~ just web development & e-commerce blog


6/30/12

บริการใหม่ Google Trader มาร์เก็ตเพลสของไทย

เว็บลงประกาศขายโดย Google พร้อมใช้งานแล้วที่ http://www.google.co.th/local/trader
โพสต์ฟรี ไม่ว่าจะค้นหารถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ งาน อสังหาริมทรัพย์ บริการ และอื่นๆ

กรมพัฒน์จับมือสถาบันชั้นนำ สร้างธุรกิจไทยไป AEC

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ DBD Academy กับสถาบันชั้นนำในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจไทยให้เป็นระบบโดยดึงสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ร่วมสร้างขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพมาตรฐานธุรกิจไทยไปแข่งขันในตลาด AEC

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการพัฒนาธุรกิจไทยภายใต้ DBD Academy เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบธุรกิจ หวังยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในเชิงรุก และ เชิงรับอย่างเป็นระบบ โดยร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของประเทศ

“การดำเนินงานของ DBD Academy ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำองค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาธุรกิจไทยได้ในระดับหนึ่ง จึงจำเป็นต้องขยายการดำเนินงาน DBD Academy ให้ครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจในแต่ละสาขาเพื่อตอบสนองต่อโลกการค้ายุค AEC ที่กำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ ผมจึงมอบหมายให้กรมฯ เร่งดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มอีก 4 สาขาธุรกิจ ประกอบด้วย Cyber Learning Academy โดยมหาวิทยาลัยรังสิต Asian Trends Academy โดยสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย Marketing Case Academy โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Branding Academy โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และในอนาคตจะขยายความร่วมมือไปยังสถาบันอื่น ๆ ในอีกหลายสาขาเพิ่มเติมโดยเฉพาะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ”

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขันในตลาด AEC

6/28/12

4 เคล็ดลับการตลาดสำหรับเถ้าแก่มือใหม่

มีรูปแบบทางการตลาด (Marketing Model) ที่เข้าใจได้ง่ายๆ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ในระดับของกิจการระดับSMEs อย่างไรได้บ้าง

"เถ้าแก่มือใหม่ที่เข้ามา ขอคำปรึกษาที่สถาบันฯ ส่วนมากแล้วมักจะเริ่มต้นกับคำถามประเภทฉันกำลังจะตั้งโรงงานไอศกรีมผมกำลัง สั่งเครื่องคั้นและบรรจุน้ำผลไม้ ผมและเพื่อนกำลังจะลงทุนทำอันโน้นทำอันนี้"

แต่เมื่อที่ปรึกษาธุรกิจตั้งคำถามลึกๆต่อไปว่า อะไรคือโอกาสของสินค้าและบริการดังกล่าว ใครเป็นผู้ซื้อตัวจริง ทำไมเขาจะต้องซื้อ เราจะขายที่เท่าไร คู่แข่งขายอยู่ที่เท่าไร ต้นทุนเราอยู่ที่ตรงไหน เราจะเลือกช่องทางขายที่ใดบ้าง ฯลฯ ยิ่งคำถามลึกลงไปเท่าไร เถ้าแก่รายนั้นที่ขาดการทำการบ้านที่ดีมาก่อนก็จะเริ่มไม่มั่นใจว่าเงินที่ จ่ายค่าเครื่องจักรไปแล้วนั้น ควรจะทำอย่างไรกันดี

บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดให้แก่สินค้านั้น เขาจะต้องเริ่มจากตลาด (Market Survey) เสียก่อนที่จะมาคำนึงถึงตัวสินค้า ในทางตรงกันข้ามผู้ประกอบการบ้านเราส่วนใหญ่จะเริ่มจากตัวสินค้าก่อน แล้วค่อยไปหาตลาด เช่น ในยุคของสินค้าเพื่อสุขภาพ (Green Product) เฟื่องฟู สินค้าประเภทที่ทำจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ พวกสมุนไพรต่างๆ กำลังเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ฝ่ายวิจัย R&D ของบริษัทเหล่านี้จึงจะพัฒนาค้นคว้าในผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาด โดยค้นหาโจทย์ว่ามีโอกาสทางการตลาดอะไรบ้างสำหรับสินค้าหรือบริการนั้น มีส่วนใดในความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ทำไมลูกค้าจะมาซื้อของเรา เราจะมีจุดขายในตัวสินค้าของเราอย่างไรที่ลูกค้าให้ความสำคัญ นี่คือวิธีการที่จะสร้างแนวความคิดของสินค้า (Product Concept) ที่อยู่บนรากฐานความเป็นจริงทางการตลาด

เราลองมาดูกันว่ามีรูปแบบทางการตลาด (Marketing Model) ที่เข้าใจได้ง่ายๆ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในระดับของกิจการระดับSMEs อย่างไรได้บ้าง เพื่ออย่างน้อยช่วยให้เถ้าแก่มือใหม่ได้กลั่นกรองแนวคิดธุรกิจให้ตั้งอยู่บน พื้นฐานที่เป็นไปได้มากที่สุดทางการตลาด


