~ just web development & e-commerce blog


3/31/13

The Essence of an Entrepreneur


3/27/13

What is Easter?

Easter is a Christian holiday that is celebrated in March or April. The date changes every year. Easter is always on the first Sunday after the full moon or after March 21.

After Christmas, Easter is the most important Christian holiday. It celebrates the time that Christ lived again (resurrected) after he died. Although it is a important holiday, Easter has many fun activities.

Western people love to color eggs during Easter holidays. Many times, they hide these eggs and then tell children to go and find them. Also, many people like to eat chocolate candy - especially chocolate bunnies!

The Easter bunny is the main symbol of how fun Easter activities can be.

เทศกาลเช็งเม้ง The Qingming Festival


"เช็งเม้ง", "เชงเม้ง" (ตามสำเนียงแต้จิ๋ว) หรือ "เฉ่งเบ๋ง" (ในสำเนียงฮกเกี้ยน) "เช็ง" หรือ "เฉ่ง" หรือ "ชิงหมิง" (จีนกลาง) ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า "Qing Ming" , อักษรจีนตัวเต็มเขียนว่า: 清明節, อักษรจีนตัวย่อ: 清明节, พินอิน: Qīngmíngjié หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์ และ "เม้ง"หรือ"เบ๋ง" หมายถึง สว่าง รวมแล้วหมายความถึง ช่วงเวลาแห่งความแจ่มใส รื่นรมย์

เช็งเม้งในประเทศจีน เริ่มต้นประมาณ 4-5 เมษายน ไปจนถึง 19-20 เมษายน เป็นฤดูใบไม้ผลิ อากาศจะคลายความหนาวเย็น เริ่มเข้าสู่ความอบอุ่น มีฝนตกปรอย ๆ มีบรรยากาศสดชื่น ท้องฟ้าใสสว่าง (เป็นที่มาของชื่อ เช็งเม้ง)

สำหรับในประเทศไทยเทศกาลเช็งเม้ง ถือวันที่ 5 เมษายนของทุกปีเป็นหลัก[ต้องการอ้างอิง] แล้วนับวันก่อนถึง 3 วัน และเลยไปอีก 3 วัน รวมเป็น 7 วัน (2 - 8 เมษายน) แต่ในปัจจุบันเนื่องจากมีปัญหาการจราจรคับคั่ง เลยขยายช่วงเวลาเทศกาลให้เร็วขึ้นอีก 3 สัปดาห์ (ประมาณ 15 มีนาคม - 8 เมษายน) แต่ในภาคใต้บางพื้นที่ เช่น จังหวัดตรังจะจัดเร็วกว่าที่อื่น 1 วัน ประมาณวันที่ 4 เมษายนของทุกปี

ประเพณีที่สำคัญมากที่สุดของของชาวจีน คือ ไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน ฮวงซุ้ย(แต้จิ๋ว) แต่คนฮกเกี้ยนเรียกว่า บ่องป้าย เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยมีอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื๊อ ที่เน้นเรื่องความกตัญญูเป็นสำคัญ

การกำจัดเชื้อรา ทำลายเชื้อรา


เชื้อรา มักเกิดขึ้นจากความชื้นและอากาศไม่ถ่ายเท ซึ่งบางคนอาจมีความไวต่อการเชื้อราดังกล่าว เมื่อหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไป อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจได้ โดยเชื้อราอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ต่างๆได้ เช่น เกิดอาการคัดจมูก หอบหืด ไอ หายใจไม่ออก เป็นต้น

บางคนได้รับสปอร์ของเชื้อราเข้าไปนานๆและปริมาณมาก ก็อาจทำให้เนื้อเยื่อปอดผิดปกติได้ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยอาจมีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวมากที่สุด  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ภูมิต้านทานแต่ละคน ปริมาณของเชื้อราที่ได้รับสู่ร่างกาย ระยะเวลาที่สัมผัสกับเชื้อรา ชนิด/สายพันธุ์ของเชื้อรา สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพของแหล่งสะสะสมเชื้อรา เป็นต้น

เชื้อราเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทจุลินทรีย์ จัดเป็นเซลล์ยูคาริโอต อยู่ในอาณาจักรรา  เชื้อรามีระบบสืบพันธุ์ที่เรียกว่าสปอร์ ในรูปแบบทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ  ซึ่งมีทั้งชนิดที่ก่อให้เกิดโรค และชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดโรค    เชื้อราที่พบในบ้านหลังน้ำท่วมส่วนใหญ่มักจะพบบนวัสดุที่เปียกชื้นและมีปัจจัยสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต    เช่นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกน้ำท่วมมีองค์ประกอบของไม้และน้ำตาลเชิงไม่ซับซ้อนอาจเป็นอาหารอย่างดีของเชื้อรา ซึ่งนำไปสู่การเสื่อมสภาพและสร้างความเสียหายต่อ เฟอร์นิเจอร์ ยิ่งไปกว่าน้ำถ้าเป็นราที่ก่อให้เกิดโรคนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้

บ้านและเครื่องเรือนที่ถูกน้ำท่วมอาจสามารถมองเห็นโคโลนีของเชื้อราบนพื้นผิวของวัสดุได้ด้วยตาเปล่า  โคโลนีของเชื้อรามักมีรอยจุด และมีสีต่างๆ   เช่นสีดำ (เป็นสีที่พบมากที่สุด) สีน้ำตาล สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีขาว เป็นดวงและมีกลิ่นอับ ๆ นั่นคือสัญญาณบอกเหตุให้รู้ว่าเชื้อราได้เข้าโจมตีบ้านและวัสดุที่เปียกในบ้านหลังน้ำท่วมเข้าให้แล้ว


สีโคโลนีของเชื้อราดังกล่าวคือกลุ่มสปอร์ขนาดเล็กจำนวนมาก ขึ้นอยู่กับสกุลและสายพันธุ์เชื้อรา   มีการรายงานการปนเปื้อนของเชื้อราบางสกุลหรือ จีนัสมักพบกับ วัสดุ เช่น หนังสือ เฟอร์นิเจอร์ที่เปียกชื้น เช่นจีนัส Aspergillus  จีนัส Cladosporium จีนัส Chaetomium จีนัส Trichoderma จีนัส Stachybotrys และเชื้อราในสกุล Epicoccum เชื้อราดังกล่าวมักถูกพบอยู่บ่อยครั้ง

ขั้นตอนง่ายๆทำลายเชื้อรา 6 ขั้นตอน  ดัดแปลงจากคู่มือ “A Brief Guide to Mold, Moisture and Your Home” (www.epa.gov/mold/pdfs/moldguide.pdf)

1. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
โดยเฉพาะคนที่มีความไวต่อสปอร์เชื้อรา ควรสวมหน้ากากป้องกัน หรือ  เครื่องช่วยหายใจที่รับการจัดอันดับ  (N - 95 หรือสูงกว่า) หน้ากากป้องกันบางชนิดอาจมีวาล์วเพื่อให้ง่ายต่อการหายใจ   ควรสวมถุงมือ รองเท้าบู๊ทยาง หมวกคลุมผม เสื้อคลุม และสวมใส่แว่นป้องกันตา เพื่อป้องกันการสัมผัสทางผิวหนังโดยตรง ในระหว่างการทำความสะอาด
ข้อควรระวังการซื้อหน้ากากป้องกัน  ต้องเป็นหน้ากากอนามัยชนิด N-95 เท่านั้น เพราะ หน้ากากฟองน้ำ และ หน้ากากแบบผ้าทั่วไปไม่สามารถป้องกันสปอร์ของเชื้อราได้

2. แยกพื้นที่ทำงานและระบายอากาศ
โคโลนีของเชื้อราในระหว่างการทำความสะอาดสามารถปล่อยสปอร์จำนวนมากไปในอากาศได้ ควรเปิดประตู หน้าต่าง ม่าน ให้อากาศถ่ายเทในห้อง ให้มีแดดส่องถึง และไม่ควรใช้ระบบระบายอากาศภายในบ้าน หรือเปิดแอร์ และพัดลมในระหว่างการทำความสะอาดป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อรา  หลีกเลี่ยงการใช้น้ำด้วยระบบแรงดันสูงฉีดในการทำความสะอาด เนื่องจากจะทำให้เชื้อราฟุ้งกระจายได้เช่นกัน

3. เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่พบเชื้อรา
โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากวัสดุที่มีลักษณะเป็นรูพรุนซึ่งไม่สามารถชำระล้างและทำให้แห้งได้     รวมทั้ง พรม เบาะผ้า ที่นอน ฟูก วอลเปเปอร์  ฝ้าผนัง  แผ่นยิปซั่ม ผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นฝ้า ไม้เนื้ออ่อน ผลิตภัณฑ์กระดาษ หนังสือและเครื่องเรือนที่เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นรูพรุน    เพื่อลดการแพร่กระจายของสปอร์ราและทำลายแหล่งเพาะเชื้อรา  อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้ ควรทิ้งใส่ในถุงพลาสติกและมัดอย่างดี กันแพร่กระจายของเชื้อราสู่อากาศ      

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนหรือจะเก็บเฟอร์นิเจอร์ หรือ อุปกรณ์ไว้ ให้พิจารณาว่าสิ่งของใดก็ตาม ที่ไม่สามารถกำจัดเชื้อราได้หมดหลังจากทำความสะอาด และไม่มั่นใจที่สามารถทำให้สิ่งของดังกล่าวแห้งได้  ไม่ควรเก็บไว้  อย่าเสียดาย  ให้ทิ้งไปให้หมด โดยเฉพาะวัสดุที่มีลักษณะเป็นรูพรุน

4. ทำความสะอาดและการทำลายเชื้อรา
ทำความสะอาดโดยการขัดล้างให้เร็วที่สุดที่สามารถทำได้   ภายใน  24  ถึง 48 ชั่วโมง หรือ ภายใน หนึ่ง  ถึง สองวัน หลังน้ำท่วมลดลง           เครื่องใช้บางประเภทที่ทำมาจากวัสดุที่ไม่มีลักษณะเป็นรูพรุน    เช่น เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เมลามีน พลาสติก คอนกรีต กระจก กระเบื้องเซรามิก โลหะ และไม้เนื้อแข็ง (เชื้อราส่วนมากไม่สามารถเจาะไม้เนื้อแข็งได้)  ท่านสามารถทำความสะอาดและทำให้แห้งได้โดยไม่จำเป็นต้องทิ้งของใช้ดังกล่าว             ในระหว่างทำความสะอาด อย่าลืมเปิดประตูและหน้าต่างเพื่อระบายอากาศตามวิธีที่กล่าวมาแล้วข้อ 2  และสวมถุงมือยางทุกครั้ง   ถ้ามีพื้นที่ด้านนอก ให้ขยับอุปกรณ์ต่างๆหรือเครื่องใช้ ออกมาพึ่งอากาศที่โปร่งโล่ง กลางแจ้ง หรือที่มีแดดส่องถึง ประมาณ สอง ถึงสามวัน ก็ยิ่งดี

การทำลายเชื้อรา
เริ่มแรกควรล้างด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอกเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกก่อน
ตามด้วยการขัดล้างด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์  (NaOCl)  หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาว ที่มีส่วนผสมของ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ผสมอยู่

หมายเหตุ:การซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาวมาใช้  ต้องอ่านข้างฉลากและต้องแน่ใจว่าเป็นยี่ห้อที่มี โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 5-6%

ข้อควรระวังการใช้น้ำยาซักผ้าขาว ควรใส่ถุงมือยางทุกครั้งก่อนใช้ และต้องใช้ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ควรเปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทในห้องและห้ามสูดดมโดยตรงเป็นอันขาด
และที่สำคัญที่สุด ห้ามผสมน้ำยาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ผสมอยู่ กับสารอื่นๆเด็ดขาด  เช่นห้ามนำน้ำยาซักผ้กขาวผสมกับแอมโมเนียเป็นส่วนประกอบเด็ดขาด หรือ ห้ามนำน้ำยาซักผ้าขาวผสมกับน้ำยาหรือผลิตภัณฑ์ล้างอื่นๆที่มีสภาพเป็นกรด เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างโถส้วม เเละน้ำยาเช็ดกระจก  เป็นต้น เพราะจะเกิดก๊าซที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้  
 
สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในการกำจัดเชื้อรา ซึ่งมีหลายยี่ห้อในการช่วยฆ่าเชื้อรา  แต่ต้องแน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่จะนำมาใช้ฆ่าเชื้อรา ต้องมี "โซเดียมไฮโปคลอไรด์ผสมอยู่"  ซึ่งสามารถดูข้างฉลากว่ามีสารเคมีดังกล่าว หรือสารเคมีอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่สามารถฆ่าเชื้อราได้ สามารถหาซี้อได้ตามท้องตลาด และ ซุปเปอร์มาเกตทั่วไป

- ถ้าเป็นการการขัดผนังปูนหรือพื้นผิวที่หยาบควรขัดด้วยแปรงชนิดแข็ง ถ้าไม่สามารถหาซื้อได้ให้ อาจผสมน้ำยาใช้เองโดยใช้ผงฟอกขาวที่มีใช้อยู่ตามบ้านและตามท้องตลาดผสมกับน้ำ โดยมีอัตราส่วน คือ ปริมาณ 1 ถ้วยตวงของผงฟอกขาว ผสมกับน้ำ 1 แกลลอน (ประมาณ 3. 8 ลิตร)

- หากพบเชื้อราขึ้นเป็นจุด ๆดวงๆ บน วอลเปเปอร์ และ ผนัง อาจใช้ เช็ดแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซนต์ เช็ดทำความสะอาด หรือหากพบว่ามีเชื้อราเป็นจำนวนมาก เกินกว่าจะกำจัดไหว ก็ควรเปลี่ยนวอลเปเปอร์และ ผนังเสียใหม่ดีกว่า

- หากพบเชื้อราขึ้นบน หนังสือ และ เครื่องเรือนประเภทไม้ อย่าใช้ผ้าชุบน้ำ เช็ด เพราะ น้ำ ทำให้เกิดการสะสมความชื้นอีก และทำให้เกิดเชื้อรามากขึ้น      ในการทำความสะอาดผลิตเครื่องเรือนประเภทไม้ อาจใช้ผ้าชุป แอลกอฮอล์ 70 ปอร์เซนต์ หรือ ฟอร์มาลีนเจือจางเช็ด และแล้วปล่อยให้แห้งเอง หากมีเชื้อราขึ้นมากเกินการกำจัด ก็ควรเปลี่ยนไม้ดีกว่าและทิ้งไปเลย ถึงแม้ว่าได้ทาแลกเกอร์เคลือบผิวก็ตาม

- หากพบเชื้อราขึ้นบนเครื่องเรือน(เฟอร์นิเจอร์ เช่น โซฟา,ชุดรับแขก ฯลฯ)และอุปกรณ์ประเภทเครื่องหนังให้ใช้น้ำส้มสายชู เช็ดถู หลาย ๆ ครั้ง เนื่องจากน้ำส้มสายชูมีสภาพเป็นกรดสามารถทำลายเชื้อราได้ หลังจากแห้งแล้วเราสามารถเช็ดทำความสะอาดโดยวิธีอื่นๆเพิ่ม เช่น ใช้น้ำยาทำความสะอาดอีกครั้ง บางกรณีอาจใช้ครีมเช็ดรองเท้ามาเช็ดถูปิดท้าย

- หากพบเชื้อราขึ้นบนเครื่องเรือนและอุปกรณ์ประเภทที่ทำจาก ผ้า เช่น เสื้อผ้า ปอกหมอน ม่านและเครื่อนนอนต่างๆ ให้ต้มน้ำร้อนเดือดฆ่าเชื้อรา ทั้งนี้สามารถใช้วิธีอื่นๆร่วมด้วยเช่น ใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของ โซเดียมไฮโปคลอไรด์แช่ไว้ก่อน   หากมีเชื้อราขึ้นมากเกินกำจัด ก็ควรเปลี่ยนและทิ้งไปเลย

