~ just web development & e-commerce blog


8/31/08

รู้ทันกลโกงออนไลน์ - เทคนิคป้องกันรายการสั่งซื้อทุจริตทางอินเทอร์เน็ต กับ KBANK

เนื่องด้วยแนวโน้มของการเกิดรายการทุจริตทางอินเทอร์เน็ตนั้นกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นท่านผู้ประกอบการจึงควรอย่างยิ่งที่จะเตรียมมาตรการป้องกันและลดความความเสี่ยงจากรายการสั่งซื้อทุจริต ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หมั่นตรวจสอบรายการสั่งซื้อของคุณ

เพียงให้เวลาในการตรวจสอบรายการสั่งซื้อของคุณมากขึ้นอีกนิด ก็จะช่วยลดโอกาสในการรับรายการสั่งซื้อที่ทุจริตได้

ข้อเท็จจริง บัตรเครดิตที่สามารถทำรายการสั่งซื้อได้ (รายการสั่งซื้อได้รับการอนุมัติจากธนาคารผู้ออกบัตร) นั้น หมายถึงบัตรที่มีวงเงินเพียงพอสำหรับการทำรายการสั่งซื้อนั้นๆเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่ารายการสั่งซื้อนั้นๆเป็นรายการที่ถูกต้องสุจริต ดังนั้นคุณจึงควรหมั่นตรวจสอบรายการสั่งซื้อของคุณก่อนทำการเรียกชำระเงิน (Settlement) เสมอ

วิธีการหนึ่งในการตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อก็คือ การตรวจสอบ "ข้อมูลประเทศ/ จังหวัดที่ทำรายการสั่งซื้อ (Origin of Order)" คุณควรยกเลิกรายการสั่งซื้อหากคุณไม่มั่นใจในแหล่งที่มาของรายการสั่งซื้อนั้นๆ โดยคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มาของรายการสั่งซื้อได้ที่ Online Merchant Report คลิกที่เมนู Menu Transaction List แล้วคลิกที่ Details ที่ด้านท้ายของแต่ละ Transaction ซึ่งจะพบหน้าจอดังภาพ

โดยข้อมูลที่คุณสามารถใช้เปรียบเทียบได้คือ
1. "Issuer Country" : ชื่อประเทศของธนาคารผู้ออกบัตรที่ระบบ K-Payment Gateway ตรวจสอบได้
2. "Selected Country" : ชื่อประเทศของธนาคารผู้ออกบัตรที่ลูกค้าผู้ถือบัตรเป็นผู้ระบุ
3. "IP Country, IP Region, และ IP City" : ชื่อประเทศ/เมืองที่ลูกค้าผู้ถือบัตรทำรายการสั่งซื้อ

หากพบความผิดปกติ เช่น Issuer Country ไม่ตรงกับ Selected Country หรือ IP Country ไม่ตรงกับสถานที่ส่งสินค้า ควรตรวจสอบกับลูกค้าของคุณอีกครั้งก่อนทำการเรียกชำระเงิน (Settlement)รู้จักลูกค้าของคุณ

ร้านค้าของคุณควรจะมีระบบสมาชิก (Membership) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

ในกรณีที่เว็บไซท์ของคุณไม่มีระบบสมาชิก คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของรายการสั่งซื้อโดยการสร้างแบบฟอร์มให้ลูกค้าระบุชื่อและที่อยู่ในการส่งสินค้า ให้ลูกค้าเซ็นชื่อกำกับให้ตรงกับลายเซ็นหลังบัตร พร้อมทั้งแนบสำเนาหน้าบัตรเครดิต แล้วแฟ็กซ์กลับมายังร้านค้าของคุณ เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อและเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อธนาคารผู้ออกบัตร และชื่อผู้ถือบัตรที่ทำรายการสั่งซื้อด้วย

หากไม่สามารถใช้แบบฟอร์มดังกล่าวในการยืนยันรายการสั่งซื้อได้ คุณควรติดต่อลูกค้าของคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสมอ อย่างไรก็ตามคุณควรคำนึงไว้เสมอว่าอีเมล์ของลูกค้าที่เป็นฟรีอีเมล์ (เช่น hotmail หรือ yahoo) อาจไม่สามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าได้


กรณีที่คุณควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ!!

คุณควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากรายการสั่งซื้อที่ได้รับอยู่ในกรณีดังต่อไปนี้

รายการสั่งซื้อที่ระบุที่อยู่ในการจัดส่งแตกต่างไปจากที่อยู่ของผู้ชำระเงิน
ลูกค้าที่ใช้ฟรีอีเมล์ หรืออีเมล์ที่ไม่สามารถระบุตัวตน (Anonymous e-mail) ได้
รายการสั่งซื้อจากต่างประเทศ หรือ ให้ส่งสินค้าไปต่างประเทศ
รายการสั่งซื้อที่ให้ข้อมูลผู้ซื้อน้อยผิดปกติ
รายการสั่งซื้อที่สั่งเป็นจำนวนมากผิดปกติ
รายการสั่งซื้อที่เร่งให้จัดส่งผิดปกติ
รายการสั่งซื้อหลายรายการโดยใช้บัตรเครดิตหมายเลขเดียวกัน
รายการสั่งซื้อหลายรายการแต่สั่งซื้อสินค้าแบบเดียวกัน
รายการสั่งซื้อจากผู้ซื้อรายเดียวกันแต่ใช้บัตรเครดิตหลายๆ ใบ
รายการสั่งซื้อที่มาจากกลุ่มประเทศเสี่ยง เช่น ไนจีเรีย, มาเลเซีย, รัสเซีย เป็นต้น

8/30/08

เริ่มต้นลงทุนกับกองทุนรวมตราสารหนี้

กลับมารื้อฟื้นหลักการพื้นฐาน และมุมมองอย่างง่ายๆกับกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำหน่อยQ : สนใจลงทุน อยากได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประจำ แต่ไม่อยากเสี่ยงมาก กองทุนรวมน่าสนใจป่าว?
A : กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย หากจะพิจารณาเลือกลงทุน จะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย ความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้, ความเสี่ยงของกองทุนที่ลงทุน, ผลตอบแทนคาดหวัง, ระยะเวลาที่ต้องการลงทุน, สภาพคล่องที่ต้องการ และข้อจำกัดอื่นๆในการลงทุนQ : ไม่อยากเสี่ยงมากขอแค่มากกว่าเงินฝากประจำก็พอใจแล้ว
A : กองทุนรวมตราสารตลาดเงิน หรือ Money Market Fund (MMF) ก็น่าจะเพียงพอ ถือเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงในการขาดทุนต่ำที่สุดในบรรดากองทุนทุกประเภท ปัจจุบันกองทุน MMF ในตลาดให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 2.5%-2.8% ครับผมQ : แล้วไงต่อ ถ้ากองทุนไปลงทุนในตราสารหนี้อายุยาวๆล่ะ
A : กองทุนจะมีความเสี่ยงเรื่องการขาดสภาพคล่องสูงขึ้น เนื่องจากการครบกำหนดอายุตราสารจะไม่ถี่เหมือนเก่า ดังนั้นวิธีที่ บลจ. ชอบใช้สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงขึ้นมากกว่า MMF และไม่ต้องการสภาพคล่องก็คือ เปิดเสนอขายครั้งเดียว ห้ามไถ่ถอนคืนระหว่างทางที่กองทุนยังไม่ครบกำหนด โดยรับผลตอบแทนพร้อมเงินต้นตอนกองทุนครบกำหนดเท่านั้น ถ้าอายุกองทุนไม่ถึง 1 ปี เราเรียกว่า Short-term Fixed Income Fund ถ้ายาวกว่านั้นก็เปลี่ยนคำหน้าเป็น Long-term ซะ
ด้วยนโยบายการลงทุนแบบนี้ จะทำให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนสูงขึ้นกว่า MMF หากภาวะดอกเบี้ยยังทรงๆตัว หรือเป็นขาลง แต่หากอัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น จะสังเกตุว่าเนื่องจากเราล็อคผลตอบแทนไว้แล้ว เราอาจเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าก็เป็นได้ ดังนั้นจะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมระยะสั้น หรือระยะยาว ให้ดู 2 อย่างครับ
1. สภาพคล่องที่เราต้องการกับเงินลงทุนก้อนนั้น
2. แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในตลาดว่ามีทิศทางอย่างไรQ : แล้วช่วงนี้แนวโน้มเป็นยังไงอ่ะ ไม่เคยสนใจเลย (จริงๆ ได้คำตอบ ก็อาจจะไม่สนใจเหมือนเดิมนั้นล่ะ แบร่ๆ)
A : คิดซะดังเชียว ถ้าลืมจริงๆเนี่ย ไม่ตอบดีกว่า ขี้เกียจพิมพ์ เอิ๊กๆ
เงินเฟ้อพื้นฐานของประเทศไทยขยับตัวขึ้นมาที่ 1.3-1.7% ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี 4 ธนาคารใหญ่ อยู่กันที่ 2.25%-2.75% ต่อปี แล้วแต่ธนาคาร และอาจมีแนวโน้มที่เงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นอีก จากต้นทุนราคาน้ำมันที่กระทบกับทุกหน่วยการบริโภคและการผลิตของประเทศไทย ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นไม่ได้เพิ่มอะไรมากมาย ถ้าเหตุการณ์ยังกดำเนินไปในทิศทางนี้ คาดว่าแบงก์ชาติอาจต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างน้อย 0.25% ในไตรมาส 2 นี้ ดังนั้นปีนี้ (2008) ถือว่าเราอยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นครับ การล็อคผลตอบแทนยาวเกินไปไม่เป็นผลดีต้องกำไรในอนาคตของเรา ดังนั้นแนะนำลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุ 3 เดือน เพื่อรอดูทีท่าของแบงกืชาติครับ หากปรับขึ้นแรงๆซัก 0.50% ซักทีอาจมีเหเลยก็ได้นะเออ...Q : ที่บอกมาทั้งหมดนี้ คือกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ?
A : .ช่แล้ว หากอึดอัดกับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝาก การแบ่งเงินบางส่วนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของเงินเราในกองทุนรวมตราสารหนี้ นับว่าน่าสนใจ และให้ผลตอบแทนที่คุณไม่อาจไม่พิจารณาได้นา... เชื่อผมๆQ : ความเสี่ยงต่ำเนี่ย แสดงว่ายังมีความเสี่ยง ... เสี่ยงอะไร ป้องกันยังไง?
A : กองทุนรวมไม่มีผุ้รับประกันเงินต้นอย่างกระทรวงการคลังที่รับประกันเงินฝากธนาคาร เนื่องจากไปลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภท
ถ้ากองทุนไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ก็เสี่ยงต่ำหน่อย เพราะกระทรวงการคลังรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond) ก็ต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

