~ just web development & e-commerce blog


5/1/12

เนื้อหาต้องห้าม สำหรับคนทำ Google AdSenseเว็บไซต์ที่เสนอโปรแกรมค่าตอบแทน (เว็บไซต์ที่ "จ่ายค่าตอบแทน")
คำว่า "จ่ายค่าตอบแทน" หมายถึงเว็บไซต์ที่สัญญาว่าจะมีการชำระเงินหรือสิ่งจูงใจให้แก่ผู้ใช้ที่คลิกโฆษณา ท่องเว็บ อ่านอีเมล หรือดำเนินการอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ การวางโฆษณาของ Google ในหน้าดังกล่าวอาจทำให้การแสดงผลหรือจำนวนการคลิกไม่ถูกต้อง และถูกห้าม ในทำนองเดียวกัน เว็บไซต์ที่ส่วนใหญ่ดึงดูดอัตราการเข้าชมหรือกล่าวถึงการจ่ายค่าตอบแทนต่อบริการจะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงโฆษณา


เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

เครือข่าย AdSense นับได้ว่ามีความปลอดภัยสำหรับครอบครัว ซึ่งหมายความว่าผู้เผยแพร่โฆษณาจะไม่ได้รับอนุญาตให้วางโฆษณาของ Google ในเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ นอกจากภาพถ่ายและวิดีโอที่มีภาพเปลือยหรือกิจกรรมทางเพศแล้ว ต่อไปนี้คือตัวอย่างเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่สามารถยอมรับได้:

 • รูปภาพลามกหรือยั่วยุ
 • ภาษาหยาบคายหรือไม่สุภาพ รวมทั้งเรื่องราวของผู้ใหญ่
 • เคล็ดลับหรือคำแนะนำเรื่องเพศ
 • เว็บไซต์เกี่ยวกับความต้องการทางเพศที่เบี่ยงเบน (เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับผู้ที่ชอบดมเท้า)
 • ของเล่นหรือผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่
 • โฆษณาหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่
หากเว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดที่จะดูเมื่ออยู่ที่ทำงานหรือเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วย เว็บไซต์นั้นอาจเป็นไซต์ที่ไม่เหมาะสมที่จะวางโฆษณาของ Google


เนื้อหาที่เป็นการต่อต้านบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร

Google ให้ความเคารพต่อเสรีภาพในการแสดงออก แต่ยังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและปกป้องผู้โฆษณา AdWords
ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาของ Google ในเนื้อหาที่อาจตีความได้ถึงความมีอคติต่อบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ อายุ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง นอกจากนี้ โฆษณาของ Google อาจไม่ปรากฏในเนื้อหาที่ลดคุณค่าหรือลดทอนความเป็นมนุษย์ เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านั้นอาจถูกตีความในแง่ลบหรือสร้างความไม่พอใจ
อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาด้านการศึกษาหรือประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมใน AdSense


เนื้อหาที่ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

ห้ามผู้เผยแพร่โฆษณาวางโฆษณาในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารปลอมแปลงทางกฏหมาย เช่น บัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง บัตรประกันสังคม บัตรคนต่างด้าวปลอม นอกจากนี้ โฆษณาต้องไม่แสดงในเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายหรือการแจกจ่ายภาคนิพนธ์หรือเอกสารอื่นๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมที่ฉ้อโกง เว็บไซต์ที่นำเสนอหรือส่งการเข้าชมไปยังคำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตสินค้าปลอมหรือสินค้าลอกเลียนแบบสินค้าดีไซเนอร์ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรม AdSense ด้วยเช่นกัน
โฆษณา Google จะไม่สามารถวางในเว็บไซต์ใดๆ ที่ส่งเสริมหรืออนุญาตให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับอาชญากรรมทุกรูปแบบ

กิจกรรมทางเพศของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่ได้เกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย หรือกิจกรรมทางเพศที่ผิดกฎหมาย


