~ just web development & e-commerce blog


3/31/12

ประมงประสานอย.เพิกถอนฉลากปลาดอลลีเวียดนาม

กรมประมงประสาน อย. แก้ฉลากปลาดอลลี่ หลังคนไทยถูกหลอกแท้จริงเป็นปลาสวายเวียดนาม

อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ได้ประสานงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เพื่อให้ปรับปรุงฉลากที่ระบุชนิดปลานำเข้าจากประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะปลาดอลลี่จากเวียดนาม ซึ่งแท้จริงแล้ว คือปลาสวาย ที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าดอลลี่เท่านั้น ไม่ใช่ปลาดอลลี่ ที่เป็นพันธุ์ปลาที่ต้องนำเข้าจากเมืองหนาวแต่อย่างใด หลังมีผู้บริโภคหลายรายสอบถามมายังกรมประมงว่า ปลาดอลลี่ที่คนไทยนิยมบริโภคในปัจจุบัน เป็นปลาเมืองหนาวนำเข้าจริงหรือไม่ เนื่องจากตามร้านอาหารต่างๆ จำหน่ายในราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็น นางสาวนันทิยา อุ่นประเสริฐ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยหันไปบริโภคปลาชนิดใหม่ที่ขายตามท้องตลาด ซึ่งแปรรูปเป็นชิ้นเนื้อปลาแล่ และใช้ชื่อเรียกว่า"ปลาดอลลี่"แท้จริงแล้วปลาชนิดนี้ก็คือ ปลาสวายที่เลี้ยงในประเทศเวียดนามดังนั้นกรมประมงจึงขอเชิญชวนให้คนไทยหันกลับมาบริโภคปลาสวายซึ่งมีคุณภาพดี ราคาถูกในบ้านเราและไม่ถูกหลอกให้ซื้อปลาสวายจากเวียดนามในชื่อ "ดอลลี่" อีกต่อไป ทั้งนี้ประเทศเวียดนามผลิตปลาสวายที่เลี้ยงให้มีเนื้อสีขาวชมพูและตั้งชื่อว่า"ดอลลี่"นั้น เป็นการสร้างมูลค่าให้กับปลาสวาย โดยการใช้ชื่อนี้ทำให้คนไทยจำนวนมากเข้าใจผิดว่าเป็นปลาชนิดใหม่ ประกอบกับปลาสวายที่เลี้ยงในบ้านเราจะมีเนื้อสีเหลือง ไขมันมาก เพราะได้รับอาหารประเภทแป้งและไขมัน ซึ่งเป็นการผลิตแบบลดต้นทุน และเลี้ยงในบ่อขนาดใหญ่อย่างหนาแน่น ทำให้เศษอาหารที่ให้เหลือปลากินไม่หมดเกิดการเน่าเสียหมักหมมอยู่ก้นบ่อ ปลาที่เลี้ยงจึงมีกลิ่นคล้ายกลิ่นโคลน วิธีแก้ไขเพียงย้ายหรือถ่ายน้ำให้สะอาด 5-7 วันก่อนการจับก็จะหมดกลิ่นไม่พึงประสงค์นี้ ส่วนการเลี้ยงปลาสวายที่ให้เนื้อออกสีขาวชมพูเช่นเดียวกับปลาสวายของเวียดนามนั้น ไม่ยากสามารถทำได้โดยการให้อาหารที่เหมาะสมไม่มีไขมันมากเกินไป และเลี้ยงในที่น้ำถ่ายเทได้ดีสม่ำเสมอ ก็จะได้คุณภาพปลาสวายที่มีเนื้อขาวชมพูเช่นเดียวกับปลาสวายเวียดนามเช่นกัน

3/29/12

ครม.สั่งหน่วยงานราชการ ใช้ 13 ฟอนต์ไทย TH Sarabun PSK

ครม.เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการโละฟอนต์ต่างชาติ บังคับใช้ 13 ฟอนต์ไทยในงานราชการ ระบุป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (สอซช.) หรือ SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิตัลและรูปแบบของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่ายให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ ดังนี้

1. TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ

2. TH Chamornman ออกแบบโดยคุณเอกลักษ์ เพียรพนาเวช

3. TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

4. TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

5. TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

6. TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ

7. TH Kodchasan ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์

8. TH K2D July8 (8 กรกฏา) ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์

9. TH Mali Grade 6 ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง

10. TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

11. TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA (คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)

12. TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม)

13. TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีม สิบเอ็ด (คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

3/27/12

คนไทยเป็นโรคต้อหินเพิ่มมากขึ้น

โรคต้อหินเป็นสาเหตุตาบอดถาวรอันดับหนึ่ง แต่ที่น่าห่วงไปกว่านั้นคนไทย 90% ไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคนี้


ต้อหิน โรคร้ายที่อาจทำลายดวงตาให้มืดมิด แม้จะเกิดในกลุ่มผู้สูงวัยเป็นหลัก แต่อย่าชะล่าใจ เพราะหากไม่ป้องกันไว้แต่เนิ่น ๆ ก็อันตรายได้

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ สาขาวิชาโรคต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ต้อหินเป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติของขั้วประสาทตา เกี่ยวข้องกับความดันตาหรือการสูญเสียลานสายตา ที่มักพบในคนสูงอายุ โดย หากอายุ 40 ปีขึ้นไปจะพบ 3-4% ของผู้สูงอายุทั้งหมด แต่ถ้า 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มเป็น 6%

“ยิ่งอายุเยอะ จะมีโอกาสเป็นเยอะ นอกจากนี้ ยังพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ที่สำคัญคือ กรรมพันธุ์ เพราะมักพบในคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน แต่หากประวัติครอบครัวไม่มีโรคต้อหิน ก็ไม่หมดความเสี่ยง เพราะอาจจะไม่รู้ว่าเป็นก็ได้เพราะกว่า 90% ของผู้ป่วยไม่มีอาการอะไรบ่งชี้ ยิ่งระยะแรกๆ ยิ่งจะไม่มีอาการ คนที่พบมักจะตรวจพบโดยบังเอิญ" จักษุแพทย์ กล่าว

อาการบ่งชี้ของโรคต้อหินคือ ลานสายตาแคบลง มองด้านข้างไม่เห็น ขับรถมองด้านข้างไม่เห็น หรือเพื่อนส่งของให้จากด้านข้างก็ไม่เห็น หากสังเกตตัวเองและพบอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ ลานสายตาแคบลงเรื่อยๆ จนมองไม่เห็น จากการสูญเสียภาวะการมองเห็นจะกลายเป็นตาบอดถาวรในที่สุด แม้จะหยอดยา ยิงเลเซอร์ หรือผ่าตัด ลานสายตาที่เสียไปก็จะไม่สามารถกลับคืนมาได้อีก

“แต่ต้อหินป้องกันตาบอดได้ หากมารักษาเร็ว ใช้ยาหยอดตา ยิงเลเซอร์หรือผ่าตัด ก็จะสามารถหยุดยั้งไม่ให้ลานสายตาแคบไปกว่าเดิม เพราะต้อหิน เป็นแล้วไม่ใช่ว่าจะตาบอดแน่ ๆ สามารถใช้สายตาได้ตามปกติ หากรักษาทัน” คุณหมอ กล่าว

การดูแลรักษาผู้ป่วยต้อหิน มีทั้งการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็น ยาหยอด ยารับประทาน และยาฉีด โดยยาหยอดตารักษาต้อหินเป็นการรักษาเบื้องต้นที่ดีที่สุด เพราะสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ แต่ต้องใช้ทุกวันไปตลอดชีวิต ในขณะที่ยากินและยาฉีดจะใช้รักษาโรคต้อหินในระยะสั้นเพื่อเตรียมผ่าตัดเท่านั้น เพราะมีผลข้างเคียงสูง นอกจากนี้ ยังมีการใช้แสงเลเซอร์และผ่าตัดอีกด้วย

การรักษาต้องดูระยะของโรค หากเป็นระยะแรกที่ยังไม่สูญเสียลานสายตามาก สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ต้องหยอดยาหยอดตาทุกวันไปตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม มักจะมีคำถามจากผู้ป่วยว่า หยอดยาแล้วทำไมไม่ดีขึ้น คุณหมอบอกว่า การรักษาโรคต้อหินนั้น ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น แต่เป็นการป้องกันไม่ให้ภาวการณ์มองเห็นแย่ลงกว่าเดิม ที่สำคัญ คือ ต้องงบแพทย์ตามนัด หยอดยาสม่ำเสมอ

ในรายที่อาการรุนแรงและสายตาเลือนราง ต้องทำความเข้าใจกับสังคมและครอบครัว เพราะลานสายตาแคบ การขับรถไม่สามารถทำได้ โอกาสเกิดอุบัติเหตุมีมาก ต้องมีญาติหรือลูกหลานขับรถให้

การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะสายตาที่เลือนรางอาจจะทำให้การใช้ชีวิตในบ้านไม่ดีเท่าที่ควร ของมีคม มุมโต๊ะ ของแตกง่าย รวมถึงของบนพื้นหรือพื้นที่ต่างระดับ ต้องระวัง เพราะผู้ป่วยต้อหินมักจะเสียลานสายตาด้านล่าง อาจเตะโดนของที่มองไม่เห็น หรือหากเสียลานสายตาด้านบน ศีรษะอาจโขกประตู หรืออื่นๆ

ทั้งนี้ ตามสถิติพบว่า กลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไป มีโอกาสเป็นต้อหินร้อยละ 3 ขณะที่อายุเกิน 60 ปี มีโอกาสเป็นต้อหินถึงร้อยละ 6 ในขณะที่คนไทยร้อยละ 90 ไม่ทราบว่าตนเองเป็นต้อหิน ซึ่งโอกาสเป็นกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

รศ.นพ.นริศ แนะนำว่า ต้อหินไม่มีอาการบ่งชี้ ดังนั้น หากอายุ 40 ควรจะไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจดูสุขภาพตาทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเป็น ต้อกระจก ภาวะการมองเห็น มุมตาแคบหรือกว้าง โดยหากไม่มีประวัติเสี่ยงควรตรวจ 1-2 ปีต่อครั้ง ในทางกลับกันควรจะตรวจปีละ 1 ครั้งอย่างต่อเนื่อง หากมีประวัติเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น อายุมาก โรคเบาหวาน เคยประสบอุบัติเหตุที่ดวงตา มีการอักเสบในตาและการใช้ยาหยอดตาเป็นประจำ

3/25/12

การรับเงินโอนจาก Bangkok Bank สาขา New York

ท่านสามารถประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากสหรัฐอเมริกากลับประเทศไทยได้ด้วยวิธีง่ายๆ ผ่านระบบ Automated Clearing House (US ACH) ของธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา


เพียงท่านระบุ Routing Number 026008691 ของธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก ในคำสั่งโอนเงินของท่าน ธนาคารก็จะสามารถรับเงินโอนจากสหรัฐอเมริกาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งนำฝากเข้าบัญชีของผู้รับเงินโอนที่สาขาธนาคารกรุงเทพทุกแห่งในประเทศไทย ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า
อุ่นใจผู้โอน ถูกใจผู้รับ
ประหยัด รวดเร็ว เชื่อถือได้ ด้วยระบบ US ACH ของสหรัฐอเมริกา
สะดวก ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา
ผู้รับเงินโอนจะได้รับเงินมากขึ้นเมื่อแปลงเงินโอนเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย

ตอบสนองวัตถุประสงค์การโอนเงินที่หลากหลาย
บริการรับเงินโอนจากสหรัฐอเมริกา ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก ช่วยอำนวยประโยชน์สำหรับผู้โอนที่มีบัญชีเงินฝากในสหรัฐอเมริกาและผู้รับเงินโอนที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

เพื่อโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา
เพื่อรับเงินรายได้ในธุรกิจ E-Commerce จากบริษัทผู้ให้บริการรับชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา

ง่ายๆ มั่นใจด้วยคำแนะนำทุกขั้นตอน
ธนาคารมีคำแนะนำที่ช่วยให้ท่านทำรายการได้อย่างสะดวกสบายตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

- คำแนะนำในการโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา
- คำแนะนำในการรับเงินรายได้จากต่างประเทศสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจ E-Commerce


ข้อจำกัดการให้บริการ
ท่านไม่สามารถทำรายการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทยกลับไปยังบัญชีที่ท่านมีอยู่กับธนาคารหรือบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตในประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ก และ ระบบชำระเงิน ACH หากท่านพยายามทำรายการโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย (รายการ Direct Debit/ACH Debit) ธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาและบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตอาจระงับการใช้บัญชีของท่าน

3/19/12

กลิ่นปาก


กลิ่นปากเป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความกังวลใจ และความรู้สึกไม่มั่นใจ สำหรับหลาย ๆ คน แม้ว่าจะพยายามใช้น้ำยาบ้วนปาก ยาอม หรือสเปรย์ดับกลิ่นปาก ก็ให้ผลแค่ชั่วครั้งชั่วคราว ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขที่สาเหตุที่ถูกต้อง กลิ่นปากก็ยังคงอยู่ ซึ่งกลิ่นเหม็นนี้เกิดขึ้นได้คล้าย ๆ กับกลิ่นเหม็นที่เกิดจากส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็นผลมาจากแบคทีเรียกลุ่มที่ทำให้เกิดการย่อยสลายโดยไม่ต้องการอากาศ

ดังนั้น บริเวณใดที่มีเศษอาหารตกค้าง แบคทีเรียก็ทำให้เกิดการบูดเน่าและมีกลิ่นเหม็นขึ้นได้ อะไรก็ตามที่มีผลให้มีเศษอาหารตกค้างหมักหมมก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากได้ บริเวณที่จะพบบ่อย ๆ คือที่ลิ้น ร่องเหงือก ใต้ขอบเหงือก ส่วนอื่นที่สามารถพบได้อีกคือ บริเวณที่อุดฟัน ครอบฟันไม่พอดี การเป็นโรคปริทันต์ เหงือกอักเสบ มีฟันผุรูกว้าง ฟันปลอมชนิดถอดได้ ทำให้มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณดังกล่าว จึงเป็นต้นเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก ดังนั้น จึงควรแปรงลิ้นหลังการแปรงฟันทุกครั้ง และแปรงให้ลึกถึงโคนลิ้น จะช่วยทำความสะอาดน้ำเมือกตกค้าง ที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้

สาเหตุของกลิ่นปาก
กลิ่นปากสามารถเกิดขึ้นได้จากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกอาจเป็นเรื่องของประเภทอาหารที่เรา รับประทานเข้าไป เช่น อาหารที่มีรสเผ็ดหรือมีกลิ่นตามธรรมชาติ (เครื่องเทศบางอย่างที่ใช้ในการประกอบอาหาร เช่น กระเทียม หัวหอม หรือแม้แต่ปลาทูน่าและทาโก) หากคุณคิดว่ากลิ่นปากของคุณเกี่ยวข้องกับอาหารที่ คุณบริโภค ให้ลองบันทึกอาหารที่คุณรับประทานเพื่อระบุว่าเป็น เพราะเหตุผลนี้หรือไม่ ผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถมี กลิ่นปากได้เช่นกัน

ปัจจัยภายในรวมถึงปัจจัยทางช่องปากที่สามารถมีผลต่อร่างกายอย่างเป็นระบบ ลิ้นก็เป็นส่วนที่แบคทีเรียต่าง ๆ เกาะตัวและเติบโตขึ้นได้เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นจะผลิตสารที่ก่อ ให้เกิดกลิ่นที่เรียกว่าเป็นสารระเหย (VSCs) โดยสาร VSC เบื้องต้นที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก คือ ไฮโดรเจนซัลไฟด์และเมธิลเมอร์แคบแทน แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นปากส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณ ส่วนโคนลิ้น

สาเหตุอื่น ๆ ของกลิ่นปากอาจได้แก่สาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้:


  • ปัญหาในเรื่องช่องปากและฟัน (อนามัยทางช่องปากที่ไม่ดีพอ โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์)
  • Dentures (plaque and food can develop on dentures)
  • ปากคอแห้ง (ไม่มีการหลั่งน้ำลาย)
  • ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องช่องปาก จมูกและช่องคอ (หากติดเชื้อที่ไซนัสหรือช่องคอและ ทอนซิลอักเสบแบบไม่แสดงอาการ)
  • โรคที่เกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกาย ต่างๆ (โรคเบาหวาน การติดเชื้อหรือเป็นฝีที่ปอด ตับหรือไตวาย ความเจ็บป่วยในระบบทางเดินอาหารต่างๆ)
  • ผู้ป่วยที่ควบคุมอาหารเป็นประจำ


การแก้ปัญหามีกลิ่นปาก ด้วยการใช้น้ำยาบ้วนปาก สเปรย์ หรือลูกอมรสมินต์ เป็นการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง และเป็นการสิ้นเปลืองอย่างมากด้วย การใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมคลอเฮ็กซิดีนในระยะยาวจะมีผลเสีย ทำให้เกิดคราบสีที่ฟัน ซึ่งน้ำยาบ้วนปากจะช่วยลดกลิ่นปากได้ชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้กำจัดสาเหตุที่แท้จริงออกไป ทำให้อาการของโรคถูกปิดบังจนเกิดอาการรุนแรงได้โดยไม่รู้ตัว และในบางครั้งกลิ่นของน้ำยาบ้วนปากก็อาจผสมกับกลิ่นปากจนทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย เพราะฉะนั้น วิธีที่ดีที่สุดของการรักษากลิ่นปากก็คือ การค้นหาและกำจัดโรคที่เกิดขึ้น และการแปรงฟันที่สะอาดอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

3/17/12

เผยแผ่นดินไทย 1 ใน 3 ของประเทศ ตกอยู่ในมือต่างชาติ!!