A : เฮ้ย !!.... แต่ !!Q : หยุดนะบัดนี้!!! จะบอกว่าไปลงทุนในตราสารของบริษัทไหนบ้างก็ไม่รู้ใช่มั้ย? ทาง กลต. มีการคุ้มครองนักลงทุนโดยให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้ Credit ตราสารหนี้นั้นๆ เพื่อชี้วัดถึงความสามารถในการชำระเงินครับ ปัจจุบัน Rating ในระดับที่ต่ำสุดของการลงทุนที่เรียกว่าระดับ Investment Grade คือ BBB หากต่ำกว่านี้ (BBB- ลงมา) จะถือว่ามี Credit ต่ำ ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ หรือเสี่ยงสูงกว่าชาวบ้าน
แต่ตามกฎการลงทุน "High Risk High Expected Return" ตราสารหนี้ที่มี Rating สูง ก็ให้ผลตอบแทนที่สุงกว่าด้วยเช่นกันนะครับ ดังนั้นจำไว้อย่างหนึ่ง หากเห็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ให้ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าเสี่ยงสูงเช่นกัน อย่าดูที่ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว

วิธีการป้องกันความเสี่ยงของเราก็คือ ศึกษาตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทุน ดูอันดับ Credit Rating เองครับ และความเป็นมืออาชีพของผู้จัดการกองทุนและ บลจ. น่าจะพอแล้วนะผมว่า ^^


Q : ตอนนี้มีกองทุนอะไรน่าสนใจบ้าง??
A : ถ้าเป็น MMF แนะนำ 3 ที่ละกัน T-CASH, K-Teasury, TMBMF ครับ
ถ้าเป็นกองทุนประเภท 3 เดือน ก็มีเรื่อยๆทั้งของ SCBAM, TMBAM, AYF หรือ ING ลองติดตามข่าวกองทุนจากเว็ปนี้ด้วยก็ได้ครับ
http://www.smartfundmag.com/index.php

------------------------
โชคดีในการลงทุนครับCredit : Mr.Messenger from http://topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/2008/01/I6217037/I6217037.html

Top 12 CSS Frameworks and How to Understand Them

Most designers would have heard of the term ‘CSS Frameworks’, for those who don’t know or aren’t sure, here is a brief description from: Wikipedia:


A CSS framework is a library that is meant to allow for easier, more standards-compliant styling of a webpage using the Cascading Style Sheets language. Just like programming and scripting language libraries, CSS frameworks package a number of ready-made options for designing and outlaying a webpage. .


Sounds great doesn’t it, something that is going to make designing and developing a website that little bit easier. It will take away the repeating of the same old boring stuff and if you write your framework correctly you will be guaranteed your code will meet W3C recommendations. That will leave you plenty of time to design your site, the fun side of the job!