- นอกจากนี้หากพบเชื้อราฝังตัวอย่างแน่นหนาตามเครื่องเรือนประเภทไม้ ผนัง วอลเปเปอร์ ที่ไม่สามารถกำจัดออกได้ โดยการขัดล้าง ทำความสะอาด    โดยเฉพาะการฝังซ่อนตัวภายในชั้นวัสดุแทรกภายใน ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ แนะนำให้เปลี่ยนใหม่   ไม่ควรทาสีกลบทับเพราะไม่สามารถทำลายสปอร์ที่เหลือได้และอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราขึ้นได้ภายหลัง

5. การทำให้แห้ง
หลังจากทำความสะอาดและฆ่าเชื้อราในบ้านแล้ว ให้ใช้พัดลมเป่าในบ้านและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง   ยิ่งไปกว่านั้นควรเปิดหน้าต่าง เปิดประตู เพื่อดึงสปอร์ราที่อยู่ในอากาศในบ้านออกไปนอกตัวบ้านหรืออาคารให้มากที่สุด   โดยใช้เวลา พึ่งลมประมาณ 1 ชัวโมง หรือ มั่นใจว่า บ้าน และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องแห้งสนิทแล้ว หากบ้านไหนมีเครื่องลดความชื้นก็อาจใช้ร่วมด่วย บางกรณีอาจเลือกการทำให้แห้งของอุปกรณ์ต่างๆที่มีขนาดเล็กสามารถใช้เครื่องเปล่าผมไฟฟ้าซึ่งเป็นความร้อนแห้ง ช่วยทำให้แห้งไวขึ้น

6. ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้ง
ภายหลังจากความสะอาดแล้วผ่านไป 2 ถึง 3 วัน แล้ว ให้ มองหาสังเกตการเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งเชื้อราอาจถูกพบและเจริญเติบโตซ้ำได้ ถ้าวัสดุ เครื่องเรือน ดังกล่าวยังไม่แห้งดีพอ ซึ่งมีความชื้นอยู่  ถ้ายังพบเชื้อราอีกให้ทำความสะอาดซ้ำโดยวิธีที่กล่าวด้านบน ข้อ 1-ข้อ 5    โดยเฉพาะบ้านที่ใช้เครื่องปรับอากาศ อาจมีความบกพร่องของเครื่องปรับอากาศ ในการดึงความชื้นออกจากอากาศภายในห้องได้ไม่ดีเท่าที่ควรอาจเป็นสาเหตุหนึ่งในการกลับมาของเชื้อราดังกล่าว ควรเรียกช่างแอร์ทำการแก้ไขโดยด่วน กรณีการตรวจสอบปัจจัยต่างๆโดยละเอียด ถ้ายังพบเชื้อราอีกอาจจะต้องตรวจสอบระบบการระบายอากาศ  ระบบแอร์ทั้งหมด ระดับความชื้นภายในอาคารด้วย ระดับอุณหภูมิ และสิ่งแวดล้อมทื่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจต้องมีการนำเครื่องมือเฉพาะทางมาตรวจสอบเชื้อรา  หลังจากการเข้าไปพักอยู่อาศัยแล้ว หากมีสมาชิกในบ้านคนใดก็ตาม มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

หมายเหตุ  การเก็บตัวอย่างเชื้อรามาตรวจสอบอย่างละเอียดในกรณีที่ต้องการระบุว่าเชื้อราดังกล่าวเป็นตัวทำให้เกิดภูมิแพ้ หรือไม่เช่น เชื้อราชื่อว่า แอสเปอร์จิลลัส ฟูมิกาตัส (Aspergillus fumigatus) เป็นเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ สามารถส่งบริการทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ ซึ่งในประเทศไทยการระบุชนิดของเชื้อราและการตรวจเชื้อราทางห้องปฏิบัติการ โดยดูรูปลักษณะสัณฐานวิทยาและใช้เทคนิคเชิงโมเลกุลมาช่วยจำแนก สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านราวิทยาโดยตรง เช่น การบริการการจำแนกเชื้อรา ในมหาวิทยาลัยรัฐบางแห่ง หรือ สถาบันวิจัยของภาครัฐบางแห่ง หรือ หน่วยงานในกำกับของกระทรวงของภาครัฐบางแห่ง เป็นต้น


 
เชื้อรานั้นมักจะเกิดกับบริเวณความชื้นแฉะ, บริเวณที่ถูกแสงน้อย  หรือไม่ได้รับแสงเลย  อย่างตู้แอร์, ท่อทางเดินระบบปรับอากาศ  หรือกระทั่งพรมพื้นที่เปียกแฉะจากการปิดกระจกไม่สนิทในขณะที่ฝนตก  ก็อาจจะโดนหางเลขได้ด้วยเช่นกัน และนั่นก็เป็นอีกที่มาของกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์ในห้องโดยสารด้วย หากปล่อยทิ้งไว้ เชื้อราก็อาจจะทำลายผ้าและสุขภาพของเรา แค่ขจัดยังไม่พอ หากแต่ควรป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราในภายภาคหน้าด้วยก็จะเป็นการดี

สิ่งที่ต้องใช้
ผ้าที่ปิดจมูก (และปาก) เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเรา เข้าสู่ร่างกาย
แล้วค่อยรื้อเอาผ้า, พรมชิ้นหรือชิ้นส่วนที่มีเชื้อราเกาะออกมาซัก (ถ้าซักได้) ด้วยน้ำอุ่นผสมด้วยยาฆ่าเชื้อโรค ตามด้วยเครื่องดูดฝุ่นเพื่อใช้กำจัดเชื้อราบริเวณดังกล่าว (ที่ตัวรถ) ให้หลงเหลือน้อยที่สุด  ซึ่งหากยังมีร่องรอยของความชื้นแฉะหลงเหลืออยู่  ก็จะต้องพึ่งตัวช่วยอย่างไดร์เป่าผมด้วย ในกรณีที่ลุกลามไปถึงพรมผืนใหญ่ ก็จะต้องรื้อออกมาทำความสะอาด  ด้วยน้ำยาซักผ้าขาวปริมาณ ½ ถ้วย ผสมกับน้ำสะอาด 1 แกลอน (3.785 ลิตร) แล้วก็ใช้แปรงขัดถูให้ทั่ว จากนั้นก็นำไปตากแดดจนแห้งสนิท
 
และยังสามารถนำมาใช้ได้กับพื้นรถ, ใต้เบาะ  หรือชิ้นส่วนคอนโซลที่มีคราบเชื้อราเกาะได้อีกด้วย (แต่ให้แปรงด้วยแปรงสีฟันขนนุ่มๆ แทน)  จากนั้นก็เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดแล้วเป่าให้แห้งสนิทด้วยพัดลมอีกที หรือว่าถ้ายังไม่อุ่นใจก็เอารถไปจอดตากแดดเลย รอจนกระทั่งชิ้นส่วนที่เราถอดไปทำความสะอาดแห้งสนิท ค่อยประกอบกลับเข้าอย่างเดิม

สารที่ฆ่าเชื้อราได้
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์
น้ำส้มสายชู
แอลกอฮอล์ (เเต่ไม่สามารถฆ่าสปอร์ของเชื้อราได้)

กำจัดกลิ่น
เบคกิ้งโซดา

3/20/13

K-Merchant on mobile รับชำระบัตรเครดิตผ่าน Smartphone

K-Merchant on mobile คือ การนำโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน/แท๊บเล็ต ติดกับอุปกรณ์ mPOS เพื่อเชี่อมต่อกับ K-Merchant Application สามารถใช้ได้ทุกที่ที่มีสัญญาณเครือข่าย 3G หรือ Wi-Fi

