~ just web development & e-commerce blog


7/31/09

ถ.รัชดาภิเษก-รามอินทรา เป็นถนนตัดใหม่ในอนาคต

1. โครงการก่อสร้าง ถนนเชื่อมถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช

แนวเส้นทาง
เริ่มจากถนนพหลโยธินบริเวณซอย 50 ตัดผ่านคลองลำผักชีผ่านหมู่บ้านสินทรัพย์นคร ผ่านหมู่บ้านเทพนครนิเวศน์ ผ่านบริเวณคลองลำหนองจอกและคลองกะเฉดมาบรรจบกัน ผ่านหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ ตรงไปตัดผ่านคลองบัวไป บรรจบถนนรัตนโกสินทร์สมโภชบริเวณโรงเรียนรัตนโก- โกสินทร์สมโภช และบริเวณซอยวัชรพล สิ้นสุดแนวสายที่ ถนนกม.11 บริเวณคลองหนองบัวบาน
รูปแบบโครงการ
เป็นการตัดถนนใหม่ตลอดเส้นทาง เพื่อเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ก่อสร้างเป็นทาง ขนาด 6 ช่องจราจร แยกทิศทางไป-กลับด้านละ 3 ช่องทาง เขตทางกว้าง 40 เมตรระยะทาง 5.25 กม.พร้อมก่อสร้าง ทางยกระดับในแนว ถนน กม.11 ประมาณ 1.3 กม. รวมระยะทาง 6.55 กม.2. โครงการก่อสร้าง ถนนเชื่อมถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-นิมิตรใหม่


แนวเส้นทาง
โครงการก่อสร้างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-นิมิตรใหม่ หนึ่งในโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ไว้ในผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา กทม. และมีการปรับแนวเวนคืนที่ดินใหม่จากแนวเดิมที่ กทม.เคยกำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2541 เนื่องจากปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปมีหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนเกิดขึ้น ประกอบกับราคาประเมินที่ดินที่จะเวนคืนมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องใช้งบเวนคืนเป็นจำนวนมาก กทม.จึงมีการปรับแนวเวนคืนใหม่ โดยแนวเส้นทางเริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภชน์ ไปทางทิศตะวันออก ผ่านถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ตัดถนนหทัยราษฎร์ไปจนสุดถนนนิมิตใหม่ รวมระยะทางทั้งหมด 9.2 กิโลเมตร
รูปแบบโครงการ
เป็นการตัดถนนใหม่ทั้งเส้นต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช ก่อสร้างเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรแยกทิศทางไปกลับ เขตทางกว้าง 60 เมตร


3. โครงการก่อสร้าง ถนนสายรัชดาภิเษก-รามอินทรา (ช่วงเกษตร-นวมินทร์-รามอินทรา)


แนวเส้นทาง
ประกาศ แนวเวนคืนที่ดินจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 39 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2547เป็นโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนเกษตร-นวมินทร์ (ทางหลวงหมายเลข 351) ไปบรรจบกับถนนรามอินทรา(ทางหลวงหมายเลข 304) รวมระยะทาง 4.5 กม. แต่จะเริ่มก่อสร้างช่วงแรกจากถนนนวมินทร์
ถึงถนนวงแหวนรอบนอกก่อน แนว เส้นทางเริ่มจากถนนนวมินทร์บริเวณสยามจัสโก้ ตัดตรงไปผ่านการเคหะคันนายาว วัดปัฐวิกรณ์บรรจบกับถนนวงแหวนรอบนอก ระยะทาง 2.1 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 311 ล้านบาท ซึ่งแนวเส้นทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายรัชดา-รามอินทรา ที่มีกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบการเวนคืนที่ดินและก่อสร้างโดย แนวเวนคืนเริ่มต้นที่ถนนเกษตร-นวมินทร์ บริเวณใกล้กับจุดเชื่อมต่อกับถนนนวลจันทร์ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนนวมินทร์บริเวณด้านเหนือของห้างจัสโก้ จากนั้นแนวเส้นทางตัดตรงไปผ่านถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก บริเวณด้านใต้ของโครงการบางกอก บู เลอวาร์ด แล้วต่อเนื่องไปจนบรรจบกับถนนรามอินทรา บริเวณหน้าห้างแฟชั่นไอส์แลนด์
รูปแบบโครงการ
รูป แบบโครงการ ก่อสร้างถนนขนาด 6-8 เลน พร้อมสะพานข้ามทางแยกและทางแยกต่างระดับ
ระยะทางรวมประมาณ 3 กม. ความคืบหน้าขณะนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้เส้นทางบางส่วน
คือช่วงจากถนนรามอินทรา-ถ.นวมินทร์ ส่วนงานก่อสร้างช่วงที่เหลือ จาก ถ.นวมินทร์ถึง ถ.เกษตร-นวมินทร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี4. โครงการขยาย ซอยอาภาภิรมย์ (เชื่อมถนนรัชดาภิเษก-ถนนโชคชัย 4)


แนวเส้นทาง
เริ่มจากถนนรัชดาไปตามแนวซอยอาภาภิรมณ์ ผ่านซอยสังขะ,ซอยวัฒนะ,ซอยสันนิบาตเทศบาล,ถนนสุขาภิบาลบางกะปิ และถนนโชคชัย 4 บริเวณแยกทางเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา 2
รูปแบบโครงการ
เน้นขยายและก่อสร้างถนนเฉพาะจุดหักเลี้ยว จุดโค้งหักศอก ส่วนผิวจราจรแนวเส้นตรงบางช่วงอาจจะขยายช่องทางเดิม 2 ช่องทางให้กว้างขึ้นพร้อมกับทำฟุตบาต หรือบางช่วงขยายเป็น 4 ช่องทาง แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 (ถ.รัชดา-ซ.ลาดพร้าว 23) ช่วง 2 (ซ.ลาดพร้าว 23-ถ.สุขาภิบาลบางกะปิ) ช่วง 3 (ถ.สุขาภิบาลบางกะปิ-ถ.โชคชัย 4) โดยจะก่อสร้างช่วงที่ 1 ก่อน รวมระยะทางประมาณ 2.4 กม

7/30/09

หุ้นไทยปิดตลาดเช้าปรับตัวลงกว่า 2 จุด

Pic_23060

การ ซื้อขายในตลาดหุ้นไทยปิดช่วงเช้าปรับตัวลดลง 2.71 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 7 พันล้าน 5 หลักทรัพย์ที่ซื้อขายมากสุดยังอยู่ในกลุ่มพลังงานและสื่อสาร...


ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเช้า ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ปิดตลาดที่ระดับ 612.17 จุด ปรับตัวลดลง 2.71 จุด โดยมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น 7,050.28 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีราคาปิดเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 144 หลักทรัพย์ ลดลง 116 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 130 หลักทรัพย์


สำหรับ 5 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายมากที่สุด ประกอบด้วย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) , บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) , บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

7/28/09

The Prince Of Red Shoeหายหน้าหายตาไปทำธุรกิจส่วนตัวอยู่พักใหญ่ พอเจอหน้ากันอีกทีก็ได้ข่าวว่า นาธาน โอมาน กำลังจะโกอินเตอร์บินลัดฟ้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ประเทศโอมาน แล้ว โดยเรื่องนี้ต้องประกบคู่กับ บรูซ วิลลิส และ คริสติน่า ริชชี่ ด้วย


“ตอนนี้กำลังจะเล่นหนังของ ฮอลลี วู้ด เป็นแนว “ทิน ทิน ผจญภัย” ของผู้ กำกับ วูลฟ์ กัง ที่เคยทำภาพยนตร์ “ทรอย” มาก่อน ในเรื่องนี้ผมจะรับบทเป็นพระเอกคู่กับ คริสติน่า ริชชี่ โดยมี บรูซ วิลลิส แสดงเป็นพ่อของแฟนเรา ที่ได้ไปเล่นเรื่องนี้ก็เพราะว่า พอดีผู้กำกับอยากได้คนที่พูดภาษาอารบิค ได้ แล้วบังเอิญเขาเคยอ่านพ็อกเกต บุ๊กของผม “ผมมันเด็กหลังเขาหิมาลัย” มาก่อน เขาก็รู้สึกว่าคาแรกเตอร์ของตัวผมคล้ายกับตัวละครมาก เลยติดต่อให้ไปแคสติ้งที่อเมริกาเมื่อปลายปีที่แล้ว และปรากฏว่าผมแคสต์ผ่าน วันที่รู้ว่าตัวเองได้เล่นหนังเรื่องนี้ก็ดีใจมาก อีกไม่กี่วันผมก็จะบินไปถ่ายหนังที่ประเทศแถบทะเลทรายซาฮาร่าแล้ว ต้องเดินทางไปถ่ายทำ 4 ประเทศเลย ไม่ว่าจะเป็น อิสราเอล, อิหร่าน, ดูไบ และโอมาน คาดว่าจะใช้เวลาในการถ่ายทำ 1 ปี เพราะผู้กำกับตั้งใจจะทำเป็นหนังไตรภาคเลย ตอนนี้ก็เร่งฟิตหุ่นเต็มที่ ทางทีมงานก็แจ้งมาแล้วว่า แรก ๆ เขาก็ให้ผมลดความอ้วนให้ผอมก่อน จากนั้นก็ให้ทำตัวให้อ้วน ผมก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องค่าตัวนั้นจ่ายเป็นเงินปอนด์ คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 40 ล้านบาท ตัวผมเองก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะนำเงินค่าตัวส่วนหนึ่งไปสร้างมัสยิดเป็นของตัวเองเลย ก็คิดว่าจะสร้างในประเทศไทย แต่ยังไม่ได้ดูทำเลเลยว่าจะไปสร้างที่ไหนครับ”.

วิธีกำจัดแมลงสาป..ยุง..หนู..โดยไม่ต้องละเมิดศีลข้อ 1

วิธีกำจัดแมลงสาป..ยุง..หนู..โดยไม่ต้องละเมิดศีลข้อ 1วิธีกำจัดแมลงสาป...

วิธี ที่ได้ผลและง่ายแสนง่ายนั่นก็คือใช้ "พริกไทยเม็ด"...ไปวางตามจุดต่าง ๆ ที่แมลงสาบชอบออกมาไต่ยั้วเยี้ยหรือแอบมากินเศษอาหาร โดยวางไว้ที่ละ 4-5 เม็ดก็พอ

แค่นี้แมลงสาบได้กลิ่นก็ไม่มารบกวนแล้ว...เพราะมันไม่ถูกกับกลิ่นพริกไทยเม็ด

พอกลิ่นหมด...ก็คอยเปลี่ยนใหม่...ข้อสำคัญ ระวังเด็กเล็กในบ้านอย่าคลานไปกินเข้าวิธีกำจัดยุงและแมลงตัวเล็ก ๆ...

ให้ใช้ "การบูร" มาห่อผ้าขาว...หรือไปซื้ออย่างที่เขาห่อสำเร็จมาแล้วก็ได้..จากนั้นนำมาแขวนไว้ใกล้ ๆ กับหลอดไฟ..หรือโคมไฟ

เพื่อความร้อนจากหลอด..หรือโคมจะทำให้กลิ่นการบูรค่อย ๆ ระเหิดออกมาอย่างรวยริน

ยิ่งกลิ่นออกมามากเท่าใด...ยุงและแมลงก็จะบินหนี...เพราะมันไม่ชอบกลิ่นการบูรวิธีกำจัดหนู...