There are a number of Frameworks you can freely download and use, you will need a fair bit of CSS knowledge, some patience and a fair bit of time to get yourself familiar with the layout. The page layout structure is pretty standard across almost all Frameworks, it could be: Header; Main Content; Sub Content; Local Nav; Main Nav; Footer. They also have simple layout structures: Vertical Nav; Horizontal Nav; One Column; Two Column… The variations on structure goes on and on… Any structure you want, basically.


What I am trying to say is that if you are a serious designer/developer you need to use a good Framework, something that in the long term is going to save you a lot frustrations and time. Maybe you will or already have written your own Framework. I have my own, well two actually. One purely for Wordpress and one for everything else. Not much difference in the two, but I do like to follow a particular method when designing for Wordpress, just my preference.


There is a lot more to CSS Frameworks than I have written here, but I am not going to bore you, download them and try them out. If you don’t like it don’t use, its not for everyone. As with everything else in the world there are a few critics of CSS Frameworks, the pros do outnumber the cons, its all about opinion.


As for me I love them, and I am very grateful to the writers of the following ten CSS Frameworks:

12 of the best CSS Frameworks

1.Elements CSS Frameworks (Source: Project Designs)

2.WYMstyle: a CSS framework (Source: Daniel Reszka)

3.YAML CSS Framework (Source: High Resolution)

4.YUI Grids CSS (Source: Yahoo)

5.Boilerplate CSS Framework

6.Blueprint CSS

7.Schema Web Design Framework
(Source: David Golding Design)

8.CleverCSS

9.Tripoli Beta CSS Framework
(Source: Monc)

10.ESWAT Web Project Framework
(Source: Philip Karpiak)

11.CwS CSS Framework
(Source: Content with Style)

12.My (not really mine) CSS Framework
(Source: That Standards Guy)


Credit : http://speckyboy.com/2008/03/28/top-12-css-frameworks-and-how-to-understand-them/

8/28/08

Official: First Google Android Phone Design Image

T-mobile G1 HTC Dream Google Android Phone

The first design image of the HTC Dream AKA T-Mobile G1 better known as the first Google Android OS powered phone is out via the AndroidGuys.


The phone seems inspired by the Danger-designed Sidekick in its QWERTY keyboard, buttons layout and slide out screen. It also seems to have a slim form factor, which should help it compete with Apple's iPhone or the new BlackBerry.


The back of the device has a 'With Google' tag line on it. Clearly T-Mobile and HTC are doing all they can to help ring the brand recognition bell among ordinary users.


T-Mobile, HTC and Google have said they plan to release the device in the third quarter.


Photo: HTC Dream or the T-Mobile G1 from AndroidGuys.

8/27/08

พ.ร.บ.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์กับการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย

รูปภาพ23 สิงหานี้ ดีเดย์บังคับใช้เรื่องการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550


สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ นอกจากจะกำหนดว่า การกระทำใดบ้างเกี่ยวกับคอม พิวเตอร์ที่ถือเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย แล้วยังระบุให้หน่วยงานที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ให้บริการอินเทอร์เน็ต ต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดี และต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน


โดย “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” จะหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทางเส้นทาง วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น ๆ


และตามประกาศกฎกระทรวงไอซีทีเรื่องหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ระบุในข้อ 9 ว่า “เพื่อให้ข้อมูลจราจรมีความถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ผู้บริการจะต้องตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์ทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล (Stratum 0) โดยผิดพลาดไม่เกิน 10 มิลลิวินาที”


...การปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยจึงเป็นเรื่องสำคัญ...


...แล้วผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด อย่างเช่น หน่วยราชการ สถานศึกษา องค์กร ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร โรงแรม บ้านเช่า แฟลต อพาร์ตเมนต์ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ผู้ให้บริการร้านเกมออนไลน์ ยกเว้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายในบ้าน จะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาในคอมพิวเตอร์ของตนนั้นได้มาตรฐานหรือไม่ !!!


พล.อ.ต.ดร.เพียร โตท่าโรง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บอกว่า สถาบันมีหน้าที่จัดทำและรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทยตามระบบสากล โดยให้บริการปรับเทียบเวลามาตรฐาน


ซึ่งปัจจุบันการเทียบเวลามาตรฐานมี 3 ช่องทาง คือ การปรับเทียบที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี การปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่านระบบโทรศัพท์ 181 ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ซึ่งใช้มาตรฐานเวลาเดียวกับของสถาบันมาตรวิทยาฯ


และการปรับเทียบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด โดยใช้ระบบ NTP (Network Time Protocol) ซึ่งสามารถเข้าถึงและปรับเทียบเวลากับเครื่อง NTP Time Server ของห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่ของสถาบันได้ที่ time1.nimt.or.th, time2.nimt.or.th และ time3.nimt.or.th ก็จะได้ค่าเวลามาตรฐานของประเทศไทย


2 ช่องทางหลังนี้...ให้บริการฟรี ...สงสัยวิธีการปรับเทียบเวลา โทร. 0-2577-5100


...การเทียบเวลามาตรฐานนี้ไม่จำกัดเฉพาะหน่วยงานข้างต้น ใครอยากตรงเวลา และมีเวลาตรงตามมาตรฐานประเทศไทยก็ใช้บริการได้เลย !!!.


