~ just web development & e-commerce blog


1/24/10

สสว. ขอเชิญร่วมงาน Thailand SME EXPO 2010 ในวันที่ 28 - 31 ม.ค. 2553


สำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอี (สสว.) เตรียมจัดงาน “Thailand SME EXPO 2010” ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของ SMEs ไทย และสร้างโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ การมอบรางวัล Thailand’s SME National Awards ประจำปี 2552 งานสัมมนาทางวิชาการ งานสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจกว่า 100 หัวข้อ การแสดงและจำหน่ายสินค้า SMEs และ OTOP กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ฯลฯ

ภายในงานประกอบด้วย โซนต่าง ๆ จำนวน 6 โซน ได้แก่

 1. The Best Shopping Place

  จัดพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ทำกิจกรรมการค้า จำหน่ายสินค้าสินค้า และสินค้าที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ เป็นต้น โดยได้พิจารณาคุณสมบัติตาม 7 C เพื่อคัดสรรผู้ประกอบการ/สินค้า ลงคูหาจำหน่ายสินค้า ดังนี้


  C1: Culture แสดงถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี เช่น หนังตะลุง เครื่องจักสาน ผ้าทอ

  C2: Community สังคมและชุมชนแสดงถึงการเชื่อมโยงกับชุมชน /พื้นที่ หรือเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น / กลุ่มผู้ผลิตหรือวิสาหกิจชุมชน เช่น ใบไม้สีทอง(นราธิวาส) ผ้าคลุมผมสตรี/ละหมาด ชาอูหลงจากเชียงราย เสื่อจันทบูร เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

  C3: Craftsmanship ความประณีต วิจิตรบรรจง แสดงถึงงานฝีมือที่ต้องอาศัยความชำนาญพิเศษ และความปราณีตวิจิตรบรรจง เช่น ผ้าทอยกทองโบราณ / ไข่วิจิตร / ทองเหลืองถัก / แกะสลัก

  C4: Creativity ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบเป็นเอกลักษณ์ สินค้า Idea หรือสินค้าที่มีงานวิจัยรองรับ อาทิ หมอนสุขภาพ ไตรจีวรกันยุง ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ ปลาร้าผง เทียนแฟนซี เป็นต้น

  C5: Cluster การรวมกลุ่ม แสดงถึงเครือข่ายอุตสาหกรรม ต้นน้ำ-ปลายน้ำ อาทิ กระดาษสา อัญมณี

  C6: Connectivity การเชื่อมโยงกลุ่มสภาอุตสาหกรรม / ชมรมผู้ประกอบการ/ Software park /สมาคมต่าง ๆ หรือบริการต่างๆ อาทิ IT/ บริการท่องเที่ยว / รีสอร์ต/บริการขนส่ง/ออกแบบสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

  C7: Customer ลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มสินค้าของกินของใช้ สินค้ามีมาตรฐาน อาทิ ยาดมนางฟ้า ขนมอบกรอบ อาหารแปรรูป อุปกรณ์ประดับยนต์ อาหารเสริม สบู่ ผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น

 2. The Exciting Seminars

  จัดพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางเศรษฐกิจและการเตรียมธุรกิจให้พร้อมเข้าสู่ปี 2554 (SMEs Trends 2011) การพัฒนานวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ (Innovation & Technology) มุมมองของตลาดใหม่ต่ออุตสาหกรรมไทย (Industrial Reviews & Emerging Market) เป็นต้น
  จะประกอบไปด้วยกิจกรรมสำคัญ 4 กิจกรรมคือ


  1. การสัมมนา SMEs EXPO 2010 เรื่อง SMEs TREND : โอกาสและความท้าทายของ SMEs ไทย วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 13.00-17.00 น.

  2. สัมมนาเชิงปฎิบัติการ“SMEs จังหวัด คือ พลังการพัฒนาประเทศ”งาน THAILAND SME EXPO 2010 ในวันที่ 29 มกราคม 2553 ณ. ห้องประชุม 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  3. International Symposium on “Positioning SMEs towards Global Economic Recovery”
  Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP), Ministry of Industry, Thailand
  29-30 January 2010 Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Bangkok

  4. การสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
  เพื่อ ให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานส่งเสริม SMEs ภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมงาน ได้รับข้อมูลความรู้อย่างครบถ้วน เติมเต็ม ในทุกๆ ด้าน สสว. จึงคัดสรรกูรู SME มาให้ความรู้ แนวโน้มของด้านการค้า การลงทุน ทิศทางการตลาด การพัฒนาสินค้าด้วยทุนการสร้างสรรค์สินค้าจากวัฒนธรรม การทำธุรกิจนวัตกรรม IT รวมทั้ง การวิเคราะห์เจาะลึก การใช้ โอกาสจากการเปิดการค้าเสรี เพื่อรู้เขารู้เรา ในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าในเวทีสากล หากอยากทราบว่าธุรกิจในปีเสือจะเป็นอย่างไร เรามี เวทีวิเคราะห์ ผ่าดวงธุรกิจ SME ปีเสือ จากอาจารย์นักวิเคราะห์ชื่อดัง มาร่วมด้วย และได้รวบรวมสถาบันการเงินเกือบทั้งหมดมาร่วม เปิดสินเชื่อ ปี53 สสว. นำมารวมไว้บริการ ในงานนี้ให้แล้วถึง 36 หัวข้อ นับเป็นการสัมมนาที่ยิ่งใหญ่ของปี 2010 ที่สำคัญ สสว. ยังได้เชิญวิทยากร ที่มีชื่อเสียง หน่วยงานและสถาบัน ที่เป็นพันธมิตรต่างๆ มาร่วมให้ข้อมูลความรู้ ตลอดงานเป็นตลาดความรู้ อาทิ เช่น

  • ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ปาฐกถา SME TREND : โอกาสและความท้าทายของ SMEs ไทย
  • คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน
  • คุณเกียรติ สิทธิอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย
  • ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
  • ดร.เสรี วงศ์มณฑา
  • คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
  • สภาหอการค้า
  • สถาบันการเงิน
  • การถ่ายทอดประสบการณ์ ของผู้ประกอบการ ที่ประสบความสำเร็จ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-พระจอมเกล้าธนบุรี 3. The Valuable SMEs Clinic

  เพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน Thailand SME Expo 2010 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ได้รับข้อมูลความรู้อย่างครบถ้วน เติมเต็ม ในทุกๆ ด้าน สสว. จึงได้จัดให้มีโซนให้คำปรึกษาแนะนำ หรือ Consulting Zone ขึ้น โดยจะเป็นลักษณะของคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ โดยที่ไม่ต้องตระเวนไปตามหน่วยงาน/สถาบันต่างๆ เรานำมารวมไว้ในงานนี้ให้แล้ว ทั้งนี้ ผู้ให้คำปรึกษาจะมีทั้ง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ที่ปรึกษา SMEs และที่สำคัญ สสว. ยังได้เชิญหน่วยงานและสถาบันพันธมิตรต่างๆ มาร่วมให้ข้อมูลความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาด้วย อาทิเช่น สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, SME Bank, EXIM Bank, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สำนักงานส่งเสริมการลงทุน, กรมส่งเสริมการส่งออก

  โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาในปัญหา ได้แก่

  1. ปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
  2. การเริ่มต้นธุรกิจ
  3. การเขียนแผนธุรกิจ
  4. การเงิน
  5. การตลาดและตลาดเพื่อการส่งออก
  6. กฏหมายธุรกิจ
  7. Productivity
  8. เทคโนโลยี
  9. อื่น ๆ


 4. The Bigest Business Matching

  กิจกรรมนี้ได้เชิญนักธุรกิจชาวต่างชาติจาก 15 ประเทศ เข้าร่วมงาน โดนจะมีผู้เข้าร่วมงาน Business Matching ไม่ต่ำกว่า 1,000 คู่ และจะมีสินค้านำมาแสดง 5,000 รายการ การจัดงานจะมี 3 รูปแบบ คือ

  1. One On One Business Matching จาก 14 Sector เน้น Sector หลัก
  2. Fucus Buyer โดยจะเน้นที่กลุ่มผู้ซื้อเป็นหลัก
  3. Network Business Matching จะเน้นกลุ่มธุรกิจแต่ละประเทศเป็นหลักอาทิ จีนเป็นกลุ่มประเทศผู้ค้าหลัก

  คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางการสัมมนา (pdf file)

 5. แสดงศักยภาพ SMEs ไทย

  จัดพื้นที่เผยแพร่แสดงผลงานของสำนักงานส่ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนชี้นำทิศทางการพัฒนา SMEs ในอนาคต รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจของSMEs ไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก ได้ก้าวเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกโดยผ่านช่องทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการหลัก 4 โครงการคือ ASEAN SME Partnership Roadmap, SMEs Flying Geese, SMEs Capacity Building:Win for ASEAN Market, SMEs Consortium รวมทั้งโครงการต่างๆที่ สสว. ดำเนิการร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs


 6. เวทีการแสดงและอัตลักษณ์ไทย

  จัดพื้นที่สำหรับแสดงที่มาของความเป็น สินค้าไทย มีความเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และจัดเวทีสำหรับจัดกิจกรรมบันเทิง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเกิดความสนใจเข้าร่วมงานมากขึ้น จะมีการแสดงตลอด 4 วันกำหนดการ
28 มกราคม 2553

8.00 – 11.40
พิธีเปิดงาน
12.45 – 17.00

การสัมมนา SMEs EXPO 2010 เรื่อง SMEs TREND : โอกาสและความท้าทายของ SMEs ไทย

กำหนดการ (วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 13.00-17.00 น.)
08.00-08.45 น.
ลงทะเบียน หน้าห้อง Plenary Hall 2
09.00-09.20 น.
พิธีเปิดงาน Thailand SME Expo 2010
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  (นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง) กล่าวรายงาน
 • นายกรัฐมนตรี
  (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) กล่าวเปิด


09.40-10.20 น.

