~ just web development & e-commerce blog


4/22/17

วิธีจองหมายทะเบียนรถออนไลน์


กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ประชาชนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดละ 301 หมายเลข ได้แก่

- เลขตัวเดียว ได้แก่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- เลขสองตัวเหมือนกัน ได้แก่ 11 22 33 44 55 66 77 88 99
- เลขสามตัวเหมือนกัน ได้แก่ 111 222 333 444 555 666 777 888 999
- เลขสี่ตัวเหมือนกัน ได้แก่ 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999
- เลขหลักพัน ได้แก่ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
- เลขเรียงสามตัว ได้แก่ 123 234 345 456 567 678 789
- เลขเรียงสี่ตัว ได้แก่ 1234 2345 3456 4567 5678 6789
- เลขคู่เหมือน ได้แก่ 1100 1122 1133 1144 1155 1166 1177 1188 1199 2200 2211 2233 2244 2255 2266 2277 2288 2299 3300 3311 3322 3344 3355 3366 3377 3388 3399 4400 4411 4422 4433 4455 4466 4477 4488 4499 5500 5511 5522 5533 5544 5566 5577 5588 5599 6600 6611 6622 6633 6644 6655 6677 6688 6699 7700 7711 7722 7733 7744 7755 7766 7788 7799 8800 8811 8822 8833 8844 8855 8866 8877 8899 9900 9911 9922 9933 9944 9955 9966 9977 9988
- เลขคู่หาม ได้แก่ 1001 1221 1331 1441 1551 1661 1771 1881 1991 2002 2112 2332 2442 2552 2662 2772 2882 2992 3003 3113 3223 3443 3553 3663 3773 3883 3993 4004 4114 4224 4334 4554 4664 4774 4884 4994 5005 5115 5225 5335 5445 5665 5775 5885 5995 6006 6116 6226 6336 6446 6556 6776 6886 6996 7007 7117 7227 7337 7447 7557 7667 7887 7997 8008 8118 8228 8338 8448 8558 8668 8778 8998 9009 9119 9229 9339 9449 9559 9669 9779 9889
- เลขคู่สลับ ได้แก่ 1010 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232 3434 3535 3636 3737 3838 3939 4040 4141 4242 4343 4545 4646 4747 4848 4949 5050 5151 5252 5353 5454 5656 5757 5858 5959 6060 6161 6262 6363 6464 6565 6767 6868 6969 7070 7171 7272 7373 7474 7575 7676 7878 7979 8080 8181 8282 8383 8484 8585 8686 8787 8989 9090 9191 9292 9393 9494 9595 9696 9797 9898
เพื่อให้ได้หมายเลขทะเบียนรถที่ดีที่สุดสำหรับรถยนต์

รายได้จากการประมูลยังนำไปช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ผู้ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยจึงถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำบุญช่วยเหลือผู้พิการและช่วยเหลือสังคม

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้เปิดให้มีการจองหมายเลขทะเบียนรถในกลุ่มที่นอกเหนือจากจำนวน 301 หมายเลขที่เปิดประมูลดังกล่าว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทางมาติดต่อกับกรมการขนส่งทางบก และสามารถทราบผลการจองทันที


โดยเปิดให้จองเลขทะเบียนรถได้ 3 ประเภท ได้แก่

- จองเลขทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน หรือรถกระบะ 4 ประตู
- เลขทะเบียนรถยนต์นั่งเกิน 7 คน (รถตู้)
- รถยนต์กระบะบรรทุก


ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการจองทะเบียนรถนั้นจะต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี
- ชื่อ-นามสกุล
- เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนการค้าของเจ้าของรถ
- เลขคัสซีรถ
- ระบุเลขทะเบียนรถที่ต้องการ ตามที่ระบุในตารางการเปิดจองหมายเลขทะเบียนรถของแต่ละวัน

