~ just web development & e-commerce blog


10/30/11

ปะเก็น (Gasket) คืออะไร?

ปะเก็น คือชิ้นส่วนที่ทำจากไม้ก๊อก ยาง หรือทองแดง เป็นต้น เช่นปะเก็นท่อไอเสีย ปะเก็นฝาสูบ ปะเก็นฝาครอบวาล์ว

ฝาครอบวาล์ว (Valve cover) คืออะไร?

ฝาครอบวาล์ว ติดตั้งครอบอยู่บนฝาสูบ (Cylinder head) อีกที ซึ่งจะมีปะเก็นฝาครอบวาล์ว (Valve cover gasket) แทรกอยู่ตรงกลางระหว่างชิ้นส่วนทั้ง 2 ชิ้น 

ฝาครอบวาล์ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปก และฝุ่นละออง เข้าไปในระบบการทำงานของวาล์ว และยังป้องกัน ไม่ให้น้ำมันหล่อลื่น กระเด็นออกมาภายนอกเครื่องยนต์ด้วย โดยปกติแล้ว ฝาครอบวาล์ว จะมีช่องเติมน้ำมันหล่อลื่น และจะมีฝากลมเกลียวหมุนเปิด-ปิด เพื่อเติมน้ำมันหล่อสื่น (แต่ไม่จำเป็นต้องมีสำหรับรถยนต์ทุกๆ รุ่น แล้วแต่การออกแบบ) และในเครื่องยนต์บางรุ่น อาจพบวาล์ว PCV ติดตั้งอยู่บนฝาครอบวาล์วนี้ด้วยก็ได้

ปลอกสูบ (Cylinder liner) คืออะไร?

ปลอกสูบ เป็นบริเวณที่รับการเสียดสีกับลูกสูบ ดังนั้น พื้นที่บริเวณนี้ จะต้องรองรับความร้อน ในปริมาณมากเป็นพิเศษ โลหะที่นำมาใช้ทำปลอกสูบ จะต้องมีความสามารถในการรองรับ งานดังกล่าวได้ด้วย เครื่องยนต์บางระบบ ถูกออกแบบให้ปลอกสูบ และเสื้อสูบ เป็นโลหะต่างชนิดกัน เช่น ปลอกสูบ อาจใช้โลหะชนิดที่ทนทานต่อความร้อน และแรงเสียดสีสูงมาก แต่ที่เสื้อสูบใช้โลหะชนิดอลูมิเนียมมาผสม เพื่อให้น้ำหนักที่เบา เหนียว และนำพาความร้อนได้ดี จากนั้นนำเอามาหลอมหล่อแบบออกมาเป็นชิ้นส่วนเดียวกัน สิ่งที่ได้ออกมาคือ เสื้อสูบที่มีน้ำหนักเบา และบริเวณปลอกสูบที่ทนทานต่อการเสียดสีสูง แต่ขั้นตอนการผลิต ก็จะซับซ้อนตามไปด้วย 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิทยาการทางด้านโลหะวิทยา ก้าวหน้ามาก เครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ มักจะมีเสื้อสูบ และปลอกสูบ เป็นโลหะชิ้นเดียวกัน และมีความทนทานสูง ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวม สูงตามไปด้วย

เสื้อสูบ (Cylinder block) คืออะไร?

เสื้อสูบ เป็นเสมือน ตัวถังของเครื่องยนต์ เป็นที่อยู่ของ เพลาข้อเหวี่ยง (Crank shaft) ลูกสูบ (Piston ) ก้านสูบ (Connecting rod) ซึ่งเสื้อสูบสามารถทำจากโลหะหล่อ ผสมนิกเกิล โครเมียม หรือส่วนผสมต่างๆ ตามความก้าวหน้า ของวิทยาการด้านโลหะวิทยา เพื่อทำให้เกิดความแข็งแรง ทนความร้อนสูง เสื้อสูบ ถูกสร้างจากการหล่อแบบ และบริเวณผนังกระบอกสูบ ก็จะถูกออกแบบ มาให้เป็นร่องโพรง เพื่อที่จะให้น้ำไหลผ่าน เพื่อระบายความร้อน ในเวลาที่ลูกสูบกำลังทำงาน

ฝาสูบ (Cylinder head) คืออะไร?