ข่าว : เดลินิวส์

8/22/08

FlashGuard.exe/DriveGuard.exe Virus Removal Guide

This virus also known as Win32.Worm.Autoit.AL - BitDefender, this worm tries to impersonate a friendly application one that wants to protect your removable drives from other pieces of malware.

It also includes a readme file that reads:
"This tiny software is used to protect removable storage devices from
worms that are spread from one PC to another. "

If you follow the link above, this virus was discovered by BitDefender on 24th July 2008. I scanned using Avira Antivir Personal - Free Edition(Updated) on 18 August 2008 & the scan finished without any virus detection. That is almost a month, Avira still doesn't recognized it as a virus. I read through the virus information on BitDefender(above link) & found nice thing about the virus :

"this worm will remove all files from C:\heap41a that are related to other malicious programs it enables TaskManager if is disabled" - BitDefender

But at the same time it will download backdoor files..


You can locate the virus at c:\Program Files\FlashGuard\FlashGuard.exe only if you unhide hidden files already(How to Unhide Hidden Files Guide)

The malicious file would copy itself to :

c:\Program Files\FlashGuard\FlashGuard.exe
c:\Program Files\FlashGuard\ReadMe.txt

c:\DocumentsandSettings\**UserProfile\LocalSettings\Temp\DriveGuard.tmp.exe
c:\DocumentsandSettings\**UserProfile\LocalSettings\Tem
p\gHmpg.tmp.exe

It create folders in your pendrive & copy itself to :

f:\System\Security\DriveGuard.exe *
f:\autorun.ini *

*[f:\] drive letter could vary depend on how Windows assign/mount your pendrive

Create startup launcher(Registry) :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\FlashGuard

To see these virus you must set Windows to show hidden files - Guide

Removal Guide :

Press Ctrl+Alt+Del to open 'Task Manager', select FlashGuard.exe & click 'End Process'
You can browse to the folder mentioned above or you can find it quickly by using 'Search' feature(Start Menu>>Search). In the search box type, flashguard.exe or flashguard. Don't hit the search button yet..Scroll down & expand 'More Advanced Options'.Check the all the box as you see in the screenshot below & hit 'Search' button..

Delete all the files found..


Also serch for .tmp.exe, delete DriveGuard.tmp.exe & gHmpg.tmp.exe files found..The virus files can easily recognized with pendrive like icon..


Your pc now clean from the virus, since the virus load at startup, it left an entry in your registry, you can delete it in registry or you can go to Start Menu>>Run, type msconfig & click 'Ok'.
Select 'Startup' tab, select & uncheck FlashGuard. Click 'Apply' to take effect..


Delete Registry Entry : Go to Start Menu>>Run, type regedit & click 'Ok'
Browse to :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\FlashGuard
Select FlashGuard, right-click on it & delete..


FlashGuard.exe cleaned..
If you new on manually on removing virus, this guide also useful for other type of virus too, especially the type that infecting removable drive(pendrive/flashdrive/memory card). It also depend on how strong the viruses, some viruses replicate itself with random/different file name(hard to find). As you can see FlashGuard.exe replicate itself as DriveGuard.tmp.exe & gHmpg.tmp.exe.

ทองคำยังผันผวนหลังร่วงแรงในช่วง1เดือน


:

นายกสมาคมค้าทองคำแจงราคาทองระยะสั้นยังไร้ทิศทาง หลังถูกทุบราคาหนักในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คาดอยู่ในกรอบ 750-850 ดอลล์ต่อออนซ์


กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวว่า ปัจจุบันราคาทองคำมีความผันผวนมากและยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งคาดว่าอาจจะต้องรอประมาณ 1 สัปดาห์อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ชัดเจนของราคาทองคำได้


อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของทองคำที่เกิดขึ้นนี้ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากกองทุนในต่างประเทศทุบราคาทองคำลงมาเพื่อที่จะเข้ามาช้อนเก็บเพิ่ม หรือเกิดจากการโยกจากทองคำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น