ซึ่ง 1 คน สามารถจองได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น เมื่อจองเลขทะเบียนที่ต้องการได้แล้วต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยหมายเลขทะเบียนที่จองได้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ กรณีที่จองได้แล้วและเปลี่ยนใจไม่นำรถไปจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะต้องรอให้พ้นระยะเวลาหลังจากจองครั้งแรกไปแล้ว 3 เดือน จึงจะสามารถนำข้อมูลรถคันเดิมไปจองเลขทะเบียนใหม่ได้
หลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต
 • กรณีรถใหม่ ท่านต้องได้รับรถยนต์มาแล้ว จึงจะจองเลขทะเบียนได้
 • ท่านสามารถใส่เลขทะเบียนที่เปิดให้จองได้ตามตารางจองเลข ได้ครั้งละ 1 เลข และสามารถใส่เลขใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขทะเบียนได้
 • สามารถตรวจสอบวันจดทะเบียนได้ที่ ตารางจองเลขฯ "ปัจจุบันจดทะเบียนถึงเลข" หากถึงเลขทะเบียน และกลุ่มหมวดที่ท่านจองได้แล้ว ก็สามารถจดทะเบียนได้ แต่ต้องจดทะเบียนก่อนวันที่กรมฯ กำหนด หากพ้นระยะเวลา ดังกล่าว สิทธิในหมายเลขนั้นจะตกไป
 • เมื่อจองเลขทะเบียนรถได้แล้ว จะสามารถจองเลขทะเบียนรถยนต์ได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน
 • เลขทะเบียนที่ท่านจองได้จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้
 • ผู้ถือสัญชาติไทย ให้ระบุเลขบัตรประชำตัวประชาชนในการจองเลขทะเบียนเท่านั้น
 • ข้อควรระวัง ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หากอักษร หรือตัวเลข ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัทไม่ตรงกับเอกสารนิติบุคคล ให้ถือว่าไม่ใช้บุคคลเดียวกัน จะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
 • ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนการค้า หรือ เลขหนังสือเดินทาง ต้องติดกัน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3529999227711, เลขหนังสือเดินทาง P110234 เป็นต้น
 • หากรูปแบบการใส่ ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตร ผิดไปจากที่กำหนดให้ตกเป็นโมฆะ
 • การจอง จะเปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวัน ตามตารางจองเลข
 • คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP Address) สามารถจองได้เลขเดียวในวันนั้นๆ
 • กรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่และจะแจ้งให้ทราบ


กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งนอกจากจะลดขั้นตอนให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกแล้ว ยังได้เลือกหมายเลขทะเบียนรถที่ถูกใจ โดยไม่ต้องเสียทั้งเวลาและเงิน เพราะการจองหมายเลขทะเบียนรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับกรมการขนส่งทางบก สะดวก สามารถจองได้ด้วยตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จึงไม่จำเป็นต้องติดต่อบุคคลภายนอกให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพียงแค่ศึกษาขั้นตอนและวิธีการจองหมายเลขทะเบียนรถได้ที่ www.tabienrod.com หรือสอบถามสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 0-2271-8704-7 หรือ Call Center 1584

รวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย กรมการขนส่งทางบกกำหนดจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย ส่วนกลางเป็นประจำทุกเสาร์ – อาทิตย์ที่สองและสี่ของเดือน และส่วนภูมิภาคจัดประมูลตามกำหนดการประมูลของแต่ละจังหวัด รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด 

4/18/17

เงินบำนาญชราภาพ ส่งเงินประกันสังคม 180 เดือน

ผู้ประกันตนหลายท่านมีความสงสัยว่าหากเราส่งเงินสมทบเป็นเวลา 15 ปี หรือ 180 เดือน สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับกรณีชราภาพจะเป็นอย่างไร


กรณีชราภาพ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพ
    -  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
    -  มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
    -  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำเหน็จชราภาพ
    -  จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน
    -  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
    -  มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตายประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ
    -  กรณีจ่ายเงินสมทบ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้น สุดลง