ผู้ตรวจการแผ่นดินวอนคนไทยตื่นตัวช่วยกันดูแลผืนแผ่นดินไทย หลังพบที่ดิน 1 ใน 3 ของประเทศ ตกอยู่ในการครอบครองของต่างชาติ โดยเฉพาะที่ดินริมทะเลใน จ.ระยอง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต

ในการสัมมนา “นิติกรรมอำพราง ต่างชาติกับการถือครองที่ดิน” ที่คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดขึ้นโดยนายศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า

จากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 รัฐบาลในสมัยนั้นเปิดช่องให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน จนกลายเป็นปัญหาต่างชาติอาศัยช่องว่างถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินผ่านนิติกรรมอำพราง ในลักษณะเข้ามาลงทุนพัฒนาที่ดิน จดทะเบียนสมรสกับคนไทย ซื้อที่ดินเพื่อเป็นสินสมรส
ปัจจุบันทำให้พื้นที่ 1 ใน 3 ของไทยถูกครอบครองโดยคนต่างชาติ โดยเฉพาะที่ดินริมทะเลหาดบ้านเพ ระยอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต พร้อมวอนให้คนไทยทุกคนตื่นตัวร่วมมือสร้างเครือข่ายแก้ปัญหา ตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำผิด เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่ช่วยเหลือ

ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดิน กระทรวงพาณิชย์ ต้องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อป้องกันการเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ามาลงทุน ส่วน ปปง. กำหนดกฎหมายการใช้เงินสดซื้อขายที่ดินเกินกว่า 2 ล้านบาท ต้องรายงานการทำธุรกรรมทุกกรณี รวมถึงกรณีการซื้อขายที่ดินที่มีความสลับซับซ้อน หากไม่รายงานถือเป็นความผิด ต้องระวางโทษปรับครั้งละ 500,000 บาท พร้อมจะเชิญตัวแทนมาสอบถามกรณีที่มีการซื้อขายที่ดินที่เข้าข่ายนิติกรรมอำพราง หากชี้แจงไม่ได้จะเรียกค่าปรับย้อนหลังทันที

กรุงเทพ ติดอันดับ 61 เมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจโลก

เดอะ อิโคโนมิสต์ (อิโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนท์ ยูนิต) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ นิตยสารเดอะอิโคโนมิสต์ เปิดเผยผลการจัดอันดับ 120 เมือง ที่มีศักยภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจและน่าอยู่อาศัยมากที่สุดของโลก ประจำปี 2555 โดยกรุงเทพฯ ได้อันดับที่ 61 ด้วยคะแนน 49 คะแนน ขณะที่แชมป์อันดบั 1 ตกเป็นของ มหานครนิวยอร์ค ด้วยคะแนน 71.4

ส่วนเมืองอื่นๆในแถบเอเชียที่ติดอันดับด้วย คือ
อันดับที่ 3.สิงคโปร์ ได้ไป 70คะแนน
อันดับที่ 4. ได้คะแนน 69.3 เท่ากัน คือ ฮ่องกง กับ ปารีส
อันดับที่ 5.โตเกียว ได้ไป 68คะแนน
ขณะที่เมืองปักกิ่งของจีน อยู่ในอับดับที่ 39 ด้วยคะแนน 56 คะแนน และเมืองโฮจิมินห์ ได้อันดับที่ 109 ด้วยคะแนน 36.5

สำหรับเกณฑ์ในการจัดอันดับมีด้วยกันหลากหลายเกณฑ์ เช่น ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรมนุษย์ ความน่าเชื่อถือของภาคการเงิน การมีระบบสถาบันการเมืองและเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม

โดยทาง อิโคโนมิสต์ ให้เหตุผลการจัดอันดับในครั้งนี้ว่า 120 เมืองเหล่านี้ มีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจโลกอย่างมาก มีการเติบโตของค่าจีดีพีคิดเป็นอัตราส่วน 29% ของจีดีพีโลก และยังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานที่มีทักษะสูง และสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง

เฉลียว อยู่วิทยา เจ้าพ่อกระทิงแดง เสียชีวิตแล้ว!

นายเฉลียว อยู่วิทยา เจ้าของเครื่องดื่มชูกำลัง กระทิงแดง เสียชีวิตแล้วในวัย 90 ปี ด้วยโรคชรา โดยจะมีการตั้งศพสวดพระอภิธรรม ที่ศาลา 1 ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 มี.ค. นี้

สำหรับ เฉลียว อยู่วิทยา เจ้าของบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง กระทิงแดง เมื่อปี 2551 ได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บส์ให้เป็นเศรษฐีอันดับ 260 ของโลก และอันดับ 1 ของไทย ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์ของนายเฉลียวมีมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ กระทิงแดงยังมีการนำธุรกิจไปขยายต่อในต่างประเทศ จนเป็นที่รู้จักในนาม เรดบูล Red Bull ซึ่งมีผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่ม ออกจำนวนกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

และจากการจัดอันดับอภิมหาเศรษฐีของนิตยสารฟอร์บส์ประจำปี 2012 ล่าสุด เฉลียว อยู่วิทยา ฟอร์บส์คำนวณว่ามีความมั่งคั่งร่ำรวย ปีนี้อยู่ในระดับ 5,000 ล้านดอลลาร์ หรืออยู่ในอันดับที่ 205 ของปี 2012

การเสียชีวิตของนายเฉลียว อยู่วิทยา ผู้ก่อตั้งเครื่องดื่มกระทิงแดงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทำให้ตลอดทั้งวัน สื่อมวลชนพยายามนำเสนอแง่มุมชีวิตของเศรษฐีแสนล้านคนนี้ ซึ่งแทบจะนับครั้งได้ ที่เขาจะปรากฎตัวในแวดวงสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สมถะและจริงจังในการทำงาน

นิตยสารฟอร์บส์เพิ่งจัดอันดับเศรษฐีระดับโลกประจำปี 2554 ไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมา และชื่อนายเฉลียว อยู่วิทยา เจ้าของแบรนด์ดังกระทิงแดงหรือเรดบูล ก็อยู่ในอันดับ 205 และรวยเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย หรือมีมูลค่าทรัพย์สิน 5,000 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.5 แสนล้านบาท

นายเฉลียว รวยติดอันดับโลกมาตั้งแต่ปี 2546 โดยขณะนั้นเขาอยู่ในอันดับ 386 และไต่อันดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงอันดับ 205

กระทิงแดง ยังเป็นสินค้าของคนไทย เพียงไม่กี่แบรนด์ที่คนค่อนโลกรู้จักและให้ความนิยม จนแบรนด์กระทิงแดงหรือเรดบูล แตกแขนงไปหลายช่องทาง

แต่สำหรับตัวตนของเฉลียว อยู่วิทยา เจ้าพ่อกระทิงแดงแทบไม่เป็นที่รู้จักมากนักของผู้คนในสังคม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เปิดเผยประวัติของนายเฉลียว อยู่วิทยาหลังการสูญเสียครั้งนี้ว่า นายเฉลียว อยู่วิทยา หรือ โกเหลียว นั้นเกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2466 ที่ จังหวัดพิจิตร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนพิจิตรวิทยาคม จากนั้นเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ ไปช่วยพี่ชายทำงานร้านขายยา เป็นเซลส์แมนขายยา"ออริโอมัยซิน"ก่อนลาออกมาเป็นตัวแทนนำเข้ายามาจำหน่ายเองและตั้งโรงงานผสมยา

ต่อมาตั้งบริษัททีซีมัยซินโดยช่วงแรกผลิตแห้วแทตทู, ยาเด็กเบบี้ดอล ก่อนจะมาเครื่องดื่มกระทิงแดง

ส่วนประวัติทางการเมืองนั้น นายเฉลียว เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2531,เป็นกรรมาธิการการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสมาชิกวุฒิสภา ปี2532เป็น และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2526

และอีก 1 ปีต่อมา คือในปี 2527 นายเฉลียว ขยายธุรกิจกระทิงแดงสู่ต่างประเทศ โดยลงทุนร่วมกับนายดีทริช เมเทสซิทซ์ (Dietrich Mateschitz) นักธุรกิจชาวออสเตรีย ก่อตั้งบริษัท Red Bull GmbH. ในประเทศออสเตรียโดยนายเฉลียวถือหุ้น 49% และนายเฉลิม ลูกชายถือหุ้นอีก 2% ผลิตและวางจำหน่ายกระทิงแดงในยุโรป ภายใต้ยี่ห้อ เรดบูล และส่งไปขายในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

ขณะที่นางสาวสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ลูกสาวคนโตของเฉลียวอยู่วิทยา เคยให้สัมภาษณ์กับมติชนสุดสัปดาห์ถึงธุรกิจของกระทิงแดงและเรดบูล โดยเธอได้ชื่อว่าเป็นทายาที่ถอดแบบของ เฉลียว อยู่วิทยา มาเกือบทั้งหมดทั้งการใช้ชีวิตและแนวคิดทางธุรกิจ

