~ just web development & e-commerce blog


10/28/10

บิ๊กเทรนด์การตลาดใหม่ Co-Creation/Fusion Innovation

คีย์แมนนักวางยุทธศาสตร์การตลาดระดับประเทศ “ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์” ชี้ 2 แนวคิดใหญ่ Co-Creation/Fusion Innovation ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการตลาดทั้งระดับรากหญ้าและรากแก้วให้ร่วมมือและต่อยอดเพื่อเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการแบบ Smart Entrepreneur พร้อมระบุกรณีศึกษา โอท็อป ที่เริ่มเห็นผลจากการใช้แนวคิดนี้มาจับ สร้างเป็นคลัสเตอร์ที่ผสานทั้งนวัตกรรมและวัฒนธรรมของชุมชนกับเมืองเข้าด้วยกัน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายถึงแนวโน้มของทิศทางการตลาดไทยในอนาคต (Smart Marketing Moves) ในโอกาสเป็นประธานเปิดสัมมนา“สุดยอดการตลาด 2005” ที่จัดโดยหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทยว่า นโยบายรัฐบาลเน้นสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneur Society) แต่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าประเทศไม่ได้สร้างระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) โดยทั้งสองสิ่งเป็นของคู่กัน

การสร้าง Innovation Driven Economy ต้องคำถึง 2 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ Propensity to Innovate หากถามว่าผู้ประกอบการมีความรู้สึกสร้างนวัตกรรมหรือไม่ มากน้อยเพียงไร เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังติดกับระบบที่รับจ้างผลิตมานาน กระทั่งบางครั้งไม่ค่อยสนใจกับการวิจัยและพัฒนา(R&D) หรือนวัตกรรม (Innovation)

ปัจจัยที่ 2 ที่ต้องตั้งคำถามคือ ไทยมี Capability to Innovate หรือไม่ ถ้ามีองค์ประกอบ 2 ประการครบ เราก็ข้ามพ้นสิ่งเก่าเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ได้ ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มปัจจัยทั้ง 2 ประการให้ควบคู่กันไปได้ ดังนั้นต้องทบทวนการพัฒนาทางการตลาดของไทยและโลกว่าพัฒนาจากจุดไหนไปยังจุดไหนก่อน (Marketing Evolution) เพื่อตั้งหลักว่าควรจะทำอย่างไร ที่จะทำการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมและสร้างสังคมผู้ประกอบการในอนาคตการตลาดใหม่สู่ยุค Prosumer
ดร.สุวิทย์กล่าวว่า การตลาดเหมือนศาสตร์แขนงอื่นที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การตลาดในอดีตคือ การตลาดที่ผู้ผลิต (Producer) เป็นผู้นำเสนอผลิตสินค้าให้ผู้บริโภค (Consumer) ดังนั้นการตลาดยุคนั้นเรียกว่า Production Oriented แต่การตลาดปัจจุบันมาสู่เจเนเรชันที่ 2 ของการตลาด ในยุคที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กันก่อนที่จะผลิตสินค้าออกมา และจากนี้ไป 5-10 ปี เราจะเปลี่ยนจากยุค Production หมายถึงผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าแล้วขาย มาสู่ยุคที่เรียกว่า Co-Creation คือ การทำงานร่วมกันระหว่าง Producer และ Consumer

เรื่องนี้ศาสตราจารย์ทางการตลาด ฟิลิป คอตเลอร์ ก็เคยพูดเมื่อ 15-16 ปีแล้วว่า การบริโภคจะเข้าสู่ยุค Prosumer หมายถึงการเป็นทั้ง Consumer และ Producer ในคราวเดียวกัน ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนับจากนี้ไป ก็จะมีลักษณะเช่นที่ว่าดังกล่าวนี้
สุดยอดการตลาดในอนาคตที่มีหลายตัวนั้นได้ก้าวจาก Co-Creation มาสู่สิ่งที่เรียกว่า Transformation หมายความถึง บทบาทจะอยู่ที่ผู้บริโภคมากกว่าอยู่ที่ผู้ผลิต อีกนัยหนึ่งคือ ผู้ผลิตมีหน้าที่สร้างขีดความสามารถให้กับผู้บริโภค จากนั้นผู้บริโภคจะเหมือนติดปีกและไปได้เอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้ผลิตเหมือนดังที่ผ่านมา

