~ just web development & e-commerce blog


8/6/11

ถมทะเล3แสนไร่ ไทยได้อะไร?

ถมทะเล3แสนไร่ ‘สิ่งที่เราจะได้จากแผ่นดินตรงนั้นคืออะไร?’คำถามจาก“ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง” นักวิชาการจาก ม.สงขลานครินทร์

หลังจากได้รับฉันทามติจากเสียงส่วนใหญ่ให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล คำสัญญาและนโยบายต่างๆ ที่พรรคเพื่อไทยประกาศไว้ขณะหาเสียงกำลังตามมากดดัน หลายประเด็นสร้างข้อถกเถียงเป็นวงกว้างในสังคมไทย ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ความสนใจของสังคมขณะนี้กำลังเพ่งไปที่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และเงินเดือน 15,000 บาท

ขณะที่สังคมถกเถียงกันเอาเป็นเอาตายเรื่องค่าแรง อีกหนึ่งนโยบายที่เริ่มถูกพูดถึงก็คือ การถมทะเล 3 แสนไร่ในบริเวณอ่าวไทยรูปตัว ก เพื่อสร้างเมืองใหม่ อภิโปรเจ็กต์จากไอเดียของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่เชื่อแน่ว่า หากผลักดันให้เกิดเป็นจริงๆ อาจสร้างผลกระทบต่ออ่าวไทยตอนในอย่างไม่อาจเรียกคืน

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)สัมภาษณ์ นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง นักวิชาการด้านนิเวศวิทยาทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ที่พยายามผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนทะเลอันดามันเป็นมรดกโลกคนนี้ ตั้งคำถามว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นเพียงใดที่จะต้องเดินหน้าโครงการนี้ ซึ่งเป็นคำถามที่เขาเห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องตอบให้ได้ก่อนจะเดินหน้า“ผมอยากให้ลองย้อนกลับไปถามก่อนว่า เหตุผลของการถมทะเลแต่ละที่คืออะไร เพราะในโลกนี้ก็มีหลายประเทศที่มีการถมทะเล ซึ่งมีเหตุผลและความจำเป็นที่แตกต่างกัน ผมยกตัวอย่างสิงคโปร์ เขาต้องถมแน่ๆ เพราะพื้นที่เขามีน้อยมาก เรียกว่าแทบจะเชื่อมเกาะกับแผ่นดินเลยด้วยซ้ำ เพราะพื้นที่เขาเล็กมาก ต้องซื้ออิฐ หิน ดิน ทราย จากมาเลเซียบ้าง อินโดนีเซียบ้าง

หรืออย่างญี่ปุ่นที่ต้องถมทะเลเพื่อทำเขตอุตสาหกรรมหรือสนามบิน เนื่องจากพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะ ส่วนตอนในก็เป็นภูเขาหมดเลย มีที่ราบริมทะเลค่อนข้างน้อย สนามบินไปอยู่ใกล้ๆ ภูเขามากก็ไม่ดี เขาจึงถมทะเลเพื่อสร้างสนามบิน หรืออย่างดูไบ ซึ่งเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยคงได้แนวคิดมาจากที่นี่ แต่ก็ต้องรู้ด้วยว่า เขาไม่ได้ประสบความสำเร็จทั้งหมด ขาดทุนด้วยซ้ำไป บางแห่งก็เจ๊ง นั่นคือเหตุผลของแต่ละประเทศ

ทีนี้ ของประเทศไทย ถ้ามองด้วยเหตุผลในระดับนั้น ก็ต้องถามว่าประเทศไทยมีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องถมทะเล ทั้งที่เรายังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือยังใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่าอีกเยอะขนาดไหน”

นายศักดิ์อนันต์ อธิบายต่อว่า การสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ในทะเลจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง
“หลักการง่ายๆ ของทะเลที่เราเห็นกันอยู่ก็คือ เมื่อใดก็ตามที่เราทำอะไรก็แล้วแต่รุกล้ำเข้าไปในทะเล สิ่งที่ตามมาคือผลกระทบต่อเนื่อง ทั้งที่เรารู้และไม่รู้ คาดเดาไม่ได้ เราจะเห็นว่าหลายๆ ที่ แม้แต่ท่าเรือขนาดเล็กๆ ยื่นออกไปในทะเล มันก็ขวางกระแสน้ำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ

สิ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆ ก็คือการกัดเซาะชายฝั่ง บางที่อาจจะมีแผ่นดินงอก แต่อีกบริเวณหนึ่งเกิดการกัดเซาะ แผ่นดินหายไป จากการที่เราไปสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล แล้วไปขัดขวางการไหลเวียนของมัน


อีกประเด็นหนึ่งคือชายฝั่งทะเลหลายที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในอ่าวไทยตอนในที่เราพูดถึงอยู่ มันเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นแหล่งที่มีธาตุอาหารเยอะมาก เรียกว่าเป็นแหล่งประมงที่สำคัญของประเทศเลยก็ว่าได้ อ่าวไทยตอนในมีหาดเลน หาดโคลน บางทีเราดูว่าดำๆ ไม่มีค่า แต่จริงๆ มันเป็นแหล่งธาตุอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำหลายชนิด โดยเฉพาะอ่าวไทยตอนในเป็นแหล่งปลาทูที่สำคัญ ที่มาวางไข่แถวสุราษฎร์ฯ ชุมพร แล้วก็ว่ายขึ้นไปข้างบน ไปโตแถวสามสมุทร