"ตลาดทองคำตอนนี้ ยังไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ชัดเจน เพราะถ้าจะเปลี่ยนจากทองไปลงทุนในสินทรัพย์อื่น ทองคำไม่น่าจะขาดตลาด ซึ่งตอนนี้ ทองคำในตลาดโลกขาดตลาดซึ่งเป็นเรื่องที่แปลก ในขณะเดียวกันก็มีข่าวออกมาว่าจอร์จ โซรอสจะเข้ามาลงทุนในทองคำซึ่งถ้าจะเข้ามาลงทุนในทองคำราคาก็น่าจะขึ้นไม่ใช่ลง ดังนั้นตอนนี้ตลาดยังไม่ชัดเจน"


นายตจิตติ กล่าวว่า ราคาทองคำถูกทุบลงอย่างแรงตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2551 เป็นต้นมา จากระดับ 15,450 บาท และมาทุบอีกครั้งช่วง 10-15 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยราคาปรับตัวลงมาแล้วประมาณ 2,600 บาทต่อทองคำ 1 บาท จึงทำให้นักลงทุนในประเทศแห่กันมาซื้อทองเพราะมองว่าราคาปรับตัวลงมามาก


นอกจากนี้ นักลงทุนที่เคยขายทองไปก่อนหน้าที่ราคาจะปรับตัวลงก็กลับเข้ามาซื้อใหม่ ซึ่งจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้ลงทุนในทองคำปัจจุบันเป็นการเก็งกำไรส่วนใหญ่ หลังจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทองคำให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8-10% ต่อปี จึงทำให้มีคนเริ่มเข้ามาสนใจลงทุนในทองคำมากขึ้น


“แม้ราคาทองคำจะปรับตัวลงมามาก แต่ก็มีความผันผวน หากนักลงทุนทั้งระยะยาวและนักเก็งกำไร จะเข้ามาลงทุนในทองคำช่วงนี้ก็สามารถทำได้ แต่อาจจะแบ่งเงินมาลงทุนเพียง 30-40% เท่านั้น หากราคาทองคำปรับตัวลงอีก ก็ทยอยซื้อเพิ่มหรือหากราคาทองปรับตัวสูงขึ้นก็ทยอยขาย น่าจะเหมาะสมกว่า เพราะราคาทองคำตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างถูกมีความเสี่ยงในขาลงค่อนข้างน้อย" เขากล่าวและ ประเมินทองคำน่าจะมีกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงนี้ระหว่าง 750-850 ดอลลาร์ต่อออนซ์


ด้าน ดร.ศุภกร สุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารกองทุน บลจ.เอ็มเอฟซี กล่าวว่า ราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมากจากทิศทางของเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น แต่มองว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ระยะสั้นเท่านั้น เพราะค่าเงินดอลลาร์ในระยะยาวเองยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าต่อเนื่อง จากปัญหาของสหรัฐเอง


แต่ช่วงที่ผ่านมาจากเศรษฐกิจของยุโรปและญี่ปุ่นที่เริ่มอ่อนแอเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจสหรัฐ ทำให้คนมองว่าอาจจะตามมาด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย จึงทำให้เงินดอลลาร์ในระยะสั้นแข็งค่าขึ้นมา ซึ่งผู้ลงทุนที่ลงทุนในทองคำคงต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจของ 2 กลุ่มนี้ประกอบด้วย เพราะจะเกี่ยวพันถึงทิศทางของค่าเงินดอลลาร์เช่นเดียวกัน และจะส่งผลมาถึงราคาทองคำในตลาดโลกด้วย แต่ในระยะยาวยังเชื่อว่าราคาทองคำยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่


“ภายในสิ้นปีมองว่าราคาทองคำน่าจะยืนได้ที่ระดับ 850 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สำหรับกองทุนเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ (MGS) ที่มีการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทรวมทั้งทองคำในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ขายทองคำทิ้งไป ก่อนที่จะกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งที่ระดับ 790 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีสัดส่วนประมาณ 4-5% ของพอร์ต เพราะยังไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจน จึงไม่ลงทุนมากนัก คงต้องติดตามดูความเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างใกล้ชิดต่อไป”


ด้านนายอนุสรณ์ บูรณกานนท์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.บีที กล่าวว่า ราคาทองคำมีความผันผวนมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมองว่าราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานแต่ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง เพียงแต่ปัจจุบันราคาทองคำยังไม่นิ่ง ยังสามารถที่จะปรับลงได้อีกเพื่อหาจุดต่ำสุด ก่อนที่ราคาจะรีบาวด์กลับขึ้นไปใหม่เท่านั้น ซึ่งตอนนี้มองว่าราคาทองคำยังอยู่ในระหว่างปรับฐานอยู่