ยกตัวอย่างเรื่องของการศึกษา หลังจากที่อาจารย์ได้สอนนักเรียนแล้ว จากนั้นนักเรียนก็เป็นตัวของตัวเอง เป็นตัวอย่างชัดเจนของ Transformation Marketing อีกทั้งวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้กำลังเคลื่อนจากสิ่งที่เรียกว่าProduction มาสู่สิ่งที่เรียกว่า Co-Creation หมายถึงสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตCo-Creation Marketing เปิดมิติใหม่การตลาด
การตลาดเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์ บางครั้งเทคโนโลยีเดียวกันแต่ชนะขาดกันที่คอนเซ็ปต์ จึงขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถเข้าใจคอนเซ็ปต์ดังกล่าวได้มากน้อยแค่ไหน ดูง่ายๆ หากเราสนใจตัวผู้บริโภคใช้ผู้บริโภคเป็นตัวนำเน้นผลิตสินค้าตามความ ต้องการผู้บริโภค (Market Driven) การตลาดนั้นก็เป็นมุมมองจาก Outside in คือ ผู้ผลิตจะสนใจว่าคนซื้อต้องการอะไรแล้วผลิตสินค้าตอบสนอง แต่ถ้าเป็นการตลาดที่ผู้ผลิตผลิตสินค้าเป็นผู้นำไปเสนอต่อลูกค้า (Market Driving) โดยผู้บริโภคจะเลือกหรือไม่ อยู่ที่การให้ข้อมูล (Educate) กับผู้บริโภค ส่วนนี้จึงเป็น Inside out

ปัจจุบันได้ก้าวมาสู่ยุคที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นผู้นำแล้ว แต่ทั้งสองร่วมกันหรือที่เรียกกันว่า Co-Creating Marketing ผสมผสานจนไม่มีคำว่า Outside in และ Inside out อีกต่อไป เนื่องจากทั้งคู่กลายเป็น Inside in อยู่ด้วยกันแล้ว นี่คือมิติใหม่ในการมองการตลาดซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้าง Cluster หรือการรวมกลุ่ม Co-Creation เป็นลักษณะการเชื่อมโยงกันของคลัสเตอร์ที่ไม่ใช่การเชื่อมของผู้ประกอบการกับซัพพลายเออร์หรือพาร์ตเนอร์เพียงด้านเดียว แต่ยังเชื่อมไปถึงผู้บริโภคด้วย

แนวคิดเรื่อง Co- Creation จึงเป็นแนวโน้ม(Trend) แรกที่เกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไป แต่ความจริงเทรนด์นี้เกิดขึ้นมาแล้ว 3-4 ปี แต่ก็จะเกิดจากนี้ไปอีก 10-20 ปี จนกระทั่งเมื่อสุกงอมแล้วจะผันไปสู่สิ่งที่เรียกกันว่าTransformation MarketingHybrid Innovation ต่อยอดของเดิม
ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งควบคู่ไปกับ Co-Creation คือ ในแง่ของนวัตกรรมโดย Breakthrough Innovation หรือนวัตกรรมใหม่ของโลกนานๆ จึงจะเกิดขึ้น สักครั้ง เนื่องจากต้นทุนทางด้านการค้นคว้าวิจัยสูง และอัตราความสำเร็จก็ต่ำมากและยังถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย ดังนั้นโอกาสที่ของเก่าที่ทำขึ้นมาจะถูกทำลายด้วยนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นมาแทนที่มีอยู่ตลอดเวลา ในฐานะผู้ประกอบการอาจไม่คุ้มหากต้องลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาจำนวนมากแล้วต้องคอยลุ้นว่านวัตกรรมที่ทำขึ้นมาจะมีอายุนานแค่ไหน และผู้ประกอบการไทยเองไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

ทางออกของผู้ประกอบการ คือ การนำนวัตกรรม ที่มีอยู่แล้วมารีไซเคิล นำนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วมากกว่า 1 ตัวมาต่อยอดเพื่อได้สิ่งใหม่ ซึ่งแนวคิดนี้เรียกว่า Hybrid Innovation หรือ Fusion Innovation เป็นเทรนด์สำคัญอีกเทรนด์หนึ่งที่จะเกิดขึ้น
การต่อยอดนวัตกรรมดังกล่าว มีทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ โดยต้นน้ำเรียกว่า Technology Based Fusion ส่วนปลายน้ำเรียก Product Based Fusion