ด้วยการนำน้ำมันระกำ 10 ส่วน ผสมกับน้ำมันสะระแหน่อีก 90 ส่วนให้เข้ากัน...แล้วเอาไปทาตามทางเดินของหนู หรือที่ ๆ หนูชอบมา...

มันจะไม่มาอีกเลย...เมื่อได้กลิ่นน้ำมันทั้งสองอย่างนี้

แต่ทางที่ดีควรจะเก็บเศษอาหารให้หมด.. และหมั่นทำบ้านเรือนให้สะอาดอย่ารกรุงรังเป็นดีที่สุด


ที่มา : http://www.kondee.com/board_show_question.php?menu=&qs_qno=3662&page=1&search=&sort=

7/27/09

Thai exports start to benefit from China
Thailand's exports to China are likely to continue to grow over the remainder of this year as massive stimulus spending by Beijing is showing clear signs of lifting consumption and demand.


Data from Kasikorn Research Center show that Thai exports to China contracted by 3.5% year-on-year in June, compared with a 10.9% decline in the previous month. While the contraction continued, June featured the fifth consecutive month of month-on-month growth, at 11.8%, compared to 1.9% in May.


The improvement in June narrowed the first-half contraction in export value to 18.2% year-on-year from 27.6% in the first quarter.


Imports from China to Thailand have improved slightly, from a 30.7% year-on-year contraction in May to 27.1% in June, resulting in a 28% decline for the first half.


The stimulus measures introduced by the Beijing government contributed to 7.9% growth in the Chinese economy in the second quarter of this year, which had been slowing since the third quarter of 2008 and apparently bottomed out at 6.1% in the first quarter of this year.


China's industrial production in June expanded by 10.7% from a year earlier, compared with 8.9% in May. Investment in fixed assets in urban areas grew 35.3%, resulting in increasing demand for imports of materials, intermediary goods, and capital for the production and investment.


China has stepped up its imports of copper, aluminium and iron, which are benefiting from state construction projects, while imports of materials and intermediary goods such as plastic pellets and synthetic rubber are also gaining from the expansion of industrial production.


The expansion of China's heavy industry is playing a key role in accelerating the growth of the investment sector, while steadily rising vehicle sales volume resulted in 17.7% year-on-year growth in the first half of the year. At the same time, prices of consumer products have increased in line with demand.


Light industry including textiles and household appliances expanded 8.2% in the first half of the year, benefiting from government programmes to help rural consumers acquire appliances. The industry is also being helped by a government decision to increase export tax rebates and credit assistance for exporters.


Among the imports showing improving growth in June were plastic pellets (up 3.5% year-on-year against a 13% shrinkage in May), copper (up 64.6% from 20.2% in May) and aluminium (up 123.5% from 78%). Iron ore imports in June declined 12% decline in June, compared with 19% in May, while synthetic rubber imports were down 7.3%, an improvement from 12% in the previous month.


Thai exports to China with higher growth rates included chemical products, cassava products, electrical and electronic appliances and parts, wood and wooden products, and chilled, frozen and dry fruits. Positive but decreasing growth figures were recorded by rubber products, and motors and electrical generators. Negative but improving growth rates were seen in computers and parts, raw rubber, plastic resins, processed oil, and chips.


Significantly, June was the first month to feature year-on-year export growth of Thai industrial goods, which account for more than 70% of all Thai exports.


Kasikorn Research Center believes Thai exports to China in the second half will improve in line with projected GDP growth of of 7.5% to 8.0%, as a result of various factors including the US$586-billion stimulus programme that began in November last year.


In addition, the Chinese government is expected to continue to relax its fiscal policy for the remainder of the year as the global economy appears unlikely to fully recover this year. Beijing is also launching other measures to assist various sectors of the economy to stimulate consumption and investment.


A steady but modest recovery in the global economy, meanwhile, is expected to improve prospects for Chinese exports, which in turn will fuel more demand for imports from Thailand and other Asian countries to make more goods.


China's exports in June contracted by 21.4% year-on-year, but the decline was smaller than in May, with a month-on-month growth rate of 4.5%, the eighth consecutive month of improvements.


Thai exports to other major markets such as the United States, the European Union and Japan also showed some improvement in June, though the contraction was still in double digits: to the US -22% compared with -35.7% in May; EU 27.4% vs -34%, and Japan -27.8% vs -30%. The improving trend of the global economy in the remainder of this year should cause Thai exports to improve as well.


In addition, the June export figures of other countries, as announced by their governments, are showing that the rates of decline are slowing. They include South Korea, Taiwan and Singapore.

7/23/09

รู้จัก Mayday และ SOS สัญญาณความช่วยเหลือ

Mayday

เคยเห็นใช่ไหมคครับเวลาดูหนัง ถ้าเครื่องบินจะตกนักบินจะพูดว่า “Mayday Mayday Mayday” ทุกคนคงเดาออกว่า
นัก บินคนนั้นซวยแน่ ต้องการความช่วยเหลือ เรามารู้จักคำว่า Mayday ให้รู้มากขึ้นกันอีก คำนี้เป็นสัญญาณวิทยุสากลที่รู้กันทั่วไปว่า เป็นคำขอความช่วยเหลือ ซึ่งไม่ได้แปลว่า วันพฤษภาคม แต่อย่างใด แต่หากมาจากภาษา ฝรั่งเศส “m'aider” ที่แปลว่า “ช่วยกรูด้วย”
ซึ่งจะนิยมใช้ในช่องทางของการสื่อสารเช่นวิทยุ ปรกติไม่ค่อยเอามาใช้กัน

วิธีการใช้
ในเวลาขับขัน ให้พูดว่า Mayday สามครั้ง หลังจากนั้นบอกชื่อตัวเอง พร้อมบอกที่ตั้งที่ขอความช่วยเหลือ
ที่ต้องบอก Mayday ถึงสามคครั้งเนื่องจาก เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆ และป้องกันการเข้าใจผิด

ที่มา:
http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081217194741AAtm3Ac
http://en.wikipedia.org/wiki/Mayday_(distress_signal)


SOS

วันหนึ่งผมดูหนังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรือดำน้ำได้พบว่าเขานิยมใช้ SOS บอกว่าเขามีภัยซึ่งทำให้ผมงงมากว่าทำไมไม่ใช้ Mayday
เรามาเริ่มกันดีกว่า SOS ย่อมาจาก ซีสสสส โอวววว์ ซีสสสสส ที่แสดงความเสียว (-*-) ไม่ใช่ล่ะ
จริงๆ มันคือรหัสมอสที่เขาตกลงว่าใช้เพื่อขอความช่วยเหลือ จิตนาการสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นการใช้รหัสมอสเป็นวิธีที่เร็วที่สุด ยิ่งเรือดำน้ำหากทุกอย่างเสียก็สามารถใช้รหัสมอสสื่อสารได้โดยการทุบตัวเรือ ดำน้ำ ซึ่งถ้าโชคดีเรือดำน้ำลำอื่นมาก็จะได้ยินเสียง เหมือนในหนัง

ทำไม ต้อง SOS หลายคนคิดว่ามาจกาคำว่า Save Our Soul ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ต้นกำเนิด มันเป็นเพียงคำที่แต่งออกมาให้สวยหรูเท่านั้น จริงๆมันมาจากการวิจัยว่าหากกด คำว่า SOS ในภาษามอส จะง่ายและจำง่ายที่สุด ดังนั้นก็เลยเป็น SOS และคนก็เอามาแต่งให้สวยๆไปอย่างนั้น

จะเห็นได้ว่า Mayday กับ SOS ต่างกันที่วิธีสื่อสาร Mayday ใช้สำหรับสัญญาณวิทยุ แต่ SOS ใช้กับรหัสมอส

ที่มา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=2bbe9f790df6c417

หนีตามกาลิเลโอ - Dear Galileo

เมื่อสองวัยรุ่นสาวไทยขี้หนาว จับมือกันหนีเมืองไทยไปย่ำโลกเล่น คนหนึ่งหนีเรียน คนหนึ่งหนีรัก แผนคือ เสิร์ฟไป เที่ยวไป - ลอนดอน ปารีส เวนิส ทริปสุดขั้วเริ่มต้นขึ้น บนคำสัญญาว่า จะไม่ทิ้งกัน

หนีตามกาลิเลโอ ภาพยนตร์ว่าด้วยสามความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นสาวไทย – กฎของโลก – กาลิเลโอ

ปลายศตวรรษที่ 16 เมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี กาลิเลอิ นักคิด / นักวิทยาศาสตร์ / นักดาราศาสตร์หนุ่มไฟแรงแห่งยุคสมัย ทำการทดลองเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก ด้วยการโยนลูกบอลไม้จากยอดหอเอนปิซ่าต่อหน้าสาธารณะ ผลการทดลองครั้งนั้น กาลิเลโอได้ข้อสรุปว่า วัตถุ 2 ชิ้น ที่มีรูปทรงเดียวกัน และประกอบขึ้นด้วยมวลสารเดียวกัน จะตกถึงพื้นพร้อมกัน แม้ว่าจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันก็ตาม

ข้อสรุปของกาลิเลโอขัดแย้งกับแนวคิดของศาสนจักร ส่งผลให้กาลิเลโอถูกหมายหัวว่าเป็นพวก ‘จอมขบถ’ ที่ต้องจับตาเฝ้าระวังใกล้ชิดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หลายปีต่อมา กาลิเลโอ ‘งานเข้า’ อีกครั้ง เพราะดันไปประกาศตัวสนับสนุนแนวคิด “โลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล” เป็นอีกครั้งที่ข้อสรุปของกาลิเลโอขัดแย้งกับสิ่งที่ศาสนจักรปรารถนาจะให้ใครๆ เชื่อและครั้งนี้ ศาสนจักรก็เห็นควรต้องจัดการหมอนี่ขั้นเด็ดขาด กาลิเลโอถูกจับขัง สิ้นสูญอิสรภาพ และชีวิตก็ตกระกำลำบาก หาความสะดวกสบายไม่ได้นับจากนั้น

ปี 2009 กรุงเทพฯ ประเทศไทย ห่างจากที่เกิดเหตุแรก ¼ เส้นรอบวงโลก เด็กสาว 2 คนกำลังประสบปัญหาชีวิตรุนแรงหนักหน่วงที่สุดในชีวิตเชอรี่ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถูกตัดสิทธิ์สอบและสั่งพักการเรียนเป็นเวลา 1 ปีด้วยความผิด – ที่เจ้าตัวเห็นว่า - เล็กน้อย นั่นคือ การปลอมลายเซ็นต์อาจารย์ในใบขออนุญาตใช้ห้องเขียนแบบ “ก็แค่แบบฟอร์มโง่ๆ ที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรและไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน” เชอรี่ ว่า แต่ไม่ว่าเธอจะว่าอย่างไรก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลการลงโทษที่เธอได้รับ เชอรี่ ต้องเรียนจบช้ากว่าเพื่อนคนอื่นๆ และโอกาสที่จะทำงานหาเงินให้พ่อภาคภูมิใจ ก็ต้องถูกขยับร่นลงไปนานถึง 1 ปี