เธอพูดถึงป๋าหรือพ่อว่าเป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จากบริษัทเล็กๆที่มีพนักงานไม่ถึง 10 คนจนกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานนับพันคน

โดยนายเฉลียว เป็นผู้ออกแบบโลโก้ของสินค้าเอง เพราะเห็นว่าแปลกไม่ซ้ำกับแบบของใครและให้ความหมายที่ดีในแง่ของพลังงานเขาจึงยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ในปี 2516 ซึ่งขณะนั้นเขามีอายุ 50 ปี

ส่วนวิธีการทำการตลาดในช่วงแรกของกระทิงแดงเฉลียว ใช้วิธีแจกฟรีให้กับคนขับรถบรรทุกได้ชิม การตลาดแบบถึงลูกถึงคนและใจถึงใจทำให้กระทิงแดง เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เธอพูดถึงพ่อ ว่าทั้งเนื้อทั้งตัวของป๋าไม่มีเครื่องประดับอื่น นอกจากนาฬิกาเรือนเดียว ยี่ห้อราโด้ เสื้อผ้าก็ไม่ยอมซื้อ ไม่พกเงิน โดยชีวิตประจำวันจะเริ่มจากการขี่จักรยานตอนเช้า ใส่เสื้อตัวเดียวนุ่งกางเกงแพร ใส่หมวกงอบแล้วขี่จักรยานวนไปรอบโรงงานเจออะไรไม่เรียบร้อยก็จะแวะเข้าไปตรวจดู

จนมีเรื่องตลกครั้งหนึ่งว่า มียามหน้าใหม่ที่ไม่รู้จัก เฉลียว อยู่วิทยา เมื่อเห็นลุงแก่ๆขี่จักรยานเข้ามาในโรงงานซึ่งเป็นเขตคนนอกห้ามเข้า เขาจึงตะโกนห้ามแต่มียามเก่าแก่สะกิดบอก จึงทำให้ยามใหม่ถึงกับหน้าถอดสี

นอกจากนี้ยังเคยมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เสนอมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่เขา เจ้าสัวเฉลียวปฏิเสธโดยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรม เพราะเขาไม่ได้ร่ำเรียนมา การรับปริญญาจึงเป็นการเอาเปรียบคนที่ร่ำเรียนมา ซึ่งปรัชญาในการทำงานที่เรียบง่าย แต่จริงจังเหล่านี้ เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ถ่ายทอดมาจนถึงทายาทในรุ่นปัจจุบัน

Gmail SMS

Send a free SMS to your friends from Gmail


Did you know that you can now send free text messages (SMS) to your friends directly from your Gmail account?
Try Gmail SMS today and start texting your friends from your computer.


Log into your Gmail account. In theSend SMS box above Chat, enter the phone number you want to send a SMS to.
In the dialog box, enter Contact name of the SMS recipient and check that country and phone number are correct. Then, clickSave.
Type your message in the chat window and hit Enter.
Your message will be sent to the phone number you entered.
If your contact replies, the text message response will appear as a reply in Chat. These conversations are stored in your Chat history just like regular chats. Learn more about Gmail SMS.
Note: Sending and receiving a message from Gmail to any phone is free. When replying with an SMS from phone to Gmail, you will be charged a regular SMS rate by your mobile provider. Gmail SMS is currently available for dtac and True Move subscribers.

10 เขื่อนอื้อฉาวของโลกในโอกาสครบรอบวันปฏิบัติการเพื่อแม่น้ำสากล

14 มีนาคมที่ผ่านมา ถือเป็นวันสากลแห่งการปฏิบัติการเพื่อแม่น้ำ ที่อาจไม่ได้เป็นที่รับรู้กันในวงกว้างมากนัก แต่เป็นวันที่นักกิจกรรมพิทักษ์แม่น้ำทั่วโลก ใช้เป็นวันนึกถึงการต่อสู้เพื่อปกป้องแม่น้ำจากการสร้างเขื่อน สิ่งปลูกสร้างบังคับธรรมชาติ ที่เป็นทั้งพระเอกและผู้ร้าย และเป็นข้อถกเถียงกันไม่รู้จบถึงผลดีผลเสีย

ขณะที่การต่อสู้ระหว่างความต้องการพลังงานอย่างไร้ขีดจำกัด กับการปกป้องแม่น้ำและผืนป่า ที่เหลือน้อยลง ยังคงดำเนินต่อไป ในโอกาสนี้ จึงรวบรวมเขื่อนอย่างน้อย 10 แห่ง ที่เรียกได้ว่าเป็นการก่อสร้างหรือแผนก่อสร้าง ที่เต็มไปด้วยข้อถกเถียง เริ่มจาก

1.เขื่อนไตรผา ในจีน
เขื่อนยักษ์กั้นแม่น้ำแยงซี ที่ก่อสร้างจากคอนกรีต 16 ล้านตัน กลายเป็นอ่างเก็บน้ำความยาวเกือบเท่ากับอังกฤษ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่สุดของโลก ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้า 18,200 เมกกะวัตต์ ช่วยบรรเทาน้ำท่วม ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีในฤดูร้อน แต่การถือกำเนิดของเขื่อน มาพร้อมกับต้นทุนทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจคำนวณได้ รวมถึงการที่ชาวบ้านต้องโยกย้ายที่อยู่ 1.4 ล้านคน น้ำท่วมหมู่บ้านกว่า 1,400 แห่ง

รัฐบาลจีนยอมรับเมื่อปีที่แล้วว่า เขื่อนไตรผา ก่อปัญหาด้านธรณีวิทยา คน และระบบ ทั้งยังพูดเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับผลกระทบทางลบต่อปริมาณน้ำและการเดินเรือท้ายน้ำอีกด้วย

2.เขื่อน อิไตปู ในบราซิล
เขื่อนกั้นแม่น้ำปาราญา ระหว่างบราซิลกับปารากวัย เป็นเขื่อนใหญ่อันดับสอง ของโลกรองจากเขื่อนไตรผาของจีน ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนปารากวัย 80% จึงกลายเป็นเขื่อนส่งออกไฟฟ้าใหญ่สุดของโลก แม้เขื่้อนอิไตปู เป็นแหล่งจัดหาพลังงานสะอาดและส่งเสริมเศรษฐกิจของสองประเทศ แต่การก่อสร้างเขื่อน ทำให้น้ำท่วมแนวน้ำตกขนาดใหญ่ "เซเต เกดาส" ที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นคู่แข่งของน้ำตกชื่อก้องโลก"อิกัวซู"อย่างสิ้นเชิง ทำลายป่าฝนกินพื้นที่กว่า 700 ตารางกิโลเมตร และชาวบ้านต้องอพยพย้ายถิ่นฐานกว่า 4 หมื่นคน

3.เขื่อน แกรนด์ อินคา
กลุ่ม 8 ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ และรัฐบาลประเทศแอฟริกา คาดหวังว่า ในอนาคตว่า เขื่อนแกรนด์ อินคา มูลค่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จะผลิตไฟฟ้าได้สองเท่าของเขื่อนหมายเลขหนึ่งของโลก อย่างไตรผาของจีน และพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะแรกเริ่มบนกาฬทวีป ส่งออกไฟฟ้าไปไกลถึงแอฟริกาใต้ ไนจีเรีย และอียิปต์ กระทั่งในยุโรปและอิสราเอล แต่กลุ่มสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่มั่นใจว่า คนจนจะไม่ได้รับประโยชน์

4.เขื่อน ซาดาร์ ซาโรวาร์
เป็นเขื่อนอื้อฉาวที่สุด ในโครงการพัฒนาหุบเขาแม่น้ำนาร์มาดา ในรัฐคุชราต ที่ประกอบด้วยเขื่อนสามขนาด เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ 30 แห่ง กลาง 135 แห่ง และเล็ก 3,000 แห่ง ทุกแห่งออกแบบมาเพื่อการชลประทานและน้ำดื่ม การสร้างเขื่อน ทำให้ประชาชนหลายแสนต้องโยกย้ายถิ่นฐาน และสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมกินวงกว้าง ธนาคารโลก ที่เคยสนับสนุนโครงการในตอนแรก ตัดสินใจถอนตัว ท่ามกลางกระแสประท้วงเมื่อปี 2537 แต่รัฐบาลอินเดีย เดินหน้าก่อสร้างเขื่อนต่อโดยใช้งบประมาณของตนเอง