ตัวอย่างของต้นน้ำ ได้แก่ หุ่นยนต์ที่เกิดจากเทคโนโลยีหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ Optics, Mechanics, Electronics รวมเรียกว่า Optomechatonics ซึ่งถือว่า ไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นการบูรณาการของ 3 เทคโนโลยีหลักมารวมกัน หรือ เรื่องของ Biocomputer ในอนาคต จะมีบทบาทมาก มาจากการรวมกันของ 3 ตัวหลัก ได้แก่ Bioelectronics, Neural networks, Fuzzy Logic
สำหรับสินค้าคอนซูเมอร์ที่เป็นส่วนปลายน้ำ ตัวอย่างเช่น Combo-VCR-TV, Harrier -Videophone, แชมพูแบบ 2 in, กาแฟแบบ 3 in1 เป็นต้น

“จุดที่น่าสนใจคือ ในอนาคตหากไม่สามารถเล่นกับ Co-Creation และ Hybridity 2 ตัวนี้ได้ ก็ลืมไปเลยสำหรับเรื่องแบรนดิ้ง หรือ CRM เพราะเหล่านี้เพียงเรื่องภูเขาน้ำแข็งที่อยู่บนยอด แต่ข้างล่างหรือฐานน้ำแข็ง รากของมันคือ 2 ตัวนี้”
ดังที่กล่าวมา การสร้างสังคมไทยไปสู่สังคมผู้ประกอบการ จำเป็นต้องมีตัวขับเคลื่อนหลัก 2 ตัว คือ Propensity to Innovate และ Capability to Innovate และโจทย์นี้ถูกตอบด้วย Marketing 2 คำ คือ คำแรก Co-Creation คำที่สอง Hybridity หรือ Fusion 
Concept กล่าวคือ การจะไปสู่ Propensity to Innovate ต้องใช้การต่อยอดนวัตกรรมที่มีอยู่ (Hybridity) แทนที่จะไปผลิตขึ้นมาใหม่ ซึ่งยากและการจะมี Capability to Innovate ก็ต้องอาศัยการร่วมกับคนอื่น Co-Createโอท็อป กรณีศึกษา Co-Creation
ตัวอย่างของ Fusion concept + Co-Creation ที่รัฐบาลนำมาใช้กับระดับรากหญ้าเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โครงการ OTOP Co-Creation รัฐบาลได้เข้ามาร่วมกับชาวบ้านสร้างเป็นวาระแห่งชาติขึ้นมาพัฒนาแบบยั่งยืน เปลี่ยนจากมุมมองเดิมที่ธุรกิจของ OTOP (โอท็อป) ถูกมองเป็นเพียงรายได้พิเศษของชาวบ้าน
ปัจจุบันจึงได้ให้เอกชนเข้ามาร่วมกับรัฐบาลและโอท็อป โดยเอาชุมชนร่วมกับเอกชน ให้เอกชนช่วยทำระบบลอจิสติกส์และการค้าให้โอท็อป

ล่าสุด ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้นำปัญญาชนเข้ามาร่วมเป็นกลายเป็นพันธมิตร 4 กลุ่ม เป็น Co-Creator จากเดิม ชุมชน รัฐบาล และเอกชน โดยมีโครงการเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมหาวิทยาลัยกว่า 1 หมื่นคนมาช่วยโอท็อป นำความสามารถด้านการออกแบบ การตลาดไปช่วยเสริม

“ในอนาคตเชื่อว่า โครงการโอท็อปจะก้าวสู่เจเนเรชัน 5 โดยจะกลายเป็นชุมชนร่วมกับเอกชน โดยไม่มีรัฐบาลเข้าไปดำเนินการ หรืออาจเป็นคลัสเตอร์ แรกที่เป็นฐานความรู้ (Knowledge based Cluster)ของอุตสาหกรรมไทย ทั้งหมดนี้คือเทรนด์ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่”

นอกจากนี้ ยังให้โจทย์แก่ชุมชน เอกชน ปัญญาชนช่วยกันทำสิ่งที่เรียกกันว่า OTOP Fusion โดยให้ปัญญาชนร่วมกับชุมชนที่มากกว่า 1 ชุมชน หรือ 2 โปรดักต์มารวมกัน จึงเกิด Co-Creation Concept