พิธีลงนามความร่วมมือ การส่งเสริมการตลาด SMEs

 • ประธานกรรมการบริหาร สสว. กล่าวรายงาน ต่อประธานสักขีพยาน นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 • ผอ.สสว. และ CEO ภาคเอกชน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)
 • ผู้สื่อข่าวร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

10.30-11.40 น.
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมงาน
11.40 น.
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 13.25 น.
ลงทะเบียน
13.30 – 13.40 น.
กล่าวรายงานโดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
13.50 – 14.50 น.

ปาฐกถาพิเศษ SMEs TREND :โอกาสและความท้าทายของ SMEs ไทย

 • โดย รองนายกรัฐมนตรี (ประธานบอร์ดส่งเสริม)

14.50 - 15.10 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
การอภิปรายภาคบ่าย
หัวข้อหลัก C FOR CHANGE TO SMEs
15.15 – 17.00 น.

อภิปรายนำ เรื่อง

 1. CREATIVITY & CULTURE : Strategy in Trade
  (วัฒนธรรม สร้างสรรค์ นำตลาดการค้าโลก)
  โดย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 2. CONNECTIVITY : Strategy in new global landscape (AEC WATCH)
  โดย นายดุสิต นันทนาครประธานหอการค้าไทย
  หรือ คุณเกียรติ สิทธิอมร กกร.
 3. COMMUNITY : การสร้างความสมดุลกับการพัฒนา
  โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
  ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในมูลนิธิพัฒนาชนบท
  ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.ธนวรรษ พลวิชัย

17.00-17.30 น.
ผู้เข้าสัมมนา แลกเปลี่ยนความเห็น และ ปิดการสัมมนา ตามลำดับ
29 มกราคม 2553

10.00 – 16.00

International Symposium on “Positioning SMEs towards Global Economic Recovery”
(ห้องสัมมนา 3 และ 4)

Agenda
08.15 AM
Leave Centara Grand Hotel to QSNCC
10:00 - 10:20 hrs.
(Registration at meeting room 3 & 4)
10:20-10:30 hrs.
Report
by Dr. Yuthasak Supasorn, Director General, OSMEP, Thailand
10:30-10:45 hrs.
Opening Remarks
by (TBC)
10:45-12:30 hrs.

Session I
Post-Crisis Strategies for SMEs Development: Emerging Issues for Policy Makers

 • “SMEs’ Role in Growth Recovery: OECD’s Views”
  Prof. Salvatore Zecchini, President, Italian Institute for Industrial Promotion (IPI) and Chair, Informal Steering Group on SME & Entrepreneurship Financing of the WPSMEE, OECD
 • “Rethinking Thailand’s SME Development Policies: Identifying New Growth Strategies”
  Dr. Yuthasak Supasorn, Director General, OSMEP, Thailand
 • “Post-Crisis Strategies for SME Development in Japan”
  Mr. Naoyoshi Yamada, Executive Director, Organization for Small and Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ), Japan

Moderator: Mrs. Salinee Wangtal, Senior Director, On-site ExaminationDepartment 1, Bank of Thailand

12:30-13:30 hrs.
Lunch at Retro restaurant, international buffet, QSNCC
13:30-15:30 hrs.

Session II
Post Crisis Trends for High Growth SMEs in East Asia: Prospects for Cooperation with Thai SMEs - Private Sector Perspectives

 • Mr. Eiji Ohnobu, NowProduction Co., Ltd., Japan
 • Dr. Guann- Jyh Lee, Director, Small and Medium Enterprise Administration (SMEA), R.O.C.
 • Dr. Amorn Ngammongkolrat, Acting President, National Food Institute, Thailand

Moderator: Dr. Wimonkan Kosumas, Director, International Cooperation and Policy Support Department, OSMEP, Thailand

16:00 PM
Leave QSNCC to Centara Grand Hotel
17: 30 PM
Leave Centara Grand Hotel to Dusit Thani Hotel
18:00 - 21:00 hrs.
Gala Dinner to be presided by Mr. Abhisit Vejjajiva, Prime Minister (TBC)
Thailand’s SMEs National Awards Presentation, at Dusit Thani Hotel

Saturday, 30 January 2010
07:00-18:00 hrs.
Industrial Site Visit (Optional)
(Please see the attached file for your information.)

08.30 – 13.30

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “SMEs จังหวัด คือ พลังการพัฒนาประเทศ”
(ห้องสัมมนา 1 และ 2)

การ เสวนาระดมความคิดแกนนำการส่งเสริม SMEs ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หอการค้า สภาอุตสาหกรรม หรือ ผู้แทน จาก 75 จังหวัด จำนวน 225 คน และนำเสนอต้นแบบ 5 จังหวัด เพื่อนำแผนสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และแสดงให้เห็นถึงวิธีการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง จังหวัด กับ สสว. ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs โดยมีการลงนาม MOU ความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ จังหวัดต้นแบบในวันที่ 29 มกราคม 2553


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)