1. รู้ตลาด-รู้คู่แข่ง นี่คือโจทย์ข้อแรกที่ต้องคำนึงถึง ต้องมีความเข้าใจว่าประเภทสินค้า (Product Category) นี้ตลาดมีลักษณะอย่างไรบ้าง มีการเติบโตในแนวทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ลักษณะตลาดมีแบ่งเป็นส่วนๆProduct Category) นี้ ตลาดมีลักษณะอย่างไรบ้าง มีการเติบโตในแนวทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ลักษณะตลาดมีแบ่งเป็นส่วนๆ (Segmentation) อย่างไรบ้าง สินค้าเรามีคุณลักษณะที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีกว่าคู่แข่ง อย่างไร จุดขาย (Selling Point) ที่เราจะเสนอนั้นกลุ่มเป้าหมายจะเห็นคุณค่ามากน้อยแค่ไหน


2. รู้จักลูกค้า เถ้าแก่มือใหม่ร้อยละ 90 เข้ามาด้วยความคิดเต็มหัวซึ่งเป็นเรื่องของตัวเองและสิ่งที่ตนเองจะทำ ในขณะที่ความเข้าใจต่อลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ามีน้อยมาก เช่น ช่องทางการขายหลักของสินค้าประเภทนี้อยู่ที่ไหน อะไรคือสิ่งบันดาลใจ (Motive) ให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์สินค้าให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย คำตอบลักษณะนี้จะต้องถูกตรวจสอบเสียก่อน เพื่อให้เห็นภาพของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน


3. รู้จักเลือกตลาด มีความเข้าใจผิดว่ายิ่งเลือกตลาดที่กว้างใหญ่เท่าไร ก็ยิ่งจะทำให้มีโอกาสขายมากเท่านั้น ธุรกิจระดับ SMEs นั้นการเจาะจงส่วนของตลาดที่เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ได้ชัดเจนเท่าไรจะยิ่งทำให้การใช้ทรัพยากรทางการตลาดได้ผลลัพธ์เต็มเม็ดเต็ม หน่วยมากเท่านั้น เช่น เรารู้ว่ามีผู้ที่ต้องการดื่มน้ำนมถั่วเหลืองที่ให้รสชาติเข้มข้นกว่าในท้อง ตลาด เพราะเชื่อว่าจะได้คุณค่าของโปรตีน-แร่ธาตุสูงกว่า กลุ่มเป้าหมายของเราก็จะแคบเข้า เป็นลูกค้าที่ต้องการเครื่องดื่มที่เข้มข้นกว่าในตลาด คนกลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้รักษาสุขภาพ ต้องการอาหารที่ดีมีประโยชน์ หรือต้องการซื้อให้คนในครอบครัวรับประทาน โอกาสทางตลาดของธุรกิจน้ำนมถั่วเหลืองที่มีกระบวนการผลิตที่ให้รสชาติเข้ม ข้นและยังคงรักษาโปรตีน-แร่ธาตุไว้ก็จะเกิดขึ้น


4. รู้วิธีการสื่อสาร (Key Message) เมื่อเราสามารถกำหนดตลาดได้ รู้ความต้องการของลูกค้าและเราตอบสนองได้ก็มาถึงการพัฒนาแนวคิด (Concept) ว่ากลุ่มเป้าหมายน่าจะรู้จักเราในภาพลักษณ์แบบใด โดยตั้งคำถามนำในลักษณะที่ว่า กลุ่มเป้าหมายจะได้ประโยชน์ (Product Attribute) อย่างไรบ้าง หรืออะไรคือความคาดหวังจากกลุ่มเป้าหมายต่อสินค้าของเรา คำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราแบบใดที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่าย ที่สุด นอกจากนี้กลยุทธ์ประเภทปากต่อปาก (Buzz Marketing) ก็เป็นวิธีการสื่อสารที่ได้ผลโดยเฉพาะกับธุรกิจ SMEs ซึ่งเราจะต้องกำหนดกลุ่มคนที่จะเป็นผู้นำ (Referral) ในการเป็นกระบอกเสียงให้ผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น การจัดตั้งชมรมผู้ดื่มน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพในสถานที่ต่างๆ อาจเป็นโรงพยาบาล สวนสาธารณะ ฯลฯ

เคล็ดลับต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นอย่างย่อ-สั้น-กระชับ เพื่อให้เถ้าแก่มือใหม่ลองกลับไปคิดทบทวนว่าโครงการที่กำลังคิดอยู่นั้น สามารถตอบคำถามและนำมาปฏิบัติจริงได้มากน้อยอย่างไร

ที่มา: สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (http://www.ismed.or.th)

6/20/12

Thai Health Promotion Foundation - Smoking Kid

Smoking Kid

SWIFT CODE & IBAN ของธนาคารต่างๆในประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพ
Account № / IBAN: Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)
Bank Address: 333 Silom Road Bangrak, Bangkok 10500 Tel: 2231-4333 Fax: 2236-8281-2

SWIFT : BKKBTHBK (www.bangkokbank.com)


ธนาคารไทยธนาคาร
Account № / IBAN: BankThai Public Company Limited
Bank Address: 44 North Sathorn Rd Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel: 2638-8000 Fax: 2633-9044

SWIFT : UBOBTHBK (formerly The Union Bank of Bangkok licence) (www.bankthai.co.th)


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Account № / IBAN: Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)
Bank Address: 222 Rama 3 Road, Bang Phongphang Yannawa, Bangkok 10120 Tel: 2296-2001 , 2683-1000 Fax: 2683-1304