ฝาสูบ คือชิ้นส่วนสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ที่ติดตั้งครอบอยู่บนเสื้อสูบ (Cylinder block) โดยทำหน้าที่หลายอย่างเช่น เป็นส่วนด้านบนของห้องเผาไหม้ , เป็นที่ยึดเกาะของหัวเทียน (Spark plug) , มีรูสำหรับเป็นปลอกนำวาล์ว , มีร่องโพรงน้ำเพื่อให้น้ำในระบบระบายความร้อน ใหลผ่านได้ , มีร่องโพรงอากาศ สำหรับให้ไอดี หรือไอเสียผ่าน 

การติดตั้งฝาสูบเข้ากับเสื้อสูบ จะมีชิ้นส่วนอีกชี้นหนึ่งเรียกว่า ปะเก็นฝาสูบ (Cylinder head gasket) แทรกอยู่ตรงกลาง เพื่อช่วยซับแรงปะกบกันระหว่างโลหะ 2 ชิ้น (ฝาสูบ กับเสื้อสูบ)

วาล์ว (Valve) คืออะไร?


วาล์ว มีลักษณะเป็นโลหะ ยาวพอประมาณ ก้านวาล์วกลมทรงกระบอก สวมสอดอยู่ภายในรูปลอกนำวาล์ว (ปลอกนำวาล์ว จะเป็นรูที่เจาะจากด้านบนฝาสูบ ไปจนถึงด้านบนของห้องเผาไหม้) ปลายด้านหนึ่งของวาล์ว จะยึดติดกับกระเดื่องวาล์ว (Rocker arm) หรือถ้าเป็นระบบ Over Head Cam ส่วนใหญ่จะไม่มีกระเดื่องวาล์ว ซึ่งวาล์วจะถูกควบคุมการเปิด-ปิด จากเพลาลูก (Camshaft) เบี้ยวโดยตรง

ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของวาล์ว มีลักษณะเป็นหน้าแป้นวงกลม ที่บริเวณรอบของหน้าแป้นนี้ จะเป็นจุดสำผัสกับ ฝาสูบ (Cylinder head) ด้านบนห้องเผาไหม้ ที่เรียกกันว่า "บ่าวาล์ว" เมื่อวาล์วเปิดออกอากาศ จะไหลผ่าน เข้าหรือออก จากห้องเผาไหม้ได้ เมื่อวาล์วปิด หน้าวาล์วก็จะคืนกลับ (ด้วยการกระทำของสปริงวาล์ว) ไปประกบกับบ่าวาล์ว เป็นลักษณะเช่นนี้ไปตลอดการทำงาน และโดยทั่วไปแล้ว วาล์วไอดี จะมีขนาดใหญ่กว่าวาล์วไอเสีย เพื่อที่จะรองรับอากาศไหลเข้าได้มาก

เพลาข้อเหวี่ยง (Crank shaft) คืออะไร

เพลาข้อเหวี่ยง ทำหน้าที่รับแรงกระทำที่ส่งมาจากก้านสูบ (Connecting rod) โดยเปลี่ยนจากแรงกำลังแนวขึ้น-ลง ของลูกสูบ มาเป็น แรงกำลังในแนวหมุน เพลาข้อเหวี่ยง มีแกนข้างหนึ่งโพล่ออกไปนอกเสื้อสูบ เพื่อยึดติดกับล้อช่วยแรง (Fly wheel) ส่วนแกนอีกข้างหนึ่ง ก็โผล่ออกไปนอกเสื้อสูบเช่นกัน เพื่อยึดติดกับพลูเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft pulley)

ก้านสูบ (Connecting rod) คืออะไร

ก้านสูบ เป็นตัวส่งต่อกำลังจากลูกสูบ (Piston) ไปถ่ายเทให้กับเพลาข้อเหวี่ยง โดยที่ปลายข้างหนึ่ง จะยึดกับ สลักลูกสูบ และปลายอีกข้างหนึ่ง ยึดกับเพลาข้อเหวี่ยง (Crank shaft)

มารู้จักปริมาตรกระบอกสูบ (Piston Displacement) กัน


ปริมาตรกระบอกสูบของเครื่องยนต์ แต่ละระบบ ได้มาจากปริมาตรที่เกิดจากการเคลื่อนที่ ของลูกสูบจากตำแหน่ง BCD ถึงตำแหน่ง TDC ของแต่ละกระบอกสูบมารวมกัน ปริมาตรดังกล่าว วัดกันเป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร (Cubic Centimeters หรือ CC) มีค่าเท่ากับ cm3 แต่วงการรถยนต์ นิยมเรียกกันว่า cc เช่น เครื่องยนต์ขนาด 1,600 cc , 1,800 cc , 2,000 cc , 2,500 cc เป็นต้น หรืออาจเรียกหน่วยปริมาตรนี้ เป็นหน่วยลิตร ก็ได้เพราะ 1,000 cc = 1 ลิตร เช่น เครื่องยนต์ 1,600 cc คือ 1.6 ลิตร , เครื่องยนต์ 2,000 cc คือ 2.0 ลิตร เป็นต้น

อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)
คือปริมาณ ไอดี ที่ลูกสูบ เคลื่อนตัวจากตำแหน่ง BDC ขึ้นไปสู่ตำแหน่ง TDC ในจังหวะอัด (Compression stroke) โดยคำนวณจากปริมาตรอากาศในกระบอกสูบ ณ ขณะที่ลูกสูบอยู่ในตำแหน่ง BDC และหารด้วยปริมาตรอากาศ ในกระบอกสูบ เมื่อลูกสูบอยู่ในตำแหน่ง TDC เช่น ปริมาตรกระบอกสูบ (ต่อ 1 สูบ) คือ 480 cc และปริมาตรอากาศ ในขณะที่ลูกสูบเคลื่อนตัวขึ้นสู่ตำแหน่ง TDC คือ 52 cc ดังนั้น อัตราส่วน กำลังอัด = 480/52 = 9.23

ลูกสูบ (Piston) คืออะไร


ลูกสูบ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานของระบบเครื่องยนต์ ลูกสูบของระบบเครื่องยนต์ แต่ละยี่ห้อ ทำจากโลหะผสมที่ให้ความเหนียว นำหนักเบา ทนทานต่อการเคลื่อนที่เสียดสีกับผนังกระบอกสูบ การเคลื่อนที่ของลูกสูบแต่ละครั้ง เกิดจาก การทำงานร่วมประสานกัน ของก้านสูบ (Piston rod) เพลาข้อเหวี่ยง (Crank shaft) และการจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ ตลอดจนกลไก การเปิด-ปิด วาล์ว (Valve) ไอดี-ไอเสีย อย่างเป็นจังหวะ

ขนาดกระบอกสูบ และระยะชัก
ขนาดกระบอกสูบ (Bore) คือความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลาง ของกระบอกสูบ มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ส่วนระยะชัก (Stroke) คือระยะห่างระหว่างการเคลื่อนที่ของลูกสูบ จากตำแหน่งศูนย์ตายบน (Top Dead Center = TDC) ถึงตำแหน่ง ศูนย์ตายล่าง (Bottom Dead Center = BCD) มีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรเช่นกัน หากสังเกต ตามโบรชัวร์ สเป็ครถยนต์ระบุขนาดกระบอกสูบ x ระยะชัก (ช่วงชัก) เป็น 83x88 mm หมายความว่า เครื่องยนต์ดังกล่าว ใช้ลูกสูบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 83 มิลลิเมตร และมีระยะชัก 88 มิลิเมตร

10/26/11

รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น

รู้ให้เท่ากัน ก่อนก้าวไปพร้อมกัน

วิดีโอ Infographic ตอนที่ 1: "รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น" ชวนชาวไทยทุกคนมาทำความเข้าสถานการณ์น้ำท่วมปี 2554 ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเรามีวิธีการจัดการน้ำกันอย่างไรเพื่อสร้างความเข้าใจให­้มากขึ้นและลดภาวะตื่นตระหนักอันมาจากมูลที่มากล้นจนเกินไปที่มา: กลุ่ม "รู้ สู้! flood"

10/22/11

Fact ความจริง

ไม่ว่าเราจะทำอะไร ก็จะมีคนคอยติเตียนวิจารณ์เสมอ
ดังนั้นหากเรารู้ว่าทำในสิ่งที่ถูก.. ก็ทำไปเถอะ

10/21/11

Flooding advice

A flood can be a devastating event for any homeowner or business. Here we give basic advice on how to prepare for, and how to cope should your property be flooded. The related links give essential information for anyone in a flood-prone area.

1. Being prepared

 • Check the flood risk for the area through the Thaiflood.com
 • Find out what the local flood warning service for your area is and check local flood records.
 • Ask neighbours if the area is susceptible to flooding.
 • Be aware however, that climate change is expected to lead to heavier downpours of rain which may increase your flood risk.

Planning

 • Check access to your property. Think about how you would get out if it was flooded and where you could store valuables out of reach of the floodwater.
 • Keep a list of useful numbers to hand e.g. your local authority, the emergency services, your insurance company and Floodline (1111).
 • You may also want to take steps to reduce your risks. Consider adapting your property for example by moving power points higher up or changing the flooring.

If flooding is likely…

 • Have a few sandbags or flood boards prepared to block doorways and airbricks. Check the Environment Agency’s website for advice on how to lay sandbags effectively.
 • Make up a flood kit, including a torch, blankets, waterproof clothing, Wellingtons, a portable radio, first-aid kit and rubber gloves. Keep it upstairs or high up.
 • Talk about possible flooding with your colleagues. Consider writing a flood plan and store this with your flood kit.
 • Make sure you know where to turn off your gas and electricity.
 • Think about where you would move vehicles to in the event of a flood warning.
 • Move valuable equipment upstairs or in a high place downstairs.