-  คุณสมบัติคือ
บุคลธรรมดา ,ร้านค้า, ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
-  เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้
1. หลักฐานการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
ร้านค้าทั่วไป       - ใบทะเบียนพาณิชย์
ห้างหุ้นส่วน         - หนังสือรับรองการจดทะเบียน ออกให้ภายใน 1 เดือน
บริษัท               - หนังสือรับรองการจดทะเบียน ออกให้ภายใน 1 เดือน
                                -  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
                                -  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                                -  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุ 2 ข้อ
    1. ขอเป็นร้านค้ารับบัตรเครดิต                
    2. ขอเปิดบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ (ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีกับธนาคาร)
** กรณีบุคคลธรรมดาไม่จดทะเบียนสมัครใช้บริการ ให้ใช้เอกสารประกอบการเสียภาษี หรือเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจที่ออกโดยทางราชการ หรือเอกสารการลงนามจัดตั้งคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือที่ระบุผู้มีอำนาจลงนาม โดยสาขา/ทีมขายทำหนังสือยืนยันเป็นเจ้าของร้านค้าไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
3. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน
  - Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  - งบกระแสเงินสด ย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี)
  - งบกำไร/ขาดทุน และงบดุลย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
4. หลักฐานสถานที่ตั้ง
  - รูปถ่ายหน้าร้านค้า และภายในร้านค้าอย่างละ 1 รูป
  - แผนที่สถานที่ตั้งของร้านค้า
  - สัญญาเช่าสถานที่ร้านค้า (ในกรณีเช่าพื้นที่)
5. มีการเซ็นสัญญาแนบท้ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องรับบัตร K-Merchant on Mobile เพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการมีดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Entrance Fee) การใช้อุปกรณ์เครื่องรับบัตร mPOS มาตรฐาน 3,000 บาท/เครื่อง
2. ค่าธรรมเนียมในการรับบัตรของบริการ K-Merchant on Mobile
มาตรฐาน 3.00% ทุกประเภทบัตร

- บริการร้านค้ารับบัตรบนสมาร์ทโฟน (K-Merchant on Mobile) นั้น สามารถสมัครบริการได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
- รับเฉพาะบัตรที่เป็น Chip Card บัตรที่เป็นแถบแม่เหล็กอย่างเดียวไม่รับค่ะ, รับบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ทุกธนาคารไม่รับบัตรเดบิต

3/19/13

ท่องโลกออนไลน์ทั้งวันระวังแก่ก่อนวัย


"แก่ก่อนวัย" กำลังเป็นปัญหาคุกคามคนวัยทำงานวัย 35 ปีขึ้นไปที่มักจะมีความเครียด มีการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และพักผ่อนน้อย หลายๆ คนไม่ทราบวิธีการสังเกตตัวเองและวิธีการแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ กว่าจะมารู้ตัวอีกทีก็เมื่อมีโรคเรื้อรังเข้ามาเป็นเพื่อนคู่กายเสียแล้ว ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ไวต้าเซ้นท์ จึงร่วมมือกับ อาจารย์อิราวัต อารีกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและการชะลอวัย พราวคลินิก ให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ "5 สัญญาณบ่งชี้ ถึงเวลาคืนความสดใสวัยทำงาน" ในงาน ...้ด เฮลล์, ...้ด ไลฟ์ 2013 โรงพยาบาลนครธน

อาจารย์อิราวัตกล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยเป็นโรคเรื้อรังกันเร็วขึ้น เดี๋ยวนี้อายุ 40 ก็เป็นโรคเรื้อรังกันแล้ว เช่น หัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ อันที่จริงโรคเหล่านี้ไม่ได้จู่โจมทันที แต่ร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนตั้งแต่อายุ 30 กว่าๆ ว่าคุณเริ่มแก่ก่อนวัย พร้อมต้อนรับโรคภัยต่างๆ แล้ว

สัญญาณทั้ง 5 ประกอบด้วย 1.ผิวพรรณที่หม่นหมอง ไม่เนียนเรียบผ่องใส 2.นอนไม่หลับตอนกลางคืนเป็นประจำ 3.ระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติเป็นประจำติดต่อกัน เดี๋ยวท้องเสีย เดี๋ยวท้องผูก 4.ภูมิต้านทานร่างกายไม่แข็งแรง เมื่อเจออากาศที่เปลี่ยนแปลง มลภาวะฝุ่นควันต่างๆ มักมีอาการเป็นหวัด คัดจมูก มีน้ำมูกเรื้อรัง และ 5.อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เส้นตึงตามคอตามไหล่ ปวดหลัง และปวดหัวเรื้อรัง

"ความเครียดเป็นเพียงสาเหตุหนึ่ง ยังมีปัจจัยอีกมากที่เรามักมองข้ามไป เช่น การกินเลี้ยงบ่อยๆ ทำให้ได้รับแต่อาหารที่มีไขมันสูง การสูบบุหรี่ การออกไปดริงก์กับเพื่อนๆ ตามแหล่งบันเทิงต่างๆ หลังเลิกงานจนดึก ทำให้เราสะสมสารพิษไว้ในร่างกายมาก นอกจากนี้ การพักผ่อนน้อย ออกกำลังกายน้อยและการนั่งจับเจ่าเล่นแต่ออนไลน์ในที่ร่ม ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้ร่างกายสะสมสารของอนุมูลอิสระเอาไว้"

ดังนั้น กลับมาใช้ชีวิตให้สมดุล รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด และที่สำคัญอย่าเอาแต่นั่งจับเจ่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ลุกขึ้นหากิจกรรมสนุกๆ ทำ สุขภาพร่างกายดีๆ ไม่หายไปไหนแน่นอน

ที่มา - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1363657922&grpid=03&catid=09&subcatid=0902

3/12/13

18 เรื่องจริงที่เหลือเชื่อ!!

1.ท่านไม่สามารถเลียข้อศอกของตัวเองได้

2.จระเข้นั้นแลบลิ้นออกมาข้างนอกไม่ได้

3.หัวใจของกุ้งนั้นอยู่บนส่วนหัวของมัน

4.ที่ฝรั่งพูดว่า "ขอให้พระคุ้มครอง" (Bless you!) เมื่อเวลามีใครจามนั้น
เนื่องจากเมื่อคนเราจามหัวใจจะหยุดเต้นเป็นเวลาเศษหนึ่งส่วนพันวินาที

5.ในการศึกษานกกระจอกเทศกว่า 200000 ตัวเป็นเวลากว่า 80
ปีนั้นไม่เคยได้รับรายงานแม้แต่ฉบับเดียวเลยว่านกกระจอกเทศได้ฝังหัวของตัวเองไว้ในพื้นทราย
หรือพยายามที่จะทำเช่นนั้น )

6.เป็นไปไม่ได้ที่หมูจะแหงนหน้ามองดูท้องฟ้า

7.หนูกับม้านั้นอาเจียนไม่เป็น

8.ถ้าท่านจามแรงมากๆอาจทำให้กระดูกซี่โครงหักได้

9.ถ้าท่านพยายามกลั้นจามนั้นท่านสามารถทำให้เส้นเลือดในศีรษะและคอแตกจนถึงตายได้

10.การที่ท่านใช้กำลังถ่างตาให้ค้างไว้นั้นสามารถทำให้ตาแตกออกมาได้เลย

11.ไฟแช็กถูกประดิษฐ์ขึ้นมาก่อนไม้ขีดซะด้วยซ้ำ

12.ผู้ที่ใช้บริการโฆษณาหาคู่ 35%เป็นคนที่แต่งงานแล้ว

13.เสียงร้อง "ก้าบ" ของเป็ดนั้นไม่ก่อให้เกิดเสียงสะท้อน (echo)
และก็ไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น

14.ความชำรุดของเครื่องถ่ายเอกสารส่วนใหญ่จากทั่วโลกนั้นเกิดจากคนขึ้นไปนั่งบนเครื่องเพื่อจะถ่ายสำเนาบั้นท้ายตัวเอง

15.ลิปสติกส่วนมากมีส่วนผสมของเกล็ดปลา

16.ฉี่แมวนั้นจะเรืองแสงภายใต้แบล็คไลท์

17.ลายพิมพ์ลิ้นของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับลายพิมพ์นิ้วมือ
.
.
.
.
.