SWIFT : AYUDTHBK (www.krungsri.com)


ธนาคารกสิกรไทย
Account № / IBAN: KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
Bank Address: 1 Soi Kasikornthai Ratburana Rd, Bangkok 10140 Tel: (66 2) 222-0000 Fax: (66 2) 470- 2749

SWIFT : KASITHBK (www.kasikornbank.com)


ธนาคารกรุงไทย
Account № / IBAN: Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
Bank Address: 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Wattana, Bangkok 10110 Tel: 2255-2222 Fax: 2255-9391-6

SWIFT : KRTHTHBK (www.ktb.co.th)


ธนาคารนครหลวงไทย
Account № / IBAN: Siam City Bank Public Company Limited (SCIB)
Bank Address: 1101 New Petchburi Road Makkasan, Rajthewi, Bangkok 10400 Tel: 2253-0200

SWIFT : SITYTHBK (www.scib.co.th)


ธนาคารไทยพาณิชย์
Account № / IBAN: Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
Bank Address: 9 Ratchadaphisek Road Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 Tel: 2544-1111 Fax: 2544-5000

SWIFT : SICOTHBK (www.scb.co.th)


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์
Account № / IBAN: Standard Chartered Bank (Thailand)
Bank Address: (formerly Nakornthon) 90 North Sathorn Road Bangkok 10500 Tel: 2724-4000

SWIFT: SCBLTHBX (www.standardchartered.co.th)


ธนาคารทหารไทย
Account № / IBAN: TMB Bank Public Company Limited
Bank Address: (formerly Thai Military Bank) 3000 Phaholyothin Rd Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: (66 2) 299-1111 273-7020 Fax: (66 2) 273-7118

SWIFT : TMBKTHB (www.tmbbank.com)


ธนาคารยูโอบี
Account № / IBAN: Union Overseas Bank (Thai) [UOB Thailand]
Bank Address: 191 South Sathorn Road Yannawa, Bangkok 10120 Tel: 234c 3000 Fax: 2287-2973-4

SWIFT : BKASTHBK (www.uob.co.th)


CODE BANK

และถ้าเป็นรหัสสาขาก็จะเป็นเลข 3 ตัวเลขข้างหน้าบัญชีของเรา
==============================
001 ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand (BOT)

002 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)

004 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
Kasikornbank Public Company Limited (KBANK)

005 ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.
ABN-AMRO Bank N.V. Bangkok Branch(AMRO)

006 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)

008 ธนาคารเจพี มอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ
JP Morgan Chase Bank, N.A Bangkok Branch (JPMC)

010 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ จก. กรุงเทพฯ
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. Bangkok Branch (BTMU)

011 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB Bank Public Company Limited (TMB)

014 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)

015 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
Siam City Bank Public Company Limited (SCIB)

017 ธนาคารซิตี้แบงค์
Citibank N.A. (CITI)

018 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

13 020 ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited (SCBT)

022 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
BANKTHAI Public Company Limited (UOBT)

15 024 ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จํากัด (มหาชน)
United Overseas Bank (Thai) PCL (UOBT)

025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)

17 026 ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
Mega International Commercial Bank PCL (MEGA ICBC)

027 ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
Bank of America National Association (BA)

19 028 ธนาคารคาลิยง
Calyon (CALYON)

030 ธนาคารออมสิน
Government Saving Bank (GOV)

21 031 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จํากัด
Hong Kong & Shanghai Corporation Limited (HSBC)

22 032 ธนาคารดอยซ์แบงก์
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DEUTSCHE)

033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Government Housing Bank (GHB)

24 034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (AGRI)

039 ธนาคารมิซูโฮ คอร์เปอเรท สาขากรุงเทพฯ
Mizuho Corporate Bank Limited (MHCB)

26 065 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
Thanachart Bank Public Company Limited (TBANK)

066 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Islamic Bank of Thailand (ISBT)

28 067 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
Tisco Bank Public Company Limited (TISCO)

068 ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
AIG Retail Bank Public Company Limited (AIG)

069 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
Kiatnakin Bank Public Company Limited (KK)

070 ธนาคารสินเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ACL Bank Public Company Limited (ACL)


Routing Number ของ bank ไทยใน USA 3 แห่ง

เช็คจาก
http://yourfavorite.com/cgi-bin/routing.cgi

มีแค่ 3 ธนาคาร
=================
Routing Number 122037676
ธนาคารกสิกรไทย ใน LA USA
KASIKORNBANK, L.A. AGENCY
LOS ANGELES CA
=================
Routing Number 122042124
ธนาคารกรุงไทย ใน L.A. USA
KRUNG THAI BANK, LIMITED
LOS ANGELES CA
=================
Routing Number 026008691
ธนาคารกรุงเทพ ใน LA USA
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
NEW YORK NY
=================

6/19/12

50 Rules Kids Won't Learn in School

RULE 1: Life is not fair - get used to it

RULE 2: The world won't care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something BEFORE you feel good about yourself.

RULE 3: You will NOT make 40 thousand dollars a year right out of high school. You won't be a vice president with car phone, until you earn both.

RULE 4: If you think your teacher is tough, wait till you get a boss. He doesn't have tenure.

RULE 5: Flipping burgers is not beneath your dignity. Your grandparents had a different word for burger flipping they called it Opportunity.

RULE 6: If you mess up, it's not your parents' fault, so don't whine about your mistakes, learn from them.