Insurance

 • Keep insurance documents in a waterproof plastic bag.
 • Make sure you have adequate buildings and contents insurance that covers the full replacement cost of any items ruined, rather than their current market value. As for cars and other vehicles, comprehensive insurance should cover flood damage but third party won’t.
 • If maintaining business continuity is of strategic importance you may wish to take out business continuity insurance.


2. During a flood

 • Follow the Flood Warning Codes .
 • Watch water levels and keep an eye on the weather. Listen out for warnings on radio and TV.
 • Check out the Environment Agency or flood news website. They update their flood warnings online 24 hours a day or ring Floodline 1111.
 • Reconsider travel arrangements.
 • Be aware that the situation could worsen.
 • Your insurer will expect you to take reasonable steps to protect your property. Therefore, take easily moveable objects upstairs and, if possible, use sandbags to hold back the water.
 • Prepare to turn off gas and electricity, if necessary. Switching the electrical supply off at the mains and unplugging equipment.
 • Protect yourself, your employees and others that need your help. Have warm clothing, Wellingtons, water and food stocks ready and be prepared to evacuate.
 • Co-operate with emergency services and local authorities.
 • Avoid contact with floodwater as it may be contaminated with sewage.
 • Flooding can kill. Don’t try to walk or drive through floodwater or walk on sea defences, riverbanks or cross river bridges.
 • Take care when walking through shallow water as manhole covers may have come off and there may be other underwater hazards, and never try to swim through fast flowing water.3. After a flood
Insurance

 • Contact your insurer as soon as possible using their 24 hour emergency helpline.
 • Make sure your insurance company knows where to contact you if you have to move out of your premises.
 • Make notes to help your insurer deal with your claim including the time of flood warning; time the floodwater entered your property; maximum depth of the flood, how long the flood water was in your property, presence of any contaminants, what damage was done to building and contents and take photographs of the damage.
 • Try to keep an inventory of correspondence after the flood (e.g. letters to local authorities, builders, insurers and loss adjuster).
 • It is very important that you keep all damaged items rather than throw them away, including carpets, so that the insurance company loss adjuster can see them and verify the claim.
 • If necessary, you may have to store damaged items outside or elsewhere.
Repairing the damage
 • Clean and dry out your property as quickly as possible to minimize damp problems.
 • Take up sections of damaged floorboards, carpet, wall tiles, and wet furnishings. Clean off mud and contaminants, wash with disinfectant and leave them to dry outside if possible.
 • Check Yellow Pages under flood damage for suppliers of cleaning materials or equipment to dry out your property.
 • If necessary commission immediate emergency pumping /repair work to protect your property from further damage.
 • Get advice where detailed, lengthy repairs are needed.
 • Wash your hands with disinfectant/wear rubber gloves.
 • Water supply companies advise that mains tap water should not be contaminated. Wash taps and run them for a few minutes before use. If in doubt contact your water company.
 • Do not touch items that have been in contact with floodwater which may be contaminated. Check external walls, roofs and drainage systems.
 • Contact your local authority for information on how to deal with floods.

Getting back to business

 • Ask gas, electricity and water companies to check your supplies before turning back on.
 • If you have business interruption cover this will pay the cost of alternative accommodation.
 • Keep in touch with your customers to let them know when you will be back in business.

10/20/11

อยากให้คนไทยสามัคคี

โฆษณาที่อยากให้คนไทยสามัคคี เพื่อแผ่นดินไทย เพื่อชาติ เพื่อคนไทย เพื่อจิตสำนึกรักแผ่นดิน

10/19/11

สำนักพระราชวังปฏิเสธในหลวงรับสั่งให้น้ำผ่านสวนจิตร


สำนักพระราชวังปฏิเสธในหลวงรับสั่งหากน้ำเข้าพระนคร ให้น้ำผ่านวังสวนจิตรหาก ชี้เป็นการพูดไปเรื่อย เชื่อกทม.กั้นน้ำไว้ได้