นุ่น หญิงสาวร่าเริง น่ารัก แสนงอน ก่อนหน้านี้ท้าเลิกกับ ตั้ม แฟนหนุ่ม มาแล้วหลายครั้ง ทว่าลงท้าย ตั้มเป็นต้องงอนง้อ ไม่เคยยอมเลิกกับเธอเลยสักครั้ง อย่างไรก็ตาม กับครั้งนี้ ทุกอย่างแตกต่างออกไป “เพราะฉันถามว่า ‘เลิกกันไหม’ แล้วไอ้ตั้มบอกว่า ‘เออ’ “ไม่รงไม่เรียนมันแล้ว!” เชอรี่ตะโกนก้องแบบฉุนขาด “มีไอ้ตั้มที่ไหน ไม่มีนุ่นที่นั่น!” นุ่นเอาบ้าง สองสาวตัดสินใจหนีให้ไกลจากสถานที่เกิดเหตุของปัญหา จูงมือกันมุ่งหน้าสู่ยุโรป บินข้ามหลายเส้นรุ้งและอีกหลายเส้นแวง ปลดแอกตัวเองจากแรงดึงดูดของโลกทันที แผนของทั้งคู่นั้นแสนง่าย ลงคอร์สภาษา (บังหน้า) – เสิร์ฟ เสิร์ฟ เสิร์ฟ – เก็บตังค์ เก็บตังค์ เก็บตังค์ – เที่ยว เที่ยว เที่ยว เป้าหมาย คือ บิ๊กธรีแห่งยุโรป ลอนดอน - ปารีส – เวนิส สโตนเฮนจ์, ทาวเวอร์ บริดจ์, หอไอเฟล, พิพิธภัณธ์ลูฟร์, โคลอสเซียม, เรือกอนโดล่า, หอเอนปิซ่า แลนมาร์คสำคัญๆ ของโลกถูกหมุดหมายลงในใจของทั้งเชอรี่และนุ่น

ก่อนออกเดินทาง ทั้งคู่จับมือจับไม้ ทำสัญญาใจกัน กฎข้อหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ห้ามทิ้งกัน กฎข้อสอง ห้ามแหกกฎข้อแรกเด็ดขาด!

อย่างไรก็ตาม ลงท้ายมันก็เป็นอย่างที่เขาว่ากัน – ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่อง ‘เซอร์ไพรส์’ คาดไม่ถึงสารพัด
เชอรี่และนุ่น คาดไม่ถึงหรอกว่า บางครั้ง คำสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะก็ถูกสั่นคลอนเสียง่ายๆ เมื่อเจ้าของคำสัญญาเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากภาระหน้าที่ในชีวิตประจำวัน พวกเธอคาดไม่ถึงหรอกว่า บางที มิตรภาพยาวนานก็แทบจะถึงกาลแตกหักล่มสลายด้วยเหตุผลที่เหมือนจะไม่เป็นเหตุผลว่า “กูเบื่อขี้หน้ามึง!” และนุ่นคาดไม่ถึงหรอกว่า เธอหนี ตั้ม คนหนึ่งไปไกลถึง ¼ โลก เพียงเพื่อจะไปพบความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับ ‘อีกตั้มหนึ่ง’

เช่นกัน เชอรี่ ก็คาดไม่ถึง ว่าความตั้งใจเดิมที่ออกเดินทางเพื่อพาตัวเองหลุดพ้นจากกฎโง่ๆ ทั้งหลายของโลกครั้งนี้ ที่สุดแล้วจะนำพาเธอไปแล่นลงจอด ณ ปลายทางของการเรียนรู้ว่า ไม่ว่าจะอย่างไร ไม่ว่าจะหนีไปไกลแค่ไหน เธอและใครๆ ต่างต้องอยู่บนกฎพื้นฐานข้อเดียวกัน...ว่าเราไม่ใช่ศูนย์กลางของโลก เช่นเดียวกับที่ โลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลอย่างที่กาลิเลโอว่าไว้

วันที่เข้าฉาย : 23 กรกฏาคม 2552
Office site : www.deargalileo.com

7/21/09

เกิดสุริยุปราคา 22 กรกฎาคม 2552 ในประเทศไทย
เช้าวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง เส้นทางคราสเต็มดวงผ่านหลายประเทศในเอเชีย แต่ไม่ผ่านประเทศไทย เราจึงจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน


สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากที่สุดใน รอบปีเมื่อเวลาประมาณตี 3 ของวันเดียวกัน และเกิดหลังจากที่ดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกมากที่สุด 2-3 สัปดาห์ ทำให้ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้สุริยุปราคาครั้งนี้มีระยะเวลามืดเต็มดวงยาวนานมากสุริยุปราคาเริ่มต้นเมื่อเงามัวของดวงจันทร์เริ่มแตะผิวโลกในเวลา 6:58 น. ตามเวลาประเทศไทย ตรงบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของอินเดีย ศูนย์กลางเงามืดเริ่มแตะผิวโลกเมื่อเวลาประมาณ 7:53 น. ในบริเวณอ่าวแคมเบย์ซึ่งอยู่ทางชายฝั่งด้านทิศตะวันตก ที่นั่นเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงขณะดวงอาทิตย์ขึ้น นาน 3 นาที 9 วินาที จากนั้นเงามืดเคลื่อนไปทางตะวันออก ผ่านเนปาล บังกลาเทศ ภูฏาน และตอนเหนือสุดของพม่า เข้าสู่ประเทศจีนในเวลาประมาณ 8:05 น. โดยผ่านเฉิงตูและนครเซี่ยงไฮ้เงามืดลงสู่ทะเลจีนตะวันออก พาดผ่านทางเหนือของหมู่เกาะริวกิวและอิโวะจิมะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น แล้วเริ่มบ่ายหน้าลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จุดที่เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนานที่สุดอยู่ในมหาสมุทรด้วยระยะเวลานาน 6 นาที 39 วินาที โดยเกิดขึ้นในเวลา 9:29 น. ใกล้หมู่เกาะโบนิน นับว่ายาวนานที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 21ช่วงท้ายของปรากฏการณ์ เงามืดผ่านเกาะเล็ก ๆ ในหมู่เกาะมาร์แชล ก่อนจะสิ้นสุดในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 11:18 น. ที่นั่นเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงขณะดวงอาทิตย์ตกเป็นระยะเวลานาน 3 นาที 9 วินาที สุริยุปราคาในวันนี้จะสิ้นสุดเมื่อเงามัวของดวงจันทร์หลุดออกจากผิวโลกใน เวลา 12:12 น. ใกล้เกาะวอลลิสและฟูตูนา ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ แห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบางส่วนครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวีปเอเชีย มหาสมุทรแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นทางใต้ของอินโดนีเซีย ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย มีโอกาสเห็นดวงอาทิตย์แหว่งมากกว่าภาคอื่น ๆ ซึ่งตรงข้ามกับสุริยุปราคาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยดวงอาทิตย์จะเริ่มแหว่งทางซ้ายมือด้านบนและไปสิ้นสุดทางซ้ายมือด้านล่าง

7/20/09

บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต

คำขอขมาและอธิษฐานจิต

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดมนต์ก่อนนอนก็ได้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)


สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตหากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน


ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุขสรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โรคภัยใด ๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ


หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทอญ


คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและปลดเปลื้องกรรมให้น้อยลง


ขอให้ผู้ได้รับใบคำขอขมาและอธิษฐานจิตนี้ กรุณาส่งให้ผู้อื่นต่อ เพื่อสร้างผลบุญและบารมีต่อไป

Webmaster-friendly from Official Google Blog:

Official Google Blog: Webmaster-friendly

We're undertaking an experiment called Google Sitemaps that will either fail miserably, or succeed beyond our wildest dreams, in making the web better for webmasters and users alike. It's a beta "ecosystem" that may help webmasters with two current challenges: keeping Google informed about all of your new web pages or updates, and increasing the coverage of your web pages in the Google index.

Initially, we plan to use the URL information webmasters supply to further improve the coverage and freshness of our index. Over time that will lead to our doing an even better job of delivering more search results from more websites. (Danny Sullivan interviewed me about this if you want to read more.)

This project doesn't just pertain to Google, either: we're releasing it under the Attribution/Share Alike Creative Commons license so that other search engines can do a better job as well. Eventually we hope this will be supported natively in webservers (e.g. Apache, Lotus Notes, IIS). But to get you started, we offer Sitemap Generator, an open source client in Python to compute sitemaps for a few common use cases. Give it a whirl and give us your feedback.

7/17/09

กฎ 23 ข้อ ทำให้เว็บน่าสนใจ

เป็นกฎง่ายๆ ที่บางครั้งเหมือนเส้นผมบังภูเขา ทำตามได้ไม่ยาก เพื่อให้เว็บไซต์เป็นที่ดึงดูดของผู้ใช้มากที่สุด


กฎ 23 ข้อดังต่อไปนี้ เป็นการวิจัยของ 3 สถาบัน ได้แก่ The Poynter Institute, the Estlow Center for Journalism & New Media, และ Eyetools ภายใต้โครงการ “The Eyetrack III” ซึ่งศึกษาถึงกลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ให้มากที่สุด

1. ตัวอักษรดึงดูดความสนใจได้เร็วกว่าภาพหรือกราฟฟิค

2. จุดแรกที่สายตามองคือ มุมซ้ายบนของหน้าเว็บ

3. ผู้ใช้จะมองไปที่มุมซ้ายบนของเว็บไซต์ ก่อนที่จะเลื่อนสายตาลงมาด้านล่างขวาเรื่อยๆ

4. ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่สนใจมองแบนเนอร์โฆษณา

5. รูปแบบเว็บไซต์และตัวอักษรที่มีสีสันสะดุดตา มักไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้

6. แสดงข้อมูลเป็นตัวเลข จะดึงดูดสายตามากกว่าเขียนเป็นตัวอักษร

7. ขนาดตัวอักษรมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บ โดยตัวอักษรเล็กๆ จะทำให้คนอ่านอย่างละเอียด ขณะที่ตัวอักษรใหญ่ ทำให้คนมองเป็นอันดับแรก

8. คนส่วนใหญ่อ่านพาดหัวรอง ในกรณีที่น่าสนใจจริงๆ

9. คนมักจะอ่านส่วนล่างของหน้าเว็บแบบผ่านๆ

10. ประโยคหรือย่อหน้าสั้นๆ ดึงดูดความสนใจของคนอ่านมากกว่า

11. รูปแบบเว็บไซต์ที่มีแถวแนวตั้งแถวเดียว ดึงดูดสายตามากกว่าหลายแถว

12. แบนเนอร์โฆษณาที่อยู่บริเวณบนสุดและซ้ายสุด จะดึงดูดสายตามากที่สุด

13. การวางโฆษณาใกล้กับคอนเทนท์ที่ดีที่สุด จะได้รับความสนใจจากผู้ใช้ค่อนข้างมาก

14. โฆษณาแบบตัวอักษรได้รับความสนใจมากกว่าโฆษณาแบบภาพหรือกราฟฟิค

15. ภาพยิ่งใหญ่ ยิ่งดึงดูดความสนใจได้มาก

16. ภาพที่ชัด ดูง่าย และถ่ายบุคคลจริงๆ จะได้รับความสนใจจากคนดู มากกว่าภาพประเภทดีไซน์จัดๆ ภาพนามธรรม (abstract) หรือภาพนายแบบ-นางแบบ

17. หน้าเว็บไซต์ก็เหมือนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ เพราะฉะนั้น พาดหัวจะได้รับความสนใจมากที่สุด

18. คนส่วนใหญ่มักจะสนใจหัวข้อและเมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

19. ถ้ามีบทความยาวๆ ในเว็บไซต์หรือบล็อก หากแยกเนื้อหาออกเป็นข้อๆ จะได้รับความสนใจจากผู้อ่านมากขึ้น

20. ผู้ใช้มักจะไม่อ่านบทความที่ติดกันยาวๆ หลายบรรทัด ดังนั้น ถ้าบทความยาวมาก ควรแตกเป็นย่อหน้าย่อยๆ

21. การดึงความสนใจของคนให้อ่านบทความ ให้มากและนานที่สุด คือการใช้รูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างกันไป เช่น ตัวหนา ตัวใหญ่ ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ หรือตัวอักษรสีต่างๆ แต่ไม่ควรใช้มากเกินไป เพราะทำให้ผู้อ่านหมดความสนใจเช่นกัน

22. เว้นที่ว่างบนหน้าเว็บบ้างก็ดี ไม่ต้องใส่ข้อมูลหรือภาพบนทุกอณูของเว็บก็ได้

23. ปุ่ม navigation ควรวางไว้บนสุดของหน้าเว็บ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ได้ง่ายที่สุด


ที่มา: กรุงเทพ ธุรกิจ ออนไลน์

ihatethailand.org ฉันเกลียดประเทศไทย เว็บใหม่ฝีมือเขมร!!