อย่างไรก็ตามความผันผวนของราคาทองคำไม่ได้ส่งผลกระทบกับ กองทุนรวมบีที FIF โกลด์ ลิงค์ ฟันด์ 2 และ 3 ของบริษัท มากนัก เพราะผลตอบแทนของกองทุนทั้ง 2 กองนี้ลิงค์กับความผันผวนของทองคำ ซึ่งปัจจุบันกองทุนรวมบีที FIF โกลด์ ลิงค์ ฟันด์ 2 ให้ผลตอบแทนขั้นต่ำได้แล้ว 4.6% ในขณะที่กองทุนรวมบีที FIF โกลด์ ลิงค์ ฟันด์ 3 ให้ผลตอบแทนขั้นต่ำได้ที่ 6.0% เป็นขั้นต่ำที่นักลงทุนได้แน่ๆ แล้ว


Credit : http://www.bangkokbiznews.com/2008/08/22/news_287500.php

Word กับ Shortcut keys

หมวด Ctrl
A = select All (A=All)
B = Bold
C = Copy
D = Format
E = cEnter (ความจริง น่าจะเป็น C แต่โดน Copy แย่ไปครับ ฮ่าฮ่า)
F = Find ค้นหา
G = Goto (ระบุเลขหน้า พอเจอแล้ว ก็ ESC)
H = Replace
I = Italic (เอียง)
J = Justify (ชิดซ้ายขวา)
K = AutoFormat
L = Left (ชิดซ้าย)
M = เลื่อนเข็มตั้งแคร่ ไปทางขวา
N = New file
O = Open file
P = Print file
Q = Kill ฆ่า ... ยกเลิกการ Format Paragraph
R = Right (ชิดขวา)
S = Save file
T = จัดย่อหน้า ให้คล้ายตัว T
(ย่อหน้าแบบบรรทัดแรกยื่น ออกมาด้านซ้าย)
U = Underline
V = วาง ครับ จำง่ายๆ (edit - paste)
W = close Window (ปิด หน้าต่าง ที่เปิดอยู่)
X = หน้าตาเหมือนกรรไกร ก็คือ ตัด(edit - cut)
Y = Repeat
Z = Undoหมวด Ctrl - Shift
A = All cap (ตัวพิมพ์ใหญ่)
B = Bold
C = Copy format (เหมือนการใช้แปรง บน Toolbar)ใช้กับ Ctrl-Shift-V
D = Double underline (เส้นใต้ 2 เส้น)
F = Font
I = Italic
L = List (ทำเครื่องหมายหน้าหัวข้อ... Bullet)
M = เลื่อนเข็มตั้งแคร่ ไปทางซ้าย(กลับ กับ Ctrl M)
N = Normal style (เลือกใช้ Style แบบ Normal)
P = Point (font size)
Q = เปลี่ยนไปใช้ Symbol Font
S = style (ให้เลือก)
T = จัดย่อหน้า ให้คล้ายย้อนศรตัว T
(บรรทัดแรกยื่น เข้าด้านขวา เหมือนเขียนเรียงความ)
วิธีใช้ ให้ Ctrl-M แล้ว จึงก Ctrl-Shift-T
U = Underline
V = วาง format (เหมือนการใช้ แปรงทาสีบน toolbar)
ใช้คู่กับ Ctrl-Shift-C
W = Word underline (ขีดเส้นใต้ คำ ... ไม่ขีดที่เว้นวรรค)หมวด Ctrl - Alt
A= Annotation (คำอธิบายประกอบ)
C = ใส่เครื่องหมาย Copy Right (C) (Font ไทยไม่ได้)
E = ใส่ Footnote (เชิงอรรถ ที่อยู่ด้านล่างหน้า แต่จะอยู่ท้ายย่อหน้า)
F = ใส่ Footnote (เชิงอรรถ ที่อยู่ด้านล่างหน้า แต่จะอยู่ท้ายหน้า)
I = print preview
N = Normal view (view - normal)
O = Outline view (view - outline)
P = Page Layout View (view - Page layout)
R = ใส่เครื่องหมาย Register (R) (Font ไทยไม่ได้)
S = Split (แบ่งหน้าจอ ให้มองได้ หลายส่วน พร้อมกัน)
T = ใส่เครื่องหมาย Trade Mark (TM) (Font ไทยไม่ได้)หมวด Alt- Shift
D = ใส่วันที่
P = ใส่ เลขหน้า
T = ใส่เวลาอื่นๆ
Ctrl SpaceBar = ยกเลิกการ Format Font
Ctrl Alt BackSpace = สลับภาษา ในข้อความที่พิมพ์ไว้แล้ว
Ctrl ] = ขยายขนาด Font
Ctrl [ = ลดขนาด Font
Ctrl Shift > = ขยายขนาด Font ทีละ 2 Point
Ctrl Shift < = ลดขนาด Font ทีละ 2 Point
Ctrl Shift * = Show/Hide
Ctrl - คือ ขีดเส้นบน มุมขวา
Ctrl Shift - คือ ขีดเส้นกลาง แต่สูงกว่า – ธรรมดา
Ctrl Alt - คือ เปลี่ยนรูป Cursor
Ctrl = คือตัวห้อย
Ctrl Shift = คือตัวยก
Ctrl Alt . (คีย์ ฬ นะครับ ห้ามใช้ . ทีแป้นตัวเลขด้านขวา) คือพิมพ์ ... แบบนับเป็นตัวเดียว
Ctrl Enter คือ Insert Page Break บังคับขึ้นหน้าใหม่
Shift Enter คือ Soft Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ไม่ขึ้นย่อหน้าใหม่
Ctrl Alt Enter คือ แทรกจุดที่อนุญาต ให้ตัดคำได้