    -  กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพตามข้อ 1 ขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อ ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน
ประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพ
    -  กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

      -  กรณีผู้รับเงิน บำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ
    -  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 2-01)
    -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    -  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันตนและของทายาทผู้มีสิทธิ (กรณีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพถึงแก่ความตาย)
    -  ใบมรณะบัตรพร้อมสำเนา (กรณีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพถึงแก่ความตาย)
    -  สำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารหน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 11 ธนาคาร ดังนี้
         1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
         2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
         3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
         4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
         5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
         6) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
         7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
         8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
         9) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)
        10) ธนาคารออมสิน (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)
        11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน

หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ คือ
    -  ผู้ประกันตน/ทายาทผู้มีสิทธิ ต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)  หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน
    -  เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณา
    -  สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
    -  พิจารณาสั่งจ่าย
เงินสด/เช็ค (ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิมารับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน) ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนหมายเหตุ : เงินบำนาญชราภาพ จ่ายเป็นรายเดือน เงินบำเหน็จชราภาพ จ่ายครั้งเดียว
1. ประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพ (สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพไม่ถึง 180 เดือน)

กรณีที่จ่ายเงินสมทบกรณี ชราภาพ ไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ

ประกันตนอายุ 55 ปี และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขณะส่งเงินสมทบได้ 10 เดือน ประโยชน์ทดแทน
กรณีบำเหน็จชราภาพจะได้รับ 300 x 10 = 3,000 บาท กรณีที่จ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพ ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนและนายจ้างนำส่งพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

ตัวอย่าง ผู้ประกันตนอายุ 55 ปี สิ้นสุดสภาพการเป็นลูกจ้างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2547 เจ้าหน้าที่วินิจฉัยในวันเดียวกัน โดยมีรายการนำส่งเงินสมทบ กรณีชราภาพของผู้ประกันตน ดังนี้

ปีจำนวนเงินสมทบ
นายจ้างผู้ประกันตนรวม
2542
850
850
1,700
2543
1,550
1,550
3,100
2544
2,300
2,300
4,600
2545
3,200
3,200
6,400
2546
4,100
4,100
8,200
2547
2,800
2,800
5,600


รวม


14,800


14,800


29,600


วิธีคำนวณผลประโยชน์ตอบแทน


ปีเงินสมทบเงินสมทบสะสม x อัตราผลประโยชน์ตอบแทน
25421,7001,700 x 2.4%= 40.80
25433,100(1,700 + 3,100 = 4,800 ) x 3.7%= 177.60
25444,600(4,800 + 4,600 = 9,400) x 4.2%= 394.80
25456,400(9,400 + 6,400 = 15,800) x 4.3%= 679.40
25468,200(15,800 + 8,200 = 24,000) x 6.5%= 1,560.00
25475,600(24,000 + 5,600 = 29,600) x 2.00% x 11/12=  542.67
รวม3,395.27

หมายเหตุ 11/12 หมายถึง ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบมาแค่ 11 เดือน ภายใน 1 ปี
เงินบำเหน็จชราภาพและผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ประกันตนจะได้รับ คือ 29,600 + 3,395.27 = 32,995.27บาท


3. ประโยช์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ
(สำหรับ ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ครบอายุ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)

ตัวอย่างที่ 1
20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย = 20 x 13.000 100 = 2,600

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละ 2,600 บาท ไปจนตลอดชีวิต
การหาค่าเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คือ นำค่าจ้าง 60 เดือนสุดท้าย รวมกันแล้วหารด้วย 60
ค่าจ้างเฉลี่ย = ผลรวมของค่าจ้าง 60 เดือน จำนวนเดือน (60 เดือน)
กรณีที่จ่ายเงิน สมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน
เช่น จ่ายเงินสมทบมาได้ 193 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพในอัตรา 21.5% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้าย เป็นต้น