RULE 7: Before you were born, your parents weren't as boring as they are now. They got that way from paying your bills, cleaning your clothes and listening to you talk about how cool you are. So before you save the rain forest from the parasites of your parent's generation, try delousing the closet in your own room.

RULE 8: Your school may have done away with winners and losers, but life has not. In some schools they have abolished failing grades and they'll give you as many times as you want to get the right answer. This doesn't bear the slightest resemblance to ANYTHING in real life.

RULE 9: Life is not divided into semesters. You don't get summers off and very few employers are interested in helping you find yourself. Do that on your own time.

RULE 10: Television is NOT real life. In real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs.

RULE 11: Be nice to nerds. Chances are you'll end up working for one.

10เทคนิคสู่การแสร้งให้ดูเป็นชาวกรุงเทพฯโดยกำเนิด How to be a Bangkok local: 10 tips on faking it

เว็บไซต์ด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย CNNGO ได้นำเสนอบทความแนะนำนักท่องเที่ยว10 เทคนิคและวิธีการง่ายๆ ที่จะทำให้คุณดูเหมือนเป็นชาวกรุงเทพฯ โดยกำเนิด โดยบทความดังกล่าวนำเสนอว่า ชาวกรุงทั้งหลายถูกตัดสินจากคนภายนอกที่มองเข้ามาด้วยทัศนคติความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนาน อันที่จริงแล้ว ทุกคนไม่ได้ทำงานอยู่ในบาร์เพียงอย่างเดียว และไม่ได้เป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดที่ไปวัดทุกเช้า และในบางครั้งก็ไม่ได้ยิ้ม

เทคนิคที่นำมาเสนอนี้เป็น ลักษณะของวัยรุ่นชาวกรุงเทพฯ ส่วนจะใช่หรือไม่ คนไทยลองอ่านดู

As one of the world's most visited cities, Bangkok and its people continue to be judged by long-ingrained stereotypes.


But contrary to popular belief, we don't all work in a bar. Nor are we all hard-core Buddhists who go to the temple every morning to make merit. And guess what? Sometimes we don't smile.


That said, there are a few common traits that unite Bangkok's younger generation. Follow these tips and you'll fit in with the cool kids in no time.1.วิธีการขึ้นบันไดเลื่อน How to ride the escalators

ในบางเมืองที่ประเทศอื่นๆ ผู้โดยสารจะยืนอยู่อีกฟากหนึ่งของบันไดเลื่อนเพื่อให้ผู้ที่เร่งรีบสามารถเดินลงได้อย่างรวดเร็วแต่คุณไม่จำต้องทำเช่นนั้นที่กรุงเทพฯเพราะไม่มีใครเร่งรีบหรอกดังนั้นจงยืนอยู่ตรงกลางของบันไดซะเลย!

In some global cities, passengers stand on a designated side of the escalator, allowing anyone in a rush to make their way up the other side.Don't do that here. Nobody is in a hurry. Stand in the middle of the stairs.If someone says "excuse me," make it clear you find their rushing socially abhorrent by rolling your eyes at them.
2.จะสำรวจเมืองนี้ให้ทั่วได้อย่างไร How to explore the city


หากคุณไม่ได้แบกผักจำนวนมากมายมหาศาลคุณก็คงไม่คิดที่จะนั่งตุ๊ก-ตุ๊ก
จงไปเยือนสถานที่ต่างๆด้วยรถยนต์แม้ว่าสถานีบีทีเอสจะอยู่ห่างจากที่ๆคุณอยู่ไม่ถึงระยะช่วงตึก

จงขับรถหรือไม่ก็นั่งแท็กซี่ อะไรก็ได้ที่จะทำให้คุณหลีกเลี่ยงการเจอกับแสงแดดและความร้อน แม้ว่านั่นจะหมายถึงการต้องติดอยู่บนถนนที่การจราจรติดขัดเป็นเวลา 2ชั่วโมง ก็ตาม

Never ride a tuk-tuk unless you need to carry a load of vegetables from the market.


Go everywhere by car even if a BTS station is just a one-block walk away from where you are.


Drive. Take a taxi. Do anything to avoid the heat even if it means being stuck in traffic for two hours.


And don't be surprised when your taxi won't take you where you want to go. In busy places like Siam or Silom, taxis at the end of their shift want a quick fare. Some can't be bothered getting stuck in the traffic.


If your driver offers you a flat rate instead of turning on the meter, simply get out and find another. A local would never ride in a meter-free taxi.


3.วิธีการตั้งชื่อของตนเอง How to name yourself


ไม่มีใครในกรุงเทพฯ หรือกระทั่งในประเทศไทยเรียกชื่อจริงของแต่ละคนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นคนที่มีชื่อยาว เราจึงเรียกชื่อเล่นกัน และชื่อรถก็มักจะถูกนำมาตั้งเป็นชื่อเล่น เช่น “เบนซ์” หรือหากคุณชอบกินแอปเปิ้ล ลูกของคุณอาจมีชื่อว่า “แอปเปิ้ล” เป็นต้น


Never ride a tuk-tuk unless you need to carry a load of vegetables from the market.Go everywhere by car even if a BTS station is just a one-block walk away from where you are.Drive. Take a taxi. Do anything to avoid the heat even if it means being stuck in traffic for two hours.And don't be surprised when your taxi won't take you where you want to go. In busy places like Siam or Silom, taxis at the end of their shift want a quick fare. Some can't be bothered getting stuck in the traffic.If your driver offers you a flat rate instead of turning on the meter, simply get out and find another. A local would never ride in a meter-free taxi.Nobody in Bangkok -- or Thailand, for that matter -- goes by their real first name. You wouldn't either if your moniker was 20 letters long.