นายรัตนาวุธ วัชโรทัย ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่มีการแชร์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า ในหลวงทรงรับสั่ง "ถ้าน้ำเข้าพระนคร ให้น้ำผ่านวังสวนจิตรไปเลย อย่ากั้นให้ผ่านไปเลย" นี้ว่า เป็นการพูดไปเรื่อย ไม่น่าเป็นไปได้ และโดยส่วนตัวไม่เคยรู้เรื่องนี้
น้ำไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระนครอยู่แล้ว และถ้าน้ำเข้ามาถึงเขตวังได้ จนท่วม ก็แสดงว่ากทม.ไม่สามารถเอาน้ำไว้อยู่ ซึ่งมันไม่สามารถเป็นไปได้อยู่แล้ว และจากการติดตามสถานการณ์ข่าวในขณะนี้  ทั้งกทม. และรัฐบาลต่างร่วมมือกันอย่างแข็งขันไม่ให้น้ำเข้าท่วมได้ ตั้งแต่กทม.รอบนอก และ ตอนนี้พื้นที่รอบวังสวนจิตรลดาในรัศมี 1 ตร.กม. ก็ยังไม่มีกระสอบทราบซักใบ เพราะเราเชื่อว่ากทม. จะสามารถกั้นน้ำไว้ได้
ในส่วนของวังหลวงและวัดพระแก้ว ก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้ว  ว่า น้ำที่ท่าราชวรดิษฐ์สูงกว่าเขตวัง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงเชื่อมั่นว่ากำแพงวังสามารถเอาอยู่
ส่วนข้อความที่มีการแชร์ในเฟซบุ๊กนั้น คือ การตีข่าว ดึงเอาเจ้านายลงมา เพราะน้ำที่ท่วมทุกวันนี้มาไม่ถึงสวนจิตรลดา เพราะน้ำที่ท่วมทุกวันนี้ไม่ได้เกิดจากน้ำทะเลหนุน แต่เกิดจากคันดินพัง และ ไม่มีทางที่ถนนราชวิถีจะท่วม เพราะถ้า ถ.ราชวิถีท่วมวังสวนจิตรก็ต้องท่วมแน่นอน

10/18/11

ภาพน้ำท่วมที่ นิวออร์ลีนส์ New Orleans ไม่ใช่ที่ไทย

เห็นคนไทยหลายคนเอาภาพน้ำท่วมนี้มาแชร์กันตาม Social network ต่างๆ เช่น บนFacebook

ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าภาพน้ำท่วมนี้เกิดขึ้นที่ไทย แต่ที่จริงแล้วภาพนี้เป็นภาพน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคน แคทรีนา (Hurricane Katrina) ที่รัฐนิวออร์ลีนส์ สหรัฐอเมริกาในปี 2005

อยากให้คนที่เอาภาพน้ำท่วมนี้มาแชร์ หาข้อมูลก่อนที่จะนำมาแชร์ด้วยเพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิดกัน


Flooding caused by Hurricane Katrina.

ที่มาของภาพ http://www.roadtraffic-technology.com/projects/neworleans/neworleans2.html10/12/11

Apple - Introducing iOS 5

Get a closer look at a few of the over 200 features that make iOS 5 the best update yet for iPad, iPhone, and iPod touch.

วางกระสอบทรายให้ถูกวิธี
กระสอบทราย  เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ แต่หากกระสอบทรายไม่ได้มาตรฐาน ก็อาจส่งผลให้ปัญหาน้ำท่วมรุนแรงกว่าเดิม วันนี้ เราจึงขอนำเสนอวิธีการบรรจุทรายลงในกระสอบและการวางกระสอบทรายที่ถูกต้อง

เคนเนธ เฮลเลแวง วิศวกรจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ธ ดาโกต้า  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการใช้กระสอบทรายให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยงานวิจัยดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันด้านการเกษตรและอาหาร สังกัดกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา

งานวิจัยของเฮลเลแวงระบุว่า ขนาดของกระสอบทรายที่เหมาะสม  ควรมีความกว้าง 14 นิ้ว ยาว 24-26 นิ้ว แต่ถ้าเป็นขนาดอื่นก็ใช้งานได้เช่นกัน แต่น้ำหนักที่บรรจุทรายควรอยู่ที่ 15-18 กิโลกรัม เพื่อให้สะดวกต่อการขนย้าย


ส่วนวิธีการวางกระสอบทรายนั้น ก่อนอื่นต้องสังเกตให้ดีก่อนว่า บริเวณดังกล่าวต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆที่จะทำลายแนวกำแพงของกระสอบทราย และไม่ควรวางกระสอบทรายไว้ติดกับผนังตึกหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างได้ ซึ่งวิธีที่ถูกต้อง ควรวางกระสอบทรายให้อยู่ห่างจากตึกประมาณ 2.5 เมตร เพื่อให้มีระยะห่าง เพื่อสังเกตการรั่วซึมของน้ำได้ และควรวางในลักษณะที่ขนานกันไปกับทางไหลของน้ำ


นอกจากนี้ การวางกระสอบทรายเป็นชั้นที่สูงมากกว่า 1 เมตร ควรมีขุดคูระบายน้ำลึกประมาณ 6 นิ้ว และยาวประมาณ 24 นิ้ว เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคันกั้นน้ำอีกด้วย