ตัวอย่างที่  2 
ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนทำงานได้รับเงินค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท มาตลอด และส่งเงินสมทบมาแล้ว 20 ปี อายุครบ 55    ปีบริบูรณ์  และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละเท่าใด และหากเสียชีวิตภายใน 5 ปี จะได้รับเงินหรือไม่อย่างไร
     
          1. ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญ
              =  15 ปี (แรก) ได้อัตราเงินบำนาญ 20%
              =  5 ปี (หลัง) ได้อัตราเงินบำนาญ (1.5% (ปรับเพิ่ม) × 5ปี ) = 7.5%
              รวมอัตราเงินบำนาญ 20 ปี = 20% + 7.5% = 27.5%
              ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญรายเดือน = 27.5% ของ 15,000 บาท
                                                              = 4,125 บาท/เดือนจนตลอดชีวิต

          2. กรณีผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 5 ปี ทายาทผู้มีสิทธิ จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน
              = 4,125 บาท  × 10 เท่า
              = 41,250 บาท


จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินสมทบรายเดือนกับกองทุนประกันสังคมนั้นมิได้สูญเปล่า เพราะนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ระหว่าง  การทำงานมากมายแล้ว เมื่อถึงวัยเกษียณก็ยังคง อุ่นใจได้ว่ามีเงินออมชราภาพไว้เป็นหลักประกัน

3/15/17

ห่อหุ้น คืออะไร ?

เวลาเล่นหุ้น เคยได้ยินไหม เย็นนี้จะห่อหุ้นตัวไหน ?

คงได้ยินคำว่า ห่อหุ้นกลับบ้าน หรือ อมหุ้น หมายถึง การ ซื้อหุ้นไว้วันนี้ แล้วยังไม่ขาย และ ก็ยังคงค้างไว้ ในพอร์ต หวังจะไปขายในวัน ต่อไป นั่นคือ ที่เราเรียกว่า "ห่อหุ้น" กลับบ้าน

พูดง่าย ๆ ก็คือ ห่อ คือ การเอาหุ้นกลับบ้าน หรือถือหุ้นข้ามวัน นั่นเอง ...

3/14/17

รวมค่าจอดรถทั่วกรุงเทพ

หมวดห้าง Central

-เซ็นทรัล สาขา พระราม 9
จอดฟรี: 3 ชั่วโมง / ซื้อของครบ 500 บาท จอดฟรีอีก 3 ชม. รวมเป็น 6 ชม.
อัตราค่าจอดรถ: 20 บาท/ชั่วโมง

-เซ็นทรัล สาขา ปิ่นเกล้า
จอดฟรี: ฟรีตลอดวัน
อัตราค่าจอดรถ: ไม่คิดค่าบริการ

-เซ็นทรัล สาขา ลาดพร้าว
จอดฟรี: 1 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: จอดไม่เกิน 3 ชั่วโมง 20 บาท / จอดไม่เกิน 4 ชั่วโมง 40 บาท / ชั่วโมงต่อไปคิดชั่วโมงละ 50

-เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่
จอดฟรี: 2 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงที่ 3-5 ชั่วโมงละ 30 บาท / ชั่วโมงที่ 6 ขึ้นไปชั่วโมงละ 60 บาท / ซื้อสินค้าตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป ฟรี 4 ชั่วโมงแรก

-เซ็นทรัลชิดลม
จอดฟรี: 2 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 30 บาท / ซื้อสินค้า 500 บาทคิดชั่วโมงละ 20 บาท / จอดเกิน 6 ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ 50 บาท / ซื้อสินค้าเกิน 3,000 บาท จอดฟรี 8 ชั่วโมง

-เซ็นทรัลเวิลด์
จอดฟรี: 3 ชั่วโมง  / ซื้อของครบ 500 บาท จอดฟรีอีก 2 ชม. รวมเป็น 5 ชม. / ซื้อของครบ 1,500 บาท จอดฟรีอีก 4 ชม. รวมเป็น 7 ชม.
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 20 บาท / จอดเกิน 6 ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ 50 บาทหมวดกลุ่ม The Mall