Fit in by giving yourself a quirky nickname. Car brands are popular. Want to drive a Mercedes? We'll call you "Benz."


Like to eat apples? "Apple" it is.


Nothing is too strange as long as it's limited to one or two syllables. These days, people even give their kids' nicknames like "Birthday" or "Thank you."


4.วิธีการสื่อสาร How to communicate

ทุกๆ คนเป็นครอบครัวเดียวกัน พนักงานหญิงสาวเป็นญาติพี่น้องกับคุณ (เพราะคุณเรียกเธอว่าน้อง) คนขับแท็กซี่เป็นคุณลุงของคุณ (เพราะคุณเรียกเขาว่าลุง) และผู้หญิงที่ขายผัดไทยก็เป็นคุณป้าของคุณ

การไหว้ของคนไทยเป็นวัฒนธรรมที่ดีในการ ทักทาย และการพูดขอบคุณก็เป็นวิธีการที่ดีเช่นกัน แต่คุณไม่ต้องไหว้กับทุกๆ คนก็ได้ คนท้องถิ่นมักคิดว่าเมื่อเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไหว้เช่นนั้นเป็น สิ่งที่แลดูน่ารัก แต่จริงๆ แล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของการบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ประสีประสา

นอกจากนี้ เวลาส่งข้อความหรือคอมเมนท์ในเฟซบุค คนไทยมักใช้ 555 แทนเสียงหัวเราะ เพราะเลข 5 ในภาษาไทยอ่านว่า ห้า นึกออกไหม มันดูตลกดีนะ 555 (five five five)


Everyone is family. The waitress is your sister (nong), the cab driver is your uncle (loong) and the lady selling pad Thai your aunt (bpaa).
The "wai" is the traditional Thai greeting. Put your hands together in a prayer-like position and give a bow. Culture dictates that the younger person wais the older one when greeting them. 


It's also a nice way to say "thank-you" but don’t go around wai-ing everyone. Locals might think it's cute when tourists do that, but it's an instant sign you're a noob.


Ladies, when speaking end everything in "ka." Boys say "krup."


No matter what you're saying, it softens it and makes it polite. For example: "Your body odor makes me nauseous, ka."


"I don't like you, krup."


When sending text messages or commenting on Facebook posts, use "555" to say "ha ha ha." The Thai word for five is pronounced "ha." 


Get it? "That's so funny, 555."
5.วิธีการจัดการเมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ยากๆ How to deal with a difficult situation

ถ้าคุณเกิดทำอะไรผิดพลาดขึ้นในออฟฟิศ เช่น ไปเหยียบเท้าคนอื่นเข้าให้? หรือไม่รู้คำตอบของคำถาม? …

จงอย่าได้ยอมรับว่านั่นเป็นความผิดของคุณเด็ดขาด เพราะนั่นเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอ แต่จงแสร้งทำเป็นไม่ใส่ใจซะ


You made a mistake at the office? Step on someone’s toes? Don’t know the answer to a question?


Never admit your mistakes. It’s a sign of weakness.


When in doubt, feign ignorance, give that big, world-renowned Thai smile and go to your inner happy place. 
6.วิธีการดื่ม How to drink


เดินเข้าไปที่บาร์เพื่อหาไวน์ดื่ม คุณไม่จำเป็นต้องรู้จักอะไรมากมายเกี่ยวกับไวน์ แค่เพียงสั่งไวน์ชื่อแปลกๆ มาดื่มก็พอ

ก่อนดื่มอย่าลืมหมุนวนแก้วและสูดกลิ่นพร้อมออกเสียงกระซิบกระซาบว่า “อืมมมมมม นี่เป็นไวน์ที่ดีทีเดียว”


Wine bars are in. You don’t have to know about wine (no one here does), just order a glass of the most exotic sounding name on the list. 
Swirl it and smell it and murmur, “Hmmm, that’s a good wine” before ordering a whole bottle of the refrigerated red. Yes, refrigerated.


Also, don’t forget to add ice to your beer and water down your whiskey until it’s the color of chamomile tea.7.หนทางสู่การเป็นผู้ที่ร่างกายขาดวิตามินดี How to be vitamin D deficient

ในประเทศไทย ผิวขาวใสนั้นเป็นเสมือนรางวัลชนะเลิศ ดังนั้น จงพกร่มติดตัวตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า รังสีจากแสงอาทิตย์จะไม่มีวันเยื้องกรายเข้าสู่อนุภาคผิวหนังของคุณ

หากคุณไม่มีร่ม ก็หาหนังสือหรือกระเป๋าปิดหน้าปิดตาเวลาที่เดินข้ามถนน

จงลงทุนกับครีมไวเทนนิ่งให้มาก เข้าไว้ ทาโรลออนระงับกลิ่นกายที่ทำให้วงแขนของคุณขาวใส และปกปิดร่างกายจากแสงแดดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้


In Thailand, light skin is prized. Carry an umbrella with you at all times to make sure the sun's rays never have a chance to alter your skin's pigmentation.