ด้านหน่วยงานทางวิศวกรรม  ของกองทัพสหรัฐฯ  แนะนำเพิ่มเติมว่า การวางกระสอบทรายให้ถูกต้องนั้น ความกว้างของฐานควรมีขนาดเป็น 3 เท่าของความสูง เช่น กระสอบทรายที่ถูกวางสูงขึ้นไป 4 ฟุต ควรมีฐานกว้าง 12 ฟุตเป็นต้น


ขณะที่ วิธีการในการบรรจุทรายใส่ในกระสอบทรายนั้น ควรบรรจุทรายแค่เพียงครึ่งหนึ่งของถุงเท่านั้น และควรมัดปากถุงให้ใกล้กับด้านบนถุง แต่หากบรรจุทรายเต็มถุงและมัดปากถุงสูงเกินไป จะทำให้น้ำซึมผ่านเข้ามาได้ง่าย


ส่วนวิธีการวางกระสอบทรายเป็นรูปสามเหลี่ยมนั้น ถ้าสูงไม่เกิน 1 ฟุต  ไม่มีรูปแบบที่จำกัด แต่ถ้าจะวางสูงกว่านั้น ควรมีการเพิ่มความแข็งแกร่งของชั้นกระสอบทราย โดยทุกๆสูง 5 ฟุต จะต้องทำให้กระสอบทรายอยู่ติดกันมากที่สุด เช่นการขึ้นไปเหยียบและใช้มือดันเพื่อให้กระสอบทรายยึดติดกัน

และเมื่อทำนบกั้นน้ำกระสอบทรายเสร็จแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายควรมีการนำผ้าใบพลาสติกขนาดใหญ่มาคลุมปิดไว้อีกชั้น  เพื่อเพิ่มความมั่นคงและป้องกันไม่ให้น้ำไหลผ่าน แต่ไม่ควรวางผ้าใบพลาสติกไว้ด้านล่างของกระสอบทราย เพราะกระสอบทรายอาจลื่นไถลลงมา เมื่อไม่สามารถทนแรงดันน้ำได้ที่มา: http://news.voicetv.co.th/global/20163.html

10/10/11

การติด Facebook ทำให้สมาธิในการทำงานลดลง

Wine Bridge Plus

ADDRESS: LANGSUAN BALCONY,99/15-16 LANGSUAN RD 
OPEN: 8PM-4AM
CONTACT: 0-2251-7767


Wine Bridge Plus, which has recently undergone a facelift, needs no advertising, but deserves to be on this list as it is always packed from Monday to Sunday with Bangkok’s elite. People flock from all over for their partying pleasure. The band plays chill-out music plus some oldies to suit all age ranges that frequent the establishment. A wall full of bottles ensures you will get the best wines in and other alcoholic beverages are also available, and interesting menus provide apposite accompaniment. Although the bar is situated right in downtown Langsuan road, the prices are not as expensive as one might think. For a fine night out sipping wine or even a full-on birthday bash, Wine Bridge Plus will surely.
Location Map


View Larger Map


Steve Jobs was a Buddhist

รู้หรือไม่ว่า Steve Jobs นับถือพระพุทธศาสนา
A younger Steve Jobs (1955-2011) in his living room.


Steve Jobs studied Zen Buddhism in his youth. He often said that he thought of becoming a monk up in a monastery in Japan instead of starting Apple, but his guru Kobun Chino convinced him otherwise. That same Zen master was a spiritual adviser at NeXT and married Steve and Laurene in Yosemite in 1991.A lot of critics of Steve’s tough management style point out: “Imagine what he’d be like if he hadn’t studied buddhism...” This is one of Steve’s many paradoxes: how could a real Buddhist make a living out of selling gadgets to the masses?
Success can mean a lot of different things depending on who you ask.
So why not ask for the keys to success from someone who’s REALLY successful?
“Your time is limited. Don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living the result of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drowned your own inner voice. And, most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.” Steve Jobs


Let’s look at these success strategies a little deeper…5 Keys To SuccessYou’re Running Out of Time – Use It WiselySteve Jobs channels Buddhist monks from all over the world for this piece of advice. We barely ever really think about how little time we have on this planet. That within a blink of an eye everything could be gone.


The Buddha recognized this fact and used it as one of his motivations for enlightenment.


Don’t wait for tomorrow because tomorrow may never come.


Start right now, in this instance, to work on your success.


Dreaming of it. Crafting it. Creating it.


Don’t wait for the kids to go off to college, the stars to align, or until everything is just right.
Don’t Live Someone Else’s Life
If you truly buy into Steve’s first key to success. Or you’ve recently had tea with the Dalai Lama and he swayed you to the dark side of realizing that we all have a fixed amount of time, then why would you waste it living someone else’s life.
You’ve got dreams of your own. They may have been beaten into silence, but you know they’re still there. Waiting patiently for you to remember them. To nurture them. And have the courage to share them with the world.
Break Free From DogmaAccording to wikipedia: “Dogma is the established belief or doctrine held by a religion, ideology or any kind of organization: it is authoritative and not to be disputed.”

