~ just web development & e-commerce blog


3/15/17

ห่อหุ้น คืออะไร ?

เวลาเล่นหุ้น เคยได้ยินไหม เย็นนี้จะห่อหุ้นตัวไหน ?

คงได้ยินคำว่า ห่อหุ้นกลับบ้าน หรือ อมหุ้น หมายถึง การ ซื้อหุ้นไว้วันนี้ แล้วยังไม่ขาย และ ก็ยังคงค้างไว้ ในพอร์ต หวังจะไปขายในวัน ต่อไป นั่นคือ ที่เราเรียกว่า "ห่อหุ้น" กลับบ้าน

พูดง่าย ๆ ก็คือ ห่อ คือ การเอาหุ้นกลับบ้าน หรือถือหุ้นข้ามวัน นั่นเอง ...

3/14/17

รวมค่าจอดรถทั่วกรุงเทพ

หมวดห้าง Central

-เซ็นทรัล สาขา พระราม 9
จอดฟรี: 3 ชั่วโมง / ซื้อของครบ 500 บาท จอดฟรีอีก 3 ชม. รวมเป็น 6 ชม.
อัตราค่าจอดรถ: 20 บาท/ชั่วโมง

-เซ็นทรัล สาขา ปิ่นเกล้า
จอดฟรี: ฟรีตลอดวัน
อัตราค่าจอดรถ: ไม่คิดค่าบริการ

-เซ็นทรัล สาขา ลาดพร้าว
จอดฟรี: 1 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: จอดไม่เกิน 3 ชั่วโมง 20 บาท / จอดไม่เกิน 4 ชั่วโมง 40 บาท / ชั่วโมงต่อไปคิดชั่วโมงละ 50

-เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่
จอดฟรี: 2 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงที่ 3-5 ชั่วโมงละ 30 บาท / ชั่วโมงที่ 6 ขึ้นไปชั่วโมงละ 60 บาท / ซื้อสินค้าตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป ฟรี 4 ชั่วโมงแรก

-เซ็นทรัลชิดลม
จอดฟรี: 2 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 30 บาท / ซื้อสินค้า 500 บาทคิดชั่วโมงละ 20 บาท / จอดเกิน 6 ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ 50 บาท / ซื้อสินค้าเกิน 3,000 บาท จอดฟรี 8 ชั่วโมง

-เซ็นทรัลเวิลด์
จอดฟรี: 3 ชั่วโมง  / ซื้อของครบ 500 บาท จอดฟรีอีก 2 ชม. รวมเป็น 5 ชม. / ซื้อของครบ 1,500 บาท จอดฟรีอีก 4 ชม. รวมเป็น 7 ชม.
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 20 บาท / จอดเกิน 6 ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ 50 บาทหมวดกลุ่ม The Mall

-เดอะมอลล์ สาขา ท่าพระ
จอดฟรี: 3 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 20 บาท/ชั่วโมง

-เอ็มโพเรียม (BTS พร้อมพงษ์)
จอดฟรี: 2 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 20 บาท / เกิน 6 ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ 50 บาท / ซื้อสินค้าเกิน 500 บาทจอดฟรี 4 ชั่วโมง / ซื้อสินค้าเกิน 3,000 บาทจอดฟรี 6 ชั่วโมง

-สยามพารากอน
จอดฟรี: 2 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 30 บาท / เกิน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 บาท / ซื้อสินค้า 800 บาทขึ้นไปจอดฟรี 4 ชั่วโมง / ซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไปจอดฟรี 6 ชั่วโมง / ซื้อสินค้า 6,000 บาทขึ้นไปจอดฟรี 8 ชั่วโมงหมวดรถไฟฟ้า BTS และ MRT

-MRT ลาดพร้าว
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT จตุจักร (BTS หมอชิต)
จอดฟรี: ฟรีตลอดวัน
อัตราค่าจอดรถ: ไม่คิดค่าบริการ

-MRT ศูนย์วัฒนธรรม
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT พระราม 9
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT รัชดาภิเษก
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT ห้วยขวาง
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT เพชรบุรี
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ (ฝั่งตรงข้ามศูนย์ฯ)
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ (ฝั่งศูนย์ประชุม)
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-MRT สามย่าน
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมง 15 บาทเมื่อแสตมป์ส่วนลดที่รถไฟฟ้า MRT / 40 บาท/ชั่วโมงหากไม่ได้แสตมป์บัตรที่รถไฟฟ้า MRT

-BTS กรุงธนบุรี
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 80 บาท/วันหมวดห้างอื่นๆ

-บิ๊กซี สาขา สะพานควาย
จอดฟรี: 15 นาที
ฟรี 1 ชั่วโมงเมื่อทานอาหารที่ศูนย์อาหารครบ 100 บาท / ฟรี 3 ชั่วโมงเมื่อซื้อสินค้าและบริการครบ 300 บาท
อัตราค่าจอดรถ: ไม่มีตราประทับชั่วโมงละ 50 บาท

-เกษรพลาซ่า
จอดฟรี: 1 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 30 บาท / มีตราประทับจากการซื้อสินค้าจอดฟรี 4 ชั่วโมงสำหรับวันธรรมดาและฟรีตลอดวันสำหรับวันหยุด