5.เขื่อนอิลิซู ในตุรกี
เป็นที่รู้จักในตุรกีว่า แก๊ป เป็นโครงการเขื่อน ที่จุดกระแสถกเถียงอย่างมากในระดับนานาชาติ นับจากเริ่มมีข้อเสนอสร้างตั้งแต่ปี 2497 เขื่อนกั้นแม่น้ำไทกริส เริ่มสร้างเมื่อปี 2549 ซึ่งหากแล้วเสร็จ จะผลิตไฟฟ้าได้ 1,200 เมกกะวัตต์ แต่จะทำให้ชาวบ้านไร้ที่อยู่ 7 หมื่นคน กับทำให้เมือง ฮาซานคีนฟ์ เมืองโบราณอายุ 10,000 ปี จมหายไปทั้งเมือง พร้อมความหลากหลายทางชีวภาพอันมีค่า กระแสคัดค้านหนักหน่วงจากภาคประชาชน ทำให้ยุโรปถอนการสนับสนุนในเวลาต่อมา แต่รัฐบาลตุรกี มีแผนเดินหน้าสร้างต่อ

6.เขื่อนอัสวาน ในอียิปต์
เขื่อนอัสวาน สร้างขึ้นเพื่อแก้ภัยแล้งและอุทกภัย เป็นแหล่งชลประทานครอบคลุมพื้นที่หลายล้านไร่ ผลิตไฟฟ้าได้ 2.1 กิกะวัตต์ และสนับสนุนอุตสาหกรรมประมง แต่ผลกระทบทางลบ ก็มากมายมหาศาล พื้นที่ทำการเกษตรแถบลุ่มน้ำไนล์ ในอียิปต์ เสื่อมทรามลงอย่างช้าๆ เพราะน้ำและดินตะกอนอันอุดมในด้วยแร่ธาตุที่เคยมากับกระแสน้ำไนล์ ยามเพิ่มระดับขึ้นสูง ถูกกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำ ไม่ได้ไหลลงมาตามธรรมชาติ รัฐบาลอียิปต์ จัดหาโคลนปุ๋ยเทียมแก่เกษตรกรราว 1 ล้านตันต่อปี แต่ก็ไม่อาจชดเชยกับโคลนปุ๋ยที่แม่น้ำไนล์พัดพามา 40 ตันต่อปีเหมือนเมื่อก่อน

7.เขื่อน เอลวา และ ไกลนส์ แคนยอน
เอลวา สร้างเสร็จเมื่อปี 2456 ห่างจากปากแม่น้ำเอลวาประมาณ 6.43 เมตร เหนือขึ้นประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเขื่อนไกลนส์ แคนยอน ที่สร้างเสร็จเมื่อปี 2470 ทั้งสองเขื่อน ก่อสร้างขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าป้อนโรงงานเยื่อกระดาษในเมืองพอร์ต แอนเจิลส์ และไม่มีบันไดปลา ทำให้ปลาแซลมอน ไม่อาจว่ายผ่านเขื่อนขึ้นไปยังต้นน้ำได้ เขื่อนทั้งสอง มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคาบสมุทรโอลิมปิค ในรัฐวอชิงตันช่วงเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่แล้ว แต่ในวันนี้ ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป เพราะพลังงานส่วนใหญ่ในพื้นที่ นำเข้ามาจากเมืองพอร์ตแลน์ รัฐโอเรกอน จึงถูกทุบทิ้ง นับเป็นการรื้อถอนเขื่อนใหญ่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ

8.เขื่อน กิเบ 3 ในเอธิโอเปีย
การพัฒนาทางการเกษตร ริมฝั่งแม่น้ำโอโม เกิดขึ้นพร้อมๆกับการมีเขื่อน กิเบ 3 สูง 243 เมตร ความยาวกว่า 200 กิโลเมตร นับเป็นการลงทุนใหญ่สุดของเอธิโอเปีย และเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่สุดในทวีปแอฟริกา แต่การก่อสร้างเขื่อนนี้ เต็มไปด้วยข้อครหาละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสรรน้ำให้กับการทำเกษตรขนาดอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรายย่อย

อีกทั้ง เมื่อแล้วเสร็จและน้ำเต็มอ่างเก็บภายในปี 2558 ทะเลสาบทูร์คานา ปลายทางแม่น้ำโอโมจะหดลงเหลือแค่หนึ่งในสามของขนาดปัจจุบัน และกระทบความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 3 แสนคน

9.เขื่อนกั้นแม่น้ำโขง
ลาว มีแผนสร้างเขื่อนไซยะบุรี ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้า 1,285 เมกะวัตต์ ขายไฟฟ้าให้ไทย และจะเป็นการเบิกทางสู่การก่อสร้างเขื่อนอีกหลายสิบแห่งในแม่น้ำโขง แต่แผนการยังถูกคัดค้านอย่างหนักจากกัมพูชาและเวียดนาม สองประเทศท้ายน้ำ ที่เกรงว่าเขื่อนจะกระทบการไหลของน้ำ ที่จำเป็นต่อการทำประมงและชลประทาน รัฐบาลที่เกี่ยวข้องได้แก่กัมพูชา เวียดนาม ลาวและไทย จึงเห็นพ้องระงับโครงการไว้ก่อน เพื่อรอการประเมินผลกระทบอย่างสมบูรณ์

10. เขื่อนเบโล มอนเต ในบราซิล
เขื่อนกั้นแม่น้ำ ซิงกู ในรัฐปารา รัฐในแถบลุ่มน้ำอะเมซอน ที่ใช้งบประมาณก่อสร้าง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ คาดว่าจะเริ่มผลิตไฟฟ้าในปี 2558 ท่ามกลางการคัดค้านจากนักสิ่งแวดล้อมและผู้นำชนเผ่า เพราะแผนสร้างเขื่อน หมายถึงการทำให้ที่ดินจมใต้บาดาลประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร คนไร้ที่อยู่อาศัยหลายหมื่น

เขื่อนเบโล มอนเต เป็นส่วนหนึ่งในแผนผลักดันการลงทุนและตอบสนองความต้องการพลังงาน จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยที่บราซิล ยังสามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

3/16/12

พาณิชย์ ตั้งเป้าดัน 3 ธุรกิจบริการสู่เกณฑ์มาตรฐาน รองรับตลาด AEC

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งเป้าผลักดันธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ธุรกิจสปา และธุรกิจร้านอาหารให้สามารถพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพภายในปี 2555 เพื่อให้มีความเข้มแข็งก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 หวังธุรกิจภาคบริการของไทยสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายการค้า สินค้าและบริการ การลงทุน รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเสรี จะมีตลาดการค้าที่ใหญ่ขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นกัน ประกอบกับโครงสร้างทางธุรกิจของประเทศไทยอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งมีอยู่กว่าร้อยละ 98 ของธุรกิจในประเทศ หรือประมาณ 2.8 ล้านราย และเป็นธุรกิจภาคบริการถึง 9.78 แสนราย ซึ่งธุรกิจบริการเหล่านี้มีศักยภาพ และโอกาสในการขยายตัวสูง เนื่องจากธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่คนไทยมีความได้เปรียบด้านทักษะฝีมือ และกำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงนับเป็นภารกิจสำคัญและเร่งด่วนอีกประการหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย ์ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่ธุรกิจเหล่านี้ เพื่อให้ธุรกิจภาคบริการของคนไทยมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

“ประเทศไทยเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิก ได้ตกลงกัน จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในปี 2558 ซึ่งจะทำให้การแข่งขันทางการค้ามีความเข้มข้นมากขึ้น คู่แข่งมากขึ้น และโอกาสก็มากขึ้นเช่นเดียวกัน ผมในฐานะที่กำกับดูแลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการโดยตรง ได้มอบหมายให้ดำเนินการพัฒนา 3 ธุรกิจบริการซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนชาวต่างชาติ ได้แก่ ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ธุรกิจสปา และธุรกิจร้านอาหาร ให้สามารถเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากลภายในปี 2555 เพื่อให้ธุรกิจมีศักยภาพ ได้รับความเชื่อถือ และพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างเข้มแข็ง โดยกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทั้ง 3 สาขาระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2555 เพื่อให้ผ ู้ประกอบธุรกิจได้รับความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพภายในองค์กร ให้สามารถประเมินคุณภาพธุรกิจของตนเองได้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพ และต้องการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ หลังจากนั้นจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบคุณภาพของธุรกิจไปให้คำแนะนำปรึกษาในเชิงลึกถึงสถานประกอบการ เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพให้ธุรกิจมีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากลต่อไป”

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ธุรกิจสปา และธุรกิจร้านอาหาร ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5954 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th

3/7/12

How to open animated gif in Photoshop

If you try to open an animated gif in Photoshop CS it only shows the first frame.

1. Go to File->Import->Video Frames to Layers
2. In the File Name box type “*” ( or you can type the name manually) The window will now show every type of file
3. Select your gif and you have done

3/6/12

Ten (10) Commandments For People Over 50 Years Old

1. Focus on enjoying people, not on indulging in or accumulating material things.

2. Plan to spend whatever you have saved. You deserve to enjoy it during the next remaining good years of your life. Travel much if you can afford it. Don't leave anything for your children or loved ones to quarrel about. By leaving anything, you may end up causing more trouble to them when you’re gone.

3. Live in the “here and now”, not in the yesterdays and tomorrows. It is only today that you can handle. Yesterday is gone and tomorrow may not even happen.