ยังไม่ทราบเป็นความคิดของใครและใครอยู่ข้างหลัง มีการเปิดหน้าแรกของเว็บ “ฉันรักเขมร” เมื่อวันพฤหัสบดีนี้ ขณะเดียวกันก็มีการจัดเตรียมเว็บ “ฉันเกลียดประเทศไทย” อีกแห่งหนึ่งด้วยมีการประกาศเปิดเว็บไซต์แห่งใหม่ของชาวกัมพูชาในวันพฤหัสบดี (16 ก.ค.) ศกนี้ นัยว่าเป็นการเปิดขึ้นมาเพื่อประชันกับเว็บ “ฉันรักประเทศไทย” (ilovethailand.org) ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนั้นยังมีการเสนอให้เปิดเว็บไซต์ “ฉันเกลียดประเทศไทย” (ihatethailand.org) ขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งด้วยมีการเปิดโฮมเพจของเว็บไซต์ “ฉันรักเขมร” (ilovekhmer.org) ขึ้นมา คล้ายกับเป็นการเลียนแบบเว็บไซต์ “ฉันรักประเทศไทย” ซึ่งฝ่ายกัมพูชากล่าวว่า มีเนิ้อหาบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ และ เว็บใหม่นี้ยังไม่ทราบว่าจัดทำขึ้นมาโดยผู้ใดหรือมีหน่วยงานใดอยู่เบื้อง หลังหรือไม่ผู้จัดทำได้เว็บ “ฉักรักเขมร” ได้ทำบันทึกแจ้งให้ทราบว่า ไม่ได้มีจุดมุ่งหม่าย “จุดกระแสชาตินิยมให้ตึงเครียดขึ้นมาหรือสร้างความยุ่งยากใดๆ” แต่มีจัดประสงค์จะเผยแพร่ข้อเท็จที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ “เพื่อต่อสู้กับการกล่าวหาที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นเท็จใน www.ilovethailand.org”เมื่อคลิกเข้าไปในโฮมเพจของเว็บแห่งใหม่นี้ จะปรากฏให้เห็นการจขัดเตรียม url ของเว็บไซต์อีกแห่งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า ฉันเกลียดประเทศไทย หรือ www.ihatethailand.org นัยว่าเพื่อเอาไว้เป็นทางเลือก แต่ก็ยังไม่มีการเปิดเป็นหน้าแรกขึ้นมาในขณะนี้”ถ้าหากผลลัพธ์ออกมาในทางเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือ ถูกใช้ไปเป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อสร้างความรุนแรงหรือสร้างปัญหาขึ้นมาไม่ว่าจะ กรณีใดๆ เว็บไซต์จะถูกลบออกไปในทันที เราจะลบเว็บไซต์แห่งนี้ออกไปหากได้รับการร้องขอจากทางการกัมพูชา” ผู้จัดทำกล่าว และแจ้งให้ทราบว่า เนื้อหาของเว็บกำลังจะติดตามมาในไม่ช้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมาชาวกัมพูชาจำนวนมากได้ออกตอบโต้เนื้อหาในวิดีโอคลิปชิ้น หนึ่งที่แสดงการสูญเสียดินแดนของราชอาณาจักรสยามในอดีต และประเทศไทยในปัจจุบัน โดยอ้างว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาาสตร์


ชาวกัมพูชาจำนวนมากยังกล่าวโจมตีเว็บไซต์ “ฉันรักประเทศไทย” ทั้งๆ ที่เนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย โดยกล่าวหาว่า สร้างขึ้นมาเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัมพูชาวิดีโอคลิปชิ้นดังกล่าว เป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆ ของเว็บไซต์ ฉันรักประเทศไทย ที่มีเนื้อหาหลากหลายคลิป เสียดินแดน ถูกยกออกจากเว็บ “ฉันรักประเทศไทย” ในวันจันทร์ (13 ก.ค.) ที่ผ่านมา ซึ่งสื่อในกัมพูชารายงานว่า หลังจากสถานทูตกัมพูชาในกรุงเทพฯ ได้ทำบันทึกถึงกระทรวงการต่างประเทศไทยทักท้วงเรื่องนี้อย่างไรก็ตามคลิปซึ่งระบุว่า ที่จัดทำขึ้นนายทหารของกองทัพภาคที่ 2 ของไทย ยังคงหาชมได้จาก Youtube.com


ข่าวจาก: ASTVผู้จัดการออนไลน์

7/15/09

Youtube to stop support IE6 - ยูทูปไม่รองรับ ไออี6 แล้ว
YouTube will no longer support Internet Explorer 6, TechRadar can confirm, with Google beginning to roll out warnings to those accessing the video site that they should update to a better browser.

หลังจากที่เว็บไซต์ยักษ์ใหญ่ต่างก็ ไม่รองรับการใช้งานด้วย Internet Explorer 6 (IE6) แล้ว
ล่าสุดเว็บไซต์ Video sharing ชื่อดังอย่าง Youtube ก็ออกมาประกาศ ไม่รองรับการใช้งานด้วย IE6 เช่นกัน

JoomlaDay Bangkok 2009 [22-23 Aug 2009]

ทีมลายไทย และเว็บไซต์ JoomlaCorner.com ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) และสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF) ขอเชิญชาวไทยผู้มีใจรักจูมล่าและผู้สนใจ
เข้าร่วมงาน JoomlaDay Bangkok 2009 วันรวมพลคนใช้จูมล่าในประเทศไทยครั้งที่ 3
ในวันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข (อาคาร1) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ เปิดรับจำนวนจำกัด สำหรับ 200 ท่านแรกที่ทำการชำระเงิน จะได้รับคูปองสำหรับจดโดเมน .in.th ฟรี มูลค่า 800 บาท จาก THNIC ค่าลงทะเบียนเข้างานถูกแสนถูก 490 บาท สำหรับงาน 2 วัน รวมอาหารกลางวัน 2 มื้อ , เสื้อยืด , กาแฟและของว่าง 4 มื้อ ท่านสามารถร่วมสนับสนุน โดยการบริจาคช่วยเหลือค่าจัดงานเพิ่มเติมได้ครับ (ตุ้นทุนต่อท่านสูงมากกว่านี้ครับ)

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.joomladay.in.th

นอกจากนี้ทุกท่านที่ร่วมงาน JoomlaDay Bangkok 2009 สามารถรับสิทธิ์พิเศษในการสมัครเป็นสมาชิก JoomlArt.com ประเภท Developer 1 ปี โดยได้รับส่วนลด 30% ซึ่งเงินจำนวนนั้น ทาง JoomlArt.com จะบริจาคเพื่อช่วยเหลือการจัดงาน JoomlaDay Bangkok 2009 (ได้ 2 เด้ง)
The Thai Joomla! Community is looking forward to their third Joomla! Day Bangkok in Thailand's beautiful and thriving capital city. The event will be held on Saturday, August 22th and Sunday,August 23th 2009, from 9:00 AM until 5:00 PM at Sripatum University.The place where the event has a conference room for 800+ people. JoomlaCorner.com and the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) invite you to attend Joomla! Day Bangkok 2009 which promises to be an incredible day of learning, sharing, and networking with others.

This year, several key members of the Joomla! community are scheduled to speak:

Mr. Samuel Moffatt - Joomla! Core Team and Developer Working Group

Mr. Toby Patterson - Joomla! Development Working Group

Mr. Akarawuth Tamrareang - Joomla! Bug Squad, core developer for VirtueMart, and JoomlaCorner.com.

Mr. Pisan Chuechatchai - Joomla! Translation Working Group

Mr. Supachai Teasakul - Joomla! Translation Working Group

Mr.Azrul Rahim - Azrul.com

Mr. Dinh Viet Hung - JoomlArt.com

Mr.Apisilp Trunganont - MacroArt.net

Mr.Twin Panichsombat - Total Access Communication (DTAC)

Mr.Nattachai Ungsriwong - Crie.co.th

Mr.Sanguan Thammarojsakul - Microsoft (Thailand) Limited.

The agenda for Joomla! Day Bangkok 2009 includes a wide variety of interesting topics. Whether you are a professional Web site editor, publisher, developer, or administrator, or if you are simply interested in learning more about Joomla!, there will something for you.

All over the world, local communities gather at Joomla! Day events. Joomla! Days are a great way for people who are interested in Joomla! to get together, learn from one another, find ways to contribute to the Joomla! community, and have fun. We wish for our community members in Thailand an enjoyable and successful Joomla! Day Bangkok 2009 again.


For more information: visit http://joomladay.in.th

7/14/09

435 Bangkok Schools To Close July 15-19, 435 schools, 200 nurseries and 13 occupational training centres

435 Bangkok schools closed July 15-19BANGKOK: -- The Bangkok Metropolitan Administration has ordered closed all of its 435 schools, 200 nurseries and 13 occupational training centres for five days from July 15 to 19 to prevent the spread of the A/H1N1 flu.


M.R. Sukhumbhand Paribatra, the BMA governor, said after a meeting of the city administrators on Tuesday that the BMA will concentrate on campaigning for the people to wear a protective mask, especially at a crowded place.


The BMA will distribute 2 million masks to the people at various crowded locations such as at the BTS electric train stations and Hua Lampong railway station. Bangkok MPs and city councillors will be asked to distribute 10,000 masks each to the people in their constituencies, he said.


Billboards to campaign for the peple to wear a mask and wash their hands will be put up at various corners of the city starting Tuesday. All community radios will also be asked to join the campaign.


