksys wag354g Telnet admin admin User 2007-04-25 2007-04-25
longshine isscfg HTTP admin 0 Admin No 2004-21-11 2005-13-7
maxdata ms2137 Multi n/a (none) Admin No 2005-28-4 2005-13-7
maxdata 7000x Multi n/a (none) Admin 2007-01-12 2007-01-12
mediatrix 2102 mediatrix 2102 HTTP admin 1234 Admin 2006-07-05 2006-07-05
medion Routers HTTP n/a medion Admin No 2004-21-11 2005-13-7
microRouter 900i Console/Multi n/a letmein Admin No 2002-1-10 2005-13-7
motorola sgb900 HTTP admin motorola Admin 2007-03-21 2007-03-21
motorola vanguard Multi n/a (none) Admin No 2003-1-11 2005-13-7
mro software maximo v4.1 Multi SYSADM sysadm Admin No 2002-1-10 2005-13-7
netgear FM114P Multi n/a (none) Admin No 2004-18-7 2005-13-7
netgear sc101 management software admin password Admin 2006-09-05 2006-09-05
netgear DG834GT 192.168.0.1 Multi admin Password Admin 2006-09-28 2006-09-28
netgear dg834 Multi n/a admin Admin 2007-02-16 2007-02-16
netscreen firewall Telnet Administrator (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
netscreen firewall Telnet admin (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
netscreen firewall Telnet operator (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
netscreen firewall HTTP Administrator (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
nortel dms Multi n/a (none) Admin No 2003-8-4 2005-13-7
nortel p8600 Multi n/a (none) Admin No 2005-23-2 2005-13-7
olitec sx 200 adsl modem router Multi admin adslolitec Admin default ip 192.168.0.250 No 2003-25-9 2005-13-7
olitec (Trendchip) sx 202 adsl modem router HTTP admin admin Admin Firmware: 2.7.0.9(UE0.B1C)3.3.0.23 2006-03-25 2006-03-25
ovislink WL-1120AP Multi root (none) Admin 2006-02-05 2006-02-05
panasonic cf 27 4 Multi n/a (none) Admin No 2004-6-7 2005-13-7
penril datability vcp300 terminal server Multi n/a system Admin No 2002-1-10 2005-13-7
pfSense pfSense Firewall 1.0.1 Multi admin pfsense Admin http://www.pfsense.com 2007-01-08 2007-01-08
planet Akcess Point HTTP admin admin Admin No 2004-6-2 2005-13-7
planet akcess point HTTP admin admin Admin 2006-09-17 2006-09-17
sagem fast 1400w Multi root 1234 Admin No 2005-01-30 2005-13-7
samsung n620 Multi n/a (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
samsung modem/router aht-e300 Multi admin password Admin after reset 2006-07-02 2006-07-02
seninleyimben @skan el rattani FTP admin admin Admin 11182360608 2007-03-06 2007-03-06
sharp AR-407/S402 Multi n/a (none) Admin No 2003-17-11 2005-13-7
siemen speedstream 5400 059-e440-a02 HTTP admin (none) Admin 2007-00-22 2007-00-22
siemens hipath Multi n/a (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
silex technology PRICOM (Printserver) Multi root (none) Admin for telnet / HTTP No 2005-9-1 2005-13-7
sitara qosworks Console root (none) Admin No 2003-11-5 2005-13-7
smc smc 7904BRA Multi (none) smcadmin Admin 2006-07-09 2006-07-09
stratacom all all Multi stratacom stratauser Admin 2006-11-13 2006-11-13
telecom home hauwei Multi operator (none) Admin 2007-04-18 2007-04-18
telindus telindus 2002 Telnet admin admin Admin 2005-11-02 2005-11-02
topsec firewall Multi superman talent Admin 2006-07-21 2006-07-21
us robotic adsl gateway wireless router wireless router support support super user access I find it on a manual 2005-11-08 2005-11-08
us21100060 hp omibook 6100 Multi n/a (none) Admin No 2004-18-5 2005-13-7
westell 2200 Multi admin password Admin No 2004-10-10 2005-13-7
wline w3000g HTTP admin 1234 Admin 2006-09-31 2006-09-31
xd xdd xddd Multi xd xd Admin No 2004-14-10 2005-13-7
xerox xerox Multi admin admin Admin No 2004-23-2 2005-13-7
xerox xerox Multi n/a admin Admin No 2004-23-2 2005-13-7
xerox work centre pro 35 HTTP admin 1111 Admin No 2005-27-4 2005-13-7
xyplex switch 3.2 Console n/a (none) Admin No 2002-1-10 2005-13-7
zyxel g-570s Multi n/a admin Admin 2007-04-20 2007-04-20
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)