4. Enjoy your grandchildren (if you’re blessed with any), but don't be their full-time baby-sitter. You have no moral obligation to take care of them. Don't have any guilt about refusing to baby-sit anyone's kids, including your own grandkids. Your parental obligation is to your children. After you have raised them into responsible adults, your duties of child rearing and baby-sitting are finished. Let your children raise their own offspring.

5. Accept any physical weakness, sickness and other physical pains… It is a part of the aging process. Enjoy whatever your health can allow.

6. Enjoy what you are and what you have right now. Stop working hard for what you do not have. If you do not have them, it's probably too late… So, ignore them.

7. Just enjoy your life with your spouse, children, grandchildren and friends. People who truly love you, love you for yourself, not for what you have. Anyone who loves you for what you have will give you just misery.

8. Forgive and accept forgiveness. Forgive yourself and others. Enjoy peace of mind and peace of soul.

9. Befriend death… It's a natural part of the life cycle. Don't be afraid of it. Death is the beginning of a new and better life. So, prepare yourself not for death but for a new life with your good faith.

10. Be at peace at all times. You will then live a more healthier and happier life !!

3/4/12

ขับรถในออสเตรเลียครับ Drive in Australia on Thai licence

ถ้าถือวีซ่านักเรียน / ท่องเที่ยว / ทำงาน หรือวีซ่าใดที่ไม่ใช่ PR ขึ้นไป คุณสามารถขับรถใน Victoria โดยใช้ใบขับขี่ที่ได้มาจากไทย (หรือใบขับขี่สากล) หากมีภาษาอังกฤษกำกับใช้ได้เลย แต่ถ้าไม่มีอังกฤษกำกับจะต้องแปลโดย NAATI ด้วย โดยใบขับขี่นี้ใช้ได้ไม่จำกัดเวลา ตราบใดที่ยังไม่หมดอายุ


If you are in Victoria on a temporary visa, you can drive on your overseas licence (provided it is a current, valid licence) for an indefinite period provided your overseas licence is in English (or you have an English translation), or you have an International Driving Permit.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.vicroads.vic.gov.au/Home/Licensing/NewResidentsVisitors/OverseasDriversLicences.htm

3/3/12

ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวแล้ว

ไทยเสียแชมป์!!! อินเดีย ผงาดผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกแล้ว

เมื่อ ห้าเดือนที่แล้ว รัฐบาลอินเดียประกาศเลิกการห้ามการส่งออกข้าวราคาถูก ผลปรากฎว่า เวลานี้ อินเดียกลายมาเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกแล้ว ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมศกก่อนถึงมกราคมปีนี้ อินเดียส่งข้าวออกแล้ว 2.3 ล้านตัน

วงการข้าวประมาณกันว่า ส่วนแบ่งตลาดข้าวโลกของอินเดียในปีนี้อาจเพิ่มขึ้นสามเท่าตัว และการส่งออกอาจเพิ่มขึ้นไปเป็น 6 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องรอฟังรายงานการพยากรณ์อากาศในเดือนพฤษภาคมเกี่ยวกับมรสุมก่อน ซึ่งจะเป็นช่วงที่อินเดียจะปรับนโยบายการส่งออกข้าว

นาย Vijay Setia นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากการประชุมเรื่องธัญญพืชที่ Dubai เมื่อเร็วๆนี้ บอกว่า ธุรกิจจะก้าวหน้าไปด้วยดีในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

พ่อค้าข้าว ชาวอินเดียผู้นี้บอกว่า ตลาดกำลังคึกคัก มีอุปสงค์จากหลายประเทศ จากอิหร่าน อิรัค ทั่วทั้งตะวันออกกลาง และลูกค้าในแอฟริกาก็สนใจอยากซื้อข้าวคุณภาพดี ราคาถูก

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พ่อค้าข้าวในอินเดียมองการณ์ในทางดี ก็เพราะเมื่อห้าเดือนที่แล้ว รัฐบาลอินเดียประกาศอนุญาตให้ส่งออกข้าวราคาถูก ถูกกว่าข้าว basmati ซึ่งเป็นข้าวส่งออกชั้นหนึ่งของประเทศ เป็นครั้งแรกในช่วงสี่ปีมานี้

ทำให้อินเดียสามารถเสนอขายข้าวราคาถูกได้ในตลาดโลก เป็นทางเลือกแทนที่ข้าวไทย ซึ่งถูกน้ำท่วม เก็บเกี่ยวได้น้อยลง รวมทั้งโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ทำให้ข้าวไทยมีราคาสูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน อินเดียมีข้าวล้นยุ้งฉางเพราะการเก็บเกี่ยวได้ผลดีมาก ทำให้ราคาข้าวในประเทศลดลงเกือบ 25%

นาย Samarenda Mohanty นักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ หรือ IRRI ที่ฟิลิปปินส์บอกว่า ข้าวอินเดียช่วยให้ราคาข้าวในตลาดโลกไม่พุ่งสูงขึ้น

นักเศรษฐศาสตร์ ของ IRRI บอกว่า จังหวะที่อินเดียเข้าขายข้าวได้ในตลาดโลกวิเศษมาก เพราะเป็นเดือนเดียวกับที่ประเทศไทยเริ่มโครงการรับจำนำข้าว และราคาข้าวไทยในประเทศพุ่งสูงขึ้น 50% ซึ่งถ้าไม่มีข้าวจากอินเดียเข้าไปแทนที่ ราคาข้าวในตลาดโลก ก็จะเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับข้าวไทย

3/1/12

คำพูดเป็นนายเรา กับ วินัยเรื่องคำพูด

พลเอกชาติชาย เคยได้กล่าวอมตวาจา เป็นที่จดจำของคนหลายๆไว้ว่า "ก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูด หลังจากพูด คำพูดเป็นนายของเรา"

ดังภาษิตจีนได้กล่าวไว้ว่า "Once a word leaves your mouth, you cannot chase it back even with the swiftest horse." แปลความเป็นไทยว่า "เมื่อคำพูดได้หลุดจากปากของท่านไปแล้วนั้น ท่านไม่สามารถวิ่งไล่นำมันกลับมาได้ แม้จะใช้ม้าที่เร็วสักปานใด"

คำสอนที่ว่า "อย่ากลืนน้ำลายตัวเอง" เป็นคำสอนให้คิดรอบคอบก่อนที่จะพูดอะไรออกไป และเมื่อพูดออกไปแล้วต้อง ซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเอง

"คำพูด" ทำให้หลายต่อหลายคนประสบความสำเร็จดั่งที่ตนมุ่งหวังบนโลกใบนี้ ขณะเดียวกัน "คำพูด" ก็เป็นดาบสองคมที่ทำให้หลายต่อหลายคนล้มก่อนเวลาด้วยคำพูดของตัวเอง

ดังนั้นคนเราควรจะมี วินัยเรื่องคำพูด เรื่องคำพูดนี่สำคัญมาก ไม่ว่าจะพูดเพราะหรือไม่เพราะยังพอได้ แต่ต้องหัดพูดจริงให้ได้เสียก่อน ถ้าเรื่องนี้พูดจริงไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดต้องไม่โกหก บอกไปเลยขอเถอะเรื่องนี้พูดไม่ได้ คุยกันเรื่องอื่นดีกว่า เพราะถ้าพูดไปแล้วคงต้องโกหกแน่เลย เฉออกไปอย่างนี้ก็ยังไหว แต่ถ้าต้องพูดเมื่อไหร่ละก็ให้มันจริง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกับตรัสเอาไว้ คนเราถ้าจะให้มีฤทธิ์ละก็ พูดอย่างไร ต้องทำอย่างนั้น ถ้าได้พูดแล้วต้องทำ ถ้าไม่มั่นใจว่าจะทำได้ อย่าเพิ่งไปพูด แล้วถ้าไปทำอะไรอย่างไรมาแล้วละก็ พูดไปอย่างนั้นเชียวไม่ต้องไปขยายความให้มันมากเรื่อง เดี๋ยวเขามาเห็นเข้าจะยิ้มเยาะ โถ ไปทำเอาไว้แค่คืบ เอามาโม้ว่าตั้งศอกตั้งวา

"พูดอย่างไรทำอย่างนั้น ทำอย่างไรพูดอย่างนั้น" นี่พุทธพจน์

ฝึกตัวเองก็ดี ฝึกลูก ฝึกลูกศิษย์ก็ดี ต้องทำให้ได้อย่างนี้ บางคนอาจจะเถียงว่าไม่ได้หรอก เราอยู่ในวงการธุรกิจ วงการเค้าขืนพูดจริงเจ๊งแน่ๆ ถ้าใครคิดอย่างนี้ขอให้แก้ไขเถอะ หลวงพ่อเอง อาชีพเดิมก็เซลล์แมนเหมือนกัน ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปโกหกใครยิ่งค้าขายของที่จำนวนมากๆ ราคาดีๆ เงินเยอะนั่นแหละสำคัญ คำไหนต้องคำนั้นเลย ไปบิดไปพริ้วเดี๋ยวเถอะเสียคน ไม่ได้อย่าไปทำเข้า ถึงคราวกำไรก็กำไร ถึงคราวขาดทุนก็ขาดกัน คำพูดคือคำพูด อย่าไปเบี้ยวไปบิด