The BMA also plans to close all of its school on Aug 10-11 to allow officials concerned to conduct a major clean up of the schools five days from August 8 to 12. However, this can be changed if the cabinet makes a resolution for schools to close for a clean up before this period.-- Bangkok Post 2009-07-14

Free SMS Alerts for Google Calendar

One of Google Calendar’s killer features is that it can send free SMS message reminders. Unlike many SMS services this works (and works well) in many countries. I beleive that all that UK and Spanish mobile operators are supported. See Google Calendar’s list of supported mobile phone operatorsTo activate:

1. Click on “Settings” at the top of any Google Calendar page, then select the “Notifications” tab.

2. Select your country from the “Country” pull-down menu.

3. In the “Phone number” field, enter your phone number.

4. Select your carrier from the drop-down menu, if requested. If the “See Help Center for supported providers” message is displayed, leave the field as is.

5. Click on the “Send Verification Code” button and wait for a text message to be sent to your phone.

6. Once you receive this message, enter the code you received in your text message into the “Verification code” box and click on the “Finish setup” button.

7/12/09

Michael Jackson Ghost NEVERLAND During CNN Larry King Interview with Jermaine Jackson

7/9/09

ตับอักเสบบี

ตับอักเสบบี คืออะไร

ตับอักเสบบีเป็นโรคเกิดจากไวรัสตับเอักเสบชนิด บี ซึ่งพบได้มากในภูมิภาคนี้ ไวรัสจะเข้าทำลายตับ ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย


โรคตับอักเสบบี ติดต่อได้อย่างไร

การติดต่อจะผ่านทางเลือด หรือน้ำหลั่งต่าง ๆ เช่น น้ำลาย น้ำอสุจิ หรือน้ำหลั่งในช่องคลอด ซึ่งต่างกับตับอักเสบเอ ที่ติดต่อโดยการรับประทานหรือดื่ม


อาการของโรคตับอักเสบบีเป็นอย่างไร

อาการของโรคตับอักเสบบี จะเริ่มต้นคล้ายเป็นหวัด มีไข้ต่ำ ๆ เหนื่อย และอ่อนเพลีย บางรายจะเริ่มมีอาการดีซ่าน คือตัวเหลืองตาเหลือง สำหรับบางรายอาจไม่มีอาการที่รุนแรง และไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าได้รับเชื้อเข้าไปแล้ว


ทำไมคนหนุ่มสาว จึงมีความเสี่ยงสูง

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้ป่วยด้วยโรคตับอักเสบบี ในวัยหนุ่มสาวสูงเป็น 3 เท่าของผู้ป่วยในเด็ก เหตุผลที่แท้จริงในเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจน แต่พฤติกรรมของวัยรุ่นนำไปสู่โอกาสการติดต่อที่สูง โดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่เป็นพาหะสามารถแพร่กระจายโรคได้โดยที่ไม่รู้ตัวเช่นกัน การแพร่กระจายมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน


ทำไมตับอักเสบบี ถึงอันตรายต่อคนหนุ่มสาว

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสบีอาจป่วนนานถึง 3-6 เดือน โดยเฉลี่ยอาจต้องนอนพักผ่อน 1-2 เดือน ซึ่งจะกระทบต่อการเรียน การทำงาน หากเป็นนักเรียน นักศึกษาก็อาจจะหมดโอกาสเรียนต่อในชั้นเดียวกับเพื่อน บางรายมีโอกาสกลายเป็นพาหะของโรค กล่าวคือมีเชื้อไวรัสนี้อยู่ในเลือด และตับโดยอาจมีอาการของตับอักเสบเรื้อรัง หรืออาจไม่มีอาการ สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นต่อไปได้ ผู้ที่เป็นพาหะมีโอกาสเกิดโรคตับเรื้อรัง และมะเร็งตับได้


โรคตับอักเสบบีรักษาได้หรือไม่

ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาที่เฉพาะเจาะจงต่อโรคนี้


โรคตับอักเสบบี ป้องกันได้หรือไม่

ป้องกันได้โดยการหลีกเลื่ยงการสัมผัสทางเลือด และน้ำหลั่งต่าง ๆ ของร่างกาย ปัจจุบันมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ป้องกัน โรคนี้ได้โดยตรง


การฉีดวัคซีนทำอย่างไร

พบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการฉีดวัคซีน แพทย์อาจแนะนำว่าให้ตรวจเลือดก่อน เมื่อตรวจพบว่ายังไม่เคยได้รับเชื้อ และไม่มีภูมิคุ้มกัน ควรรับการฉีดวัคซีนปกติจะต้องฉีด 3 เข็ม เข็มแรกทันที เข็มสองห่างไป 1 เดือน และเข็มสามหางจากเข็มแรก 6 เดือน เพื่อให้ได้ผลการป้องกันที่เพียงพอ


การฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง

ผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีค่อนข้างต่ำ ส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงบริเวณที่ฉีด เช่น บวมแดง ตึง บริเวณนั้น


ควรฉีดวัคซีนนี้ให้แก่ใคร เมื่อไร

เช่นเดียวกันกับวัคซีนป้องกันโรคอื่น ๆ ควรป้องกันที่จะติดเชื้อนั้น ๆ เสียก่อน ดังนั้นจึงควรฉีดในทารก หรือในเด็กวันรุ่น และผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือไม่เคยติดเชื้อมาก่อน ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ฉีดวัคซีนนี้แก่ทารกแรกเกิดทุกราย


เหตุใดคนหนุ่มสาวจึงควรฉีดวัคซีน

เพราะวันรุ่นเป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคสูง อีกทั้งการหลีกเลี่ยงก็ทำได้ยาก ดังนั้นการป้องกันด้วยวัคซีน จึงเป็นการป้องกันที่คุ้มค่า และให้ผลดีที่สุด ปรึกษาแพทย์ของท่านวันนี้ เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตับอักเสบบี


โอกาสติดต่อโรค

  • สัมผัสถูกเลือดเมื่อเกิดอุบัติเหตุในเกมส์กีฬา แม้จะเป็นแผลเล็กน้อยแต่ก็มีโอกาส (ผิวหนังปกติถ้าสัมผัสถูกเลือดที่มีเชื้ออยู่จะไม่ติดต่อ)
  • ใช้สิ่งของร่วมกัน โดยเฉพาะของมีคม เช่น กรรไกรตัดเล็บ, ที่โกนหนวด, แปรงสีฟัน เป็นต้น
  • ดื่มกินร่วมภาชนะเดียวกัน โอกาสติดต่อจะเกิดขึ้น เมื่อเชื้อที่อยู่ในน้ำลายเข้าสู่ช่องปากที่มีแผลอยู่
  • ทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโอกาสติดต่อโรคที่สูงมาก เพราะเชื้อจะผ่านเข้าสู่ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันได้ง่าย และโอกาสจะสูงขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบลองของใหม่
  • จากแม่ที่เป็นพาหนะไปสู่ทารก
  • ตับอักเสบบี มีการติดต่อที่คล้ายกับเอดส์ แต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน


ที่มา : แผ่นพับ Smith Kline Beecham International

7/8/09

การนอนที่ถูกต้องและความสำคัญของการนอน

1. ทำไมการนอนจึงสำคัญ


การนอนทำให้กล้ามเนื้อและอวัยวะทุกส่วนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ พร้อมสำหรับการทำงานในวันต่อไป เมื่อนอนน้อยอาจส่งผลให้ทำงานผิดพลาด ทำงานได้น้อยลง คุณภาพงานต่ำกว่าปกติ และมีงานวิจัยในต่างประเทศ พบว่า คนที่นอนน้อยกว่า 4 ชม. หรือนอนมากกว่า 10 ชม. ต่อคืน เป็นประจำ อาจมีอายุสั้นกว่าคนที่นอนหลับปกติ คนที่นอนไม่เพียงพอนานๆ อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดเมื่ออายุมากขึ้น และการนอนระหว่าง 21. 00-22.00 น. จะได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะโกร๊ธ ฮอร์โมน ( growth homone) หลั่งออกมาอย่างเต็มที่ในช่วง 22.00-24.00 น. ช่วยซ่อมสร้างเซลล์ในร่างกาย และควรนอนให้ได้อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ต่อวัน

2. นอนหลับท่าไหนดีที่สุด


การนอนมีความสัมพันธ์กับกระดูกสันหลัง เพราะหากนอนผิดท่า เช่น นอนงอตัวหรือนอนบิดตัว ติดต่อกันหลายๆ ปี อาจทำให้กระดูกสันหลังเลื่อนออกนอกแนวระนาบ ผิดรูป หรือคดงอได้ ท่านอน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นอนหลับสนิท ตื่นนอนอย่างสดชื่นและไม่ปวดเมื่อย

นอนหงาย ควรใช้หมอนหนุนหัวแบบต่ำเพื่อให้ต้นคออยู่แนวเดียวกับลำตัว ป้องกันการปวดคอจากนอนคอพับหรือนอนเงยคอมากเกินไป แต่ท่านี้ไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจ เพราะกล้ามเนื้อกระบังลมจะกดทับปอดทำให้หายใจไม่สะดวก หัวใจทำงานลำบากขึ้น การนอนหงาย ยังอาจทำให้ผู้มีอาการปวดหลังมีอาการรุนแรงขึ้นด้วย

นอนตะแคง การนอนตะแคงขวาช่วยให้หัวใจทำงานสะดวก และอาหารที่ค้างในกระเพาะจะถูกบีบลงลำไส้เล็กได้ดี ช่วยลดอาการปวดหลังได้ทางหนึ่ง แต่การนอนตะแคงซ้ายอาจทำให้เสียดลิ้นปี่ เพราะอาหารย่อยไม่หมดและค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร หญิงตั้งครรภ์ควรนอนตะแคงเพื่อไม่ให้มดลูกไปกดทับกระดูกสันหลังและเส้นเลือดแดงใหญ่กลางลำตัว

นอนคว่ำหน้า อาจทำให้หายใจติดขัดและปวดต้นคอ เพราะคอแอ่นมาทางด้านหลังหรือบิดไปด้านใดด้านหนึ่งเป็นเวลานานๆ ถ้าต้องนอนคว่ำหน้าควรใช้หมอนรองใต้หน้าอกเพื่อไม่ให้ปวดเมื่อยต้นคอ

3. เลือกซื้อที่นอนอย่างไรดี


ที่นอนควรมีขนาดกลางๆ ไม่นิ่ม หรือแน่นเกินไป (แต่ถ้าต้องเลือกระหว่างที่นอนนิ่ม กับที่นอนแน่น ควรเลือกที่นอนแน่น เพราะที่นอนนิ่มจะทำให้ปวดหลังได้มากกว่า) แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและสรีระของแต่ละบุคคล ถ้าคุณลองนอนดูแล้วไม่เกิดอาการปวดหลังก็ถือว่าใช้ได้ และควรเลือกที่นอนที่ยาวกว่าความสูงของตัวเองอย่างน้อย 15 ซม. และพิจารณาสิ่งสำคัญต่อไปนี้ด้วย

ความแน่นของที่นอน (Firmmess) ขึ้นอยู่กับความชอบและรูปร่างของผู้นอน เช่น คนที่รูปร่างใหญ่ จะเหมาะกับที่นอนแน่นเป็นพิเศษ

ชั้นโอบรับ (Conformity) คือมีส่วนที่สัมผัสและโอบรับกับร่างกายอย่างเหมาะสม เข้ากับส่วนโค้งเว้าได้ดี จะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและนอนหลับสบายขึ้น

ความแข็งของที่นอน (Edge Support) คือ ความสามารถในการรับน้ำหนัก โดยเฉพาะช่วงขอบของที่นอน ป้องกันการยุบตัว และไม่เกิดการลื่นไหลเวลานั่งขณะขึ้นหรือลงจากที่นอน

เมื่อใช้ที่นอนนานเกิน 6 เดือน ควรกลับที่นอนอีกด้านหนึ่งขึ้นมาใช้ เพื่อไม่ให้ที่นอนถูกใช้งานเพียงด้านเดียว เพราะทำให้ที่นอนเสื่อมสภาพเร็ว และควรกลับด้านหัวนอนและปลายเท้าสลับกันด้วย เพื่อใช้งานอย่างทั่วถึงทั้งสี่ด้าน

4. หมอนแบบไหนดีที่สุด


การหนุนหมอนที่ไม่มีคุณภาพนานๆ อาจทำให้กระดูกต้นคอ กดทับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง หรือเกิดเป็นลิ่มเลือดอุดตัน หากลิ่มเลือดขึ้นสมองอาจกลายเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ คุณจึงควรสังเกตอยู่เสมอว่ามีอาการปวดช่วงต้นคอหลังจากตื่นนอนด้วยหรือไม่ หมอนที่ดีควรนอนแล้วรับกับกระดูกต้นคอได้พอดี เสมอเป็นระนาบเดียวกับลำตัว นอนแล้วคอไม่แหงนหรือพับ วัสดุที่ใช้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน

-ใยสังเคราะห์ มีทั้งแบบนุ่มฟูและแน่นขึ้นอยู่กับความชอบ ข้อดีคือมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามรูปศีรษะ คืนรูปและระบายอากาศได้ดี ข้อจำกัด คือ เสื่อมสภาพเร็ว อายุใช้งานไม่คงทน

-โฟมลาเทกซ์ แข็งและแน่นมากกว่าหมอนประเภทอื่นๆ ข้อดีคือ คงทน อายุการใช้งานนาน ข้อจำกัดคือ การระบายอากาศไม่ดี หากเลือกขนาดไม่เหมาะกับศีรษะอาจนอนแล้วปวดคอได้

-ยางพารา มีทั้งแบบแข็งและแบบนิ่ม ข้อดีคือ คงทน อายุการใช้งานนาน ข้อจำกัดคือ การระบายอากาศไม่ดี

-ขนเป็ด มีความนุ่มฟูเป็นพิเศษ เหมาะกับผู้ที่ชอบหมอนนุ่มมากๆ มีข้อจำกัด เรื่องการทำความสะอาด (ซักไม่ได้) และราคาค่อนข้างสูง

-นุ่น เป็นวัสดุที่ดีในการทำเครื่องนอน เพราะสามารถปรับให้รับกับสรีระของผู้นอนได้ และราคาไม่แพง แต่มีข้อจำกัด คือ การทำความสะอาดยากและอาจมีเศษนุ่นหลุดเป็นละออง ออกมาจึงไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้

5. เราจำเป็นต้องมีหมอนหนุนของตนเองหรือเปล่า


ควร เพราะสรีระแต่ละคนแตกต่างกัน ขนาดของหมอนที่เหมาะกับแต่ละคนจึงต่างกันไปด้วย การเลือกหมอนต้องดูความเหมาะสมกับร่างกาย เช่น ผู้ที่รูปร่างใหญ่ หรือนอนกรน ควรใช้หมอนที่สูง เพื่อให้คออยู่ระนาบเดียวกับลำตัวพอดี ทำให้รู้สึกไม่อึดอัด และลดการนอนกรน หากเป็นคนตัวเล็กอาจหนุนหมอนต่ำลงมาหน่อยเพื่อรักษาแนวระนาบของลำตัว

สำหรับรูปทรงของหมอนขึ้นอยู่กับท่านอนของแต่ละคน ควรเลือกหมอนที่มีขนาดใหญ่พอสมควร และมีส่วนกว้างออกมาถึงช่วงไหล่ เวลาพลิกตัวจะได้ไม่ตกหมอน หมอนที่มีส่วนเว้าโค้ง ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกับต้นคอ จะเหมาะกับท่านอนหงาย หากนำมาใช้นอนตะแคงอาจปวดต้นคอ และลองนอนหนุนหมอนทุกครั้งก่อนซื้อ เพื่อทดสอบความพอดีกับต้นคอ ความสูง ความนิ่ม ว่าเหมาะสมกับตัวเองมากน้อยเพียงใด

นอกจากนี้ ยังมีหมอนเพื่อรองรับการใช้งานรูปแบบอื่นๆ เช่น หมอนรองเอว หมอนรองขา หมอนรองคอ หมอนข้าง ผู้ที่มีปัญหาเวลานอนแล้วปวดขา ปวดเอว อาจซื้อหมอนประเภทนี้มารองเพื่อให้รู้สึกนอนสบายยิ่งขึ้นก็ได้

6. หมอนสุขภาพจำเป็นไหม


หมอนสุขภาพมีการผลิตจากวัสดุหลายประเภท เช่น โฟมลาเทกซ์ หรือยางพารา ฯลฯ ซึ่งอาจผลิตให้โค้งเว้าเพื่อรองรับกระดูกต้นคอให้ได้ระนาบเวลานอนมากขึ้น ซึ่งมีข้อดีคือรองรับต้นคอได้พอดีเมื่อนอนหงาย แต่อาจไม่เหมาะกับผู้ที่ชอบนอนตะแคงเพราะจะคอเอียงและปวดคอได้

ส่วนหมอนที่ผลิตจากเปลือกไม้หรือเปลือกเมล็ดพืช เป็นหมอนที่ผลิตเพื่อรองรับและให้เข้ารูปกับศีรษะและต้นคอของผู้นอนแต่ละคน ซึ่งหลายคนที่เคยทดลองใช้ให้ความเห็นว่านอนหลับสบายขึ้น แต่มีข้อจำกัดคือราคาแพง และต้องผึ่งแดดบ่อยๆ เพื่อป้องกันความชื้นและแมลง

7. จะรู้ได้อย่างไรว่าควรเปลี่ยนเครื่องนอนชุดใหม่แล้ว


อายุของที่นอน/หมอนไม่ควรเกิน 15 ปี ถ้าเกินกว่านี้ก็ต้องสังเกตว่าคุณปวดหลัง ปวดตัว ทุกครั้งที่ตื่นนอน หรือที่นอนยุบลงไปเป็นแอ่งหรือเปล่า ทั้งที่คุณกลับด้านหน้า ด้านหลังมาใช้แล้ว ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณควรเปลี่ยนที่นอนหลังใหม่ เช่นเดียวกับหมอน ถ้านอนแล้วไม่รู้สึกสบายรู้สึกปวดคอ ก็ควรเปลี่ยนได้แล้วค่ะ

8. การนอนกับพื้นดีกว่านอนบนที่นอนจริงไหม


การนอนกับพื้นแข็งมากๆ ทำให้เกิดการกดทับเป็นเวลานาน ระบบเลือดไหลเวียนลำบาก ทำให้เมื่อย และอาจเกิดอาการชาได้ การนอนพื้นจึงควรปูที่นอนบุนวมนิดหน่อย เพื่อกระจายแรงกดทับของหลังกับพื้นโดยตรง แต่ทั้งนี้การนอนพื้นก็ไม่มีผลกระทบร้ายแรงแต่อย่างใด ถ้าคุณนอนแล้วไม่เกิดอาการปวด หรือเมื่อยหลังก็สามารถนอนได้ค่ะ

9. เครื่องนอนเคลือบสารป้องกันไรฝุ่นเชื่อได้แค่ไหน


ไรฝุ่น (dust mite) เป็นสัตว์ประเภท “แมง” กินเศษผิวหนังและรังแคเป็นอาหาร ไรฝุ่นจึงพบมากที่สุดในห้องนอน และเครื่องนอนต่างๆ 10% ของน้ำหนักหมอนที่เราใช้นาน 2 ปีขึ้นไป มาจากตัวไรฝุ่นและอึของมัน เช่นเดียวกับที่นอนที่ใช้นาน 6 เดือนก็อาจมีไรฝุ่นมากพอที่ทำให้คนเป็นภูมิแพ้เกิดอาการได้

ที่นอน ที่ทำจากใยสังเคราะห์ ฟองน้ำ ใยมะพร้าว หรือยางพารา เมื่อใช้ไประยะหนึ่งก็เกิดไรฝุ่นได้ ที่นอนที่ไม่มีไรฝุ่น คือ ที่นอนน้ำ (water bed) ส่วนหมอน ควรเลี่ยงชนิดที่ทำจากขนสัตว์ ฟองน้ำ นุ่น แต่ถ้าต้องการใช้ควรหุ้มด้วยผ้ากันไรฝุ่นอีกชั้นก่อนใส่ปลอกหมอนธรรมดา

เครื่องนอนเคลือบสารกันไรฝุ่นอาจช่วยป้องกันคุณให้ปลอดภัยจากไรฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง สังเกตได้จากคำว่า Microban Allergy Control หรือ Scot guard ควรเลือกปลอกหมอน ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่น ที่ทำจากผ้าเนื้อแน่น ทอละเอียด ปูทับก่อนปูผ้า หรือปลอกหมอนธรรมดา หากเป็นผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ ควรซักผ้าด้วยน้ำอุ่น เพื่อฆ่าไรฝุ่นด้วย แต่ถ้าไม่ได้ใช้ผ้าปูที่นอน หรือปลอกหมอนกันไรฝุ่น ควรทำความสะอาดที่นอนเป็นประจำทุกเดือน ซักผ้าด้วยน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส ทุก 1-2 สัปดาห์

10. เราควรเลือกปลอกหมอนและผ้าปูที่นอนอย่างไร


ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนเป็นส่วนที่สัมผัสกับร่างกายโดยตรง เนื้อผ้าที่ใช้ควรเป็นผ้านิ่ม เพราะผ้าที่แข็งเกินไปอาจทำให้เกิดรอยยับ หากรอยยับนั้นมากดบนผิวหน้าหรือร่างกายบ่อยครั้งอาจเกิดปัญหาตามมาได้ การเลือกจึงควรเลือกผ้าที่จับแล้วสบายมือพอสมควร ไม่หลุดเป็นขุย เนื้อผ้าที่นิยมใช้ทำเครื่องนอนได้แก่ ผ้า Cotton หรือผ้าฝ้าย ควรเลือกที่เป็น cotton 100% เพราะเนื้อผ้าจะนิ่ม ไม่ระคายผิว ผ้า Cotton satin เป็นผ้าที่ผสมระหว่างผ้าฝ้ายและผ้าไหม เนื้อผ้าจึงนิ่มและลื่นกว่าผ้า Cotton ซึ่งราคาก็สูงกว่าตามไปด้วย

พึงระลึกเสมอว่าของดีราคาถูกไม่มีและควรลงทุนกับเรื่องของสุขภาพให้มากๆ เพื่อที่เราจะได้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และให้การนอนเป็นการพักผ่อนที่มีความสุขอย่างแท้จริง