I don’t mean to come back to Buddha, but he had this to say about Dogma, “Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense.”

Is Steve Jobs Buddhist?

He seems to be really channeling him so far.

Have the courage to be yourself.

What are your dreams?

What do you want?

What make YOU happy?

Dive deep into the mystery and miracle of who you are. There’s never going to be another person like you on the face of this planet. EVER.

Think about that for a second. Embrace it. And get on out there and discover who you are.


Ignore Other People’s OpinionsAbraham Maslow said that the happiest people are the ones that are, “Oblivious of the good opinions of others.”

Now I don’t think Mr. Jobs is saying to steer clear of wise council. It’s good to have other people perspective on things. And I’m sure that apple has a lot of geniuses, clairvoyants and witch doctors to help Mr. Jobs divine the future.

But there’s a lot of people out there who will tell you that it can’t be done. Or you’re not the right person for the job. Or some other form of baloney.


Thank them for their concern and keep pressing on with your dreams.
Listen and ask for the opinions of people who have more experience than you. But keep far away from dream stealer’s.
Follow Your HeartSo often we choose to ignore the “still small voice within.” We get that gut feeling. We know something is up.

We hear our dreams calling out to us but for whatever reason we suppress them, ignore them, and shove them down deep inside.

Maybe we’re trying to keep up with Jones’. Maybe we buy into the “get a good job, keep your head down, and work hard” story they sell us in school.

Whatever the reason the truth is when we stuff those dreams away and lock them deep within our hearts we suffer.

Silently we ache. An agony most of us take quietly to our graves.

The only cure is to dream again. To follow our hearts. To go where life is calling you. To run through fields of wide open possibility.

A quote I love and have adapted slightly from Frederick Buechner is, “Success is found through marrying the worlds deep hunger with your hearts deep gladness.”

It’s no wonder that Steve Jobs has been successful.

So what do you want to be successful at?


อัตราค่า EMS ภายในประเทศ


อัตราค่าบริการ EMS ภายในประเทศใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 คุลาคม 2554

Let's get to know more about IKEA!

10/9/11

แจก คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม

คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม โดย หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ม.เชียงใหม่

เตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อนดีกว่าครับ :-)

10/7/11

คำอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่


รวมอวยพรวันเกิด ผู้ใหญ่

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจ ปราศจากโรคภัยต่างๆ นานา

ขอเดชคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มภัยสารพัดขจัดผลาญอายุมั่นขวัญยืน ชั่วกาลนานมงคลวารวันเกิด…ประเสริฐเอย

ขอให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ไข้ กินอิ่ม นอนหลับ อยู่เป็น ร่มโพธิร่มไทร ให้ลูกให้หลาน นานๆ

Hong Kong student's Apple tribute is Internet hit

A Hong Kong design student said on Friday he was overwhelmed and felt "unreal" after his sombre logo in tribute to Apple founder Steve Jobs caused a worldwide Internet sensation.


Jonathan Mak, a student at the Polytechnic University, poses with his laptop showing his self-designed logo in tribute of Apple founder Steve Jobs in Hong Kong on October 7, 2011.

The design, featuring Jobs's silhouette incorporated into the bite of a white Apple logo on a black background, has gone viral on the Internet since news of his death.

"I feel so unreal," Jonathan Mak, a second year graphic design student at Hong Kong Polytechnic University, told AFP, after he was inundated with tens of thousands of emails and messages on his Twitter account.

"You don't get to 180 thousands notes without feeling slightly insane," the 19-year-old posted on another microblogging site Tumblr Friday, referring to the messages he has received.

Mak said newspapers in the United States and Germany have contacted him about buying the copyright to use his logo and had received job offers.

"I am flattered by the attention but I would like to focus on my study before taking on any full-time job," said the bespectacled student, adding that he was trying to cope with his new-found fame.

"I'm quite busy now actually as I'm trying to finish a school project."

When asked about whether he would be targeting commercial opportunities, Mak said he was considering contacting Apple on copyright issues because his design is based on Apple's own logo.

Some merchandisers have reportedly used his logo for commemorative memorabilia for Jobs such as t-shirts and caps that are being sold on the Internet.

"I will consider using any proceeds I make from the copyright for cancer research, as suggested by some people to me on the Internet," he said. Jobs died at 56 of pancreatic cancer.

Mak said he first came up with the design after Jobs announced his resignation in late August, but the logo received little attention at the time.

The teenager said the Apple founder had inspired him in his design.

"He was a minimalist, which is the way I would like to emphasise in my design -- fewer elements but a powerful message."

"Steve Jobs strongly believed in his own ideas and continued with his beliefs no matter how people criticised him. He was courageous," said Mak.