If you don't have one, shield your face with a book or purse when walking on the street.


Invest in whitening creams. Put on underarm whitening deodorants. Buy a tacky fake tattoo sleeve so your skin doesn't get tanned when you're driving.


And for heaven's sake, don't hit the hotel swimming pool until the sun has disappeared behind the building.


8.วิธีการใช้รถไฟฟ้า BTS How to use the BTS SkyTrain

คุณอาจรอคิวอยู่ที่หลังเส้นสีเหลืองอย่างเรียบร้อยเพื่อรอรถไฟฟ้า BTS แต่เมื่อรถมาถึง ไม่ต้องรอให้ผู้โดยสารบนรถออกมาจากรถไฟ แต่จงแทรกตัวเข้าไปเลยผลักทุกคนที่ขวางทางเพื่อที่จะได้เข้าไปในขบวนรถไฟ เป็นคนแรก

และถ้าหากไม่มีที่นั่ง จงหาผนังโล่งๆ เพื่อที่จะให้ร่างกายของคุณทั้งหมดได้พิงตัวอย่างมั่นคง ไม่ต้องใส่ใจว่าบริเวณนั้นจะมีผู้คนจับหรือโหนอยู่หรือไม่ เพราะความสะดวกสบายของคุณเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด


Once on the platform, queue up neatly behind the yellow line while waiting for the train to arrive.


When it pulls in, don’t wait for people to exit the train. Destroy that semblance of order as you race away from your position in the queue, pushing everyone aside so you can get in first. (This technique is also widely used outside city elevators.)


Once inside, if there’s no seat, find a pole and lean your whole body against it for stability. Doesn't matter if people are holding it. Your comfort is of the utmost importance.


But aggressive behaviors aside, Bangkokians aren't heartless. So if you happen to see a pregnant woman, an elderly person or a mom with a small child enter your car, don't pretend to be asleep.
Rarely will someone not give up his or her seat to a rider in need. And that includes the tired-looking hot chick teetering on her stilettos.9.วิธีการเลือกร้านอาหาร How to pick a restaurant

อาหารตามข้างถนนนั้นเป็นตัวเลือกที่ยอมรับได้สำหรับชาวกรุงหากคุณเป็น1. เด็กนักเรียน 2. หากคุณเป็นพนักงานออฟฟิศที่มีเวลารับประทานอาหารกลางวันเพียง 1 ชม. 3. เมื่อคุณเมาในช่วงเวลาตอนตีสอง

หรือมิฉะนั้น ก็จงหาร้านอาหารที่ดูแพง พร้อมการตกแต่งที่สวยงาม ที่เสิร์ฟอาหารฝรั่งเศส/ อิตาเลียน/ ญี่ปุ่น/ ไทยฟิวชั่น และที่ๆ ผู้คนนิยมไปกันมากก็คือบริเวณทองหล่อ “Community mall”


Street food is an acceptable option for Bangkokians when a) you’re a student b) when you’re on your one-hour lunch break from the office and c) when you’re drunk at 2 a.m.


Otherwise, find the most ridiculously expensive, opulently decorated, unbelievably inauthentic French/Italian/Japanese/Thai fusion "bistro" to quell your appetite. Preferably in Bangkok's trendy Thonglor area or your neighborhood "community mall."


Don’t forget to put sweetened mayonnaise on your sushi, ketchup on your pizza and Instagram every dish you order.10. วิธีการแต่งกาย How to dress

ผู้ชายต้องสวมเสื้อเชิ้ตโปโล (อาจเป็นยี่ห้อ Ralph Lauren, Paul Smith หรือ Comme des Garçons) สวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ

ผู้หญิงต้องเลือกนักร้องวง K-Pop ที่ชื่นชอบมาสักวง แล้วพยายามแต่งกายเลียนแบบหนึ่งในสมาชิกวงนั้นๆ  แม้ว่าการศัลยกรรมพลาสติกจะไม่ได้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วๆ ไปในกรุงเทพฯ เหมือนที่เกาหลีใต้ แต่เราก็กำลังพัฒนาไปสู่ระดับนั้น

สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ กระเป๋าราคาแพงไม่ว่าจะเป็น Chanel, Mulberry, Hermès, Louis Vuitton หรือ Coach ที่มาพร้อมกับไอแพดสีชมพูแปร๊ด!


Boys: A polo shirt (anything from Ralph Lauren, Paul Smith or Comme des Garçons), board shorts and sandals.


It doesn’t matter if you’re going to the beach or a five-star hotel brunch. Sandals are key. Don’t forget to put the collar up on that polo shirt.


Girls: Pick your favorite K-Pop girl group and try your best to look like one of its members, even if it means going under the knife.


Plastic surgery might not be as ubiquitous in Bangkok as it is in South Korea, but we're making progress.


Must-have accessories: a handbag that costs more than six months' rent (Chanel, Mulberry, Hermès, Louis Vuitton or Coach) and a bright pink iPad.ที่มา CNNGO

6/15/12

Go Google: Google Drive

Easy to Find... Easy to Share...
Google Drive Share Everything ;-)

LMFAO คือ?