7/6/09

เพื่อนที่ดี

ความคิดสมัยอนุบาล =เพื่อนที่ดี คือ คนที่เล่นกับคุณเมื่อคุณไม่มีเพื่อนเล่น


ความคิดสมัย ป.1 =เพื่อนที่ดี คือ คนที่ไปห้องน้ำเป็นเพื่อนคุณแล้วก็จับมือคุณ ระหว่างเดินผ่านห้องโถงที่น่ากลัว


ความคิดสมัย ป.2 =เพื่อนที่ดี คือ คนที่รอคุณเมื่อถึงเวลาเข้าห้องเรียนแล้วคุณยังไม่อยากเข้า


ความคิดสมัย ป.3 =เพื่อนที่ดี คือ คนที่ชวนคุณกินขนม เมื่อคุณทำเงินหาย


ความคิดสมัย ป.4 =เพื่อนที่ดี คือ คนที่ยอมถูกคุณครูตีพร้อมกับคุณ เมื่อคุณถูกทำโทษ


ความ คิดสมัย ป.5 =เพื่อนที่ดี คือ คนที่รอคุณทุกครั้งเมื่อถึงเวลาพักแม้ว่าคุณจะชักช้าเพียงใด เขาก้อไม่เคยบ่นและเบื่อที่จะคอยคุณซักครั้ง


ความคิดสมัย ป.6 =เพื่อนที่ดี คือ คนที่เป็นไม้กันหมาเมื่อคุณถูกเพศตรงข้ามลุมจีบ คอยเป็นปากเป็นเสียงแทนคุณทุกครั้งที่มีคนมาว่าคุณว่า"แย่งแฟนชั้น"


ความคิดสมัย ม.1 =เพื่อนที่ดี คือ คนที่ให้คุณลอกการบ้านทุกอย่าง ที่คุณทำไม่ได้


ความคิดสมัย ม.2 =เพื่อนที่ดี คือคนที่ช่วยคุณทำรายงานกลุ่ม และไม่เคยนินทาคุณลับหลัง


ความ คิดสมัย ม.3 =เพื่อนที่ดี คือคนที่เป็นที่ปรึกษาปันหาหัวใจให้คุณ อินกับคุณในทุกๆ อารมณ์และไม่เคยเบื่อที่จะฟังคุณพร่ำเพ้อถึงคนที่คุณแอบชอบ แม้ว่ามันจะทุกๆนาที


ความคิดสมัย ม.4 =เพื่อนที่ดี คือ คนที่ยอมเข้าชมรมที่ไม่ชอบ เพื่อที่จะมานั่งเรียนเป็นเพื่อนคุณ เมื่อคุณบอกว่าอยากเรียนชมรมนี่


ความคิดสมัย ม.5 =เพื่อนที่ดี คือ คนที่ยอมโดนคุณด่า เพื่อที่จะลากคุณเข้าห้องเรียนในวิชาที่น่าเบื่อแต่สำคัญมากมาย


ความ คิดตอน ม.6 =เพื่อนที่ดี คือ คนที่ช่วยคุณเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้า แล้วก็บอกกับคุณว่าคุณเข้าที่นั่นได้แน่และยังช่วยติวในวิชาที่สำคัญ แม้ว่ามันต้องใช้เวลามากในการที่จะทำให้คุณเข้าใจ แถมยังให้กำลังใจคุณเต็มที่


ในงานจบการศึกษา =เพื่อนที่ดีของคุณ คือคนที่ร้องไห้เงียบๆในใจ แล้วก็แบ่งปันรอยยิ้มกว้างๆให้คุณ เมื่อต้องจากไกล คอยคิดถึงและห่วงใยคุณเสมอ แม้บางครั้งคุณอาจลืมคิดถึงเขา แต่เชื่อเถอะเขาจะโทรหาคุณและทำให้คุณรู้สึกว่า เมื่อคุณเสียใจ ผิดหวัง อกหัก คุณจะมีเค้าข้างๆคุณเสมอ และเพื่อนที่ดีคือคนที่ขับรถไปหาคุณทันที เมื่อคุณโทรไปบอกว่าคิดถึงเขา........


และตอนนี้เพื่อนที่ดี ยังคงเป็นคนที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
จับมือของคุณเมื่อคุณกลัวช่วยคุณต่อสู้กับสิ่งที่พยายามเอาเปรียบคุณ
คิดถึงคุณตลอดเวลาที่คุณไม่อยู่ เตือนคุณในสิ่งที่คุณลืม
ช่วยคุณผ่านอดีต แต่ก็เข้าใจเมื่อคุณอยากอยู่กับอดีตอีกซักนิด
อยู่กับคุณเพื่อให้คุณมีความมั่นใจหรือไปไกล ๆ คุณซักพัก
เพื่อให้คุณได้มีเวลากับตัวเองช่วยคุณแก้ไขความผิดพลาด
ช่วยคุณจัดการกับความกดดันทั้งหลาย ยิ้มให้คุณเมื่อยามคุณเศร้า
ช่วยให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้น และอย่างสำคัญที่สุด คือ "รักคุณ"


ที่มา: FW mail

คุณเป็นเพื่อนที่ดี . . . หรือป่าวนะ?

คุณเป็นเพื่อนที่ดี . . . หรือป่าวนะ?

"เพื่อน" เป็นคนที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อทุกคน ถ้าเรามีเพื่อนดีก็จะช่วยส่งเสริมให้เราเป็นคนดีที่ใครๆก็อยากคบหา แล้วเคยสังเกตตัวเองไหมว่า เพื่อนๆ มีคุณสมบัติของเพื่อนที่ดีแล้วหรือยัง ไม่แน่ใจใช่ไหม...


ถ้าอย่างนั้นอ่านหัวข้อด้านล่าง แล้วตอบว่า "ใช่" หรือ "ไม่ใช่"

1. เพื่อนซี้ของคุณต้องการให้คุณช่วยถือกล่องหนักมาก เพราะจะไปทำธุระที่ห้องพักครู คุณรีบรับจากมือเพื่อนทันที...

2. คุณรู้ว่าเพื่อนชอบกินอะไร ฟังเพลงแนวไหน อ่านการ์ตูนเรื่องอะไร

3. คุณไม่เคยโกหกเพื่อนสักครั้ง

4. เมื่อไรอยากไปเที่ยวไหน ก็จะชวนเพื่อนซี้ไปด้วยเสมอ เพราะเราไปไหนไปกันอยู่แล้ว

5.ถ้าคุณทะเลาะกับเพื่อน แล้วกลับมาคืนดีกันคุณจะไม่เก็บเรื่องนั้นมาใส่ใจ

6. สมมุติว่าเพื่อนสนิทคุณได้เป็นดาว ร.ร. และมีคนมาแจกขนมจีบเป็นประจำ คุณจะไม่คิดน้อยใจว่าตัวเองไม่สวยและรักษามิตรภาพระหว่างเพื่อนตลอดไป

7. วันหนึ่งเพื่อนสนิทคุณลืมเอาเงินมา ร.ร.พอคุณรู้คุณรีบควักเงินให้เพื่อนยืมทันที

8. เพื่อนสนิทคุณเล่าความลับให้คุณฟัง และกำชับว่าอย่าบอกใคร ไม่ว่าใครมาคาดคั้นคุณก็จะปิดปากเงียบ

9. อยากให้คุณกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปเพื่อนคนนี้อยากบอกว่า...

คนที่ตอบใช่ 7-9ข้อ
เลิศ มาก! คุณมีสมบัติของเพื่อนที่ดีแล้ว รู้จักใส่ใจและสังเกตความสนใจของเพื่อนแม้ว่าจะมีเรื่องทะเลาเบาะแว้งกัน บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกคนไม่คิดเหมือนกันเสมอไป ดังนั้นรักษาความดีนี้ไว้ มิตรภาพจะได้ยั่งยืน

คนที่ตอบใช่ 4-6ข้อ
คุณ เป็นเพื่อนที่ดีแต่ยังแสดงออกน้อยไปหน่อย อาจเพราะยังไม่สนิทกันมากใช่ไหมล่ะ ลองเป็นฝ่ายเข้าหาเพื่อนก่อนสิ ค่อยๆ ศึกษากันไป ทำเรื่องดีๆ ด้วยกันมากขึ้น ความสนิทสนมจะทำให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโดยไม่รู้ตัว

คนที่ตอบ 0-3ข้อ
คุณ ยังขาดความสมบัติของเพื่อนที่ดีไปบ้าง ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีแต่ควรเพิ่มความสนใจและใส่ใจเพื่อนมากกว่า เดิม ดังนั้นควรเปิดใจให้กว้าง ไปไหนมาไหนกับเพื่อนบ้าง ร่วมกิจกรรม เสียสละเพื่อส่วนรวมบ้าง ไม่ใช่เอาแต่เรียนอย่างเดียวอย่าลืมแสดงให้เพื่อนเห็นว่าคุณมีความจริงใจ เปิดเผย และมีน้ำใจ รับรองจะมีเพื่อนใหม่มาต่อแถวขอทำความรู้จัก!


ที่มา: FW mail

เพื่อนที่ดีของคุณ

ความคิดสมัยอนุบาล

เพื่อนที่ดีคือ คนที่ให้สีเทียนสีแดงกับคุณ เมื่อมีเหลือแต่สีเทียนสีดำทะมึน

ความคิดสมัย ป.1

เพื่อนที่ดีคือ คนที่ไปห้องน้ำเป็นเพื่อนคุณ แล้วก็จับมือคุณระหว่างเดินผ่านห้องโถงที่น่ากลัวความคิดสมัย ป.2

เพื่อนที่ดีคือ คนที่ทำให้คุณเข้าเรียนคลาสที่ไม่อยากเรียน
ความคิดสมัย ป.3

เพื่อนที่ดีคือ คนที่แบ่งอาหารกลางวันให้คุณ เมื่อคุณลืมกล่องข้าวไว้ที่บ้านความคิดสมัย ป.4

เพื่อนที่ดีคือ คนที่ยอมเปลี่ยนคู่เต้นในวิชาลีลาศ เมื่อคุณไม่อยากจับคู่เต้นอยู่กับนิกจอมลามก หรือเอ็มกลิ่นแรงความคิดสมัย ป.5

เพื่อนที่ดีคือ คนที่เผื่อที่นั่งให้คุณเมื่อถึงมื้อเที่ยงความคิดสมัย ป.6

เพื่อนที่ดีคือ คนที่พาคุณไปหาคนที่คุณตกหลุมรัก เพื่อขอให้เค้ามาเต้นรำกับคุณ เผื่อว่าเค้าปฏิเสธคุณจะได้ไม่ต้องอายไง
ความคิดสมัย ม.1

เพื่อนที่ดีคือ คนที่ให้คุณลอกรายงานสังคมความคิดสมัย ม.2

เพื่อนที่ดีคือ คนที่ช่วยคุณทำรายงานกลุ่ม และไม่เคยนินทาคุณลับหลังความคิดสมัย ม.3

เพื่อนที่ดีคือ คนที่เปนที่ปรึกษาปันหาหัวใจให้คุณ และอินกับคุณในทุกๆอารมณ์ความคิดสมัย ม.4

เพื่อนที่ดีคือ คนที่ยอมเปลี่ยนวิชาเรียน เพื่อที่คุณจะได้มีเพื่อนนั่งกินข้าวความคิดสมัย ม.5

เพื่อนที่ดีคือ คนที่ยอมให้คุณขับรถใหม่ของเค้า ช่วยคุยกะพ่อแม่ของคุณเวลาคุณมีปัญหา แล้วก็คอยปลอบคุณตอนที่คุณเลิกกับแฟน
ความคิดตอน ม.6