คนชอบเบี้ยวชอบบิด โกหกคนอื่นนี่เสียอะไร... คนโกหกนี่ที่เสียอย่างมาก คือกำลังใจ ทุกครั้งที่โกหกจะเสียกำลังใจ ทำไมถึงเสีย ก็เพราะไม่กล้าเผชิญความจริง จึงโกหก ไปทำผิดพลาดเข้ารู้ตัวกลัวถูกลงโทษ ใจมันห่อเหี่ยว ไม่ว่าจะโกหกลูก โกหกเมีย ยิ่งแถมไปโกหกพ่อโกหกแม่ โกหกพระเข้าด้วยนี่ กำลังใจมันลดฮวบเลย โถ เขาดีกับเรา ไม่น่าไปโกหกเขาเลย ใจมันหดลงๆ หงอก๋อเชียว อีกหน่อยเถอะจะไม่มีกำลังใจแม้ที่จะเดินสองขา เลยต้องคลาน

นี่พลาดแล้ว ใจไม่มีฤทธิ์เสียแล้ว ใจที่ด้านๆทำธุรกิจอะไรก็ไม่เจริญมีความรู้อีกเท่าไร ๆ ก็ล้มเหลวหมด กษัตริย์ทุกพระราชวงศ์น่ะท่านรู้หลัก สอนกันมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นทีเดียวว่า

เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ


วินัยเรื่องคำพูดนี้ต้องทำกันให้จริงๆ จังๆ ใครที่ยังจริงบ้างเท็จบ้างชนิดจริง 7 เท็จ 3 น่ะเลิกๆ เสีย คนที่ชอบกินเหล้าแล้วก็เล่าเรื่องนั่นแหละระวังจริงบ้างเท็จบ้าง ลิ้นจะฆ่าตัวเอง แต่ว่าถ้าพูดคำไหนคำนั้นแล้วละก็ อย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน วาจาสิทธิ์ เป็นปากพระร่วงนั่นเชียว ตามตำนานว่า พระร่วงท่านพูดแต่คำสัตย์จริง จนคำพูดท่านมีฤทธิ์ โยนก้างปลาลงในน้ำ สั่งให้เป็นปลาก็กลายเป็นปลามีชีวิตได้ เนื้อใสเห็นก้างทั้งตัว ที่เรียกว่าปลาพระร่วงนั่นไง

เพราะฉะนั้น ฝึกกันให้ดีระวังคำพูดกันให้มาก ถ้าไม่อย่างนั้นเอาดีไม่ได้ โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำจะต้องระวังเรื่องคำพูดให้ดี

วิธีกระชากใจหนุ่มให้อยู่หมัด ทำตัวให้น่ารัก และสวยเข้าไว้

อยากจะสวย แบบครบสูตร มันต้องสวยทั้งข้างนอกและข้างใน โดยเฉพาะความคิดและจิตใจที่สวยงามสำคัญนัก ถ้าคิดจะทำแต้มความรักให้พุ่งปรี๊ดแล้วล่ะก็ มันก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองกันหน่อยนะสาวๆ เพราะผู้ชายร้อยทั้งรอยน่ะ เค้าหลงความสวยจากภายในของผู้หญิงเราที่สุดเลยเชียว ที่สำคัญ ยังช่วยให้เรทติ้งความรักแรงดีไม่มีตกแบบระยะยาวอีกด้วยนะ

1.มีอารมณ์ขัน รู้หรือเปล่าว่าสาวที่ชอบทำหน้าบูดทั้งวันน่ะ ดูไม่มีเสน่ห์ขนาดไหน เปลี่ยนแปลงตัวเป็นสาวอารมณ์ดี มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นโลโก้ประจำตัวดูบ้างก็ดีนะ เพราะมีอารมณ์ขันบ่งบอกถึงการเป็นคนมีสุขภาพจิตที่ดีแถมยังมองโลกในแง่ดีอีกต่างหาก

2.พูดจาไพเราะ ไม่ได้หมายความว่าต้องพูดจาคะขาตลอเวลา แต่การพูดจาให่น่าฟัง ไม่ใช่พูดคำสบถคำ พูดจาแบบมีมารยาทมีกาลเทศะนั้น สำคัญกว่า ถ้าเราเป็นสาวช่างเม้าท์ เก็บเอาไว้เม้าท์กับกลุ่มเพื่อนกันเองดีกว่า อย่าลืมว่าผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงที่นินทาคนอื่นหรอกนะ

3.มีเหตุผล หยุดทำตัวเป็นสาวขี้งอนและเอาแต่ใจตัวเองได้แล้ว การรู้จักคิด และชั่งน้ำหนักถูกผิดต่างหากที่ จะช่วยให้เราเป็นผู้หญิงที่น่าเข้าใกล้ (เพราะดูมีสมองกว่าเป็นไหน ๆ) ไม่ว่าหนุ่มไหนก็ยอมสยบแน่นอน

4.รู้จักเป็นผู้ฟัง รู้จักรับฟังหวานใจเสียบ้าง ในยามที่เขาต้องการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือระบายความในใจ แม้ว่าเรื่องราวนั้นๆ อาจจะไม่น่าสนใจหรือ ขาดสีสันไปก็เถอะ แค่เขาเห็นว่าเราพยายามที่จะรับฟังเขาด้วยความเข้าใจแค่นี้เขาก็รักตายแล้ว

5.ถามไถ่ด้วยความห่วงใย มั่นเติมเต็มความห่วงใยอย่างสม่ำเสมอ ด้วยคำถามธรรมดาๆ ที่แฝงไวด้วยความเอาใจใส่ เช่น ทานข้าวหรือยัง, วันนี้เป็นยังไงบ้าง เรียน/ทำงานเหนื่อยไหม ให้เขาได้รู้ว่าเราสนใจความเป็นไปของเขา แล้วรับประกันได้เลยว่าเขาจะหันมาสนใจเรามากขึ้นเหมือนกันเชียวล่ะ


6.อย่าหักศอกตอนกลับ เป็นแฟนกันมันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้าง แต่เรื่องร้ายแรงแค่ไหนก็อย่าให้วิธีสวนกลับด้วยคำพูดเชือดเฉือนจิตใจเป็นอันขาด ลองเคลียร์ปัญหา ด้วยความใจเย็น และมีสติรับรองรักนี้ไม่มีขาดสะบั้น

7.โปรดทราบ อารมณ์บ่จอย ไม่ว่าจะหงุดหงิดด้วยเรื่องอะไรก็ตาม รีบบอกให้หวานใจได้รู้ไว้ก่อนจะดีกว่า เพราะจะได้เป็นวัคซีนป้องกันการทะเลาะเบาะแว้ง แถมยังเรียกคะแนนความเห็นใจได้อีกโขเลยเชียวนะ

8.ช่างเอาอกเอาใจหนุ่มๆ ไปไหนไม่รอดหรอก ถ้าแฟนของเขาเป็นสาวน้อยช่างเอาอกเอาใจ ไม่ว่าจะด้วยคำพูดดีๆ หรือการะทำที่น่ารัก อย่างเช่น ซื้อขนมของโปรดหรือหนังสือที่เขาชอบมาฝาก เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ให้เขาเอาใจอยู่ฝ่ายเดียวล่ะ

9.ให้เขาเป็นผู้นำ ไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นหญิงมั่นปานใด แต่สาวน้อยแสนฉลาดนั้น จะรู้ดีว่าการทำตัวให้ดูไร้เดียงสาเสียบ้างก็จะช่วยให้หนุ่มๆ เกิดความเอ็นดูเรามากขึ้น ปล่อยให้เขาเป็นผู้นำ แล้วทำตัวเป็นผู้ตามที่น่ารัก เพราะหนุ่มๆ น่ะจะรู้สึกดีเป็นที่สุด ถ้าเราทำให้เขารู้ว่าเขามีความสำคัญกับเราแค่ไหน

10.แฟนฉันน่ารักที่สุด บอกเขาไปเถอะว่า เขาน่ะน่ารักและน่าชิดใกล้สำหรับเรามากแค่ไหน ไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มหรอก เพราะคำปราบปลื้มเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้แหละ ที่จะช่วยกระตุ้นให้ความรัก ที่ราบเรียบกลับมาครึกครื้นอีกครั้ง (แต่อย่าบ่อยมาก เพราะเขาอาจเหลิงได้)


วิธีกระชากใจหนุ่มให้อยู่หมัด ทำตัวให้น่ารัก แล้วเขาจะอยู่กับเรา ไม่มีทางไปไหนแน่นอน

How to become an analytic organization


What is the best way to become an analytic organization? How can you help introduce analytics into your organisation? I enjoy discussing these questions with our customers, and these are the tips I hear most often:

Look for examples outside your company and outside your industry. For inspiration, look not only at what you can do but also look at what other organisations have done. Create an awareness of what other industries are accomplishing with analytics.