18. 75% ของผู้ที่อ่านเรื่องนี้จะพยายามเลียข้อศอกของตัวเอง :-)

3/11/13

รถโดนกรีดยาง (ให้แง่คิดการให้อภัย)

คำถามหนึ่งที่คนทั่วไปชอบถามเวลาเจอหน้า คือ ผมโกรธบ้างหรือไม่ ผมก็จะยิ้มๆ และตอบว่า เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ย่อมต้องมีความโกรธ แต่โชคดีไม่บ่อยนัก และเวลาโกรธส่วนใหญ่จะไม่แสดงออกทางกาย ทางวาจา คือ ความโกรธยังไม่ล้นออกมาทางคำพูดและการกระทำ ยังพอควบคุมหรือมีสติเห็นทัน ส่วนใหญ่มักจะเห็นใจที่เดือดอยู่ปุดๆ จะปุดมากปุดน้อย ก็ขึ้นอยู่กับระดับของเหตุการณ์นั้นๆ

โชคดีที่ระยะหลังๆ มานี้ ไม่ค่อยมีอาการปุดๆ ในใจเลย นานๆ จะเกิดสักที คนที่จะสามารถทำให้ผมโกรธได้ต้องเป็นคนที่เก่งมากๆ เรียกว่าต้องเป็นครูสอนธรรมะระดับเทพเชียวล่ะ

หลายปีก่อน มีเหตุการณ์หนึ่งที่เราได้ ‘เห็น’ ความโกรธชัดเจนที่วิ่งเข้ามาเยือนจิตใจ บ่ายวันหนึ่งผมต้องไปงานศพกะทันหัน ไม่ได้ทราบก่อนล่วงหน้าจึงไม่ได้เตรียมใส่ชุดดำ คนขับรถก็ลาพอดี จึงต้องขับรถกลับมาที่ทำงานเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไป ปกติที่ออฟฟิศมีที่จอดรถประจำ

ปรากฏว่าวันนั้นมีคนอื่นมาจอดรถในที่ของผมเองและของบริษัทหมด วนรถอยู่นานพอสมควรเลยตัดสินใจจอดในที่ของคนอื่น เพราะเห็นว่าว่างๆ อยู่ คิดในใจว่าขออนุญาตจอดสัก 10 นาที วิ่งไปเปลี่ยนเสื้อกลับมาคงไม่เป็นไร เจ้าของที่คงยังไม่มา

พอเปลี่ยนเสื้อกลับมาที่รถ ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของที่จอดนั้น มาจอดขวางรถเราเอาไว้ แถมยังเข้าเกียร์ล็อคไว้อีกต่างหาก เลื่อนไม่ได้ ตอนแรกกะว่าจะวิ่งไปหายามให้ช่วยไปเชิญเจ้าของรถมาเลื่อนให้ แต่เกรงว่าจะไปงานศพไม่ทัน เลยตัดสินใจขึ้นรถแท็กซี่ไป
คืนนั้น กว่าจะสวดศพเสร็จ กว่าจะรํ่าลาเจ้าภาพก็ดึกพอสมควร ผมก็นั่งรถแท็กซี่กลับไปที่บ้าน ลืมเรื่องรถไปเลย

เช้าวันรุ่งขึ้น ผมเดินมาที่รถซึ่งจอดเอาไว้เมื่อคืน ตาก็ต้องเบิกกว้างขึ้น เพราะยางรถแบนแต๋ดแต๋ติดพื้น 2 ล้อเลย พอเห็นยางรถแบนเท่านั้น ความโกรธก็วิ่งเข้ามาในใจอย่างรวดเร็วและรุนแรง เป็นอาการบางอย่างที่ไม่เคยเห็นอยู่ในใจ แต่พอเรามีสติเข้าไป ‘เห็น’ ความโกรธที่วิ่งเข้ามา ก็หายไปโดยฉับพลัน ความโกรธไม่มีเลย ใจกลับเป็นปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกมากกับตัวเอง ส่วนใหญ่จะโกรธกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งวัน แม้จะพยายามปลอบใจตัวเองว่า อย่าโกรธ อย่าโกรธ แต่พอเผลอแว็บ ความโกรธก็จะวิ่งเข้ามาสู่ใจ

แต่พอมีสติเข้าไปเห็นทันความโกรธเท่านั้น ความโกรธเงียบหายไป จำได้ว่าโกรธอยู่เพียง 3-5 วินาทีเท่านั้น เร็วมากๆ แล้วความโกรธก็หายไป ไม่รู้หายไปไหน ไม่กลับมาอีก สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ระหว่างที่ขึ้นลิฟท์จากชั้นที่จอดรถมาบนออฟฟิศ เราเกิดปัญญาบางอย่างที่จะจัดการกับเหตุการณ์นี้ด้วยสติ เป็นปัญญาที่ปกติตัวเองจะไม่สามารถคิดได้ขนาดนั้น มันเหมือนเป็นอาการสว่างวาบแล้วเกิดปัญญา ประมาณนั้น!

พอถึงออฟฟิศ ผมก็สั่งเลขาฯ ให้ไปตรวจสอบว่า เจ้าของรถทะเบียนคันที่จอดรถขวางผมคือใคร แล้วช่วยจัดดอกไม้ให้หน่อย เดี๋ยวจะเอาดอกไม้ไปให้เขา เลขาฯ ผมก็สงสัยทำไมต้องเอาไปให้ เขามากรีดยางรถผมแท้ๆ

ไม่ใช่แค่เลขาฯ เท่านั้นที่โกรธแทน พนักงานทั้งออฟฟิศโกรธกันหมด พนักงานวิ่งส่งเอกสารวิ่งมาเลย บอกว่านายๆ เดี๋ยวผมจะเอาไม้ไปทุบกระจกรถมันดีไหม ยามของอาคารก็วิ่งขึ้นมาบอกว่า คนที่กรีดยางรถผมเป็นฝรั่งเจ้าของบริษัททัวร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย เขาทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้ว โดนกันหมด ทั้งกรีดรถ กรีดยางรถ โดนกันประจำ เขาเป็นคนนิสัยแบบนี้

ผมบอกทุกคนว่า ใจเย็นๆ รถผมเอง ไม่เป็นไร ผมไม่เป็นไร อย่าโกรธนะ..

แล้วผมก็เอากระเช้าดอกไม้ขึ้นไปที่ออฟฟิศเขา ซึ่งตลกมากเพราะอยู่ตรงกันข้ามกับสำนักพิมพ์ดีเอ็มจีซึ่งผมเช่าไว้คนละชั้นกับออฟฟิศบริษัทประชาสัมพันธ์ คิดอยู่ในใจว่า อืม..ออฟฟิศอยู่ตรงข้ามกัน อยู่ชั้นเดียวกันแท้ๆ ยังมาทำกันขนาดนี้! ผมพยายามจะขอพบเขา แต่เขาไม่ออกมาพบ ส่งจีเอ็มคนไทยและพนักงาน 2-3 คนยืนทำหน้าถมึงขึงขังกันอยู่หน้าออฟฟิศ แล้วถามผมว่าคุณใช่ไหมจอดรถทับที่เจ้านายเขา โวยวายกันใหญ่ แต่เขาคงไม่รู้ว่านายเขากรีดยางรถผม

ผมไม่ได้รับเชิญให้นั่ง และได้รับการยืนยันว่านายเขาไม่ออกมาพบแน่นอน ปล่อยให้ยืนถือดอกไม้อยู่อย่างนั้น ผมยืนอยู่สักพักหนึ่งเห็นว่าคุณฝรั่งคนนั้นไม่ออกมาแน่ เลยอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดให้ลูกน้องเขาฟัง พอทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มเปลี่ยนท่าที เชิญให้ผมนั่ง ดูเหมือนว่าตกใจที่นายเขามากรีดยางรถเรา

ผมบอกว่าตั้งใจเอาดอกไม้มาขอโทษเจ้านายคุณ สำหรับสิ่งที่ผมผิดพลาดในการจอดรถทับที่ของเขาเมื่อบ่ายวานนี้ แต่ผมมีเหตุจำเป็น คือ ต้องรีบไปงานศพ และที่จอดรถของผมและของบริษัทฯ มีรถจอดเต็มทั้งหมด และสิ่งที่อยากขอร้องคือ เราอยู่ในตึกเดียวกัน น่าจะพูดกันดีๆ ไม่น่าจะต้องมาทำ