-สยามเซ็นเตอร์
จอดฟรี: 30 นาทีวันจันทร์-ศุกร์ / 2 ชั่วโมงวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 30 บาท / จอดเกิน 6 ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ 60 บาท
จอดฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามกำหนดดังนี้ 800 บาท ฟรี 4 ชั่วโมง / 3,000 บาท ฟรี 6 ชั่วโมง / 6,000 บาท ฟรี 8 ชั่วโมง

-สยามสแควร์
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงแรก 10 บาท / ชั่วโมงที่ 2-4 ชั่วโมงละ 20 บาท / ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไปชั่วโมงละ 30 บาท

-เทอร์มินอล 21
จอดฟรี: 3 ชั่วโมง อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงที่ 4-6 ชั่วโมงละ 20 บาท / ชั่วโมงที่ 7 คิด 50 บาท / เกิน 7 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 100 บาท
ซื้อสินค้าครบ 500 บาทจอดฟรี 6 ชั่วโมง

-มาบุญครอง
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 4 ชั่วโมงแรก 40 บาท / ต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท

-เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 2 ชั่วโมงแรก 20 บาทต่อชั่วโมง / ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 30 บาท / 4 ชั่วโมงขึ้นไปชั่วโมงละ 40 บาท
ซื้อครบ 1,000 จอดฟรี 1 ชั่วโมง

-ยูเนี่ยนมอลล์
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงที่ 1: 10 บาท / ชั่วโมงที่ 2-3: 10 บาท / ชั่วโมงที่ 4-5: 10 บาท / ชั่วโมงที่ 5 ขึ้นไป 20 บาทต่อชั่วโมง

-โลตัสอ่อนนุช
จอดฟรี: 3 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 50 บาท

-Century (BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ)
จอดฟรี: 20 นาที
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 30 บาท / มีตราประทับ 3 ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อมาชั่วโมงละ 20 บาท

-Mega บางนา
จอดฟรี: 8 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: จอดเกิน 8 ชั่วโมง คิด 500 บาท / จอดเกินตี 3 คิด 1,000 บาท / ซื้อสินค้าและบริการครบ 800 บาท จอดฟรีถึงตี 3หมวดอื่นๆ

-ลานจอดรถ พิบูลสงคราม
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 30 ชั่วโมงต่อวัน

-อาคารมหาทุน (BTS เพลินจิต)
จอดฟรี: 15 นาทีเมื่อไม่มีตราประทับ
ฟรี 1 ชั่วโมงเมื่อมีตราประทับ
อัตราค่าจอดรถ: 20 บาท/ชั่วโมงเมื่อมีตราประทับ / 40 บาท/ชั่วโมงเมื่อไม่มีตราประทับ

-อาคาร Wave Place (BTS เพลินจิต)
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ฟรี 1 ชั่วโมงเมื่อซื้อสินค้า 100 บาทขึ้นไป / ฟรี 3 ชั่วโมงเมื่อซื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป / ฟรี 5 ชั่วโมงเมื่อมีสองตราประทับ / นอกเหนือจากตราประทับชั่วโมงละ 100 บาท

-อาคาร Park Venture (BTS เพลินจิต)
จอดฟรี: 30 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 50 บาท/ชั่วโมง

-แมนชั่นสราสินี (BTS สะพานควาย)
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 50 บาทตลอดวัน

-อาคารสยามกิตติ์ (BTS สยาม)
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 4 ชั่วโมงแรก 10 บาท / ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไปชั่วโมงละ 20 บาท

-อาคารวิทยกิตติ์ (BTS สยาม)
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 4 ชั่วโมงแรก 10 บาท / ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไปชั่วโมงละ 20 บาท

-เค วิลเลจ พระราม 4
จอดฟรี: 15 นาที
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 20 บาท / มีตราประทับจอดฟรี 2 ชั่วโมง

-เอเชียทีค
จอดฟรี: 2 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 20 บาท / ซื้อสินค้าครบ 500 บาท ฟรี 1 ชั่วโมง / ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ฟรี 2 ชั่วโมง

-เรนฮิลล์ สุขุมวิท 47
จอดฟรี: 30 นาที
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 40 บาท / มีแสตมป์คิดชั่วโมงละ 20 บาท / ซื้อสินค้าและบริการ 200 บาทขึ้นไปฟรี 2 ชั่วโมง

-Park Lane เอกมัย
จอดฟรี: 30 นาที
อัตราค่าจอดรถ: 06:00-22:00 ชั่วโมงละ 20 บาท / 22:00-06:00 ชั่วโมงละ 40 บาท / มีตราประทับจอดฟรี 3 ชั่วโมง

-เจ อเวนิว ทองหล่อ
จอดฟรี: 30 นาที
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 50 บาท / มีตราประทับ 2 ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท

-สนามม้านางเลิ้ง
จอดฟรี: 0 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: 40 บาทตลอดวัน

-ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (BTS สะพานควาย)
จอดฟรี: 2 ชั่วโมง
อัตราค่าจอดรถ: ชั่วโมงละ 50 บาท
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)