Understand your culture. Assess the personality of your organisation to determine whether top-down or bottom-up implementation will work best. Success can happen in either scenario - but you should know before getting started which will work best for your organisation.

Determine your baseline. While you’re assessing the culture, you should also assess the level of analytic understanding within the organisation. A tool like the Information Evolution Model can help you determine where your organisation falls on the adoption spectrum, so you know where to start and what to aim for next.

Find a starting point. Once you've provided examples, you need to explain how you will apply those same methods in your organisation - and what the results will be. Cross-sell and up-sell is a natural starting point for many businesses.

Give them something tangible. If you associate your initiatives with your business opportunities, you will find support.

Jim Davis is senior vice president and chief marketing officer of SAS.

Groupon Launches in Thailand

Industry Pioneer Expands its Asia Presence

Groupon, the pioneer and global market leader in local commerce, today announced the launch of Groupon Thailand. Through www.mygroupon.co.th, customers in Thailand can easily discover and take part in the best experiences, including the best stuff to do, eat, see and buy.

Initially launching in Bangkok, the company plans to expand into additional Thai cities over time. Thailand is the 47th country outside the United States where Groupon has launched operations.

"We are very excited to expand the benefits of Groupon to customers and merchants in Thailand," said Damian Kemner, CEO of Groupon Thailand. "Groupon allows Thai consumers to experience a wide range of amazing offers and experiences they won't find anywhere else. With our selected merchants, we create exclusive campaigns that allow them unparalleled access to our customer base while gaining market exposure to drive new business."

Since its launch in November 2008, Groupon has transformed local commerce by providing merchants around the world an unprecedented marketing platform to attract new customers and manage and grow their businesses. The company has partnered with hundreds of thousands of businesses globally and currently maintains base of over 33 million active customers, who have purchased at least one Groupon in the previous year.

To explore a wide variety of deals and subscribe to Groupon Thailand, visit www.mygroupon.co.th. Merchants interested in featuring their business on Groupon Thailand, can contact [email protected]

Groupon, launched in November 2008 in Chicago, USA, features a daily deal on the best stuff to do, eat, see and buy in 48 countries around the world. Groupon works with selected business partners to create a win-win proposition for business and consumers, delivering more than 1,000 daily deals globally.

Microsoft Pushes For Html5 Skills Among Developers

The campaign is designed to encourage Web developers in Thailand to be skilled with HTML5, which is the latest evolution in the HTML standard, and is considered the single biggest leap forward in Web development.

Microsoft Thailand developer support manager Sanguan Thannarojsakul said that it is expected HTML5 will become the new standard for Web development that will open many doors for developers with HTML5 skills. There are a few Web developers with HTML5 skills in Thailand, however, there could be a shortage of Web developers with these skills.

"This campaign is mainly aimed at encouraging awareness and allowing Web developers in Thailand to become familiar with HTML5, which is fast becoming the preferred language of the Web because it is most compatible across a wide range of applications and devices. We hope to bring awareness of the advanced capability of HTML5 through this competition," said Sanguan.

HTML5 enables users to access websites through all Web browsers on any devices, with a responsive Web design feature that adjusts the website to fit any screen size. HTML5's ability is to allow Web browsers to handle both video and audio without plug-ins, and make it a must for certain Web applications.

MICROSOFT PUSHES FOR HTML5 SKILLS AMONG DEVELOPERS
With the aim of encouraging Web developers to become aware and have skills for the new HTML5 technology, Microsoft Thailand has introduced its campaign called 'Travel Thailand, Bring Back the Land of Smiles Web Development'.

He said the campaign has been launched since January this year and more than 300 Web developers are participating.

"We really hope to encourage more Web developers in Thailand to have HTML5 skills. Currently, we have about 20,000 to 30,000 local software developers who are partners and less than 10 per cent of them are aware of or have the skills for HTML5," said Sanguan.

He said that apart from encouraging Web developers to become aware of the new standard of Web development, this campaign also aims to promote tourism in Thailand, especially in provinces which were flooded last year.

In Thailand, there are a few websites that have been developed with HTML5 standard. Pantip.com, the popular Web-board in Thailand, plans to launch its new Web architecture developed by HTML5 called Pantip's 3G.

Pantip.com product manager Apisilp Trunganont, who is a judge of the competition, said that Pantip.com is considered to be Thailand's first website to be powered by HTML5 technology. Users can look forward to the ultimate Pantip.com experience when the upgraded website is launched in July this year.

"Currently, consumers prefer to access Web anywhere, anytime, and through any devices. HTML5 will allow Web users to have a good experience of Web usage across various devices and platforms," Apisilp said.

Upcoming activities of the competition include a trip to Ayutthaya province to capture Thailand's magnificence in photographs. The competition will run up to March 30. Those who are interested in participating in the Web development contest can visit http://html5Thailand.com.

ผู้ประกอบการหวังไทยขึ้น "E-Commerce Hub" ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชู "โลจิสติกส์" เด่นสุดเหนือเพื่อนบ้าน จี้รัฐเร่งปรับกฎเกณฑ์

นายวรวุฒิ อุ่นใจ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ออฟฟิศเมท กล่าวว่า การเข้ามาของเว็บอีคอมเมิร์ซต่างชาติระยะนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยต้องเร่งปรับตัว เพราะเว็บต่างชาติมองถึงทิศทางธุรกิจอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะช่วงการเปิดเสรีอาเซียน (เออีซี) ปี 2558

"ผมรู้สึกแฮปปี้นะ ที่มีเว็บรายใหญ่ต่างชาติเข้ามา เพราะจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผู้ประกอบการรายไหนที่พร้อมก็จะเข้มแข็งขึ้น ส่วนรายไหนไม่พร้อม ก็ต้องถูกคัดออก"

ขณะที่ภาครัฐเองต้องเร่งหาทางรับมือการแข่งขัน และการไหลบ่าของทุนนอก เพราะถ้าไม่ปรับก็จะอยู่ลำบาก ควรปรับกฎเกณฑ์ให้เอื้อต่อการแข่งขันชูอีคอมเมิร์ซเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งไทยถือว่ามีจุดเด่นด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดในอินโดจีน เหนือกว่าทั้ง พม่า เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ควรจะใช้จุดเด่นนี้ให้เป็นประโยชน์

เขา เห็นว่า ภาครัฐต้องผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้ ต้องเร่งแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรค เช่น ผู้ประกอบการไม่มีมาตรฐาน โดยเฉพาะผู้ค้ารายเล็กๆ ที่ไม่ยอมจดทะเบียน ไม่เสียภาษี เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ภาครัฐต้องทำให้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์เข้มแข็งขึ้น

เขากล่าวว่า คนใช้อินเทอร์เน็ตในไทย 20 ล้านคน ถือเป็นตัวเลขที่สูงแต่ส่วนใหญ่ยังเน้นใช้เพื่อหาข้อมูล และความบันเทิง ต้องเปลี่ยนให้คนจำนวนนี้หันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ปัจจุบันคนซื้อของออนไลน์ยังมีเพียงหลักแสนราย ขณะที่เปิดเสรีเออีซี มูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยจะสูงกว่านี้ 3-5 เท่า ภาพรวมอีคอมเมิร์ซไทยปีนี้ จะโตขึ้น 20-30%

นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการตลาดดอทคอม กล่าวยอมรับว่า เวทีอาเซียนจะช่วยยกระดับอีคอมเมิร์ซไทยมากขึ้น ฐานลูกค้าจะขยายเพิ่ม การใช้อินเทอร์เน็ตจะขยายตัว ตลาดจะใหญ่มีโอกาสมากขึ้นสำหรับสินค้าบางประเภท

ขณะที่ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวทั้งเรื่องเว็บที่อาจต้องปรับให้รองรับได้หลากหลายภาษา การบริหารจัดการเว็บ ระบบการขนส่ง การชำระเงิน ต้องได้มาตรฐานสากล

นายวีรวัฒน์ หงษ์สิทธิวงศ์ รองประธานบริหาร ฝ่ายอีคอมเมิร์ซ บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด กล่าวว่า อีคอมเมิร์ซไทยยังอยู่ในช่วงเติบโต การมีบริษัทอินเทอร์เน็ตต่างชาติเข้ามากขึ้น จะช่วยกระตุ้นให้คนหันมาสนใจธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ ผู้ซื้อ หรือผู้ค้าทั่วไป ทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงว่าตลาดไทยน่าสนใจ และมีศักยภาพในการเติบโตในสายตาของต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม ต้องอยู่ที่กลยุทธ์ของผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซแต่ละรายต้องปรับตัว เพราะข้อดีของการมีบริษัทต่างชาติเข้ามาร่วมทำธุรกิจ คือ ความรู้การทำตลาด และเงินทุนที่จะมีมากขึ้
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)