อย่างที่เรารู้จักกันดีคือปลาทูแม่กลองที่อ้วนท้วน เป็นเพราะได้ประโยชน์จากสภาพพื้นที่ที่เป็นโคลน นั่นคือความสมบูรณ์ของอ่าวไทยตอนใน ซึ่งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านได้ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน”
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศของอ่าวไทยตอนใน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนของกระแสน้ำ การกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาจากน้ำทิ้ง

“ผมไม่รู้หรอกว่า เขาจะถมทะเลตรงบริเวณไหน แต่กระแสน้ำต้องมีการเปลี่ยน พื้นที่ทำกินที่หายไป ผลกระทบต่อมาคือเวลาที่เราไปพัฒนาอะไรชายฝั่งทะเลมากๆ สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำทิ้งจากแผ่นดินที่เราถม

ถ้าจะอ้างว่ามีระบบบำบัดก็ต้องย้อนไปดูว่าที่ผ่านมาระบบบำบัดของเราไม่เคยได้ผลเลย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเมืองใหม่หรือเขตอุตสาหกรรมที่อยู่ริมทะเล หลายที่สร้างปัญหาทั้งนั้น ไม่สามารถจัดการน้ำทิ้ง น้ำเสียได้ เมื่อของเสียเหล่านี้ไปอยู่ในทะเลก็จะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร เข้าสู่สิ่งมีชีวิต แล้วเราก็เอามันมากินต่อ ซึ่งเกิดปัญหาแล้วหลายที่”

นายศักดิ์อนันต์ เห็นว่า ประเทศไทยไม่มีความจำเป็นต้องถมทะเลเพื่อสร้างเมืองใหม่ เพราะหากเทียบกับผลประโยชน์ในระยะยาวแล้วถือว่าได้ไม่คุ้มเสีย เนื่องจากปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในในหลายมิติ ไม่ใช่เพียงแค่การประมงเท่านั้น

ส่วนที่มีความเห็นว่า พื้นที่อ่าวไทยตอนในซึ่งเป็นดินเลน ไม่มีความเหมาะสมในการถมหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ นายศักดิ์อนันต์ มองว่า ด้วยความรู้ในทางวิศวกรรมคงไม่มีปัญหาในการก่อสร้าง แต่คงจะต้องใช้งบประมาณมหาศาล

“ณ เวลานี้ การมองเรื่องความคุ้มหรือไม่คุ้มมันสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูล ศึกษาออกมาให้ชัดเจนว่า ประโยชน์ของการเก็บทรัพยากรเหล่านี้ไว้ เทียบกับสิ่งที่เราจะถมลงไปในทะเล มันอาจจะมีการคิดเป็นเชิงตัวเลขออกมาก็ได้ เพียงแต่ว่าในมิติของการประเมินมูลค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม มันมีเยอะมาก มีหลายมิติมาก ที่บางทีการคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์อาจจะมองไม่เห็น

คำถามสำคัญที่จะต้องถามคือ ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันกับโอกาสที่เราจะใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า มีอะไรบ้าง ต้องศึกษาให้หมด ถ้าเราจะอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ เราต้องหาให้หมดว่าข้อดี ข้อเสีย นำมาเปรียบเทียบ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคืออะไร มิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ต้องศึกษาให้ครอบคลุมครบถ้วนก่อน

แต่ในมุมมองของผมคิดว่า มันไม่จำเป็นต้องสร้าง และเราไม่ควรสูญเสียระบบนิเวศที่สำคัญมากๆ ของประเทศไทยไป อ่าวไทยตอนในเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตทางการประมงสูงมาก”

อีกจุดหนึ่ง ที่ นายศักดิ์อนันต์ ชี้ให้เห็นคือระบบการหมุนเวียนของกระแสน้ำในอ่าวไทยรูปตัว ก ซึ่งเป็นการหมุนเวียนอยู่ภายใน ดังนั้น หากเกิดมลพิษขึ้นจะทำให้เกิดการกระจายตัวไปทั่วพื้นที่อ่าวรูปตัว ก และมลพิษจะสะสมอยู่ภายในพื้นที่

“ปัจจุบันในอ่าวไทยรูปตัว ก ก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้ว ซึ่งข้อมูลละเอียดต้องเอาจากกรมควบคุมมลพิษ แต่ตัวหลักคือพวกสารเคมีการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ไหลลงทะเลมาสะสมที่อ่าวไทยรูปตัว ก ถือเป็นปัญหาใหญ่มากที่ต้องแก้กัน แต่ทะเลในหลายๆ ที่ยังอยู่ในภาวะที่เยียวยาตัวเองได้ แต่ถ้าเกิดมีอะไรที่มันมากกว่านั้น ไม่แน่ มันอาจจะรับไม่ได้ สภาวะการเน่าเสียอาจจะเกิดขึ้น”

นายศักดิ์อนันต์ ทิ้งท้ายว่า
“คือเราอาจจะได้แผ่นดิน แต่สิ่งที่ได้จากแผ่นดินตรงนั้นคืออะไรจะต้องคิดต่อ การมีโครงสร้างขนาดใหญ่ๆ แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มันก็จะส่งผลกระทบต่อด้านที่อยู่ปลายน้ำ การสะสมดินตะกอนต่างๆ ก็จะเปลี่ยนไป อย่าไปสร้างปัญหาเพิ่มเติมมากกว่านี้ ไม่อย่างนั้นเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้”

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) http://www.tcijthai.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)