ที่มา : ห้องสมุด E-LIB

8/21/08

Lawsuit: Shut down fake Olympic ticket Web sites

The U.S. Olympic Committee and the International Olympic Committee are expected to ask a federal judge Monday to shut down Web sites they allege scam customers trying to buy Olympic tickets, according to court documents.

The Web site www.beijingticketing.com is accused in a lawsuit of scamming Olympic ticket buyers.

The Web site www.beijingticketing.com is accused in a lawsuit of scamming Olympic ticket buyers.The IOC and the USOC filed lawsuits on July 22 against several Web sites -- primarily www.beijingticketing.com and www.beijing-2008tickets.com -- for illegally using Olympic trademarks to dupe customers into giving them credit card, passport and banking information.

Lawyers for the IOC and USOC are expected to petition U.S. District Court Judge Jeffrey White on Monday to permanently shut down several sites listed in the lawsuit. The lawsuit names the company XL & H Ltd, known as Xclusive Leisure & Hospitality Ltd. and six other Web sites believed to be fraudulent.

Several consumers who purchased tickets from the site contacted the USOC when they did not receive tickets, despite numerous calls and e-mails to the Web sites founder, according to a USOC press release.


Accused of Scamming

Web sites named in the USOC and IOC lawsuits:

• BeijingTicketing.com
• 2008-0lympics.com
• Beijingolympic2008tickets.com
• Beijingolympictickets2008.com
• Olympic-tickets.net
• Olympicticketsbeijing2008.com

Source: Court documents

The scam has hit Olympic fans in the United States, Australia, New Zealand, England, Japan, China and Norway, according to media reports.

Australian Olympic Committee President John Coates told local media that relatives of the country's softball team had been victims of the site. The Sydney Morning Herald reported that the New South Wales Government set up a hotline for those duped out of tickets. The hotline has received hundreds of calls from around the globe with consumers detailing losses as high as $57,000.

The IOC and USOC successfully secured a restraining order on July 23 in federal court in Phoenix, Arizona, that shut down www.beijing-2008tickets.com, according to court documents. That site is now shut down and no contact information is available.

The site www.BeijingTicketing.com priced tickets for Friday's Olympic opening ceremony at about $2,000, with events such as swimming selling for between $300 and $500. The site is the first entry that comes up for a Google search for "Olympic tickets," second only to the authorized dealer of Olympic tickets, www.cosport.com.

The Web site ww.beijingticketing.com site lists a London phone number, which rang unanswered. The site lists an office address in Arizona.


The site boasts tickets for nearly every Olympic event, with some events showing sell-outs already. The site also looked to assure ticket buyers of its authenticity with a note at the bottom of the site.

"Beijing 2008 Ticketing is a well known tickets agent and a trusted market place for buyers to find book Olympic tickets," the note stated. "We assure 100% guaranteed tickets delivery."


Source : CNN

8/19/08

120+ Free Ajax Activity Indicator Gif Icons - ฟรี

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML), is a group of inter-related web development techniques used for creating interactive web applications. A primary characteristic is the increased responsiveness and interactivity of web pages achieved by exchanging small amounts of data with the server “behind the scenes” so that entire web pages do not have to be reloaded each time there is a need to fetch data from the server. This is intended to increase the web page’s interactivity, speed, functionality and usability.


Ajax is a cross-platform technique usable on many different operating systems, computer architectures, and web browsers as it is based on open standards such as JavaScript and the DOM. There are free and open source implementations of suitable frameworks and libraries.


The Ajax activity indicators are often used by web developers to let the users know when the Ajax application is loading.


DOWNLOAD ALL ..DOWNLOAD ALL ..


Credit : http://www.badeziner.com/2008/05/04/120-free-ajax-activity-indicator-gif-icons/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)