LMFAO is "Laughing My F***ing Ass Off"

6/11/12

10 อันดับประเทศที่มีสัดส่วนมหาเศรษฐีอาศัยอยู่มากที่สุด

บอสตัน คอนซัลติง กรุ๊ป เผยรายงานเรื่องความมั่งคั่งของประชากรในประเทศทั่วโลก พบว่า ประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค มีประชากรผู้มั่งคั่งอาศัยอยู่มากที่สุด ในปี 2554 มูลค่าของทรัพย์สินส่วนบุคคลในภูมิภาคนี้ (ไม่นับรวมประเทศญี่ปุ่น) เพิ่มขึ้นราว 10.7% ที่ 23.7 ล้านล้านดอลลาร์ สวนทางกับทวีปยุโรป ที่ตกต่ำลงจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้มูลค่าของทรัพย์สินส่วนบุคคลลดลงราว 0.4% ที่ 33.5 ล้านล้านดอลลาร์

ส่วนอเมริกาเหนือ ก็ประสบชะตากรรมเดียวกัน เมื่อมูลค่าทรัพย์สิน ลดลงกว่า 0.9% ที่ 38 ล้านล้านดอลลาร์ และต่อไปนี้คือ 10 ประเทศที่มีผู้มั่งคั่งอาศัยอยู่มากที่สุดของโลก จัดอันดับจากผู้ที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 1 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป

อันดับ 1 สิงคโปร์ มีสัดส่วนมหาเศรษฐี 17.1% ของประชากร 4.8 ล้านคน สิงคโปร์ครองตำแหน่งประเทศที่มีสัดส่วนมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลก นั่นคือราว 188,000 ครอบครัว ประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าเกาะภูเก็ตแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกมาช้านาน ทั้งยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางธนาคารต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้ที่มั่งคั่งที่สุดในสิงคโปร์ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ค เขาผู้นั้นคือ เอ็ดดูอาร์โด เซเวอริน ซึ่งย้ายมาพำนักที่สิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2552 และละทิ้งสัญชาติอเมริกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อันดับ 2 กาตาร์ มีสัดส่วนมหาเศรษฐี 14.3% ของประชากร 1.9 ล้านคน กาตาร์ มีก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับสามของโลก และแน่นอนว่ามากกว่า 50% ของจีดีพี มาจากการส่งออกน้ำมัน นอกจากนี้ กาตาร์ยังจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี 2565 ด้วย ประเทศนี้มีครอบครัวมั่งคั่งอยู่ประมาณ 47,000 ครอบครัว ไม่ต้องแปลกใจ ถ้าพบว่าเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ชีค ฮาหมัด บิน คาลิฟะห์ อัล ทานิ คือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดของกาตาร์

อันดับ 3 คูเวต มีสัดส่วนมหาเศรษฐี 11.8%ของประชากร 3.6 ล้านคน คูเวตถือครองสัดส่วนราว 7% ของคลังน้ำมันโลก และการส่งออกน้ำมัน ก็ทำรายได้ถึง 95% ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมด ประเทศเจ้าของบ่อน้ำมันรายใหญ่รายหนึ่งของโลกแห่งนี้ มีมหาเศรษฐีอยู่ราว 63,000 ครอบครัว โดยครอบครัวของ อัลกานิม กับ อัล-คาราฟี คือสองครอบครัว ที่ครองตำแหน่งรวยที่สุดในคูเวตแบบเฉือนกันไม่ลง

อันดับ 4 สวิตเซอร์แลนด์ มีสัดส่วนมหาเศรษฐี 9.5% ของประชากร 7.7 ล้านคน นอกเหนือจากการที่มีครอบครัวมั่งคั่งถึง 322,000 ครอบครัวอาศัยอยู่ สวิตเซอร์แลนด์ ยังเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้มีมูลค่าสินทรัพย์การเงินและการลงทุนมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์มากที่สุดในโลกอีกด้วย และในจำนวน 100,000 ครอบครัว มี 11 ครอบครัว ที่มีทรัพย์สินส่วนตัวมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ แต่ก็ใช่ว่าสวิสจะไม่เจอผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปเลย ในปี 2554 จีดีพี จึงเติบโตช้าอยู่ที่ 2.1% เท่านั้น ผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในสวิส และยังครองตำแหน่งผู้ที่รวยที่สุดของยุโรปด้วยคือ นายอิงก์วาร์ แคมพ์ราด นักธุรกิจเชื้อสายสวีเดน ผู้ก่อตั้งร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง อิเกีย นั่นเอง

อันดับ 5 ฮ่องกง มีสัดส่วนมหาเศรษฐี 8.8%ของประชากร 7.2 ล้านคน ฮ่องกงมีมหาเศรษฐีอยู่ราว 212,000 ครอบครัว เกาะเล็กๆที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษแห่งนี้ ยังถือเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การค้า อสังหาริมทรัพย์ และการขนส่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออก แม้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของฮ่องกงจะค่อนข้างเชื่องช้าในปีก่อน แต่ยังคงติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศที่มีมหาเศรษฐีอาศัยอยู่มากที่สุด และ นายลี กา-ชิง เจ้าของบริษัท ฮัทชิสัน วัมเปา คือผู้มั่งคั่งที่สุดของฮ่องกง