อะไรแบบนี้ หากเขาไปทำกับคนอื่นคงเดือดร้อน แต่สำหรับผม ผมไม่เดือดร้อน มีคนคอยดูแลเอารถไปเปลี่ยนยางได้ อย่างไรก็ตาม ผมฝากคำขอโทษไปถึงนายคุณด้วย

พูดจบแค่นั้น ผมก็ขอตัวลงมาทำงาน ปรากฏว่าก่อนเที่ยงวันเดียวกัน เลขาฯ และทีมงานเฮกันลั่นออฟฟิศ เพราะได้รับตะกร้าผลไม้ใหญ่มากพร้อมแชมเปญยี่ห้อแพงจากฝรั่งคนนี้ (เสียดายไม่ดื่ม!) เลขาฯ หัวเราะมากกว่าคนอื่น เพราะสารภาพว่าไม่ได้สั่งดอกไม้ แต่ไปเอากระถางต้นไม้ในครัวมาผูกโบว์ โชคดีที่มีฝีมือเลยออกมาสวยงามพอให้ผมถือไปมอบให้เขาได้ ลงทุนไม่ถึงร้อยบาท แต่ได้รับกลับคืนมามากกว่าหลายเท่า

แต่สิ่งที่ผมถือว่าเป็นรางวัลแท้จริง คือ ข้อความในจดหมายที่แนบมา (อุตส่าห์ส่งสาส์นรัก Love Note มาด้วย) เขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาได้ ‘สั่งสอน’ คนไทยที่ไม่มีระเบียบวินัย ชอบมาจอดรถในที่ของเขา และไปทำแบบนี้ จะรู้สึก ‘สะใจ’ เหมือนว่าได้ Give them a lesson! คือให้บทเรียนกับคนที่ไม่มีวินัยแบบนี้ ยิ่งมีการมาโวยวายกันมากเท่าไร เขายิ่งรู้สึกสะใจมากขึ้นว่าบทเรียนที่ให้ไปนั้นได้ผล ทำให้คนไทยสำนึก

แต่เขาบอกว่า ผมมาแปลกที่เอาดอกไม้มาขอโทษ แถมยังอธิบายเหตุผลด้วย และได้เห็นตัวอย่างว่า ผมก็ไม่โกรธที่มีคนอื่นมาจอดรถทับที่ผม ทั้งที่สองบริษัทฯ ผมดูแล้วน่าจะมีที่จอดมากกว่าบริษัทเขาบริษัทเดียว สรุปแล้ว เขารู้สึกสำนึกว่าไม่ควรทำเรื่องแบบนี้ เขารู้สึกไม่ดีและอยากขอโทษ เป็นครั้งแรกจริงๆ ที่รู้สึกแบบนี้

ในย่อหน้าสุดท้าย เขาบอกว่าในฐานะที่ผมทำบริษัทประชาสัมพันธ์ เขาก็เป็นบริษัททัวร์ชั้นนำ ขอมาเป็นลูกค้าได้หรือไม่ สรุปว่า จากการที่เราเจอเหตุการณ์แย่ๆ เราสามารถพลิกให้คนสำนึกได้ด้วยตนเอง และยังแถมมาเป็นลูกค้าอีก เป็นอานิสงส์ของสติจริงๆ

ผมไม่ได้รับเขามาเป็นลูกค้า ไม่ใช่ว่ากลัวจะโดนอะไรอีก แต่เผอิญตอนนั้นเรามีลูกค้าเต็มมืออยู่แล้ว และหลังจากนั้น เหตุการณ์การกรีดยางรถ กรีดรถรอบคันในที่จอดรถของอาคารก็ไม่มีอีกต่อไป…

ใครชอบ ใครชัง ช่างเถิด ใครเชิด ใครชู ช่างเขา
ใครเบื่อ ใครบ่น ทนเอา ใจเรา ร่มเย็น เป็นพอ

ที่มา: ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

3/6/13

เครดิตภาษีเงินปันผลไม่ยากอย่างที่คิด ยื่นแบบออนไลน์

ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน เล่นหุ้นและได้ปันผลอยู่ประจำทุกปี แต่ยังไม่รู้วิธีการเครดิตภาษีเงินปันผลจากหุ้น รวมทั้งการยื่นแบบแสดงภาษี (การขอคืนภาษี) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คุณก็น่าจะมาถูกทางแล้วครับสำหรับการอ่านเนื้อหาที่เหลือต่อไปนี้

ทำไมต้องเครดิตภาษีเงินปันผล ?

สมมติบริษัทหนึ่งจ่ายภาษีให้กับรัฐในอัตรา 30% ถ้าบริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 100 บาท บริษัทจะต้องจ่ายภาษีออกมา 30 บาท (30% ของ 100 บาท) ทำให้มีกำไรสุทธิเป็น 70 บาท เงินจากกำไรสุทธินี้เป็นส่วนที่เอามาปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 10% คือจะโดนหักภาษีอีก 7 บาท (10% ของ 70 บาท) นั่นคือโดนหักภาษีทั้งหมดเป็นเงิน 30 + 7 = 37 บาท เหลือถึงผู้ถือหุ้นจริงๆ เท่ากับ 63 บาท สรุปได้ว่าผู้ถือหุ้นเสียภาษีจากเงินได้ก้อนนี้เต็มขั้นภาษีสูงสุดที่ 37% (37 บาท จาก 100 บาท)

ทีนี้มีประชาชนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทนี้อยู่ สมมติเขาเสียภาษีเงินได้ของตัวเองสูงสุดอยู่ที่ขั้น 20% เขาถามรัฐว่า เอางี้ถ้าผมไม่ขอรับเงินปันผล 63 บาทนี้ แต่จะขอเอากำไรของบริษัทที่ยังไม่คิดภาษี 100 บาทนั้นมารวมกับรายได้พวกเงินเดือนต่างๆ ของเขาเอง แล้วค่อยคิดภาษีทีเดียวในฐานภาษีของตัวเองจะได้มั้ย ? รัฐใจดีตอบว่าได้ ดังนั้นแทนที่เขาจะยอมรับเงินเพียง 63 บาท ก็กลายเป็นว่าเขาได้เงินมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 80 บาท (เพราะรับมาก่อน 100 บาทแล้วค่อยหักออกตามฐานของตัวเองที่ 20%) สิ่งที่ประชาชนคนนี้ทำก็คือการเครดิตภาษีเงินปันผลนั่นเอง

การเครดิตภาษีเงินปันผลจึงเป็นการเลือกที่จะไม่รับเงินปันผลที่ถูกหักภาษีสองทอด (บริษัทจ่ายให้รัฐ + รัฐหักเรา ณ ที่จ่าย) แต่เลือกที่จะรับกำไรของบริษัทก่อนหักภาษีมารวมเป็นรายได้อีกส่วนของเราแล้วค่อยคิดภาษีตามขั้นภาษีของเราทีเดียว

รัฐเปิดโอกาสให้เราเลือกที่จะเครดิตภาษีเงินปันผลนี้หรือไม่ก็ได้ ดังนั้นการเครดิตภาษีเงินปันผลจึงเป็นทางเลือกที่ถูกกฏหมาย ทำได้ และควรจะทำ ถ้ามันทำให้คุณประหยัดภาษีได้มากขึ้น

ใครควรจะเครดิตหรือไม่เครดิตดี ? 