เพื่อนที่ดีคือ คนที่ช่วย คุณเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้า แล้วก็บอกกับคุณว่าคุณเข้าที่นั่นได้แน่ แถมยังช่วยคุยกับพ่อแม่ให้ยอมให้คุณไปเรียนมหาลัยนั้นอีกด้วยในงานจบการศึกษา

เพื่อนที่ดีของคุณคือ คนที่ร้องไห้เงียบๆ ในใจ แล้วก็แบ่งปันรอยยิ้มกว้างๆ ให้คุณหน้าร้อนหลังจบ ม.6

เพื่อนที่ดีคือ คน ที่ช่วยคุณล้างขวดหลังงานปาร์ตี้ ช่วยคุณแอบย่องออกจากบ้าน ตอนที่คุณตกลงกับพ่อแม่ไม่ได้ ทำให้คุณกับแฟนกลับมาคบกันอีก ช่วยคุณเก็บของเพื่อย้ายไปมหาลัย แล้วก็กอดคุณอย่างเงียบๆ มองคุณด้วยแววตาที่ขุ่นมัว พร้อมกับความทรงจำ 18 ปีที่ผ่านมา ให้กำลังใจคุณในทางที่คุณเลือกเดินเหมือน 18 ปีที่ผ่านมาและตอนนี้ เพื่อนที่ดี ยัง คงเป็นคนที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ จับมือของคุณเมื่อคุณกลัว ช่วยคุณต่อสู้กับสิ่งที่พยายามเอาเปรียบคุณ คิดถึงคุณตลอดเวลาที่คุณไม่อยู่ เตือนคุณในสิ่งที่คุณลืม ช่วยคุณผ่านอดีตแต่ก็เข้าใจเมื่อคุณอยากอยู่กับอดีตอีกซักนิด อยู่กับคุณเพื่อให้คุณมีความมั่นใจ หรือไปไกลๆ คุณซักพัก เพื่อให้คุณได้มีเวลากับตัวเอง ช่วยคุณแก้ไขความผิดพลาด ช่วยคุณจัดการกับความกดดันทั้งหลาย ยิ้มให้คุณเมื่อยามคุณเศร้า ช่วยให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้น และอย่างสำคัญที่สุด คือ? รักคุณ?


ขอบคุณสำหรับความเป็นเพื่อน .....
ไม่ว่าเราจะไปถึงจุดไหน
หรือเรากลายเป็นอะไร
...." จะไม่มีวันลืมคนที่ช่วยให้เราไปถึงจุดนั้น " ...ที่มา: FW mail

จะรู้ได้ไง.. อันไหน Blackberry เวียดนาม?
ถ้า หากนายจิม บัลสิลี (Jim Balsilie) ซีอีโอกลุ่ม RIM เดินทางเข้าเวียดนามวันนี้ ก็จะต้องแปลกใจ ทีได้พบว่าเวียดนาม ประเทศที่ยังห่างไกลเทคโนโลยีชั้นสูงแบบสุดขอบฟ้านี้ สามารถประกอบโทรศัพท์มือถือแบล็กเบอรี่ยอดนิยมของเขาได้ในเวลาไม่กี่นาที

แบ ล็กเบอร์รี่ เมด-อิน-เวียดนาม กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมากและมีแนวโน้มจะแพร่ข้ามแดนเข้าสู่ประเทศ เพื่อนบ้านที่บริการโทรคมนาคมกำลังเฟื่องฟูรวมทั้งกัมพูชา ลาวและตลาดที่ใหญ่กว่าอย่างประเทศไทยด้วย

ทำไมไม่เป็น จีน? ทำไมต้องเป็นเวียดนาม? ยังไม่มีคำตอบ แต่ผู้ชำนาญการกล่าวว่า เดี๋ยวนี้ช่างที่ชำนาญในที่ไหนๆ ก็ทำลอกเลียนได้ เพราะใช้ชิ้นส่วนต่างๆ จากโรงงานเดียวกันทั้งสิ้น


ช่างที่มีความชำนาญในกรุง ฮานอย สามารถประกอบแบล็กเบอรี่ 8320 ได้ในเวลาไม่เกิน 10 นาที ด้วยเมนบอร์ดราคาประมาณ 1 ล้านด่ง (17,750 ด่ง/ดอลลาร์) ฝาครอบอีก 400,000 ด่ง หน้าปัด 180,000 ด่ง แบตเตอรี 120,000 ด่ง เมื่อรวมเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆ ต้นทุนโดยรวมก็จะอยู่ประมาณ 2 ล้านด่ง หรือ 110 ดอลลาร์


ถ้าหากนำแบล็กเบอรี่รุ่นเดียวกันนี้จัด วางเรียงกัน ดูทั่วไปจะแยกไม่ออกอันไหนจริงอันไหนเลียนแบบ และ หากพินิจพิเคราะห์ดู ก็จะเห็นเพียงเคสเท่านั้นที่แตกต่างกัน อันเนื่องจากความประณีตของวัสดุที่ใช้


นอกจากนั้นผู้ ใช้ตลอดจนนักวิจารณ์ในเวียดนามต่างเขียนรายงานเรื่องนี้ลงในเว็บบล็อกยอด นิยมหลายแห่ง ยืนยันถึงคุณภาพของ "แบล็กเบอร์รี่ดอลลี่" (Blackberry Dolly) หรือแบล็กเบอรี่เวอร์ชั่นเวียดนาม ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วตามท้องถนนผู้ ลักลอบประกอบโทรศัพท์แบล็กเบอรี่ในฮานอยกล่าวว่า ชิ้นส่วนต่างๆ นำเข้าเป็นลอตใหญ่จากแหล่งผลิตที่ไม่เปิดเผย และ ถ้าหากวันใดสามารถผลิตได้ในเวียดนาม ราคาของ "แบล็กเบอรี่ดอลลี่" ก็จะถูกลงอีกมาก


ปัจจุบันแบล็กเบอรี่เวียดนามราคา จำหน่ายทั่วไปอยู่ระหว่างเครื่องละ 3.2-4 ล้านด่ง (6,000-7,800 บาท) แถมประกันตั้งแต่ 6-12 เดือน ขึ้นอยู่กับรุ่น และในประเทศไทย แบล็กเบอรีรุ่นเดียวกันที่เป็นของแท้จากสหรัฐฯ ติดราคาจำหน่ายเครื่องละ 19,000 บาท ราคาต่ำกว่าเพียงเล็กน้อย ทั้งในฮานอยและโฮจิมินห์


แน่ นอนผู้ขายจะบอกกับลูกค้าว่า "แบล็กเบอรี่ดอลลี่" ไม่ได้นำเข้าโดยผ่านศุลกากรอย่างถูกต้อง แต่ "หิ้ว" เข้าประเทศจากดินแดนอื่น


ปัจจุบันมีการโฆษณาขายแบ ล็กเบอรี่ดอลลี่บนเว็บไซต์หลายแห่งในเวียดนาม ร้านค้าบางแห่งในกรุงฮานอยกล้าหาญพอที่จะนำออกวางขายอย่างเปิดเผย

โทรศัพท์ ยี่ห้อนี้เป็นที่รู้จักในเวียดนามผ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อนี้ล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียง ซึ่งรวมทั้งประธานาธิบดีบารัค โอบามา สาวไฮโซอย่างปารีส ฮิลตัน (Paris Hilton) แล้วก็นักแสดงสาวสวยที่โด่งดังอย่างลินเซย์ ลอห์น (Lonsay Lohan)


ไม่ ต้องสงสัยเลยว่า โทรศัพท์เลียนแต่คุณภาพสูงแบบเดียวกับแบล็กเบอรีดอลลี กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ผู้ให้บริการจำนวน 4 ราย กำลังเร่งติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อเปิดให้บริการ "โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3" หรือ "3G" เป็นครั้งแรกในเดือน ก.ย.ปีนี้


ตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นมา เวียดเทล (Viettel) ของกองทัพประชาชนเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันครองตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ราว 40% ได้ลดค่าใช้บริการลงอีก 30% พร้อมกับออกแพ็คเกจส่งเสริมการขายหลากหลาย ทำให้อัตราค่าใช้โทรศัพท์ลดลงต่ำสุดในรอบหลายปีมานี้


การ ทำโปรโมชั่นครั้งใหม่ของเวียดนาม ได้ทำให้คู่แข่งรายใหญ่สองค่ายคือ โมบิโฟน (MobiPhone) กับวินาโฟน (VinaPhone) ซึ่งเป็นของวิสาหกิจไปรษณีย์และโทรคมนาคม ต้องลดอะไรต่อมิอะไรตามลงไปด้วยทุกข่ายต่างคาดหวังว่าโปรโมชั่นใหม่จะสามารถดึงดูดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอีก 4-5 ล้านรายภายในสิ้นปีนี้

การ ศึกษาวิจัยโดยบริษัทเวียดเทล ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ได้พบว่า แม้ในปัจจุบันทั่วประเทศจะมีผู้ใช้โทรศัพท์ถึง 86 ล้านราย แต่ก็ยังมีชาวเวียดนามอีก 30 ล้านคนยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ และ นั่นคือโอกาสของทั้งผู้ให้บริการเครือข่ายต่างๆ และผู้จำหน่ายเครื่องลูกข่าย

เวียดนามที่มีประชากร เกือบ 87 ล้านคนเป็นตลาดใหญ่ที่ยั่วยวนมากสำหรับนักลงทุนในแขนงโทรคมนาคม ปัจจุบันจึงมีผู้ให้บริการถึง 6 ข่าย และ ข่ายที่ 7 มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือน มิ.ย.นี้

ไม่ต่างกับใน กัมพูชาซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการทั้งหมด 7 ราย ขณะที่มีประชากรทั้งประเทศเพียง 14 ล้านคน และกว่าครึ่งหนึ่งมีสภาพยากจนหาเช้ากินค่ำแต่ การสำรวจได้พบว่าปัจจุบันชาวกัมพูชาทุกๆ 4 คน มีเพียง 1 คนเท่านั้นที่มีโทรศัพท์ใช้ และนี่คือตัวเลขที่ยั่วยวนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม


กัมพูชา เป็นตลาดแรกๆ บนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปิดให้บริการ "3G" ก่อนใครๆ ติดตามด้วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อปีที่แล้ว


ผู้ใช้บริการ "3G" ในประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ ล้วนต้องการโทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพดี สามารถยอมรับได้ แต่ราคาถูก.


ที่มา: http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9520000066276

7/1/09

ลง Firefox 3 versions ในเครื่องเดียวกัน
วันนี้เพิ่งดาวน์โหลด Firefox เวอร์ชั่นใหม่ (3.5) มา
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mozilla.com/products/download.html?product=firefox-3.5&os=win&lang=en-US

หลังจากที่เคยลง Firefox เวอร์ชั่น 2 กับ 3 ในเครื่องเดียวกันไปแล้ว เลยลองลงทั้ง 3 เวอร์ชั่น ลงในเครื่องเดียวกันดู ปรากฎว่าใช้งานได้ ไม่มีปัญหาใดๆ

ส่วนวิธีการลงนั้นจะเอามาสอนวันหลังครับ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)