อันดับ 6 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีสัดส่วนมหาเศรษฐี 5.0%ของประชากร 322.4 ล้านคน ในบรรดา 7 รัฐของเอมิเรตส์ ดูไบได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์ทางการเงินโลก ทว่ามหาเศรษฐีส่วนหนึ่งของเอมิเรตส์ ยังคงอาศัยอยู่ในดูไบ ขณะที่อีกจำนวนหนึ่ง อยู่ที่อาบูดาบี รวมแล้วมีมหาเศรษฐีกว่า 57,000 ครอบครัว ส่วนผู้ที่ร่ำรวยที่สุดคือครอบครัว อัล กูราอีร์ ซึ่งถือหุ้นในธุรกิจมากมาย ทั้งธนาคาร ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรม

อันดับ 7 สหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนมหาเศรษฐี 4.3% ของประชากร 322.4 ล้านคน ในฐานะที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก ในปี 2554 สหรัฐ มีมหาเศรษฐีอยู่ถึง 5.13 ล้านครอบครัว แต่ก็ถือเป็นจำนวนที่ลดลงจากปี 2553 ราวกว่า 1 แสนครอบครัว เพราะสหรัฐ เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป โดยผู้ที่ร่ำรวยที่สุดของสหรัฐ ยังคงเป็น บิล เกตส์ ผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์ ซึ่งมีสินทรัพย์อยู่ราว 60,000 ล้านดอลลาร์

อันดับ 8 อิสราเอล มีสัดส่วนมหาเศรษฐี 3.6% ของประชากร 7.8 ล้านคน มีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยี หล่อเลี้ยงมหาเศรษฐีของประเทศกว่า 83,000 ครอบครัว สินค้าส่งออกอื่นๆที่นำความมั่งคั่งมาสู่ประเทศนี้คือ เพชร และสินค้าทางการเกษตร ผู้ที่ร่ำรวยที่สุดเป็นสองพี่น้องไอดานและอียาล แห่งตระกูลโอเฟอร์ ซึ่งสืบทอดความมั่งคั่งมาจาก ซามี โอเฟอร์ ผู้เป็นบิดา เจ้าของธุรกิจชิปปิ้ง ซึ่งเสียชีวิตลงเมื่อเดือนมิถุนายน 2554

อันดับ 9 ไต้หวัน มีสัดส่วนมหาเศรษฐี 3.2% ของประชากร 23.2 ล้านคน โดยผลสำรวจเมื่อปี 2554 พบว่า ไต้หวัน มีครอบครัวมหาเศรษฐีราว 246,000 ครอบครัว และประเทศที่เป็นเกาะแห่งนี้ มีรายได้หลักจากการส่งออกสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และปิโตรเคมี ส่งผลให้ประเทศมีความร่ำรวยขึ้น และมีจีดีพีเพิ่มขึ้นประมาณ 5.2% ในปีที่แล้ว ผู้ที่ร่ำรวยที่สุดของไต้หวันคือ นายไจ๋ หวั่น-ไจ๋ เจ้าของฟุบอน ไฟแนนเชียล โฮลดิ้ง

อันดับ 10 บาห์เรน มีสัดส่วนมหาเศรษฐี 3.2% ของประชากร 1.3 ล้านคน โดยบาห์เรน มีครอบครัวมหาเศรษฐีราว 8,000 ครอบครัว แน่นอนว่าราชวงศ์บาห์เรน ที่มีสมเด็จพระราชาธิบดีฮาหมัด บิน อิซา อัล คาลิฟะห์ เป็นประมุข คือครอบครัวที่มั่งคั่งที่สุดของประเทศนี้

ที่มา - Bangkok Biz News

iPhone 5 Renderings Based on Leaked Parts

This is a 3D CAD rendering of the upcoming new iPhone 5, based upon available sources of supposed leaked parts. Created by Bryce Haymond, a Product Manager and Industrial Design Director at HandStands in Salt Lake City, Utah, a leading manufacturer of auto air care and technology accessory products. He is also the Founding Director of Blackpool Creative, a design consultancy.

6/9/12

EURO 2012 Official Song

Oceana - "Endless Summer" the official Song for the UEFA EURO 2012 in Poland & Ukraineendless summer, oh, oh, oh, oh,
yeh, yeh, yeh, yeh, yeh
endless summer, oh, oh, oh, oh,
yeh, yeh, yeh, yeh, yeh

moving up, moving down, keep on turning up the sound
we gonn party in the sun
catch the feeling have some fun
moving up, moving down, let your love shine all around
you’re gonna be my number one
make my heart beat like a drum
like a drum, drum,
moving up, moving down
you make me jump, jump
let your love shine all around
like a drum, drum,
make my heart beat like a drum
like a drum, drum,

http://www.hotnewsonglyrics.com/oceana-endless-summer-lyrics.html

endless summer, oh, oh, oh, oh,
yeh, yeh, yeh, yeh, yeh
endless summer, oh, oh, oh, oh,
yeh, yeh, yeh, yeh, yeh

like a drum, drum,
moving up, moving down
you make me jump, jump
let your love shine all around
like a drum, drum,
make my heart beat like a drum
like a drum, drum,
you’re gonna be my number one
make my heart beat like a drum
like a drum, drum,

endless summer, oh, oh, oh, oh,
yeh, yeh, yeh, yeh, yeh
endless summer, oh, oh, oh, oh,
yeh, yeh, yeh, yeh, yeh
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)