10/6/11

Steve Jobs: 1955 – 2011

Steven Paul Jobs better known as Steve Jobs, the co-founder and chairman of Apple, passed away Wednesday at the age of 56.

Born in San Francisco in 1955, Jobs grew up near Cupertino, Calif. After attending Reed College in Portland for one semester (and auditing classes for free for several more), Jobs took a job at Atari, designing circuit boards. In 1976, Jobs co-founded Apple with Steve Wozniak.

The two young men started out with a few thousand dollars in cash and a vision of changing the world. Over the course of the past 35 years, the company and Jobs have gone on to change the world, the personal computing industry, the music and film industries and the mobile industry as we know.

Apple released its first mass-market product, the Apple II in 1976. The Apple II helped ignite what would become known as “the personal computer revolution” and thrust the charismatic Jobs into the spotlight. By the time IBM released its first PC in 1981 and Commodore released the Commodore 64 in 1982, Apple was already hard at work on the product that would cement Apple’s place in computing history, the Macintosh.

Brazenly introduced to the world in 1984 via a Super Bowl ad directed by Ridley Scott, the Macintosh helped set the standard for personal computing paradigms for the next decade.Pixar, NeXT and Beyond

Jobs was forced out of Apple in 1985 over disagreements concerning vision, style and attitude. At the time, Jobs was written off by many in the business and industry press as a flash in the pan. It was Wozniak, not Jobs, they said, that was the real innovator at Apple.

In the decade that followed, Jobs was out of the limelight. Bill Gates became the face of the industry and the tech story of the 1990s was the rise of Microsoft. It was Microsoft, not Apple, that would topple IBM.

After leaving Apple in 1985, Jobs and some of his Apple founded NeXT with a cadre of Apple alumni. NeXT was well-financed and its software and hardware were top notch. Still, the products failed to make an impact on the industry.

Jobs’s real success in the first half of the 1990s wasn’t in the computer industry, but in the film industry. Pixar, a small animation studio Jobs acquired in 1986, went from obscurity to industry game-changer after the release of 1995′s Toy Story. It was Pixar, not Apple — and not NeXT — that made Jobs a very rich man.

In late 1996, Jobs approached Apple to discuss his former company acquiring NeXT. Apple needed an operating system, NeXT had one, NeXTSTEP.

Within a few months of rejoining Apple, Jobs took over as interim CEO. It was at this point that the modern Jobs legacy began to take shape.

From 1997 until August 2011, Jobs was Apple’s CEO, presiding over what can only be described as the greatest second and third acts in business history. Under his tutelage as CEO, Apple not only returned from the brink of bankruptcy to profitability, but products like the iMac, iPod, iPhone and iPad have single-handedly changed the consumer electronics and personal computing landscape.

In August 2004, Jobs revealed that he had undergone surgery to remove a cancerous tumor from his pancreas. Jobs took a one month leave of absence to recover from surgery and returned to work in September 2004.

For the next seven years, Jobs would dodge rumors about his health. In June 2008, Jobs’s gaunt appearance at WWDC raised questions about his health. In January 2009, Jobs took a six-month leave of absence from Apple, to address “a hormone deficiency.” It was later revealed that Jobs had a liver transplant in April 2009. He returned to work in June 2009.

Jobs would continue to serve as Apple’s CEO until January 2011, when he took a medical leave of absence “to focus on his health.”

Jobs is survived by his wife Laurene and his family.


RIP Steve Jobs

10/5/11

Download iTunes 10.5 Beta 7 For Mac / Windows (Direct Links)

Apple released iOS 5 beta 7, another version of iTunes. iTunes 10.5 beta 7 for both Mac OS X and WIndows is available for download. iTunes 10.5 beta 7 brings support for the latest iOS 5 version, iOS 5 beta 7.This new release of iTunes comes after Apple’s yesterday release of iTunes 10.5 beta 6.1 which brought support for additional features of iCloud known as iTunes Match.
Just the same as iOS 5 beta 7, you must have a developer account to be able to download iTunes 10.5 beta 7.

Download iTunes 10.5 beta 7 for Windows 64 bit (link)
Download iTunes 10.5 beta 7 for Windows 32 bit (link)
Download iTunes 10.5 beta 7 for Mac ( link)

10/3/11

ไปรษณีย์ไทย Thailand Post เปิดวันไหนและเวลาใดบ้าง

เวลาทําการไปรษณีย์ไทย 

วันจันทร์ – ศุกร์ เปิด 8.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ เปิด 8.30 – 12.00 น. 

บางสาขาเปิดวันอาทิตย์ด้วย สามารถดูได้จาก http://tungblog.atikomtrirat.com/2011/10/thailand-post-office-hours.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)