~ just web development & e-commerce blog


1/15/08

การจัดการข้อมูลด้วย XML ใน Office Professional Edition 2003

บริษัทจำนวนมากหรืออาจจะทั้งอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ภาษา Extensible Markup Language (XML) เพื่อช่วยจัดระเบียบและจัดการข้อมูลที่ใช้ข้อความเป็นพื้นฐาน ภาษา XML เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในการกำหนดตำแหน่งโครงสร้างและเนื้อหาข้อมูล แต่การใช้ XML นั้นจำกัดไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของบริษัทมากกว่าสำหรับพนักงานรายบุคคล

Microsoft Office Professional Edition 2003 ได้รับการออกแบบเพื่อปรับปรุงวิธีที่บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จาก XML ให้ได้มากขึ้น Office Professional Edition 2003 ให้การสนับสนุน XML ทั้งยังนำมาให้คุณใช้และช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิผลได้


XML คืออะไร
XML คือมาตรฐานภาษาอธิบายข้อมูลที่ใช้กันทั่วโลกสำหรับการใช้ข้อมูลทางธุรกิจร่วมกันบนเว็บ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องโปรแกรม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลและระบบปฏิบัติการที่เข้ากันไม่ได้ โดยที่ XML ทำให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ง่ายขึ้น

XML ใช้แท็กมาตรฐานในการระบุโครงสร้างและเนื้อหาของแฟ้ม การใช้แท็ก XML เหมือนกันในทุกแฟ้มจะช่วยให้คุณสามารถทำดัชนี ค้นหา รวม และนำข้อมูลที่ใช้ข้อความเป็นพื้นฐานมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจาก XML ใช้ข้อความเป็นพื้นฐานและไม่จำกัดสำหรับภาษาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเท่านั้น จึงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบที่โดยปกติไม่เข้ากันได้


Office Professional Edition 2003 นำ XML มาสู่เดสก์ท็อป
หลายบริษัทนำ XML มาใช้เป็นมาตรฐานสำหรับทรานแซคชันในระบบธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งยังลงทุนด้านเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุน XML ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือ XML ที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับโปรแกรมที่ใช้บนเดสก์ท็อป พนักงานจึงไม่ได้กำหนดแท็กของเนื้อหาและจัดโครงสร้างของเอกสาร ทำให้ไม่มีโอกาสในการเก็บรวบรวมและนำข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือบริษัทจะต้องเสียเวลานานในการโยกย้ายข้อมูลไปยังระบบของบริษัท

เมื่อใช้ Office Professional Edition 2003 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพบนเดสก์ท็อปที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ได้แก่ Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003 และ Microsoft Office Access 2003 ซึ่งปัจจุบันสนับสนุน XML โดยที่ Microsoft Office InfoPath 2003 ซึ่งมีอยู่ใน Office Professional Edition 2003 จะใช้ประโยชน์จาก XML เช่นกัน โดยเมื่อใช้ XML

คุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลใหม่เป็น XML ทำให้เพื่อนร่วมงานสามารถใช้งานได้

บริษัทสามารถดึงข้อมูล XML จากแหล่งต่างๆ มายังเอกสาร ฐานข้อมูล งานนำเสนอ และกระดาษคำนวณได้

นักพัฒนาสามารถสร้าง "โปรแกรมอัจฉริยะ" (ซึ่งหมายถึง โปรแกรมที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์โดยประมวลจากข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป) สำหรับให้ผู้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในแฟ้มได้

เมื่อใช้การสนับสนุน XML ใน Office Professional Edition 2003 คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถสร้าง จัดระเบียบ และนำข้อมูลทางธุรกิจที่มีค่ามาใช้ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า


หมายเหตุ ใน Office 2003 ทุกรุ่น เอกสาร Word 2003 และกระดาษคำนวณ Excel 2003 สามารถบันทึกในรูปแบบแฟ้ม XML แบบเนทีฟ ซึ่งจะสามารถใช้งานและค้นหาโดยใช้โปรแกรมใดๆ ที่สามารถดำเนินการ XML มาตรฐานอุตสาหกรรมได้ เมื่อใช้ Office Professional Edition 2003 บริษัทสามารถใช้รูปแบบหรือ XML schema แบบกำหนดเองเพื่อช่วยในการสร้าง เก็บรวบรวม แลกเปลี่ยน และนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดายและก้าวล้ำทันสมัยยิ่งขึ้น


การใช้ข้อมูล XML กับ Office Professional Edition 2003
ด้วยความสามารถในการสนับสนุน XML ของ Office Professional Edition 2003 คุณสามารถสร้างเอกสาร เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลขององค์กร ตลอดจนเรียกข้อมูลและนำข้อมูลกลับมาใช้ในลักษณะใหม่ๆ ได้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางประการของวิธีการใช้ประโยชน์จาก XML

วิศวกรสนามนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คที่ติดตั้ง InfoPath 2003 ซึ่งเป็นโปรแกรมป้อนข้อมูลโดยใช้ฟอร์มเป็นพื้นฐานมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของอุปกรณ์ เช่น ปั๊มหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลังจากที่รวบรวมแล้ว จะกรอกข้อมูลนี้ลงในใบสั่งงานสำหรับการซ่อมบำรุง และสร้างแฟ้มประวัติสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ

ผู้บริหารด้านการเงินที่ต้องการสร้างรายงานรวมจากหลายแผนกในบริษัทจะส่งออกตัวเลขรายได้จากแต่ละแผนกไปยังกระดาษคำนวณ Excel 2003 ไม่ว่าผู้จัดการแผนกจะเก็บตัวเลขเหล่านี้ไว้ที่ใด การรวมข้อมูลก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะมีการติดตามตำแหน่งข้อมูลด้วย XML อยู่เสมอ

นักวิเคราะห์งานวิจัยใช้ Word 2003 เพื่อสร้างรายงานแบบกำหนดเองเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นล่าสุดสำหรับลูกค้า นักวิเคราะห์รวบรวบข้อมูลที่มีแท็ก XML จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกหลายแหล่งลงในแฟ้มเดียว หลังจากที่แฟ้มถูกสร้างขึ้น จะสามารถปรับปรุงเอกสารได้ทุกเวลาด้วยการฟื้นฟูข้อมูลในแฟ้มและสร้างรายงานใหม่

กล่าวโดยสรุป XML สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและดำเนินการได้เร็วขึ้น โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เที่ยงตรงที่สุด


ความสามารถของโปรแกรมอัจฉริยะ
เมื่อบริษัทของคุณสร้าง XML schema ซึ่งเป็นมาตรฐานหรือแม่แบบสำหรับโครงสร้างข้อมูล นักพัฒนาของคุณก็จะสามารถสร้างโปรแกรมอัจฉริยะได้ สำหรับโปรแกรมอัจฉริยะที่ใช้ XML จะสามารถค้นหาข้อมูล เช่น ข้อความ ข้อมูลสนับสนุน และการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น ในฟอร์มหรือเอกสาร คุณสามารถป้อนข้อมูลได้เพียงบางชนิดเท่านั้นลงในเขตข้อมูล ซึ่งจะช่วยป้องกันความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น

คุณไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการทำงานกับ XML หรือดู schema ต้นฉบับ เพราะในการใช้ XML เนื้อหาจะแยกออกจากการนำเสนอ ข้อมูลเดียวกันอาจนำเสนอได้ไม่จำกัดวิธี ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ งาน หรือกระบวนการทางธุรกิจ


ข้อมูลองค์กรบนเดสก์ท็อป
XML ให้คุณเลือกและใช้ข้อมูลบริษัทได้โดยง่าย มาตรฐานของ XML แบบเปิดซึ่งมีพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตและบริการเว็บ XML ช่วยให้ระบบต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้ แม้จะใช้แหล่งข้อมูลต่างกัน เขียนด้วยภาษาต่างกัน หรืออยู่บนคอมพิวเตอร์ต่างเครื่องกัน

ด้วยคุณลักษณะการสนับสนุน XML ของ Office Professional Edition 2003 นักพัฒนาสามารถสร้างโปรแกรมที่คุณสามารถใช้บนเดสก์ท็อปเพื่อให้ข้อมูลหรือดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลองค์กรได้ นักพัฒนายังสามารถสร้างกระดาษคำนวณ เอกสาร หรือโปรแกรมสายงานธุรกิจที่ทราบว่าจะเลือกข้อมูลใดและจะได้ข้อมูลมาด้วยวิธีใดได้ด้วย

เนื่องจากเอกสาร XML ถูกจัดโครงสร้างโดยไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มและใช้ข้อความเป็นพื้นฐาน แฟ้ม XML จึงสามารถเปิดและปรับเปลี่ยนได้ในโปรแกรม Office Professional Edition 2003 หรือรวมเข้าไว้ในกระบวนการทางธุรกิจอัตโนมัติได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือใน Office 2003 Editions เช่น ความสามารถในการสร้างแผนภูมิของ Excel 2003 ในการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและให้ความมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด และคุณสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร


รวบรวมข้อมูลครั้งเดียว ใช้ได้หลายครั้ง
เมื่อคุณสร้าง XML schema คุณจะตัดสินใจว่าต้องการรวบรวมข้อมูลใดเก็บไว้ในแฟ้ม การค้นหาข้อมูลจะทำได้ง่ายขึ้นกว่าการเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลที่ไม่มีการจัดโครงสร้าง และจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กรในที่สุด

ข้อมูลแฟ้มที่สร้างหรือปรับเปลี่ยนภายใน XML สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกอย่างไม่จำกัด คุณสามารถรวบรวม ค้นหา จัดระเบียบ และนำแฟ้มตลอดจนความรู้ทางธุรกิจในแฟ้ม เช่น ตัวเลขในฐานข้อมูลมาใช้ใหม่ได้ คุณจะไม่ต้องใช้เวลาที่นานขึ้นในการสร้างเอกสาร แต่เพิ่มคุณค่าได้อย่างมาก XML ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะประหยัดเวลา ลดความผิดพลาด และเพิ่มพูนความรู้ในบริษัทของคุณในท้ายที่สุด


ที่มา : Microsoft


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)