-เดอะมอลล์ สาขา ท่าพระ
จอดฟรี: 3 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 20 บาท/ชั่วโมง

-เอ็มโพเรียม (BTS พร้อมพงษ์)
จอดฟรี: 2 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 20 บาท / เกิน 6 ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ 50 บาท / ซื้อสินค้าเกิน 500 บาทจอดฟรี 4 ชั่วโมง / ซื้อสินค้าเกิน 3,000 บาทจอดฟรี 6 ชั่วโมง

-สยามพารากอน
จอดฟรี: 2 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 30 บาท / เกิน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 บาท / ซื้อสินค้า 800 บาทขึ้นไปจอดฟรี 4 ชั่วโมง / ซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไปจอดฟรี 6 ชั่วโมง / ซื้อสินค้า 6,000 บาทขึ้นไปจอดฟรี 8 ชั่วโมงหมวดรถไฟฟ้า BTS และ MRT

-MRT ลาดพร้าว
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT จตุจักร (BTS หมอชิต)
จอดฟรี: ฟรีตลอดวัน
อัตราค่าจอดรถ: ไม่คิดค่าบริการ

-MRT ศูนย์วัฒนธรรม
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT พระราม 9
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT รัชดาภิเษก
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT ห้วยขวาง
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT เพชรบุรี
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ (ฝั่งตรงข้ามศูนย์ฯ)
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ (ฝั่งศูนย์ประชุม)
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT สามย่าน
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-BTS กรุงธนบุรี
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 80 บาท/วันหมวดห้างอื่นๆ

-บิ๊กซี สาขา สะพานควาย
จอดฟรี: 15 นาที
ฟรี 1 ชั่วโมงเมื่อทานอาหารที่ศูนย์อาหารครบ 100 บาท / ฟรี 3 ชั่วโมงเมื่อซื้อสินค้าและบริการครบ 300 บาท
อัตราค่าจอดรถ: ไม่มีตราประทับชั่วโมงละ 50 บาท

-เกษรพลาซ่า
จอดฟรี: 1 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 30 บาท / มีตราประทับจากการซื้อสินค้าจอดฟรี 4 ชั่วโมงสำหรับวันธรรมดาและฟรีตลอดวันสำหรับวันหยุด

-สยามเซ็นเตอร์
จอดฟรี: 30 นาทีวันจันทร์-ศุกร์ / 2 ชั่วโมงวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 30 บาท / จอดเกิน 6 ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ 60 บาท
จอดฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามกำหนดดังนี้ 800 บาท ฟรี 4 ชั่วโมง / 3,000 บาท ฟรี 6 ชั่วโมง / 6,000 บาท ฟรี 8 ชั่วโมง

-สยามสแควร์
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงแรก 10 บาท / ชั่วโมงที่ 2-4 ชั่วโมงละ 20 บาท / ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไปชั่วโมงละ 30 บาท

-เทอร์มินอล 21
จอดฟรี: 3 ชั่วโมง อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงที่ 4-6 ชั่วโมงละ 20 บาท / ชั่วโมงที่ 7 คิด 50 บาท / เกิน 7 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 100 บาท
ซื้อสินค้าครบ 500 บาทจอดฟรี 6 ชั่วโมง

-มาบุญครอง
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 4 ชั่วโมงแรก 40 บาท / ต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท

-เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมงแรก 20 บาทต่อชั่วโมง / ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 30 บาท / 4 ชั่วโมงขึ้นไปชั่วโมงละ 40 บาท
ซื้อครบ 1,000 จอดฟรี 1 ชั่วโมง

-ยูเนี่ยนมอลล์
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงที่ 1: 10 บาท / ชั่วโมงที่ 2-3: 10 บาท / ชั่วโมงที่ 4-5: 10 บาท / ชั่วโมงที่ 5 ขึ้นไป 20 บาทต่อชั่วโมง