จากตัวอย่างข้างบน ในกรณีที่บริษัทจ่ายภาษีอยู่ในอัตรา 30% และเรายอมรับเงินปันผลโดยไม่เครดิตภาษี เท่ากับว่าเราเสียภาษีจากเงินก้อนนั้น = 37 %

ทีนี้ลองคิดถึงกรณีที่บริษัทจ่ายภาษีในอัตราอื่นๆ เช่น 25% และ 20% จะพบว่า

25% => กำไรก่อนภาษี 100 บาท บริษัทจะจ่ายภาษีออกมา 25 บาท ทำให้มีกำไรสุทธิ 75 บาท เมื่อหัก ณ ที่จ่ายอีก 10% (ของ 75 บาท) ถ้าไม่เครดิตภาษีเท่ากับว่าเรายอมเสียภาษีจากเงินก้อนนี้รวม = 25 + 7.5 = 32.5%

20% => กำไรก่อนภาษี 100 บาท บริษัทจะจ่ายภาษีออกมา 20 บาท ทำให้มีกำไรสุทธิ 80 บาท เมื่อหัก ณ ที่จ่ายอีก 10% (ของ 80 บาท) ถ้าไม่เครดิตภาษีเท่ากับว่าเรายอมเสียภาษีจากเงินก้อนนี้รวม  = 20 + 8 = 28%

บริษัทส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์จะเสียภาษีอยู่ที่ 3 อัตรานี้

นั่นก็หมายความว่า ถ้าคุณเสียภาษีของตัวเองอยู่ที่ขั้น 10% หรือ 20% การทำเครดิตภาษีจะให้ประโยชน์กว่าค่อนข้างแน่นอน (เพราะถ้าไม่เครดิตภาษี เงินได้ก้อนนี้ยังไงซะก็ต้องโดนจ่ายอย่างน้อยที่สุดก็ 28% อยู่ดี สู้เอาเงินได้ก้อนนี้มารวมกับรายได้ตัวเองแล้วคิดในฐานภาษีของตัวเอง เงินได้ก้อนนี้ก็จะโดนภาษีไปเพียง 10% หรือ 20% เท่านั้น ไม่ถึง 28%)

ทีนี้ถ้าคุณเสียภาษีอยู่ที่ขั้น 30% อันนี้จะไม่แน่นอนแล้วว่าการทำเครดิตภาษีจะดีกว่าหรือไม่ เพราะจะขึ้นกับอัตราภาษีเฉลี่ย (และถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนเงินปันผล) ของบริษัททั้งหมดที่คุณถือหุ้นอยู่

แต่ถ้าคุณเสียภาษีอยู่ที่ขั้น 37% อยู่แล้ว (ผมก็อยากเป็นผู้เสียภาษีที่ขั้นนี้ แต่ยังไม่มีโอกาส... อิอิ) ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องทำเครดิตภาษี คือจะเอาเงินได้จากปันผลนั้นรวมเข้ามาจ่ายเองเต็มเหนี่ยวที่ 37% ทำไมเพราะการอยู่เฉยๆ หรือไม่เครดิตภาษีนั้นทำให้คุณมีโอกาสจ่ายภาษีได้น้อยกว่า (เพราะคุณอาจถือหุ้นในบริษัทที่ทำให้คุณจ่ายเพียง 28% หรือ 32.5% อยู่แล้ว)

ทั้งนี้ต้องไม่ลืมด้วยว่าเมื่อคุณนำเงินได้จากเงินปันผลมารวมเข้ากับรายได้ของตัวเองแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ฐานภาษีของคุณนั้นเปลี่ยนไป (คือสูงขึ้น) แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปที่ฐานไหนก็ให้ใช้ฐานนั้นเอาไปคิดด้วยหลักการเดิม (คือถ้ารวมแล้วฐานสูงขึ้นไปที่ 10% หรือ  20% ก็ยังคุ้ม ถ้าไปที่ 30% ก็ยังไม่แน่ แต่ถ้าเป็น 37% ก็ไม่ต้องเครดิต)

ถ้ายังงงอยู่ (เหมือนผมตอนแรกๆ) หรือตัดสินใจไม่ได้ในกรณีที่ท่านเสียภาษีอยู่ที่ 30% ก็ไม่ต้องกังวลครับ ผมทำไฟล์ Excel ขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งเป็นอันที่ผมใช้อยู่ เมื่อโยนตัวเลขไม่กี่ตัวเข้าไป มันจะบอกเราได้ว่าการจะทำหรือไม่ทำเครดิตภาษีอันไหนได้อันไหนเสียมากกว่ากัน นอกจากนี้ผมยังเพิ่มพวก LTF และการคำนวณเงินภาษีที่เราจะได้คืน (หรือต้องจ่ายเพิ่ม) เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ก่อนที่จะยื่นแบบแสดงภาษีออนไลน์ และตรวจทานอีกทีกับตอนที่โปรแกรมออนไลน์คำนวณให้ว่าตรงกันหรือไม่ โดยในไฟล์ Excel นี้ผมได้ใส่คำอธิบายการกรอกค่าต่างๆ และตัวอย่างไว้ด้วย ลองดาวน์โหลดจากลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

ดาวน์โหลด Tax_n_Dividend_Tax_Credit_v02.zip
(เวอร์ชั่น 02 : ปรับปรุงล่าสุด 11 กรกฎาคม 2555)

(หมายเหตุ: ผมพยายามปรับปรุงรูปแบบและตรวจสอบการคำนวณของไฟล์ให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากท่านเจอข้อผิดพลาดประการใด ผมขออภัยมา ณ ที่นี้ และถ้าจะกรุณาแจ้งกลับมาได้ผมจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อผมและคนอื่นๆ ไม่ให้เข้าใจผิดด้วยครับ ^ ^)

ถ้าคุณได้ลองกรอกตัวเลขต่างๆ และดูผลลัพธ์จากการคำนวณแล้ว ก็จะตัดสินใจได้ว่าควรจะทำเครดิตภาษีเงินปันผลดีหรือไม่ และได้ผลประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่ นอกจากนี้หากลองปรับเปลี่ยนตัวเลขต่างๆ ตามแต่จินตนาการของท่านเองแล้ว เช่น ลองปรับจำนวนเงินที่ซื้อ LTF ขึ้นๆ ลงๆ ดู ก็จะพบประโยชน์จากมันไม่น้อย อันนี้ลองทำกันดูเล่นๆ นะครับ

วิธียื่นแบบแสดงภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตพร้อมทำเครดิตภาษีเงินปันผล (อัปเดตปี 2555)

มาถึงขั้นนี้แล้วผมก็ขอแสดงขั้นตอนการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยเลยแล้วกัน จะได้ One Stop Service ในบทความเดียว แต่กว่าจะเขียนอันนี้เสร็จเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันเพราะต้องนั่ง Capture หน้าจอกับเซ็นเซอร์ข้อมูลตัวเองบางจุด ความจริงไม่อยากเปิดสลิปปันผลหุ้นตัวเอง แต่พอจะเซ็นเซอร์หมดทุกที่ก็จะกลายเป็นดูไม่รู้เรื่องไป ผมเลยขออนุญาตเปิดสลิปบางอันให้ดูเพื่อให้ท่านได้อ้างอิงใช้กรอกตามเป็นตัวอย่าง หากรูปประกอบในข้อใดดูไม่ชัดท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดเต็มได้ ว่าแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ตามมาดูเลยครับ มีอยู่ 4 ขั้นใหญ่ๆ

1. เข้าไปที่ http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php เพื่อความชัวร์ขอให้ใช้ Internet Explorer นะครับ ในปีนี้กรมสรรพากรแจ้งไว้ด้วยว่าให้ใช้ IE เฉพาะเวอร์ชั่น 5.5 - 8.0  

2. คลิ๊กตามลำดับเข้าไปเรื่อยๆ ดังนี้ 

2.1 เริ่มจาก คลิ๊ก “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2555” 
2.2 คลิ๊ก “ยื่นแบบฯ ออนไลน์ ภ.ง.ด. 90/91” 
2.3 กรอกหมายเลขผู้ใช้ + รหัสผ่าน แล้วคลิ๊ก “ตกลง”
(ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนให้ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านก่อนนะครับ สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราอาจลองถามฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายบุคคลที่บริษัทดูก่อน เผื่อว่าเขาได้เคยจัดการให้เราแล้ว ก็สอบถามรหัสผ่านเอาจากเขาเลย) 
2.4 เข้าหน้าแรกจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของเรา ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ เลือก “ยื่นแบบ Online” แล้วคลิ๊ก “ทำรายการต่อไป” 
3. หลังจากนั้นจะเข้าสู่ 6 ขั้นตอนของการกรอกข้อมูล โดยเริ่มจาก

3.1 หน้าที่ 1 “หน้าหลัก” ให้เลือกสถานภาพของเรา แล้วคลิ๊ก “ทำรายการต่อไป”