ถึงแม้ว่าชุมชนผลิตสินค้าโอท็อปจะมีชื่อเสียงพอสมควรแต่สินค้าโอท็อปก็ยังมีลักษณะ Inside out เป็นสินค้าที่ชุมชนผลิตขึ้นมาเองและลุ้นว่าจะขายได้หรือไม่เอง แต่เมื่อมีปัญญาชนมาร่วม ทำให้มีมุมแบบ Outside in มองจากเยาวชนเข้ามาร่วมกำหนดสินค้าด้วย

ขณะเดียวกันยังทำให้สินค้านี้มีช่วงอายุที่นานขึ้น และเปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้าให้ดูหนุ่มสาวและทันสมัยขึ้น จากเดิมเป็นสินค้าที่คนซื้อส่วนมากมีอายุ 40 ปี

ลักษณะเฉพาะของสินค้าโอท็อปมีความเป็นวัฒนธรรมอยู่ด้วย ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการผสมผสานนวัตกรรมอย่างเดียว ยังเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความคิดสร้างสรรค์ของปัญญาชนที่เป็นนักศึกษาอยู่ในสังคมเมืองอีกด้วย
สิ่งที่น่าใจมากกว่านั้น คือ เดิมโอท็อปเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในชุมชน แต่จากนี้ไปการให้โจทย์เป็น Fusion จะก่อให้เกิดเครือข่ายนอกชุมชน (Inter Community Network)

ดร.สุวิทย์ให้แง่คิดแก่บรรดาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีว่า ควรลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ เพราะจะถือเป็นการท้าทายความสามารถของเราไปด้วยในตัว


Interaction ช่วยขับเคลื่อน
เขากล่าวต่อว่า มีคอนเซ็ปต์สุดท้ายที่ 3 ที่สำคัญคือ Interaction ทำอย่างไรจึงสามารถสื่อกับลูกค้า กับพาร์ตเนอร์ได้มากขึ้น Interactionจะทำให้ได้ข้อมูลที่จะมา Co-Creation ก่อให้เกิด Hybrid Idea สร้าง Hybrid Product ในที่สุดเกิด Hybrid Consumer ดังนั้นจุดตายจึงไม่ใช่ Co-Creation และ Hybridity แต่เป็น Interactivity ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กันยังต้องอยู่บนพื้นฐานความน่าเชื่อถือด้วย (Mutual Trust)

การตลาดในอนาคตจึงไม่ใช่แบบล่อหลอก มีจุดขายแบบเพ้อฝัน แต่จะเป็นการตลาดแบบ Trust base on Marketing มีความจริงใจ กรณีตัวอย่าง การเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ทำไมชื่อชูวิทย์ขายได้ ทั้งที่ประวัติไม่ค่อยดี เพราะชูวิทย์จริงใจ บอกเลยว่าเคยทำธุรกิจแบบใดมาก่อน แทนที่จะวางตำแหน่งภาพลักษณ์ดีเลิศ บริสุทธิ์ไปหมด ทำให้คนไม่เชื่อ

สมัยนี้คนมักเชื่อในสิ่งที่เห็น ไม่ใช่คนแบบ Temporary Idealism อีกต่อไป แต่เป็นคน Dynamic Realism หากเป็นสินค้าก็จะเสนอจุดดี จุดอ่อนให้ลูกค้าเห็นและเข้าใจปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น

ดร.สุวิทย์ได้ทิ้งท้ายว่า ต้องการจุดประกายให้เห็นว่า แม้นโยบายจะดีแค่ไหน หากผู้ประกอบการไม่ปรับตัวตามก็ขับเคลื่อนไปไม่ได้ การปรับตัว ที่ว่าเป็นการพยายามเข้าใจคอนเซ็ปต์แบบง่ายๆ โดยไม่ละทิ้งตรรกะที่เป็นพื้นฐานเดิมของการตลาดคอนเซ็ปต์นั้นก็คือ 3 เรื่องที่ถือเป็นบริบทของประเทศไทยด้วย 1.Co-Creation 2.Innovation โดยการนำมาผสมผสาน (Fusion) 3. Trust หรือ Business of Trust ที่ถูกพูดในแง่ทั้งรัฐบาลคือ การคอร์รัปชัน และระดับเอกชนคือการเป็นบรรษัทภิบาล ขณะที่ระดับผู้บริโภค Trust จัดเป็นเรื่องเดียวกัน และเชื่อว่าไทยจากนี้ไปจะเห็นของ Global Niche ดังที่สภาพัฒน์พยายามตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นในบางเรื่อง


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)