-โลตัสอ่อนนุช
จอดฟรี: 3 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 50 บาท

-Century (BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ)
จอดฟรี: 20 นาที
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 30 บาท / มีตราประทับ 3 ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อมาชั่วโมงละ 20 บาท

-Mega บางนา
จอดฟรี: 8 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: จอดเกิน 8 ชั่วโมง คิด 500 บาท / จอดเกินตี 3 คิด 1,000 บาท / ซื้อสินค้าและบริการครบ 800 บาท จอดฟรีถึงตี 3หมวดอื่นๆ

-ลานจอดรถ พิบูลสงคราม
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 30 ชั่วโมงต่อวัน

-อาคารมหาทุน (BTS เพลินจิต)
จอดฟรี: 15 นาทีเมื่อไม่มีตราประทับ
ฟรี 1 ชั่วโมงเมื่อมีตราประทับ
อัตราค่าจอดรถ: 20 บาท/ชั่วโมงเมื่อมีตราประทับ / 40 บาท/ชั่วโมงเมื่อไม่มีตราประทับ

-อาคาร Wave Place (BTS เพลินจิต)
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ฟรี 1 ชั่วโมงเมื่อซื้อสินค้า 100 บาทขึ้นไป / ฟรี 3 ชั่วโมงเมื่อซื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป / ฟรี 5 ชั่วโมงเมื่อมีสองตราประทับ / นอกเหนือจากตราประทับชั่วโมงละ 100 บาท

-อาคาร Park Venture (BTS เพลินจิต)
จอดฟรี: 30 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 50 บาท/ชั่วโมง

-แมนชั่นสราสินี (BTS สะพานควาย)
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 50 บาทตลอดวัน

-อาคารสยามกิตติ์ (BTS สยาม)
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 4 ชั่วโมงแรก 10 บาท / ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไปชั่วโมงละ 20 บาท

-อาคารวิทยกิตติ์ (BTS สยาม)
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 4 ชั่วโมงแรก 10 บาท / ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไปชั่วโมงละ 20 บาท

-เค วิลเลจ พระราม 4
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 20 บาท / มีตราประทับจอดฟรี 2 ชั่วโมง

-เอเชียทีค
จอดฟรี: 2 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 20 บาท / ซื้อสินค้าครบ 500 บาท ฟรี 1 ชั่วโมง / ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ฟรี 2 ชั่วโมง

-เรนฮิลล์ สุขุมวิท 47
จอดฟรี: 30 นาที
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 40 บาท / มีแสตมป์คิดชั่วโมงละ 20 บาท / ซื้อสินค้าและบริการ 200 บาทขึ้นไปฟรี 2 ชั่วโมง

-Park Lane เอกมัย
จอดฟรี: 30 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 06:00-22:00 ชั่วโมงละ 20 บาท / 22:00-06:00 ชั่วโมงละ 40 บาท / มีตราประทับจอดฟรี 3 ชั่วโมง

-เจ อเวนิว ทองหล่อ
จอดฟรี: 30 นาที
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 50 บาท / มีตราประทับ 2 ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท

-สนามม้านางเลิ้ง
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 40 บาทตลอดวัน

-ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (BTS สะพานควาย)
จอดฟรี: 2 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 50 บาท

1/12/17

Central Festival Eastville มีไปรษณีย์แล้ว

Central Festival Eastville มีร้านไปรษณีย์ จากไปรษณีย์ไทย มาเปิดแล้ว

โดยเคาเตอร์บริการไปรษณีย์ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ อยู่ชั้นใต้ดิน ใกล้กับ OfficeMate

หาไม่ยาก ให้เดินลงบันได้เลื่อนใกล้ Tops Supermarket แล้วเจอเลย

เปิดบริการทุกวัน (วันจันทร์ - อาทิตย์) ตั้งแต่ 10.00 - 20.00 น.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)