3.2 หน้าที่ 2 “เลือกเงินได้/ลดหย่อน” ปีนี้กรมสรรพากรทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น โดยในหน้านี้ให้เราเลือกรายการเงินได้และค่าลดหย่อนทั้งหมดไปก่อน ส่วนรายละเอียดจะไปใส่กันทีหลัง สำหรับคนที่มีเงินเดือน + ปันผลหุ้น ให้เลือกมาตรา 40(1) และ 40(4) ในฝั่งรายการเงินได้ และเลือกค่าลดหย่อนต่างๆ ตามที่เรามีในฝั่งค่าลดหย่อน เสร็จแล้วคลิ๊ก “ทำรายการต่อไป”

3.3 หน้าที่ 3 “บันทึกเงินได้” แบ่งออกเป็น 5 ขั้นย่อยๆ

3.3.1 ในแท็บ “เงินได้ 40(1)” กรอกรายได้สะสม ภาษีสะสม และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลบออก 10,000 บาท (ไม่ต้องกังวลว่าลบออกทำไมเพราะเดี๋ยวจะมีให้เติม 10,000 บาทนี้ทีหลัง) ตัวเลขพวกนี้จะแจ้งอยู่ในสลิปเงินเดือนงวดสุดท้ายของปีที่เราได้รับอยู่แล้ว หรือไม่ก็ในหนังสือรับรองการหักภาษีของบริษัท (50 ทวิ) ให้ลอกตามนั้นได้เลย เสร็จแล้วกรอกเลขภาษีของบริษัทที่เราทำงานอยู่ ลงในช่อง “ผู้จ่ายเงินได้ 40(1)” แล้วคลิ๊ก “ทำรายการต่อไป”
3.3.2 ในแท็บ “เงินได้ 40(4)”  คลิ๊ก “บันทึก/แก้ไขเงินปันผล” จะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาอันนึง
3.3.3 แต่ก่อนจะกรอกในหน้าต่างใหม่อันนั้น ให้หยิบสลิปปันผลที่เราได้รับขึ้นมาดู ผมขอยกตัวอย่างขึ้นมา 2 อันตามรูปข้างล่างนี้
3.3.4 สลิปแต่ละอันคือการกรอกแต่ละบรรทัด ให้กรอกเลขภาษีของบริษัทที่เราถือหุ้น (อย่ากรอกชื่อหุ้นล่ะ ผมผิดมาแล้ว) จากนั้นก็เงินปันผลที่ได้ตามช่องอัตราภาษีนั้นๆ (เป็นตัวเลขก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ไม่ใช่เลขหลังหักภาษี) และส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือ BOI ด้วย (แม้ส่วนนี้ไม่เอามาคิดเครดิตภาษี แต่เขาให้กรอกด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งงงกันว่าอันไหนต้องกรอกอันไหนไม่ต้อง) โดยสลิปทุกใบที่ได้รับในปีภาษีนั้นจะต้องเอามากรอกทั้งหมด จะทำเนียนไม่เอาอันใดอันหนึ่งมาไม่ได้ ลองดูตัวอย่างการกรอก 2 อันของผมในบรรทัดที่ 8, 9 ครับ
3.3.5 จากนั้นเมื่อคลิ๊ก “กลับหน้าหลัก” โปรแกรมจะกลับมาที่หน้า 3 ในแท็บ “เงินได้ 40(4)” ให้คลิ๊ก “ทำรายการต่อไป”
3.4 หน้าที่ 4 “บันทึกลดหย่อน” กรอกค่าลดหย่อนต่างๆ ให้ครบ เช่น เบี้ยประกันชีวิต, เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท (หรือก็คือ 10,000 บาท เมื่อตะกี้ที่ข้อ 3.3.1 ที่โดนลบออกไป), เงินซื้อ LTF, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, เงินบริจาค ฯลฯ  เสร็จแล้วคลิ๊ก “ทำรายการต่อไป”
3.5 หน้าที่ 5 “คำนวณภาษี” หน้านี้ดูเหมือนไม่มีอะไรสำคัญ แต่จริงๆ แล้วหน้านี้สำคัญที่สุด!! นั่นคือ ตรงหัวข้อ “คำร้องขอคืนภาษี” ตรงบรรทัดล่างๆ ให้เลือก “มีความประสงค์จะขอคืนภาษี” อย่าเลือก “ไม่มีความประสงค์ฯ” ไม่งั้นที่อุตส่าห์อ่านมาทำมาทั้งหมดจะกลายเป็นศูนย์... เมื่อมั่นใจแล้วคลิ๊ก “ทำรายการต่อไป”

3.6 หน้าที่ 6 “ยืนยันการยื่นแบบ” ตรวจดูว่าภาษีที่ได้คืนตรงกับที่เราคำนวณไว้ใน Excel หรือไม่ ถ้าไม่ตรงก็แสดงว่าอาจจะมีบางที่ที่เรากรอกผิดไป ลองตรวจสอบกันไปมาดู ถ้าถูกต้องก็กด “ยืนยันการยื่นแบบ” เป็นอันเสร็จพิธีเอวัง
4. นั่นแน่ะ... คุณได้ช่วยหยุดภาวะโลกร้อนไว้ด้วยอีกต่างหาก กด “พิมพ์แบบ” เพื่อเก็บไว้ด้วยก็ดี เอาไว้อ้างอิงว่าเราเคยกรอกอะไรไว้ตรงไหน เก็บเป็นไฟล์ pdf ก็ดีครับจะได้ลดโลกร้อนจริงๆ ไว้วันหลังถ้าอยากปริ๊นต์ลงบนกระดาษค่อยว่ากันอีกที
เมื่อจบขั้นตอน 1-4 ก็นอนรอรับเช็คได้เลยครับ (กรณีที่ได้เงินคืนนะ) แต่ถ้านานผิดปกติ ก็ลองเข้าไปที่เว็บเดิม http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php จะมีลิ้งค์ “ตรวจสอบผลการคืน” ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ ในบางกรณีกรมสรรพากรอาจแจ้งกลับมาให้ท่านต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปทำตามวิธีการในนั้นได้ครับ

ที่มา: http://achikochi1234.blogspot.com/2012/01/blog-post.html

3/2/13

Amazon ตั้งค่ารับเงินเป็นแบบ Direct Deposit ได้แล้ว


ล่าสุดสำหรับคนทำ Affiliate กับ Amazon ตอนนี้สามารถปรับการรับเงินเป็นแบบ Direct Deposit ได้แล้วนะครับ

สำหรับคนที่สงสัยว่า Amazon ไม่ให้รับแบบ Direct Deposit ไม่ใช่เหรอ?

คำตอบก็คือ –> Amazon Associates allows people to be paid by direct deposit to their nominated bank accounts if they and their bank are based within the United States. At this time, the Amazon.com Associates Program is unable to offer direct deposit to International Associates or to banks located outside of the United States.

Note: if you have successfully saved your direct deposit information then secure fields such as bank account number and routing code will appear blank to protect your personal information. If you want to update your direct deposit payment information you will have to re-enter the data for these fields.

Bank Location (Direct Deposit is only available within the United States)

หมายความว่า Amazon ไม่ให้รับ Direct Deposit ธนาคารที่อยู่นอกประเทศครับ แต่ถ้าเราใช้ ธนาคารกรุงเทพ สาขา New York ก็สามารถรับได้ครับ เพราะเป็นธนาคารที่อยู่ใน สหรัฐอเมริกา

สำหรับคนที่เลือกรับโดยเช็คอยู่แล้ว ต้องการแก้ไขไปรับแบบ Direct Deposit คลิกแก้ไขได้ที่ https://affiliate-program.amazon.com/gp/associates/network/your-account/payment-info.html เลยครับ

โดยใส่ Routing number เป็น 026008691 ครับสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธนาคารกรุงเทพ สาขา New York อ่านได้ที่ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/BUSINESSBANKING/BUSINESSSOLUTION/TRANSFERINGFUNDS/RECEIVINGFUNDS/Pages/ReceivingFundsfromUSA.aspx


ที่มา: http://www.tung148.com/2013/03/amazon-direct-deposit/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)