Google AdSense ไม่อนุญาตการหากำไรจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาพอนาจารเด็กหรือการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กโดยเด็ดขาด Google อยู่ในแถวหน้าในการต่อสู้กับการกระทำทารุณเด็กบนโลกออนไลน์มาโดยตลอด และให้การสนับสนุนครอบครัวปลอดภัยออนไลน์ อย่างแข็งขัน

ภายใต้กฎหมายรัฐบาลของสหรัฐฯ ภาพอนาจารเด็ก หมายถึง การนำเสนอสื่อที่แสดงผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ เช่น การร่วมเพศ การสำเร็จความใคร่ด้วยปาก หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง รวมถึงการนำเสนออวัยวะสืบพันธุ์ที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ (ทั้งปกปิดหรือไม่ปกปิด) ในรูปแบบที่มองเห็นได้ คำนิยามนี้รวมไปถึงภาพถ่าย วิดีโอ การ์ตูน ภาพวาด ภาพเขียน และรูปปั้น ภาพดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับเด็กจริง หรือเป็นภาพที่สร้าง เปลี่ยนแปลง ประกอบหรือได้รับการแก้ไขให้ดูเหมือนเด็กโดยใช้คอมพิวเตอร์ (เช่น "โฟโต้ช็อป") และยังรวมถึงการเชิญชวญให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกระทำกิจกรรมทางเพศ ซึ่งเรียกว่า "การล่อลวง" ด้วยเช่นกัน

การล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก คือเนื้อหาหรือพฤติกรรม (รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ เป็นต้น) ที่นำเสนอ ส่งเสริม หรือสนับสนุนความสนใจทางเพศที่ผู้ใหญ่มีต่อผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)


เนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน

ผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense ไม่ได้รับอนุญาตให้วางโฆษณา Google ในเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันหรือคาสิโน กล่าวคือ หากเว็บไซต์ของคุณรับเงินหรืออนุญาตให้ผู้ใช้วางเดิมพันเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้รับเงินสดหรือรางวัลอื่นๆ จะไม่สามารถวางโฆษณา Google ในเว็บไซต์ของคุณได้


ตัวอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันที่ยอมรับได้

 • เว็บไซต์เกี่ยวกับเกมที่เล่นเพื่อความสนุก การแข่งขัน การชิงรางวัล การจับฉลาก
 • เว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันเฉพาะภายในสถานที่ (เว็บไซต์คาสิโนของโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว)
 • เว็บไซต์ส่งเสริมกีฬาแฟนตาซี
 • เว็บไซต์จำหน่ายหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนัน
 • ฟอรัมพูดคุยหรือบล็อกเกี่ยวกับการพนันที่ไม่ส่งการเข้าชมไปยังเว็บไซต์การพนันออนไลน์
 • เว็บไซต์จำหน่ายอุปกรณ์การพนัน
 • เว็บไซต์ที่ส่งการเข้าชมไปยังเว็บไซต์การพนันออนไลน์ผ่านลิงก์อ้างอิงหรือโฆษณา

ตัวอย่างเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันที่ไม่สามารถยอมรับได้

 • เว็บไซต์การพนันออนไลน์ อย่างเช่น เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ หรือวางเดิมพันออนไลน์
 • เว็บไซต์ที่ส่งการเข้าชมไปยังเว็บไซต์การพนันออนไลน์ อย่างเช่น ผ่านลิงก์ทั่วไป

เนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยาสูบ

นโยบายโปรแกรมของ AdSense ไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาของ Google ในเว็บไซต์ที่จำหน่ายหรือส่งเสริมการจำหน่ายยาเสพติดหรืออุปกรณ์ในการเสพยา ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ประกอบสำหรับยา ยาผิดกฎหมายหรือยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ และยาสมุนไพร เช่น ซัลเวียและเห็ดวิเศษ และห้ามโฆษณาในหน้าเว็บที่จำหน่ายหรือส่งเสริมการจำหน่ายเบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเหล้า นอกจากนี้ ยังห้ามผู้เผยแพร่โฆษณาวางโฆษณาบนเว็บไซต์ที่จำหน่ายหรือส่งเสริมการจำหน่ายยาสูบและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสูบ ซึ่งรวมถึงบุหรี่ ซิการ์ กล้องยาสูบ และกระดาษม้วนยาสูบ
โปรดทราบว่าการส่งเสริมการจำหน่ายของเนื้อหาต้องห้ามนั้นครอบคลุมถึงการจัดเตรียมลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยาสูบ
อย่างไรก็ตาม ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถวางโฆษณาบนเนื้อหาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการหมักบ่มหรือกลั่นเบียร์ และเนื้อหาเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่

เนื้อหาที่มีความรุนแรง

นโยบายโปรแกรมของเราไม่อนุญาตให้วางโฆษณาของ Google ในเนื้อหาที่มีกราฟิกหรือภาพที่เต็มไปด้วยเลือด เช่น ภาพการนองเลือด ฉากการต่อสู้ หรืออุบัติเหตุที่น่าสยดสยองหรือหวาดเสียว ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องรับผิดชอบหน้าเว็บทุกหน้าที่โค้ดโฆษณาของตนเองปรากฏอยู่ ตลอดจนการคัดกรองเนื้อหา ภาพ วิดีโอ หรือสื่ออื่นใดๆ ที่จะปรากฏบนหน้าเว็บที่มีโฆษณาของ Google


เนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธ

ไม่อนุญาตให้โฆษณาของ Google แสดงในเว็บไซต์ที่จำหน่าย ส่งเสริม หรือสนับสนุนการจำหน่ายอาวุธและอุปกรณ์เสริมของอาวุธ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำหน่ายยุทโธปกรณ์ อะไหล่ปืน ฮารด์แวร์ ปืนพก ปืนไรเฟิล ปืน BB ปืนเพื่อการกีฬา ปืนลม ปืนเป่าลม และปืนไฟฟ้า และนโยบายนี้ยังห้ามการวางโฆษณาในเว็บไซต์ที่จำหน่ายวัตถุระเบิดต่างๆ รวมทั้งดอกไม้ไฟด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถวางโฆษณาของ Google ในเว็บไซต์ที่กล่าวถึงกีฬาล่าสัตว์ และสามารถวางโฆษณาของ Google ในเว็บไซต์ที่จำหน่ายปืน Paintball และปืนอัดลม ในกรณีที่เป็นปืนอัดลม กฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดให้เว็บไซต์นั้นต้องมีข้อจำกัดความรับผิดชอบระบุไว้ให้เคลือบสีส้มสะท้อนแสงที่ไม่สามารถลบเลือน ไว้ที่ปากกระบอกปืน (.25")


เนื้อหาเกี่ยวกับการแฮ็กและการแคร็ก

ไม่อนุญาตให้วางโฆษณาของ Google ในเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการแฮ็กหรือการแคร็กใดๆ เนื้อหาเกี่ยวกับการแฮ็กหรือการแคร็กคือเนื้อหาที่ให้คำแนะนำหรืออุปกรณ์เจาะข้อมูลหรือมีการเข้าถึงซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเว็บไซต์โดยมิชอบด้วยกฎหมายแก่ผู้ใช้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง
 • เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสาร หรือระบบหรืออุปกรณ์จัดส่งเนื้อหาอื่นๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลีกเลี่ยงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีการจัดการแอบอ้างสิทธิ์ในข้อมูลดิจิทัล
 • ผลิตภัณฑ์ที่ถอดรหัสสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมเพื่อให้ได้รับบริการฟรีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • เว็บไซต์ที่ช่วยหรือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดวิดีโอสตรีมมิ่งในกรณีที่ผู้ให้บริการข้อมูลไม่อนุญาต เช่น เว็บไซต์ที่พบใน YouTube และ Google Video

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)